Проф. д-р Надка Николова Николоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(181) "1978 Завършен Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”, специалност Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(107) "Асистент (1985) Главен асистент (1993) Доцент (2005) Професор (2016)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "Доктор по филология (1995)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(1347) "В бакалавърска степен (задължителни дисциплини): История на новобългарския книжовен език, Съвременен български език (фонетика, морфология, лексикология, синтаксис), Езикова култура, Български език за чуждестранни студенти В магистърска степен: 1. Програма "Лингвистика и масови комуникации" и "Лингвистика и библиотечно-информационни дейности" (БФ): Български правоговор, Култура на писмената реч и речев етикет, Социолингвистика 2. Програма "Редакторство и коректорство": Коригиране на типове текстове 3. Програма "Лингвистика и превод" (Аф, НФ, РФ, ТФ): Българска езикова нормативност 4. Програма "PR на публичната администрация" (ВО): Култура на писмената реч и речев етикет В докторска степен: Методи и методология на научното изследване" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(989) "Преподавател по български език, литература и култура в Прешовския университет в гр. Прешов, Словакия 1997-2001 г. Преподавател по български език, литература и култура в Казахския университет за международни отношения и световни езици "Абилай хан", гр. Алмати, Казахстан 2006-2010 г. Едноседмична преподавателска дейност по секторна програма "Еразъм": в Карловия университет в Прага, Чехия 2012 г., в Анкарския университет в Анкара, Турция 2013 г., в Букурещкия университет, в Букурещ, Румъния 2016 г., в Познанския университет "Адам Мицкевич" в Познан, Полша 2017" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(432) "Интереси в областта на Историческата и съвременната стандартология, Съвременния български език, Диахронната и синхронната социолингвистика, Съпоставителната лексикография, Съпоставителното изследване на славянските книжовни езици" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(329) "1984, 1986, 1989 - едномесечни курсове по чешки език в Университета "Томаш Масарик" в Бърно и в Карловия университет в Прага, Чехия 1985 - едномесечна специализация в СУ "Св. Климент Охридски"" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1567) "2000-2001 "BULHARSKO-SLOVENSKY SLOVNIK", буква К (Международен проект към Словашката академия на науките, Братислава). Резултатите са публикувани в Bulharsko-slovensky slovnik. I (A-K). Maria Koskova a kolektiv. Bratislava, Slavisticky kabinet SAV, 2004 (597-654). Речникът получи международната номинация “Речник на годината”, давана ежегодно от Пражката академия на науките в раздела “Двуезични речници”. 2002-2003 "ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК НА ГРАНИЦИТЕ НА ДВЕ ХИЛЯДОЛЕТИЯ – проект към ШУ “Еп. Константин Преславски”. 2004-2006 “БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА СИТУАЦИЯ – ДИАХРОННИ И СИНХРОННИ АСПЕКТИ” – международен проект 2006 "БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – СЪХРАНЕНА ДУХОВНОСТ И НЕИЗВЕСТНО БЪДЕЩЕ" – национален проект 2010 "КНИЖОВЕН ЕЗИК И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ" – национален проект 2014–2015 "СЪВРЕМЕННИ И ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКАТА РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ" – университетски проект 2016–2017 "ЕЗИК, РЕЧ, КОМУНИКАЦИЯ" – университетски проект" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(286) "Заместник-декан във Факултета по хуманитарни науки в ШУ “Епископ Константин Преславски” (2005-2006) Ръководител на Катедрата по български език (2012–2016; 2016 –....)" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(287) "Член на Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите Съюз на учените в България – клон Шумен Славянско дружество – Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(416) "Паметен медал на Прешовския университет, гр. Прешов, Словаков за принос към развитието на словашко-българските академични отношения и българистиката – 2016 г. Наградата на Община Шумен за принос в образованието и науката – 2016 г." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Надка Николова Николова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209/502

Телефон: 054 830495 вътр.274

Email: n.nikolova@shu.bg

Приемно време: І седмица: сряда 8-10 ч. ІІ седмица: сряда 8-10 ч. К1 209 каб.

Завършен университет, специалност

1978 Завършен Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”, специалност Българска филология

Заемани академични длъжности

Асистент (1985)

Главен асистент (1993)

Доцент (2005)

Професор (2016)

Придобити научни степени

Доктор по филология (1995)

Водени лекции и/или упражнения

В бакалавърска степен (задължителни дисциплини): История на новобългарския книжовен език, Съвременен български език (фонетика, морфология, лексикология, синтаксис), Езикова култура, Български език за чуждестранни студенти

В магистърска степен:

1. Програма "Лингвистика и масови комуникации" и "Лингвистика и библиотечно-информационни дейности" (БФ): Български правоговор, Култура на писмената реч и речев етикет, Социолингвистика

2. Програма "Редакторство и коректорство": Коригиране на типове текстове

3. Програма "Лингвистика и превод" (Аф, НФ, РФ, ТФ): Българска езикова нормативност

4. Програма "PR на публичната администрация" (ВО): Култура на писмената реч и речев етикет

В докторска степен: Методи и методология на научното изследване

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Преподавател по български език, литература и култура в Прешовския университет в гр. Прешов, Словакия 1997-2001 г.

Преподавател по български език, литература и култура в Казахския университет за международни отношения и световни езици "Абилай хан", гр. Алмати, Казахстан 2006-2010 г.

Едноседмична преподавателска дейност по секторна програма "Еразъм": в Карловия университет в Прага, Чехия 2012 г., в Анкарския университет в Анкара, Турция 2013 г., в Букурещкия университет, в Букурещ, Румъния 2016 г., в Познанския университет "Адам Мицкевич" в Познан, Полша 2017

Области на научни интереси

Интереси в областта на Историческата и съвременната стандартология, Съвременния български език, Диахронната и синхронната социолингвистика, Съпоставителната лексикография, Съпоставителното изследване на славянските книжовни езици

Специализации

1984, 1986, 1989 - едномесечни курсове по чешки език в Университета "Томаш Масарик" в Бърно и в Карловия университет в Прага, Чехия

1985 - едномесечна специализация в СУ "Св. Климент Охридски"

Участия в международни и национални научни проекти

2000-2001 "BULHARSKO-SLOVENSKY SLOVNIK", буква К (Международен проект към Словашката академия на науките, Братислава). Резултатите са публикувани в Bulharsko-slovensky slovnik. I (A-K). Maria Koskova a kolektiv. Bratislava, Slavisticky kabinet SAV, 2004 (597-654). Речникът получи международната номинация “Речник на годината”, давана ежегодно от Пражката академия на науките в раздела “Двуезични речници”.

2002-2003 "ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК НА ГРАНИЦИТЕ НА ДВЕ ХИЛЯДОЛЕТИЯ – проект към ШУ “Еп. Константин Преславски”.

2004-2006 “БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА СИТУАЦИЯ – ДИАХРОННИ И СИНХРОННИ АСПЕКТИ” – международен проект

2006 "БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – СЪХРАНЕНА ДУХОВНОСТ И НЕИЗВЕСТНО БЪДЕЩЕ" – национален проект

2010 "КНИЖОВЕН ЕЗИК И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ" – национален проект

2014–2015 "СЪВРЕМЕННИ И ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКАТА РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ" – университетски проект

2016–2017 "ЕЗИК, РЕЧ, КОМУНИКАЦИЯ" – университетски проект

Заемани ръководни позиции

Заместник-декан във Факултета по хуманитарни науки в ШУ “Епископ Константин Преславски” (2005-2006)

Ръководител на Катедрата по български език (2012–2016; 2016 –....)

Членства в научни организации

Член на Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите

Съюз на учените в България – клон Шумен

Славянско дружество – Шумен

Държавни и/или научни награди

Паметен медал на Прешовския университет, гр. Прешов, Словаков за принос към развитието на словашко-българските академични отношения и българистиката – 2016 г.

Наградата на Община Шумен за принос в образованието и науката – 2016 г.

Дисертации

1996г. - Н. НИКОЛОВА. БЪЛГАРСКАТА АНАТОМИЧНА ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (1824-1878) - дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на филологическитенауки” (“доктор по филология”), защитена през 1996, 307 с - 1

Монографии

2016г. - НИКОЛОВА, Н. ПУРИЗМЪТ В ЕПОХАТА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ. Serias Academica. 18. 2016. - 2

2004г. - Н. НИКОЛОВА. БИЛИНГВИЗМЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ХV-ХІХ ВЕК. Шумен: Еп. Констан-тин Преславски, 2004, 227 с - 2

2004г. - Maria Koskova a kolektiv (М. Добрикова, Г. Дюлгерова, Н. НИКОЛОВА). BULHARSKO-SLOVENSKY SLOVNIK. I (A-K). Bratislava, Slavisticky kabinet SAV, 2004, 709 s. Речникът спечели наградата за словашки и други речници в конкурса “Речник на годината”, присъдена от Международна комисия и от Съюза на преводачите в Прага през 2005 г., и наградата на конкурса „Матей Бел”, присъдена от Словашкия литературен фонд през 2006 г. в Словакия. - 2

2003г. - Н. НИКОЛОВА. БЪЛГАРСКАТА АНАТОМИЧНА ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (1824-1878). Шумен: Антос, 2003, 215 с - 2

Учебници

2014г. - Николова, Н. Съвременен български език с практикум по езикова култура. Електронен учебник за бакалаври. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2014. – http://cdo.shu.bg/ - 6

2013г. - Стефанова, М., Н. НИКОЛОВА, Н. Николов. Практически български език за чужденци. Част І. Шумен: Еп. Константин Преславски, 2013. - 6

2012г. - Н. НИКОЛОВА. ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Шумен: Антос, 1996, 162 с., (ІІ изд. 2002, 162 с.) - 6

2003г. - Н. НИКОЛОВА. ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Учебник за дистанционно обучение. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2003, 200 с - 6

Учебни помагала

2011г. - НИКОЛОВА, Н., М. СТЕФАНОВА, Н. НИКОЛОВ. Български език за англоговорящи. Електронно помагалоза дистанционна обучение. Част 1. Шумен, 2011. - 7

Студии

2016г. - НИКОЛОВА, Н. Българският възрожденски пуризъм. // Любословие, 2016, с. 144–162. - 3

2015г. - Николова, Н. Пуризмът на Иван Богоров. // В: Годишник на Шуменския университет. Т. ХХVI. Шумен: УИ Еп. Константин Преславски, 2015. - 3

2013г. - Николова, Н. Началното изграждане на новобългарския книжовен език с оглед на пуризма. – В: Паисиеви четения. Езикознание. Научни трудове, т. 51, кн. 1, сб. А. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2013, с. 69 – 90. - 3

2012г. - Н. НИКОЛОВА. Исторически екскурс на движението за езикова чистота. // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Факултет по хуманитарни науки. Том ХХІІІ А. Шумен: УИ Еп. Константин Преславски, 2012, 4-52 - 3

2011г. - Н. НИКОЛОВА. Кодификацията на новобългарския книжовен език: авторитарна или неавторитарна интервенция в езика. // Власт и кодификация. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2011, 218-229. - 3

2008г. - НИКОЛОВА, Н., Е. В. ФЕДОСОВА. Прономинальнальные конструкции в разговорной речи русского и болгарс-кого языков. // В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Факултет по хуманитарни науки. Том ХІХ А. Шумен: УИ Еп. Константин Преславски, 2008, 4-28. - 3

2007г. - Н. НИКОЛОВА. Българският език – език балкански и славянски. // Език и литература, 2007, 1-2, 79-97 - 3

2007г. - Н. НИКОЛОВА. Между авторитарността и диалога или за един от социалните аспекти при формирането на новобългарския книжовен език през 20-те – 50-тегодини на 19. в. // Език и литература, 2007, 3-4, 104-116 - 3

2007г. - Н. НИКОЛОВА. Нормата за съгласуване на съществителните от мъжки род с числителни бройни имена в българския книжовен език – узус и кодификация. // В:Проблеми на българската езикова политика. Шу-мен: УИ “Еп. Константин Преславски“, 2007, 259-278 - 3

2007г. - Н. НИКОЛОВА. Езикова ситуация и езикова политика. (Щрихи от периода на Българското възраждане). // В: Проблеми на българската езикова политика. Шумен:УИ “Еп. Константин Преславски“, 2007, 259-278 - 3

2007г. - Н. НИКОЛОВА. Европейци за българския език по време на османското владичество. // Език и литература, кн. 1-2, 2007, 79-97 - 3

2006г. - Н. НИКОЛОВА. Езиковата ситуация в югозападните български земи по време на османското владичество. // Македонски преглед, ХХІХ, кн. 2, 2006, 107-134 - 3

2006г. - Н. НИКОЛОВА. Българският език – известен и неизвестен (Осведомеността на европейците за българския език през ХV – първите три десетилетия на ХІХ век). //LiterNet, бр. 3 (76), 2006 - 3

2004г. - Н. НИКОЛОВА. Присъствието на говоримия турски език в езиковата комуникация на българите през ХV-ХІХ в. – тенденции и перспективи // В: Тенденции и процеси в българския език. Шумен: УИ “Еп. Констан-тин Преславски”, 2004, с. 117-138 - 3

2001г. - Н. НИКОЛОВА, М. ЧЕРИПКОВА. Прономиналните конструкции в български и словашки. // Съпоставително езикознание, 2001, 1, 5-21 - 3

Статии

2019г. - НИКОЛОВА, Н. „Книга за писма” от Стоян и Христо Караминкови – образец за търговска кореспонденция от 1850 г. // Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любо-мир Андрейчин“ (София, 14 – 15 май 2019 г.). Ваня Мичева, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Алек-сандрова, Христина Дейкова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019, с. 148-152. ISBN 978-954-322-987-1. - 4

2019г. - НИКОЛОВА, Н. Роль языкового пуризма в формировании современного болгарского и современного русского языков. // В: Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. ХХ Кирилло-Мефодиевские чтения. М. Н. Русецкая (гл. ред.). Москва: ГИРЯ им. А. С. Пушкина, 2019, с. 511-520. УДК 8.80 / ББК 8.4 - 4

2018г. - Николова, Н. Кодификация в предизвестена криза: членните форми при имената от мъжки род – история, настояще, перспектива. // Български език, 2018 (год. LXV), кн. 2, с. 100–109. - 4

2017г. - Николова, Н. Подходи при кодификацията в първата граматика на новобългарския книжовен език от отец Неофит Рилски. // В: Glovna, J. (ed.) Historicky a sociolingvisticky context kodifikacii slovanskysh jazykov. Bratislava: Veda, 2017, s. 103-112. - 4

2017г. - Николова, Н. Пуристичният подход при кодификацията в първата граматика на новобългарския книжовен език от отец Неофит Рилски. // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, т. 54, кн. 1, сб. А, 2017, с. 53–61. - 4

2017г. - Николова, Н. Възрожденската идея за езикова чистота сред южните славяни. // В: Limes Slavicus 2. Култур-ни концепти на славянството. Шумен: Еп. Константин Преславски, 2017, с. 118–132. - 4

2016г. - НИКОЛОВА, Н. Словашко-български езикови паралели от пуристичен ракурс в епохата на Възраждането. // В: Limes Slavicus. Славянството в границите на общността. Шумен: Еп. Константин Преславски, 2016, с. 31–39. - 4

2016г. - НИКОЛОВА, Н. Характерные черты формирования новоболгарского литературного языка. // In: Dynamicke procesy v sucasnej slavistike. Presov: Presovska univerzita, 2016, s. 282–290. - 4

2016г. - Николова, Н. Ролята на пуризма при формирането на новобългарския книжовен език. // В: Аспекти на българската речева комуникация. Шумен: УИ Еп. Константин Преславски (e-book pdf). - 4

2016г. - НИКОЛОВА, Н. Речникът на чуждите думи на Моско Москов. // В: Отговорността пред езика. Т. 4. Шумен, 2016. - 4

2015г. - Николова, Н. Проблемът за езиковата чистота през 50-те години на ХIХ век в българска та езикова ситуа-ция. // В: Научни перспективи на съвременната българистика. / A mai bulgarisztika tudomnyos perspektivai. Budapest, 2015, рр. 209–216. - 4

2015г. - Николова, Н. Речниковата кодификация на нормата за съгласуване на бройни числителни със съществи-телни имена от мъжки род в българския език през последните три десетилетия – Български език 62 (2015), 3, с. 79 – 88. - 4

2015г. - Николова, Н. Темата за езиковата чистота в периодичния печат на Българското възраждане (40-те – 50-те години на ХIХ век). Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2015, с. 137–148. - 4

2014г. - Николова, Н. Брашовското филологическо общество през 20-те години на ХIХ в. и книжовноезиковите доктрини на Българското възраждане. // Език и литература, кн. 3 – 4, 2014, с. 62 – 73. - 4

2014г. - Николова, Н. Първи прояви на пуризъм в България. В: 50 години Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий” (1963 – 2013). Секция филологически факултет. Велико Търново: УИ Св.св. Кирил и Методий, 2014, с. 93 – 101. - 4

2014г. - Николова, Н. Езиковите контакти на българи и гърци през Възраждането: последици и решения. // В: Епископ-Константинови четения. Т. 20. Контакти и конфликти. Шумен: УИ Еп. Константин Преславски, 2014, с. 164 – 177. - 4

2014г. - Николова, Н. Restoration of language ideal as a form of purism in bulgarians’language communication during 18-19 centuries. // Studia Hungaro-Bulgarica, Tomus 3, Sumen – Szeged, 2014, рр. 185 – 194. - 4

2014г. - Nikolova, N. Плурализъм или авторитарност – за доктрините на Брашовското филологическо общество през 20-те години на ХIХ в. // Romanoslavica, vol. 50, 2014, № 4, рр. 101–111. - 4

2013г. - 12. Николова, Н. Формирането на българския и словашкия книжовен език (съпоставителен обзор) // В: Сла-вянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. Янко Бъчваров. София: УИ Св. Климент Охридски, 2013, с. ??-??. - 4

2012г. - Н. НИКОЛОВА. Съвременната българска езикова ситуация с оглед на темата за езиковата чистота. // Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2012, 79-86. - 4

2012г. - Н. НИКОЛОВА. Диалогът – отличителен белег на българския книжовноезиков път (втората четвърт на ХІХ век). // Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”. Факултет по хуманитарни науки, Шумен: УИ Еп. Константин Преславски, 2012, 181-188. - 4

2012г. - Н. НИКОЛОВА. Пуризмът – изживяна или вечна кауза в българското общество // В: Slovanski Jeziki: iz preteklosti v prihodnost. Ur. Vojko Gorjanc. Ljubljana: Znanstvena zalozba Filozofske fakultete, 2012, 53-65 - 4

2012г. - Н. НИКОЛОВА. История славеноболгарская на Паисий Хилендарски – още един аспект на значението й. // Език и литература, 2012, №3-4, 61-65. - 4

2011г. - Н. НИКОЛОВА. Факторът времетраене при формирането на новобългарския книжовен език. // В: Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив: Контекст, 2011, 29-36. - 4

2011г. - Н. НИКОЛОВА. Пуризмът като феномен в езиковата ситуация. // В: Научни трудове. Т. 49, кн. 1, сб. А. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2011, 229-240. - 4

2011г. - Н. НИКОЛОВА. Книжевният началник. // В: Епископ-Константинови четения, Шумен: УИ Еп. Константин Преславски, 2011, 35-43. - 4

2010г. - Н. НИКОЛОВА. Фактор продолжительности времени при формировании новоболгарского литературного языка. // Язык – Общество – Время. Сборник материалов XIII Международной научно-теоретической конференции, посвященной 60-летию кафедры общего языкознания филологического факултета Казахско-го национального университета им. Аль-Фараби. Ахановскиечтения под эгидой МАПРЯЛ. Т. 2. Алматы, 2010, 249-253 - 4

2010г. - Н. НИКОЛОВА. Нормата за съгласуване на съществителните от мъжки род с числителни бройни имена в българския книжовен език – узус и кодификация // Език и литература, 2010, 3-4, 66-74 - 4

2009г. - Н. НИКОЛОВА. Колективният книжовноезиков диалог през Възраждането. // Отговорността пред езика. Книга 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф.д-р Кина Вачкова. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2009, 140-149 - 4

2009г. - Н. НИКОЛОВА. Характер на езиковата интервенция при формирането на българския и на словашкия книжовен език. // В: Словаците и словакистиката в България //Slovaci a slovakistika v Bulharsku. Сборникът е посветен на 60-годишнината от реемиграцията на словаците и 30-годишнината на словакистиката във ВТУ, София: Стигмати 2009, 175-188 - 4

2008г. - Н. НИКОЛОВА. Гръцкото присъствие във формирането на новобългарския книжовен език. // В: Изследвания по фразеология, лексикология, фразеология илексикография. В памет на проф. дфн. Кети Анкова-Ничева. София: АИ "Проф. Марин Дринов", 2008, 336-342 - 4

2008г. - Н. НИКОЛОВА. Болгарско-греческий билингвизм как компонент болгарской языковой ситуации (ХV-ХІХ вв.) // В: Полилингвизм: Язык – Сознание – Культура. Т.1. Под эгидой МАПРЯЛ. Отв. ред. Э. Д. Сулейменова. Алматы, ?аза? университеті, 2008, 167-175 - 4

2008г. - Н. НИКОЛОВА, Л ФЕДОСОВА. Прономинальные конструкции в болгарской и русской разговорной речи - І част // Вестник Киргизского национального университетаимени Жусупа Баласагына. Серия 1 (6), выпуск 2. Культура в языке и литературе – язык и литература в культуре. Бишкек, 2008, 20-27 - 4

2008г. - Н. НИКОЛОВА. За автора, авторитета и авторитарността (Щрихи от българската езикова ситуация през Възраждането) // В: Името в паметта на езика. Сборник впамет на професор Борис Симеонов. София: Фигура, 2008, 221-225 - 4

2008г. - Н. НИКОЛОВА. Языковая ситуация на болгарских землях с ХV по ХІХ века с екзоглосной точки зрения. // В: Славянские и тюркские языки: грани взаимодействия,Астана, 2008, 120-125 - 4

2007г. - Н. НИКОЛОВА. Черковнославянският език в езиковата ситуация през Възраждането. // В: Slovensko-slovanske jazykove, literarne a kulturne vztahy. Presov 04.-07.oktobra 2006. Presov 2007, 82-91 - 4

2007г. - Н. НИКОЛОВА. Статус болгарского языка в Османской империи ХV-XIX вв. // В: Славянская письмен-ность во времени и пространстве. Астана, 2007, 33-41 - 4

2007г. - Н. НИКОЛОВА. Възрожденският кодификатор – майстор на железни доспехи или на удобна одежда за ези-ка // Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен: УИ “Еп.Константин Преславски”, 2007, 53-61 - 4

2006г. - Н. НИКОЛОВА. Българският език в условията на българо-турски билингвизъм по време на османското владичество. // В: Националният език в условията на чуждивлияния и глобализация. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов (София, 28-29 юни 2005). С., 2006, 125-130 - 4

2005г. - Н. НИКОЛОВА. Билингвизмът на българина през ХV-ХІХ век като проява на субстандартност. // В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти.Варна-Шумен, 2005, 169-176 - 4

2005г. - Н. НИКОЛОВА. Езикът на българите през погледа на чужденеца пътешественик през ХV-ХVІІІ век. // В: Епископ-Константинови четения. Т. 10. Шумен: УИ Еп.Константин Преславски, 2005, с. 13-25 - 4

2005г. - Н. НИКОЛОВА. Езикът на българите през погледа на чужденеца пътешественик в първите три десетилетия на ХІХ век. // В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 8. Шумен: Еп. Константин Преславски, 2005, с. 187-197 - 4

2004г. - Н. НИКОЛОВА. Българо-гръцкият билингвизъм като резултат на гръцката образователна политика през Възраждането. // LiterNet, 02.04.2004, № 4 (53) - 4

2004г. - Н. НИКОЛОВА. Българо-гръцкият билингвизъм през ХV-ХІХ в. като резултат от естествени езикови контакти. // В: Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, 2004, 221-232 - 4

2004г. - Н. НИКОЛОВА. Въпросът за езика в борбите за църковна независимост през Българското възраждане. // В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 6. Шумен: АИ Марин Дринов, 2004, с. 329-336 - 4

2004г. - Н. НИКОЛОВА. Българо-турският билингвизъм през епохата на османското владичество. // В: Турският език и турската култура в контекста на диалога Изток-Запад.Шумен: УИ “Еп. Константин Преславс-ки”, 2004, 167-186 - 4

2004г. - Н. НИКОЛОВА. Билингвизмът на българина през ХV-ХІХ век като проява на субстандартност. // В: Резюмета на докладите от Международната конференция “Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти” Варна-Шумен, 15-18.09.2004. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2004, 25-26 - 4

2004г. - Н. НИКОЛОВА. Черковнославянският език в идеологията на Априлов, Богоров и Раковски. // В: Епископ-Константинови четения. Т. 9. Шумен, 2004, 27-39 - 4

2004г. - Н. НИКОЛОВА. Българският език в езиковата практика на османците (ХV-ХІХ в.). // Любословие. Т. 5. Шумен, 2004, 70-77 - 4

2004г. - Н. НИКОЛОВА. Черковнославянският език в езиковата ситуация през Възраждането. // Любословие. Т. 6. Шумен, 2004, 47-55 - 4

2003г. - Н. НИКОЛОВА. Lexikalno-semanticke paralely a odlisnosti zakladnych slovenskych a bulharskych slovies po-hybu. // Slavica Slovaca. R. 38. 2003, 1, 29-36 - 4

2003г. - Н. НИКОЛОВА. Мястото на Рибния буквар в българската езикова ситуация от 20-те години на ХІХ в. // Български език, 2003, 4, 96-104 - 4

2003г. - Н. НИКОЛОВА. Българо-гръцкият билингвизъм като резултат на гръцката образователна политика през Възраждането (съкратен вариант). // В: Първият учителскисъбор в Шумен и новобългарското образование – история и съвременност. Национална конференция. Сборник с доклади. София, 2003, 103-107 - 4

2003г. - Н. НИКОЛОВА. Seventeenth-through-nineteenth Century English Travelers on the Bulgarian Language. // Балканско езикознание, NLIII, (2003-2004), 2-3, 185-194 - 4

2002г. - Н. НИКОЛОВА. За изворите на българския езиков пуризъм. // В: Езикът: история и съвременност. Шу-мен, 2002, 41-46 - 4

2002г. - Н. НИКОЛОВА. Правопис на имената на някои религиозни лица и понятия. // В: 200 години свети Райко Шуменски. Шумен, 2002, 63-69 - 4

2002г. - Н. НИКОЛОВА. Кодификационните процеси в българския и чешкия книжовен език (съпоставителен об-зор). // В: Епископ-Константиновите четения. Т. 6-7. Шумен, 2002, 89-98; също в: Славистиката в нача-лото на ХХІ век. Традиции и очаквания. София: СемаРШ, 2003, 230-234 - 4

2001г. - Н. НИКОЛОВА. Терминообразувателните начини през Възраждането. (Върху материал от анатомичната терминология). // В: Традиция и съвременност в българскияезик. С., 2001, 121-126 - 4

2001г. - Н. НИКОЛОВА. Свое и чуждо в книжовноезиковите концепции през Българското възраждане. // Filologicka revue, 4, 2001, 22-26 - 4

2001г. - Н. НИКОЛОВА. Романтика и романтизъм в изграждането на новобългарския книжовен език. // В: Отго-ворността пред езика. Шумен, 2001, 83-92 - 4

1999г. - Н. НИКОЛОВА. O bulharskom jazykovom romantizme. // В: Slovansky romantizmus. Banska Bystrica, 1999, 71-81 - 4

1998г. - Н. НИКОЛОВА. Historia a sucasny stav jazykovej kultury v Bulharsku. // Kultura slova, 32, 1998, 1, 21-23 - 4

1998г. - Н. НИКОЛОВА, Л. БАРТКО. Poznamky k prepisu pismen bulharskej cyriliky do latinky. // Kultura slova, 1998, 3, 177-178 - 4

1998г. - Н. НИКОЛОВА. Kriteria obrodenskych spisovatelov na ustalovanie noriem novobulharskeho spisovneho jazyka. // Slavika slovaka, 33, 1998, 127-133 - 4

1998г. - Н. НИКОЛОВА, М. ЧЕРИПКОВА. Niektore slovensko-bulharske paralely medzy pronominalnymi konstrukciami typu nakak tam/nejako tam. // В: Slovensko-bulharske jazykovea literarne vztahy. Bratislava, 1998, 81-90 (в съавторство с М. Черипкова) - 4

1998г. - Н. НИКОЛОВА, В. ЛЯШУК. Праблемы культуры мовы y Беларусi i Балгарыi. // Мова. Лiтаратура. Куль-тура. Матерыялы мiжнароднай навуковай канферэнцыi. Минск, 22-23 верасня 1998. Частна І. Минск, 1999, 50-53 (в съавторство с В. Ляшук) - 4

1997г. - Н. НИКОЛОВА. Критерии на възрожденските книжовници за утвърждаване нормите на новобългарския книжовен език // Български език, 1997/8, 2, 42-45. - 4

1996г. - Н. НИКОЛОВА, Н. НИКОЛОВ. За някои прономинални синтагми от типа някъде тогава, някой си там. // Епископ-Константинови четения. Т. 3. Шумен, 1996, 156-163 - 4

1996г. - Н. НИКОЛОВА. За спецификата на омонимите в една формираща се терминология. // В: Езикознание и методика на езиковото обучение. Юбилейна научна конференция “25 години ШУ “Епископ Константин Преславски”. Доклади. Шумен, 1996, 201–208 - 4

1995г. - Н. НИКОЛОВА. Лексико-морфологично терминообразуване през Възраждането. // В: Език и свят. Съвре-менна филологическа проблематика. Т. І. Езикознание.София, 1995, 197-202 - 4

1995г. - Н. НИКОЛОВА. Метафоризацията при терминообразуването през Възраждането. (Върху материал от анатомичната терминология). // Език и литература, 1995, 3,114-123 - 4

1995г. - Н. НИКОЛОВА. Обучението по езикова култура във висшето училище. // В: Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура. Смолян, 1995, 53-58 - 4

1995г. - Н. НИКОЛОВА. Ролята на метафората и метонимията за формиране на анатомичната ни терминология през Възраждането. // В: Епископ-Константинови четения. Т.2. Шумен, 1995, 31-36 - 4

1994г. - Н. НИКОЛОВА. Терминологичната вариативност през Възраждането. (Върху материал от анатомичната терминология). // В: Епископ-Константинови четения. Т. 1.Шумен, 1994, 70-82 - 4

1994г. - Н. НИКОЛОВА. За омонимите и тяхната класификация. // В: Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. Велико Търново, 1994, 48-54 - 4

1993г. - Н. НИКОЛОВА. Терминообразуване чрез калкиране през Възраждането. (Върху материал от медицинската литература). // Български език, 1993, 134-139 - 4

1990г. - Н. НИКОЛОВА. Словообразувателните дублети в правописния речник на съвременния български книжовен език. // Български език и литература, 1990, 4, 2-6 - 4

1988г. - Н. НИКОЛОВА. Сава Доброплодни – пръв строител на медицинската ни терминология. // Български език, 1988, 1, 39-42 - 4

1988г. - Н. НИКОЛОВА.”Практическа медицина” и създаването на възрожденската ни медицинска терминология. // Език и литература, 1988, 6, 71-81 - 4

1987г. - Н. НИКОЛОВА. Наблюдения върху проблемите на българската медицинска терминология през Възраждането (Върху материал от книгата на д-р Ив. Богоров”Селският лекар”). // В: Доклади от Втория между-народен конгрес по българистика. Т. 2. София, 1987, 313-319 - 4

1986г. - Н. НИКОЛОВА. Словообразувателни способи в ”Кратко здравословие” от Сава Доброплодни. // В: Сава Доброплодни. Шумен, 1986, 107-116 - 4

1984г. - Н. НИКОЛОВА. Из историята на медицинската ни терминология. // В: Лингвистика. Поетика. Литера-турна история. Шумен – София, 1984, 29-39 - 4

1984г. - Н. НИКОЛОВА. По въпроса за езика на преводите от руски през Възраждането (върху превод на Димитър Блъсков). // В: Българо-руски и българо-съветски връзкипрез вековете. София, 1984, 252-260 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2011г. - Н. НИКОЛОВА. За: Кина Вачкова. Типологична характеристика на българския книжо¬вен език (Възрожденс-ки период). Шумен: УИ “Епископ Константин Прес¬лавски”, 2008, 376 с. // Съпоставително езикознание, 2011, 1, 94-97. - 10

2010г. - Н. НИКОЛОВА. Типологична характеристика на българския книжовен език (Възрожденски период). // Любословие. Годишно списание за хуманитаристика. №10, 2010, 132-143. - 10

2009г. - Н. НИКОЛОВА. Професор д-р Кина Вачкова на 65 години. // Отговорността пред езика. Книга 3. Сбор-ник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова.Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2009, 5-10 - 10

2009г. - Н. НИКОЛОВА. Библиография на трудовете на проф. д-р Кина Вачкова. // Отговорността пред езика. Книга 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-рКина Вачкова. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2009, 11-28 - 10

2006г. - Н. НИКОЛОВА. Попълване на пропуските в българската филологическа наука (Михаил Виденов. Диглоси-ята. С.: Марин Дринов, 2005, 249 с.). // Език и литература, 2006, кн. 1-2, 278-280 - 10

2005г. - Н. НИКОЛОВА. За: Кина Вачкова. Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език. По-магало за студенти. Част ІІІ. Шумен: Еп. КонстантинПреславски, 2005, 217 с. // Съпоставително езикознание, 3, 2006, с. ??? - 10

2004г. - Н. НИКОЛОВА. Кина Атанасова Вачкова на шейсет години. // Съпоставително езикознание, 2004, 2, 122-135 - 10

2003г. - Н. НИКОЛОВА. За: Maria Koskova. Z bulharsko-slovenskej frazeologie. Bratislava, 1998, 195 s. // Съпостави-телно езикознание, 2003, 2, с. 166-169 - 10

1999г. - Н. НИКОЛОВА. За: Г. П. Нещименко. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации на мате-риале сопоставительного изучения славянских языков.Munchen, 1999, 231 с. // Съпоставително езикозна-ние, 2002, 3, 146-149. (Г.Н. ме упоменава в критика си на книгата на Хана, като ми благодари под линия на с. 76) - 10

1993г. - Н. НИКОЛОВА. За: Найда Иванова. Кръстьо Пейкич в южнославянските книжовноезикови контакти от началото на ХVІІІ в. София, 1993. // Slavia, r. 63, Praha, 1994,sosit 4, 524-525 - 10

1991г. - Н. НИКОЛОВА, К. ВАЧКОВА. Две книги на чуждестранен българист. // Език и литература, 1991, 6, 143-146 - 10

Цитирания

2013г. - Н. Николова. Критерии на възрожденските книжовници за утвърждаване нормите на новобългарския книжовен език. // Бъл-гарски език, 1997/8, 2, 42-45. Цитирано в: Братанов, Иво. Езикът на отец Матей Преображенски (С оглед към историята на новобългарския книжовен език). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор по филология”. 2013, с. 3 - 11

2013г. - Н. Николова. Билингвизмът в българските земи през хv-хіх век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004/2006, 227 с. Цитирано в: Братанов, Иво. Езикът на отец Матей Преображенски (С оглед към историята на новобългарския книжо-вен език). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор по филология”. 2013, с. 12, 34, 215, 220 - 11

2013г. - Н. Николова. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ ВЕК. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004/2006, 227 с. Цитирано в: Detrez, Raymond. Pre-National Identities in the Balkans. // In: Entagled Histories of the Balkans. Volume One: Na-tional ideologies and Language Policies. Ed. R. Daskalov, T. Marinov. Leiden, The Netherlands, 2013, [на с. 54 и 55]. - 11

2012г. - Н. НИКОЛОВА.Между авторитарността и диалога или за един от социалните аспекти при формирането на новобългарския книжовен език през 20-те – 50-те години на 19. в. // Език и литература, 2007, 3-4, 104-116 - цитирано в Борисов, Б. Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. Особености на кодификацията. София: Просвета, 2012, с. 84, с. 167. - 11

2012г. - Н. НИКОЛОВА. Европейци за българския език по време на османското владичество. // Език и литература, кн. 1-2, 2007, 79-97 - цитирано в Борисов, Б. Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. Особености на кодификацията. София: Просвета, 2012, с. 13. - 11

2012г. - Н. НИКОЛОВА. Езикова ситуация и езикова политика. (щрихи от периода на българското възраждане). // Проблеми на българската езикова политика. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски“, 2007, с. 259-278 - цитирано в Иванова, Д. Българската езикова политика зад граница (Екзархийският вестник „Новини” / ”Вести” 1890-1912). // В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”. Факултет по хуманитарни науки, Шумен: УИ Еп. Константин Преславски, 2012, 168-174, с. 173. - 11

2012г. - Н. НИКОЛОВА. Езикова ситуация и езикова политика (Щрихи от периода на Българското възраждане). – В: Проблеми на българската езикова политика. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2007, 56-93 - цитирано в Мицкова, М. Възрожденските филологически идеи в балкански и европейски контекст (върху материали от предговори от 30-те години на ХІХ в.) // Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”. Факултет по хуманитарни науки, Шумен: УИ Еп. Константин Преславски, 2012, 144-150, с. 145, 146. - 11

2012г. - Николова, Н. Между авторитарността и диалога или за един от социалните аспекти при формирането на новобългарския книжовен език през 20-те – 50-те години на 19. в. // Език и литература, 2007, 3-4, 104-116 (студия). Цитирано в: Борисов, Б. Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. Особености на кодификацията. София: Просвета, 2012, с. 84, с. 167. - 11

2012г. - Николова, Н. Между авторитарността и диалога или за един от социалните аспекти при формирането на новобългарския книжовен език през 20-те – 50-те години на 19. в. // Език и литература, 2007, 3-4, 104-116 (студия). Цитирано в: Иванова, Д. Възрожденските представи за „единна и всеобща българска граматика”. // Езикът на времето. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2012, 193-206, с. 198. - 11

2012г. - Николова, Н. Кодификационните процеси в българския и чешкия книжовен език (съпоставителен обзор). // В: Славистиката в началото на ХХI век. Традиции и очаквания, София: СемаРШ, 2003, 230-234. Цитирано в: Борисов, Б. Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. Особености на кодификацията. Просвета, 2012, с. 130, с. 165. - 11

2012г. - Николова, Н. Мястото на Рибния буквар в българската езикова ситуация от 20-те години на ХІХ в. // Български език, 2003, 4, 96-104. Мицкова, М. Възрожденската езикова политика (въпроси на правоговора в предговорите на книги в периода 20-те- - 70-те години на ХІХ век). // Българската езикова политика в условията на европейската интеграция и глобализация. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2012, 50-62, с. 62. - 11

2012г. - Николова, Н. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004. Цитирано в: Иванова, Д. Българската езикова политика в контекста на езиковата политика на Европейския съюз – проблеми и перспективи. // Българската езикова политика в условията на европейската интеграция и глобализация. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2012, 101-120, с.106. - 11

2012г. - Николова, Н. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004. Цитирано в: Иванова, Д. Възрожденските представи за „единна и всеобща българска граматика”. // Езикът на времето. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2012, 193-206, с. 194. - 11

2012г. - Николова, Н. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004. Цитирано в: Бучкова, Т. Актуалните езикови проблеми и общественото мнение в “Цариградски вестник” 1848-1862. // В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”. Факултет по хуманитарни науки, Шумен: УИ Еп. Константин Преславски, 2012, 175-180, с. 180. - 11

2012г. - Николова, Н. Съвременната българска езикова ситуация с оглед на темата за езиковата чистота. // В: Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2012, 79-86. Цитирано в: Иванова, Д. Корени на българската езикова политика – ресурси от историческото минало. // В: Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2012, 9 – 17, на с. 12. - 11

2011г. - Николова, Н. Езикова ситуация и езикова политика. (щрихи от периода на Българското възраждане). // Проблеми на българската езикова политика. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски“, 2007, с. 259-278 (студия, 43 с.) Цитирано в: Костадинова, П. История, практика и кодификация при транслитерацията на български собствени имена. // – Във: Власт и кодификация. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2011, с. 275. - 11

2011г. - Николова, Н. Българският език в условията на българо-турски билингвизъм по време на османското владичество. // Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. София: СУ - ИБЕ, 2006, с. 125-130). Цитирано в: Костадинова, П. История, практика и кодификация при транслитерацията на български собствени имена. // Власт и кодификация. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2011, с. 275. - 11

2011г. - Николова, Н. Българският език в езиковата практика на османците (ХV-ХІХ век). // Любословие, №5, Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2004, 70-77. Цитирано в: Иванова, Ц. Политическият контекст на южнославянските кодификации (Исторически и съвременен аспект). // Власт и кодификация. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2011, 121-134, с. 134. - 11

2011г. - Николова, Н. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004. Цитирано в: Бучкова, Т. Чуждите езикови модели на страниците на “Цариградски вестник” 1848-1862. // В: Юбилейни Паисиеви четения. Университетът – академичната карта на света. Научни трудове, т. 49, кн. 1, сб. А, 2011, 252-259, с. 255. - 11

2011г. - Николова, Н. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004. Цитирано в: Бучкова, Т. Образованието на роден език в българския националноезиков проект през Възраждането (върху материали от „Цариградски вестник” 1848-1862). // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив: Контекст, 2011, с. 276. - 11

2011г. - Николова, Н. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004. Цитирано в: Костадинова, П. История, практика и кодификация при транслитерацията на български собствени имена. // Във: Власт и кодификация. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2011, с. 275 – 2 пъти. - 11

2011г. - Николова, Н. Българо-гръцкият билингвизъм като резултат на гръцката образователна политика през възраждането. // LiterNet, 02.04.2004, № 4 (53). Цитирано в: Иванова, Ц. Политическият контекст на южнославянските кодификации (исторически и съвременен контекст). – Във: Власт и кодификация. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2011, 121-134, с. 134. - 11

2010г. - Н. Николова. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004/2006, 227 с. Цитирано в: Detrez, Raymond. The Temptation of National Identity: The Case of Grigor Parlicev. // In: Shoreless Bridges. South East European Writing in Diaspora. Ed. E. Agoston-Nikolova. Amsterdam – New York, NY, 2010, 53-64 [на с. 60] - 11

2009г. - Николова, Н. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004. Цитирано в: Иванова, Д. От безименното „рукоделисах сия книга” до Софрониевото „дадух тая книга на стамба, сиреч на печат”, или за континуитета в българския книжовен език. // В: Отговорността пред езика. Книга 3. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2009, с. 118. - 11

2009г. - Николова, Н. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004. Цитирано в: Гладкова, Х. Кодификацията на българския книжовен език – структурно-езиков или социолингвистичен процес. // В: Отговорността пред езика. Книга 3. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2009, с. 80. - 11

2009г. - Николова, Н. Българо-гръцкият билингвизъм като резултат на гръцката образователна политика през възраждането. // LiterNet, 02.04.2004, № 4 (53). Цитирано в: Иванова, Ц. За източниците в изследванията по история на книжовния език (методологически аспекти). // Отговорността пред езика. Книга 3. УИ "Епископ Константин Преславски”, 2009, с. 135. - 11

2009г. - Николова, Н. И умни неща, и глупости. // Литературен форум, бр. 30 (471), 25.09. - 1.10.2001 г. Цитирано в: Гладкова, Х. Кодификацията на българския книжовен език – структурно-езиков или социолингвистичен процес. // В: Отговорността пред езика. Книга 3. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски”, 2009, с. 82. - 11

2008г. - Николова, Н. Езикова ситуация и езикова политика. (щрихи от периода на Българското възраждане). // Проблеми на българската езикова политика. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски“, 2007, с. 259-278 (студия, 43 с.) Цитирано в: Вачкова, К. Типологична характеристика на българския книжовен език (Възрожденски период). Шумен: УЕ „Епископ Константин Преславски”, 2008, с. 225, 270. - 11

2008г. - Николова, Н. Между авторитарността и диалога или за един от социалните аспекти при формирането на новобългарския книжовен език през 20-те – 50-те години на 19. в. // Език и литература, 2007, 3-4, 104-116 (студия). Цитирано в: Вачкова, К. Типологична характеристика на българския книжовен език (Възрожденски период). Шумен: УЕ „Епископ Константин Преславски”, 2008, с. 147, 226 - 11

2008г. - Николова, Н. Възрожденският кодификатор – майстор на железни доспехи или на удобна одежда за езика // В: Отговорността пред езика. 2. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2007. Цитирано в: Вачкова, К. Типологична характеристика на българския книжовен език (Възрожденски период). Шумен: УЕ „Епископ Константин Преславски”, 2008, с. 280, 281. - 11

2008г. - Николова, Н. Въпросът за езика в борбите за църковна независимост през българското възраждане. // В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 6. Шумен: АИ Марин Дринов”, 2004, с. 329-336. Цитирано в: Вачкова, К. Типологична характеристика на българския книжовен език (Възрожденски период). Шумен: УЕ „Епископ Константин Преславски”, 2008, с. 148, 150, 227. - 11

2008г. - Николова, Н. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004. Цитирано в: Вачкова, К. Типологична характеристика на българския книжовен език (Възрожденски период). Шумен: УЕ „Епископ Константин Преславски”, 2008, с. 18, 82, 99, 167, 212, 219, 227, 228, 229, 236, 239, 240, 242, 258, 260, 302, 316. - 11

2008г. - Николова, Н. Билингвизмът в българските земи през ХV-ХІХ век. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004. Цитирано в: Вачкова, К. Критерии и процедури за типологична характеристика на славянските стандартни езици. // В: Славянска филология. Том 24. София: АИ Проф. Марин Дринов, 2008, 37-48, с. 44 – 2 пъти. - 11

2008г. - Николова, Н. Българо-гръцкият билингвизъм като резултат на гръцката образователна политика през възраждането. // LiterNet, 02.04.2004, № 4 (53). Цитирано в: Иванова, Ц. Съвременни аспекти на разграниченията при южнославянските книжовни езици. – В: Славянска филология. Том 24. София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2008, 37-48, с. 324. - 11

2008г. - Николова, Н. Романтика и романтизъм в изграждането на новобългарския книжовен език. // В: Отговорността пред езика. Шумен, 2001, 83-92. Цитирано в: Вачкова, К. Типологична характеристика на българския книжовен език (Възрожденски период). Шумен: УЕ „Епископ Константин Преславски”, 2008, с. 61. - 11