Хон. проф. д-р Кина Атанасова Вачковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(183) "Софийски университет "Св. Климент Охридски" Българска филология Втора специалност Руска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(102) "Факултет-филиал на Софийския университет в Шумен - 1969-1971" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(100) "асистент - 1969 гл. асистент - 1971 доцент - 1986 професор - 2008" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "доктор по филология - 1980" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(453) "Съвременен български език Съвременен български език с увод в езикознанието Морфология на съвременния български книжовен език Фонетика на съвременния български книжовен език История на новобългарския книжовен език Теория на книжовните езици" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(833) "1985-1989 - лектор по български език в Карловия университет, Прага 1989 - гост преподавател по съвременен български език в Измаилския педагогически институт - Украйна 2007,2008,2009,2010 - изнасяни лекции по съвременен български език и по история на българския книжовен език в Карловия университет - Прага, Чехия 2012 - изнесени лекции по българска морфология в Анкарския университет - Турция 2013 - изнесени лекции по българска морфология в Букурешкия университет - Румъния" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(201) "история на българския книжовен език, теория на книжовните езици, социолингвистика, съвременен български език" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(283) "1975 - Санктпетербургски (тогава Ленинградски) университет 1981 - Киевски педагогически институт 1984 - Дебреценски университет 1986 - Карлов университет - Прага" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(584) "Българската национална и езикова политика\\" - 2007 г. национален (на Фонд \\"13 века България;) На Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите (международни): Стандарт и субстандарт - диахронни и синхронни аспекти;- 2004 Власт и кодификация - 2011 Езиково право и славянските книжовни езици - 2012" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(427) "Зам.-ректор по учебната дейност на ШУ - 1995-1997 г. Председател на Общото събрение на ШУ - 1999-2011 г. Декан на Факултета по българска филология, история и богословие - 1993-1994 г. Ръководител на Катедрата по български език в ШУ - 1993-1985; 1989-1992; 2004-2008." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(371) "Председател на Комисията за славянски книжовни езици при Международния комитет на славистите - от септември 2008 г. до края на август 2013 г. Председател на Славянско дружество "Васил Друмев" - Шумен - от 2009 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(191) "Съюз на учените в България Комисия за славянски книжовни езици при Международния комитет на славистите" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(325) "Орден "Кирил и Методий" - ІІІ степен, 1982 Наградата на Община Шумен за принос в развитието на науката и висшето образование - 1988, 2008 г. Почетен професор на Шуменския университет - 2011" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д-р  Кина Атанасова Вачкова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: 054 830495 вътр.274

Email: k.vachkova@shu.bg

Приемно време: вторник 10-12, І седмица, каб. 209

Завършен университет, специалност

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Българска филология

Втора специалност Руска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

Факултет-филиал на Софийския университет в Шумен - 1969-1971

Заемани академични длъжности

асистент - 1969

гл. асистент - 1971

доцент - 1986

професор - 2008

Придобити научни степени

доктор по филология - 1980

Водени лекции и/или упражнения

Съвременен български език

Съвременен български език с увод в езикознанието

Морфология на съвременния български книжовен език

Фонетика на съвременния български книжовен език

История на новобългарския книжовен език

Теория на книжовните езици

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1985-1989 - лектор по български език в Карловия университет, Прага

1989 - гост преподавател по съвременен български език в Измаилския педагогически институт - Украйна

2007,2008,2009,2010 - изнасяни лекции по съвременен български език и по история на българския книжовен език в Карловия университет - Прага, Чехия

2012 - изнесени лекции по българска морфология в Анкарския университет - Турция

2013 - изнесени лекции по българска морфология в Букурешкия университет - Румъния

Области на научни интереси

история на българския книжовен език, теория на книжовните езици, социолингвистика, съвременен български език

Специализации

1975 - Санктпетербургски (тогава Ленинградски) университет

1981 - Киевски педагогически институт

1984 - Дебреценски университет

1986 - Карлов университет - Прага

Участия в международни и национални научни проекти

Българската национална и езикова политика\\" - 2007 г. национален (на Фонд \\"13 века България;)

На Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите (международни):

Стандарт и субстандарт - диахронни и синхронни аспекти;- 2004

Власт и кодификация - 2011

Езиково право и славянските книжовни езици - 2012

Заемани ръководни позиции

Зам.-ректор по учебната дейност на ШУ - 1995-1997 г.

Председател на Общото събрение на ШУ - 1999-2011 г.

Декан на Факултета по българска филология, история и богословие - 1993-1994 г.

Ръководител на Катедрата по български език в ШУ - 1993-1985; 1989-1992; 2004-2008.

Организационна дейност

Председател на Комисията за славянски книжовни езици при Международния комитет на славистите - от септември 2008 г. до края на август 2013 г.

Председател на Славянско дружество "Васил Друмев" - Шумен - от 2009 г.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Комисия за славянски книжовни езици при Международния комитет на славистите

Държавни и/или научни награди

Орден "Кирил и Методий" - ІІІ степен, 1982

Наградата на Община Шумен за принос в развитието на науката и висшето образование - 1988, 2008 г.

Почетен професор на Шуменския университет - 2011

Дисертации

1980г. - Добри Войников и формирането на новобългарския книжовин език през третата четвърт на XIX век: дисертация за присъждане на научната стерен "кандидатна науките" (доктор по филология), 460 с. машинопис - 1

Монографии

2005г. - Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език. Унив. издат. "Епископ Константин Преславски", Шумен,2005, 220 с. За нея: Ивайло Петров. Нова книга за възрожденския Шумен.// в. Шумен, Брой 40 (483), 28.02.2006, с. 6; Надежда Иванова. Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език// в.Шуменска заря, 06.04.2006, бр., с.; Надка Николова.// Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език. Съпоставително езикознание, кн.3, 2006, с. 151-153; Eлена Георгиева. Шуменската щкола висторията на новобългарския книжовен език. // Българска реч. Год. ХІІ/2006, книга 2-3, с.129-131 - 2

1999г. - За установяването на нормативност в морфологията на новобългарския книжовен език. Издат. "Алтос", Шумен, 1998, 170 с.;За нея: Найда Иванова. Заустановяването на нормативност в морфологията на новобългарския книжовен език//Съпоставително езикознание, 1999, № 4, с. 134-135 - 2

1998г. - Типологична характеристика на българския книжовен език (Възрожденски период). Унив. издат. “Еп. Константин Преславски”, 360 с.; За нея: 1. Диана Иванова."Типологична на българския книжовен език (Възрожденски период)” в сп. Български език, 2009, кн. 2, с. 103-106; Надка Николова. Любословие. Годишно списание за хуманитаристика на Шуменскияуниверситет "Епископ Константин Преславски", 2009, кн.10, с. 139-143 За установяването на нормативност в морфологията на новобългарския книжовен език. Идат. "Алтос", Шумен, 1998, 170 с. За нея: Найда Иванова. Заустановяването на нормативност в морфологията на новобългарския книжовен език//Съпоставително езикознание, 1999, № 4, с. 134-135 - 2

1995г. - Чешки страници за Шумен през Възраждането.Шумен: 1995, 176 с. (в съавт. със Зд. Урбан) - 2

Учебници

2001г. - Изследвания по история на българския книжовен език. Помагало за студенти. Част ІІ. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски",Шумен, 2001, 145 с.; За него: Диана Иванова // Съпоставително езикознание2002, №3, с. 150-153 - 6

1998г. - За него: Ралица Цойнска.Нова книга за българския книжовен език през Възраждането//Български език и литература, 1998, № 3, с. 61-62; в. Шуменска заря, 27.10,,бр. 210, с. 7; Диана Иванова. Ново проучване по история на книжовния език//Език и литература, 1998, № 5-6, с. 164-166; Найда Иванова.Изследвания по история на българския книжовен език // Съпоставително езикознание, 1999, № 4, с. 131-133 - 6

1997г. - Изследвания по история на българския книжовен език. Помагало за студенти: Ч. I, Шумен, Университетско издателство "Епископ "КонстантинПреславски", Шумен, 1997, 175 с - 6

1997г. - Изследвания по история на българския книжовен език. Помагало за студенти: Ч. I, Шумен, Университетско издателство "Епископ "КонстантинПреславски", Шумен, 1997. – 175 с.; За него: Ралица Цойнска.Нова книга за българския книжовен език през Възраждането//Български език и литература, 1998, № 3, с. 61-62; в. Шуменска заря, 27.10,, бр. 210,с. 7; Диана Иванова. Ново проучване по история на книжовния език//Език и литература, 1998, № 5-6, с. 164-166; Найда Иванова.Изследвания по история на българския книжовен език // Съпоставителноезикознание, 1999, №4, с. 131-133 - 6

1995г. - За нея: Т.Тотев. Нови приноси за възрожденското минало на Шумен//Шуменска заря, 18.09.1995, бр. 186, с.7.; Чешки страници за Шумен през Възраждането //в.Дума,19.09.1995, бр. 220, с.1; Dve bulharsko-ceske konference. Pro pratele jiznich slovanu, roc. y, Brno 1995, c.5, s. 18-19;Жоржета Чолакова.Възрожденският Шумен в контекста на българо-чешките отношения // Езики литература, 1996, кн.1, с. 118-120; Русин Русинов. Чешки страници за Шумен през Възраждането// Архив за поселищни изследвания, Велико Търново, 1996, кн.1 - 6

1990г. - Ucebnice bulharstiny ІІІ. Statni pedagogicke nakladatelstvi. Praha: 1990, 222 c. (в съавт. с Х. Гладкова) - 6

Статии

2014г. - Закон за езика в славянските земи. - В: Српски jазик, броj ХІХ. Филолошки факултет. Београд, 2014, с. 521-536. - 4

2014г. - Васил Димитров Стоянов и филологическите основи при формирането на новобългарския книжовен език. - В: 145 години Българско книжовно дружество. Български език. Приложение. БАН. С. 2014, с. 24-34. - 4

2013г. - Съвременното българско езиково право// Славянска филология. т.25. Доклади за XV международен конгрес на славистите в Минск, Беларус. АИ "Проф. Марин Дринов", С.2013, с. 114-123 - 4

2013г. - Komisia pre slovanske spisovne jazyky. Комисия за славянски книжовни езици//Oblicza slawistyki. Komisje Miedzynarodowego Komitetu Slawistow (1858-2013). Opole 2013. Red. St. Gajda, s. 163-186 (в съавт. с Ян Босак. - 4

2012г. - Българското езиково право/законодателство в областта на образованието // Slovanski jeziki: Iz preteklosti v prihodnost. Ur. Vojko Gorjanc. Ljubljana 2012, s. 43-51. - 4

2011г. - Типологичният признак “характер на цивилизацията, на която служи книжовният език” (С оглед към историята на новобългарския книжовен език). – В: Сборник,посветен на Г. Герджиков. С. Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, С. 2011, с. 352-359. - 4

2011г. - Традиция и мода в българската личноименна система// Езикът и социалният опит. Проблеми на социолингвистиката 10. Сборник с доклади от Десетата юбилейнасоциолингвистична конференция, посветена на 70-годишнината на академик Михаил Виденов – София 10-11 април София 2011, 69-74 - 4

2011г. - Българската антропонимична система и езиковата политика в България // “Slavica Pragensia”. Доклади от Международната научна конференция “Езиковатаполитика и славянските книжовни езици”, Прага, 26-28.05., организирана от Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите (в съавт. с В. Вачков, под печат) - 4

2011г. - За българското езиково законодателство // Сб. “40 години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 13-14.09. - 4

2011г. - Аспекти на българското езиково законодателство // Паисиеви четения 2011, посветени на 50-годишнината на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”–03-04.11.2011.Науни трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", т. 49, Сборник Б, 2011, УИ "Паисий Хилендарски", с. 176-195. - 4

2011г. - Научните приноси на проф. дфн Диана Иванова // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Контекст, Пловдив 2011, с. 13-19 - 4

2011г. - Социална характеристика на авторите на буквари през Възраждането // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Контекст,Пловдив 2011, с. 150-159 - 4

2011г. - Чешката общност в Шумен // Краезнание. Сборник 1. Фабер, с. 146-157. - 4

2010г. - Християнски и мюсюлмански лични имена в община Шумен. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 11 (доклади от Международна научнаконференция, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. Людвиг Селимски), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 190-202, т. 11 – ISBN 978-954-524-763-7 - 4

2010г. - Традиция и мода в българската личноименна система // Сборник с материали от Десетата юбилейна социолингвистична конференция “Езикът исоциалният опит” – София 23-25.05.2010 - 4

2010г. - Власт и кодификация в средата на ХХ в. в България. – Сборник с материалите от Заседание на Комисията за славянски книжовни езици с междунарозната научна конференция ва тема “Власт и кодификация” – Варна 13-14.09.2010- Сб."Власт и кодификация", Пловдив, Унив. издат. "Паисий Хилендарски", Пловдив , с. 256-270 - 4

2009г. - За езиковата програма на Българското национално възраждане // В: Езиковедски изследвания. В чест на чл.-кор., проф., д-р Т. Бояджиев, проф. д-р В. Попова и проф. П. Пашов. УИ "Св. Кримент Охридски". София , с. 231-241 - 4

2009г. - Езиковата програма на Българското национално възраждане. // Годишник на Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”, Т. ХХ А, ФХН, УИ “Еп.Константин Преславски”, 2009, с. 3- - 4

2009г. - Родова адаптация на англицизмите в съвременния български и словашки език (в съавторство с В. Вачков) – В: Slavistika v premenach casu (studie z jazykovednej aliterarnovednej komparatistiky)?Zbornik z mezinardnej vedeckej konferencie 23. – 24. aprila 2009 v Presove, red. Prof. Dr Julia Dudasfva, Vydavatelstvo Presfvskej univerzitz, s. 218-225 - 4

2009г. - Нови данни за Емил Чермак (в съавторство с В. Вачков). – В: “Чехи в България. Ролята на чешкото присъствие за българското национално развитие”, С. 2009,Издат. Валентин Траянов, с. 59-71 - 4

2009г. - Емил Чермак-Козак (1864-1949). – В: Анета Ходина-Чермакова (1878-1941) и българо-чешката взаимност/ Aneta Hodina-Cermakova (1878-1941) a bulharsko-ceskavziajemnost. Съст. Ружа Маринска, Здравко Попов, Praha с. 60-74. - 4

2007г. - Социална характеристика на носителите и строителите на българския книжовен език през Възраждането. // В: Проблеми на българската езикова политика. Унив.издат. “Еп. Константин Преславски”, Шумен 2007, с. 5-55 - 4

2007г. - Типологични прилики и отлики между българския и чешкия стандартен език. // Език и литература, кн. 3-4, с. 85-94 - 4

2007г. - Към въпроса за типологичната характеристика на новобългарския книжовен език (Признакът наличие ~ отсъствие на обществена дискусия в процеса наформирането му). – В: Отговорността пред езика 2. Сборник с доклади от научната конференция, посветена на 30-годишнината на Катедрата по български език в Шуменския университет. УИ “Еп. КонстантинПреславски”, 2007, с.44-51 - 4

2006г. - Европейска връзка в първото българско театрално представление // Сб. от Национална теоретична конференция по случай 150 години български театър"Българският театър - проблемът за началото". Изд. “Славена”, Варна 2006, 55-65 - 4

2006г. - Печатният текст и строителите на новобългарския книжовен език през Възраждането. // В: Сб. "И на печат поставих..." (по случай 200-годишнината отизлизането на Софрониевия Неделник - София 7 - 9.12.) (под печат) - 4

2006г. - Българският книжовен език в условията на многоезичие в миналото и днес // Сб. доклади от заседанието на Комисията за славянски книжовни езици от13-16.09.2006: Wielojezjcnosc - kontakty jezykowe w rozwoju komunikacji kultur slowianskich. Pultusk 2008, с. 79-96 - 4

2005г. - Признаци за историческа типологична характеристика на българския стандартен език// Сборник, посветен на 65-годишнината на чл.-кор., проф. Михаил Виденов.Велико Търново, 127-135 - 4

2005г. - Тенденции в българския субстандарт и в лингнистичното му описание // Сб. Стандарт и субстандарт - синхронни и диахронни аспекти. Унив. издат. "Еп.Константин Преславски", Шумен 2005, 83-92 - 4

2005г. - Рачко Матиев Рачев и езиково-правописните процеси след Освобождението // Любословие, т. 6, 2005, с. 56-62 - 4

2005г. - Типологичният признак "съхраняване на традицията~разрив с традицията" в историята на новобългарския стандартен език.// Епископ-Константиновичетения 2005, кн. Х, с. 26-35, Унив. издат. "Еп. Константин Преславски - 4

2005г. - Аспекти от социалната характеристика на българския книжовен език //Gladkova, H. – Cvrcek, V., eds., Socialni aspekty spisovnych jazyku slovanskych. Sbornik prispevkuze zasedani Komise pro spisovne slovanske jazyky pri Mezinarodnim komitetu slavistu Praha, 16. a 17. zari 2005. Acta Slavica et Baltica VI. Univerzita Karlova v Praze – Filozoficka fakulta, Euroslavica Praha 2006. ISBN80-7308-155-5 (Filozoficka fakulta), 80-85494-78-7 (Euroslavica), Praha, 2006, s. 141-154 - 4

2005г. - 116 Книжовноезиковата практика на Рачко Матиев Рачев // Сб. Будители народни от Шумен и Шуменско. Шумен, Фабер, ред. Б. Кръстев, Тр. Панайотов, Г. Цветков,43-52 - 4

2004г. - Тенденции в езика и в науката за него и типология на славянските стандартни езици (с оглед към българския стандартен език // Сб. "Тенденции и процеси вбългарския език ", Шумен 2004, с. 65 - 116 - 4

2004г. - Европрилагателни: възникване и строеж. Актуални проблеми в типологията на славянските прилагателни// Jazyk v komunikacii - Medzinarrodny zbornik venovenyJanovi Bosakovi - Bratislava 2004, s. 161 - 167 (в съавт. с В. Вачков) - 4

2004г. - Processus dynamiques de creation lexicale et de creation syagmatique dans le litteraire bulgare contemporain. // Balcanica. Revista institutuluide studii balcanice “VictorPapacostea, Anuliq Serida nouaq N 1 (2004). University of Craiova, s. 59-65. // Също в: Studia hungaro-bulgarica. Szeged- - 4

2003г. - Евролингвистични иновации в славянските стандартни езици // Славянска филология. Доклади и статии за XVIII Международен конгрес на славистите- Любляна 2003. София, 2003. София. БАН, с. 122-131 (в съавт. с В. Вачков) - 4

2003г. - Болгарско-чешские евролингвистические параллели// Studia slaviica/Slovanske studie VII Slovenske studie - Studia slavica VІІ, Opole, 2003, с. 219-22 - 4

2003г. - Рачко Матиев Рачев и езиковоградивните процеси след Освобождението// Национална конференция "Първият учителски събор в Шумен () и новобългарскотообразование - история и съвременност. Сборник с доклади. София, 2003, с. 31-36 - 4

2003г. - Езиковите средства за европейска интеграция - нов обект за стандартизационна активност // Internacionalizmy v nove slovni zasobe. Sbornik prispevku z konference.Praha, 16.-18.cervna 2003. UJC AV CR, Praha 2003, s. 23-34 (в съавт. с В. Вачков) - 4

2003г. - Стандартизация на славянските езикови средства за европейска интеграция // Германците и българите в диалог/Doutsche und bulgaren im gesprach.София 2003, с.123-132 - 4

2003г. - Езикът на Войниковата драматургия с оглед историята на българския книжовен език // Сб. "Войникови дни - Шумен 2003", Шумен , с.Езикът наВойниковата драматургия като източник за историята на българския книжовен език", с. 14-21 - 4

2003г. - Тенденции в субстандарта и в лингвистичното му описание// Съвременни форми на съществуване на българския език. Проблеми на социолингвистиката8.Издателство Български език 2003, кн. 2-3, 163-170. "Делфи". С., 2005, с. 12-17 - 4

2002г. - Проблеми на стандартизацията на българския книжовен език в съвременните условия.// Moglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slavisher Schriftsprachen inder Gegenwart. Thelem 2002, с. 207-222 - 4

2002г. - Атрибутивни двукомпонентни неологизми в два европейски езика (български и френски)// Езикът: история и съвременност. Унив. издат. "Еп. Константинпреславски", Шумен 2002, с. 275-279 (в съавт. с Г. Илчева) - 4

2002г. - Евролингвистични наблюдения // Езикът: история и съвременност. Унив. издат. "Еп. Константин Преславски", Шумен, 2002, с. 267-271 - 4

2002г. - Иновации композитного типа в современных славянских языках. Палеославистика, лексикология, лексикография// Москва, РАН, 2002, с. 10-12 - 4

2001г. - Читалищните документи в историята на българския книжовен език // Епископ-Константинови четения. Шумен 2001, № 4-5, с. 26-30 - 4

2001г. - Синодалната Библия и доустрояване на книжовноезикови норми // Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов. Велико Търново, 2001, с. 125-130 - 4

2001г. - За езиковостроителната дейност на Натанаил Охридски през третата четвърт на ХIХ век // Традиция и съвременност в българския език. Сборник, посветен напроф. д-р Любoмир Андрейчин. София, 2001, с. 105-110 - 4

2001г. - Унгарската и полската емиграция и шуменският градски говор // Изследвания по история на българския книжовен език.Част. ІІ. Шумен 2001, с. 27-32 - 4

2001г. - Още за книжовноезиковата дейност на изтъкнати строители на новобългарския книжовен език (Р. Жинзифов, Н. Първанов) // Изследвания по история набългарския книжовен език. Ч.ІІ. Шумен 2001, с. 33-50 - 4

2001г. - Чехи и българи във формирането на езика на българската наука// Изследвания по история на българския книжовен език. Част ІІ. Шумен, 2001, с. 58-99 - 4

2001г. - Езикът на документи от читалище "Свети Архангел Михаил" с оглед историята на новобългарския книжовен език//Читалището в духовното битие наШумен.Шумен 2001, с. 52-57 - 4

2001г. - Тенденции в съвременната личноименна система // Summa cum pietate studia litterarum. Отговорността пред езика. Аnno iubilaeo 2001. Шумен 2001, с. 129-147 - 4

2000г. - Терминостроителството в културния диалог между чехи и българи// Antropologie dialogu. Souzneni a nedorozumenzi mezi Cechy a Bulhary. Praha, 2000, c. 119-127 - 4

2000г. - Карел Шкорпил и езикът на българската археологическа наука (Върху материал от изследванията на учения за могилите по българските земи) // Сборник Плиска-Преслав, № VIII, Шумен, 2000, с. 217-220 - 4

2000г. - Неизвестен запис на български народни песни от архива на Челаковски // Български фолклор, 2000, № 1, с. 63-74 (в съавт. със Зд.Урбан и Вл. Пенчев) - 4

1999г. - Лексеми с компонент еко- в книжовния български език//Актуални въпроси на българското словообразуване.София,БАН, 1999, с. 120-124 - 4

1999г. - Синодальное издание Библии и завершение формирования новоболгарского литературного языка // Роль библейских переводов в развитии литературных языков икултуры славян. Москва, 1999, с. 7-10 - 4

1999г. - За отношението между социолингвистически и типологически фактори//Езикът и съвременността. Проблеми на социолингвистиката. Т. 6, С., 1999, с. 67-68 - 4

1999г. - Интернационализационни процеси в българския език от края на ХХ век// Internacionalizacia v sucasnych slovanskych jazykoch: za a proti. Bratislava, 1999, c. 59-66 - 4

1999г. - Европрилагателни: възникване, строеж и правопис// Български език, 1999-2000, № 4-5, с. 157-161 (в съавт. с В. Вачков) - 4

1998г. - Словообразуване и аналитизъм. Типологична обусловеност на някои словообразувателни процеси в съвременния български език//Славянска филология. Доклади за XII международен конгрес на славистите. Краков 1998, 27-VIII-3.XI . Т. 2. София, 1998, с. 95-109 (в съавт. с В. Вачков) - 4

1998г. - Братя Шкорпил и езикът на българската географска наука // Чехи в България и българи в Чехия. Етносоциални и културноантропологични модели.Литературоведски и лингвистични аспекти. Шумен, 1998, с. 214-221 (в съавт с В. Вачков) - 4

1998г. - За езиковедските интереси на Христо Герчев//Христо Герчев. Юбилейна научна конференция. Шумен, 1998, с. 47-55 - 4

1998г. - Карловият университет в научното развитие на българските лектори езиковеди. // Slavica Pragensia ad tempora nostra. Praha, 1998, c. 57-61 - 4

1998г. - Съвременен процес на интернационализация в българския книжовен език// Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет”, 30.Х - I.ХI.1996”.Езикознание и методика на езиковото обучение. Шумен, 1998, с. 28-34 - 4

1997г. - Чешки езикови модели в историята на българската археологическа наука (Върху материал от изследванията на Карел Шкорпил за старобългарските укрепления) //Prаce z dйjin slavistiky a cesko-uinoslovanskych vztahu, № XVIII, Univerzita Karlova, Praha, 1997, с. 139-146 (в съавт. с В. Вачков) - 4

1997г. - За приноса на Натанаил Зографски, Митрополит Охридски и Пловдивски, във формирането на националния книжовен език // Любословие, 1997, №.2, с. 36-43 - 4

1997г. - Езикът на документи от читалище "Св. Архангел Михаил" с оглед на историята на новобългарския книжовен език //Юбилеен сборник 140 години читалищно дело,С., 1997, с. 30-31 - 4

1996г. - Към въпроса за установяването на нормативност при причастията на новобългарския книжовен език // Епископ-Константинови четения, т. 2, Шумен 1996, с. 24-30 - 4

1996г. - Маестатната форма в документи от български владетелски канцеларии// Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996, с. 57-62 - 4

1996г. - Васил Димитров Стоянов// 140 години огнище на духовност. Читалище “Добри Войников”- Шумен 1856-1996. Шумен, 1996, с. 90-96 - 4

1995г. - Васил Димитров Стоянов в историята на българския правопис // Език и свят. Съвременни филологически проблеми. Част I. Пловдив, 1995, с. 149-154 - 4

1995г. - Езикът на първата Блъскова повест и формирането на нормативен книжовен език. // Илия Рашков Блъсков. Юбилеен сборник. Шумен, 1995, с. 85-94 - 4

1995г. - За установяването на учтивата форма в книжовния български език // Филологически изследвания. Част I. Шумен, 1995, с. 22-29 - 4

1995г. - Непознатият учен и публицист Андрей Василев Зехиров (Панов) // Чешки страници за Шумен през Възраждането. Шумен 1995, с. 48-68 (в съавт. със Зд. Урбан) - 4

1995г. - Чешките възпитаници от Шумен и устройването на новобългарския кижовен език.// Чешки страници за Шумен през Възраждането. Шумен, 1995, с. 69-90 - 4

1994г. - Народни песни от теренното проучване на В. И. Григорович през 40-те години ХIХ век. //. Български фолклор, 1994, № 3, с. 23-32 (в съавт. със Зд. Урбан) - 4

1994г. - Чехия и формирането на българската химическа терминология // Les Etudes balkaniques tchиques.Univerzita Karlova, Prague, 1994, № ІХ, с. 117-124 (в съавт. с К.Вачков) - 4

1993г. - Лудвиг Лукаш и чешкото влияние върху българската химическа терминоногия. //Научни трудове на Пловдивския университет, 1993, бр. 31, N 1, с. 57-63 (в съавт. сК Вачков) - 4

1993г. - Опит за типологична характеристика на българския книжовен език//Български език, 1993, № 5-6, с. 418-425.// Slavica Slovaca, 1994, N 2, c. 115-126 - 4

1993г. - Стилиян Чилингиров - ревнител на българския език // Стилиян Чилингиров. Юбилеен сборник. Шумен, 1993, с. 23-30 - 4

1992г. - Из чешката и българската неология// Съпоставително езикознание, 1992, №2, с.11-17 (в съавт. с О. Мартинцова) - 4

1992г. - Книжовното наследство на Митрополит Симеон и формирането на новобългарсксия книжовен език // Митрополит Симеон Варненски и Преславски - духовник инароден будител. Шумен, 1992, с. 77-83 - 4

1992г. - Из дейността на Васил Друмев за изграждането на националния български книжовен език // Юбилеен сборник “Васил Друмев - Климент Търновски в културната иполитическата история на България”. Варна, 1992, с. 117-123 - 4

1991г. - Из чешката и българската екологична терминология (Термини от областта на екологичното образование)// Prace z dejin slavistiky. Praha, 1991, с. 48-59 (в съавт. с К. Вачков) - 4

1991г. - Odkaz Jana Gebauera v dile A. Teodopova-Balana//Acta Universitatis Carolinae. Filologica, 1-2,1992 Slavika Pragensia, 1991, № ХХХV, c. 175-185 (в съавт. с Х. Гулова) - 4

1990г. - Ucebnice bulharstiny ІІІ. Statni pedagogicke nakladatelstvi. Praha: 1990, 222 c. (в съавт. с Х. Гладкова) - 4

1990г. - Ролята на Добри Войников за формирането на новобългарския книжовен език.// Добри Войников. Научни доклади за юбилейната сесия по случай150-годишнината му. Издат. "Хр. Г. Данов", Пловдив, 1990, с. 143-158 - 4

1990г. - Усилията на Васил Димитров Стоянов от Чехия за устройването на нвобългарския книжовен език // Ceskoslovensko-bulharske kulturni vztahy.Tradice a perspektivybadani. Brno, 1990, с. 77-91 - 4

1990г. - Архивът на Васил Димитров Стоянов в Музея на Напръстек като източник за историята на новобългарския книжовен език // Prace z dejin slavistiky. Praha, 1990, №ХІV, 95-104 - 4

1990г. - Първите български книги, издадени в Прага, с оглед към историята на нобългарския книжовен език. – В: Първите български книги, издадени в Прага, с оглед къмисторията на българския книжовен език В: Kaztaltowanie sie nowobulgarskiego jezyka literackiego (do roku 1878). Wroclaw-Warszawa-Krakow. 1990, с. 171-188 - 4

1990г. - Шуменското средище и книжовноезиковите процеси в средата на ХIХ в. // Език и литература, 1990, № 5-6, с. 32-41 - 4

1990г. - По въпроса за овладяването на българските книжовноезикови норми от студентите българисти в Измаилския държавен педагогически институт // Учитель иобщество. Опыт, проблеммы, поиски. Измаил, 1990, с. 449-450 (в съавт. с М. Георгиева) - 4

1989г. - Vrazova charakteristika novobulharstini z roku 1847 // Prace z dejin slavistiky, 1989, № ХІІІ, с. 151-167 - 4

1989г. - За разпространението на познанията за българския език в Чехия през втората половина на ХІХ и началото на ХХ век// Български език, 1989, № 1, с.49-54 - 4

1988г. - Езиковедската българистика в списание “Bulharsko”// Prace z dejin slavistiky. Praha,, с. 71-84 (в съавт. с Х. Гулова) - 4

1988г. - За някои случи на аналогия в говорната практика // Български език, 1988, № 3, с. 226 - 4

1988г. - Един неизвестен български възрожденски филолог в Чехия (Андрей Василев Зехиров, 1853-1894) // Език и литература, 1988, № 5, с. 60-70 (в съавт. със Зд. Урбан) - 4

1988г. - Първите български книги, издадени в Прага, с оглед към историята на българския книжовен език. - Kaztaltowanie sie nowobulgarskiego jezyka literackiego (do roku1878). Wroclaw-Warszawa-Krakow. 1990, с. 171-188// Български език, 1988, № 5, с. 383-392 - 4

1988г. - За една ранна характеристика на българския език// Български език, 1988,№ 6, с. 477-484 - 4

1988г. - Vrazova charakteristika novobulharstini z roku 1847// Prace z dejin slavistiky. Praha,1988, № XII, , с. 151-160 - 4

1988г. - Jeste jednou k jazikovedne terminologii A. Teodorova Balana// Prace z dejin slavistiky. Praha,1988, № 13, с. 151-167 (в съавт. с Х. Гулова) - 4

1988г. - Mala inventura//Вulharsko, Praha, 1988, №.2, с.10-11 (в съавт. с Х. Гулова) - 4

1987г. - Въпроси във връзка с установяването на преизказно наклонение в новобългарския книжовен език// Slavica Pragensia. Praha 1987, № 29, с. 81-90 - 4

1987г. - Възникването на българския език//Rodni hlas, Praha, 1987, бр. 33, с. 7 - 4

1986г. - Драмата “Иванко, убиецът на Асеня I” от Васил Друмев и формирането на новобългарския книжовен език// Наука и общество. Сборник в памет на академик Емил Георгиев. София, 1986, с. 441-459 - 4

1986г. - По въпроса за динамиката и статиката при установяването на нормативност в морфологията на българския книжовен език//Втори международен конгрес побългаристика. Доклади. София, 1986. Т. 2, с. 251-262 - 4

1986г. - Възгледите на Васил Друмев за книжовния език// Български език, 1986, № 1, с. 52- 58 - 4

1986г. - Към въпроса за установяването на обособените части на изречението в българския книжовен език// Известия на дружеството на филолозите българисти, София,1986, № 1, с. 233-247 - 4

1986г. - Езикът на Сава Доброплодни и книжовноезиковата традиция на Шуменското средище.// Сава Доброплодни. Сборник с доклади и научни съобщения. Шумен, 1986,с. 97-106 - 4

1985г. - Към въпроса за установяването на някои словообразувателни типове в новобългарския книжовен език // Годишник на ВПИ-Шумен, 1985, т. IX А, с. 5-28 - 4

1985г. - Характеристиката на българския език в чешките енциклопедии от втората половина на ХIХ и началото на ХХ век// Slavica Pragensia, № 28, 1985, с. 125-129 - 4

1985г. - Към въпроса за градските говори през Възраждането (Черти от Шуменския градски говор)// Годишник на Софийския университет, Факултет по славянскифилологии, №74, 1985, с. 175-185 - 4

1984г. - Ударението върху фамилното име на Добри Войников// Български език, 1984, №2, с. 171-172 - 4

1984г. - Езикът на два административни документа от втората четвърт на ХIХ век// Български език, 1984, № 5, с. 111-122 (в съавт. с В. Узунова) - 4

1984г. - Към въпроса за опозицията “книжовно - диалектно” в българския книжовен език през 70-те години на ХIХ век // Български език, 1984, № 5, с. 440-445 - 4

1983г. - Учебниците по български език на Добри Войников // Хиляда и триста години България и българското образование. София, 1983, с. 331-337 - 4

1983г. - Заслужил строител на българския книжовен език (По случай 150-годишнината от рождението на Добри Войникив) // Български език, 1983, № 5, с. 141-147 - 4

1982г. - Йоаким Груев // Строители и ревнители на родния език. Пантеон. София, 1982, с.181-186 - 4

1982г. - Добри Войников// Строители и ревнители на родния език. Пантеон. София, 1982, с. 71-76 - 4

1982г. - Езикът на драмите през Възраждането // Език и литература. 1982, с., 71-72 - 4

1982г. - Първи сведения за шуменския диалект // Изследвания в чест на проф., д-р Симеон Русакиев. Шумен, 1982, с. 95-98 - 4

1982г. - Шуменският говор в езика на драмата “Иванко, убиецът на Асеня I” от Васил Друмев // Сборник доклади. Юбилейна научна сесия, посветена на 1300-годишнинатаот създаването на Българската държава и 10-годишнината на ВПИ-Шумен. Шумен, 1982, с. 165-174 - 4

1982г. - Запис на лекцията на проф. Л. Андрейчин: "Филологически основи, върху които се гради книжовната дейност на някои наши възрожденци през третатачетвърт на ХІХ век//Български език, 1982, кн. 6, с. 485-487 - 4

1980г. - Автореферат на дисертацията "Добри Войников и формирането на новобългарския книжовен език пред третата четвърт на ХІХ век", Шумен, 1980, 30 с - 4

1979г. - Възгледите на Добри Войников за формирането на съвременния български книжовен език // Изследвания по история на българския книжовен език от миналия век.БАН, София, 1979, с. 173-183 - 4

1979г. - Езикът на Добри Войников и формирането на новобългарския книжовен език.// Помагало по история на българския книжовен език. Възрожденски период. София,1979, с. 173-183 - 4

1978г. - Добри Войников и създаването на нормативен книжовен език// Български език и литература, 1978, № 2, с. 3-8 - 4

1977г. - Дейността на Добри Войников в областта на българската описателна граматика и българската диалектология// Годишник на ВПИ-Шумен, т. II, 1977, с. 207-243 - 4

1977г. - Народен модел за презимена в с. Шипково, Троянско// Български език, 1977, № 1, с. 56-50 - 4

1977г. - Две писма на Иван Момчилов с оглед историята на новобългарския книжовен език. Изследвания по български език. В памет на чл.-кор., проф. ЛюбомирАндрейчин.// Велико Търново, 1977, с. 200-310 - 4

1976г. - Наблюдения върху морфемния и словообразувателния строеж на сложните глаголи в съвременния български книжовен език// Годишник на ВПИ-Шумен,т. I, 1976,с. 81-100 - 4

1975г. - Шуменският говор в езика на Войниковите комедии. Към въпроса за установяването на диалектната основа на съвременния български книжовен език // Български език, 1975, №. 4, с. 337-340 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. - К. Вачкова. Българската езикова политика в условията на европейската интеграция и глобализация. Редактор и съставител Диана Иванова. Пловдив, УИ "Паисий Хилендарски", 2012, 232 с. - В: Сп. Български език 61 (2014), 1, 108-111. - 10

2012г. - Христо Първев. Очерк по история на българската граматика.// Съпоставително езикознание, кн.2, 1970, с. 68-70 - 10

2005г. - Надка Николова. Българската анатомична терминология през Възраждането.Издат. Антос, Шумен , 215 с.// Бълг. език, 2005 г., кн. 1 , с. 122-125 - 10

2002г. - Иконна книга за българския език (Венелин, Юрий. Граматика на днешното българско наречие). София. Унив. издат. "Св. Климент Охридски", 2002, 292с.)//Български език и литература, 2003, кн. 3, 66-70 - 10

2002г. - Венелин, Юрий. Граматика на днешното българско наречие). София. Унив. издат. "Св. Климент Охридски", 2002, 292 с.)// Литературен месечник, Шумен2003, бр. 10 (26), ноември 2003, с. 3 - 10

2002г. - Диана Иванова. Традиция и приемственост за новобългарските преводи на Ев ангелието. Текстология и език. Пловдив 2002, 548 с.//Български език, 2003, кн.3 - 10

2002г. - Хана Гладкова, Искра Ликоманова. Языковая ситуация: истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели). Praha 2002, 452 с.// Slavia, Rocnik 73, Praha 2004, s.74 -80 - 10

1999г. - Диана Иванова. Езиковите въпроси в българския периодичен печат // Език и литература - 10

1991г. - Две книги на чуждестранен българист (Григорий Куприянович Венедиктов) // Език и литература, 1991, № 6, с. 143-146 (в съавт. с Н. Николова) - 10

1989г. - История на новобългарския книжовен език. София, 1989, 542 с. // Slаvia, Pr aha, 1991, № 4, 399-403 (в съавт. с Л. Ухлиржова и М. Пржикрилова) - 10

1989г. - Ел. Георгиева, Ст. Жерев, Вл. Мурдаров, В. Попова, Хр. Първев, Р. Русинов, В. Станков, Р. Цойнска.История на новобългарския книжовен език. София, 1989, 542с.// Съпоставително езикознание, 1992, № 5, с. 50-56 - 10

1987г. - H. Gulova. Kategorie gramatickeho rodu v bulharstine. Univerzita Karlova, Praha, 1987, 243 с. // Slavia, № 2, 1990, c.209-213 - 10

1986г. - К. Босилков. Кратка история на българския книжовен език. Сегед, 1986, 198 с.// Slavia, 1991, № 4 , с. 403-405 - 10