Доц. д-р Пламен Тодоров Панайотовабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(185) "1978-1983 – Bulgarian Philology at Sofia University St. Kliment Ohridski 2001-2007 – Bachelor’s and Master’s degree on Psychology at Konstantin Preslavsky University of Shumen" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(47) "Assistant, 1984-1996 Associate Professor, 1996" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(9) "PhD, 1995" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(144) "1995-1999; 2004-2007 – Lecture courses of Russian literature of XX century and lecture classes of West-European literature (Shumen University)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(351) "1999-2003 – Lecturer of Bulgarian language, literature and culture at Szeged University, Hungary (Practical Classes of Bulgarian language; History of Bulgarian literature) 2008-1012 – Lecturer of Bulgarian language, literature and culture at Tallinn University, Estonia (Practical Classes of Bulgarian language; History of Bulgarian culture)" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(138) "Russian literature of XX century; West-European literature; Literature and Psychoanalysis, Bulgarian literature; Psychology and Literature" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(85) "1989 – Specialization: Russian Language Center of Moscow State Lomonosov University" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(89) "1998 – Dean of the Faculty of Humanities, of Konstantin Preslavsky University of Shumen" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Пламен Тодоров Панайотов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 203

Телефон: 054 830495 вътр.278

Email: plamentp57@yahoo.com, p.panayotov@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

1978-1983 – Bulgarian Philology at Sofia University St. Kliment Ohridski

2001-2007 – Bachelor’s and Master’s degree on Psychology at Konstantin Preslavsky University of Shumen

Заемани академични длъжности

Assistant, 1984-1996

Associate Professor, 1996

Придобити научни степени

PhD, 1995

Водени лекции и/или упражнения

1995-1999; 2004-2007 – Lecture courses of Russian literature of XX century and lecture classes of West-European literature (Shumen University)

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1999-2003 – Lecturer of Bulgarian language, literature and culture at Szeged University, Hungary (Practical Classes of Bulgarian language; History of Bulgarian literature)

2008-1012 – Lecturer of Bulgarian language, literature and culture at Tallinn University, Estonia (Practical Classes of Bulgarian language; History of Bulgarian culture)

Области на научни интереси

Russian literature of XX century; West-European literature; Literature and Psychoanalysis, Bulgarian literature; Psychology and Literature

Специализации

1989 – Specialization: Russian Language Center of Moscow State Lomonosov University

Заемани ръководни позиции

1998 – Dean of the Faculty of Humanities, of Konstantin Preslavsky University of Shumen

Дисертации

1994г. - Панайотов, П. Философско-сатиричните романи на Иля Еренбург (“Хулио Хуренито”, “Тръст Д. Е.”, “Лазик Ройтшванец”). Автореферат на дисертация. 1994 - 1

Книги

2011г. - Гарболевски, Е. Тихи революции: Метаистория, репресия и бунт през 60-те години на 20 век. София, ИК „Светулка 44”, 2011 (превод от английски) - 8

Учебници

1994г. - Панайотов, П. Руски религиозни мислители. С., 1994, 159 с - 6

Статии

2018г. - Панайотов, П. Иля Еренбург. Шест въпроса // Филология, социална комуникация, литература.Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Ивайло Петров. Велико Търново: "Фабер", 2018, с. 163-167. - 4

2018г. - Панайотов, П. Александър Шерешевски, Иринео Фунес и „Машината на паметта“ в прозата на Владимир Набоков// Интерпретираме руската литература.Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Петко Троев.СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, с. 125-131.ISBN 978-619-7433-15-9, ел. издание, представено в NALIS Foundation. - 4

2017г. - Панайотов, П. Романът „Храмови сънища“ от Златомир Златанов. Анализ и бележки // сп."Море", 2017, № 2, Бургас, с. 131-148. - 4

2017г. - Панайотов, П. Вазовата "Многострадална Геновева" // Limes slavicus 2. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2017, с. 171-183. - 4

2016г. - Панайотов, П. Психоаналитичната проблематика във филма "Адаптация" // „Литературен вестник” 2016, № 5. [Съкратен вариант на текста в Електронно списание LiterNet, 12.02.2016, № 2 (195)] - 4

2016г. - Панайотов, П. Албумни ли са "Не ми изпивай чашата до дъно..." и "О, как съм уморен" ? // Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Психография и критика, Шумен, 2016, с. 69-75. Публикувано също в сп."Море", 2015, № 3, Бургас, с. 139-143. - 4

2016г. - Панайотов, П. Психоаналитичната проблематика във филма "Адаптация" // Електронно списание LiterNet, 12.02.2016, № 2 (195) - 4

2016г. - Панайотов, П. Откровението на музиката: Александър Блок и Рихард Вагнер. // Ракла с културни кодове. Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. Издателство "Фабер", 2016, с. 333-348. - 4

2015г. - Панайотов, П. Моят приятел Илмар Таска или една лятна нощ в Естония. // Електронно списание LiterNet, 17.03.2015, № 3 (184) - 4

2014г. - Панайотов, П. Визуалните и акустичните експерименти на Дзига Вертов.// сп."Море", 2014, № 2, Бургас, с. 185-190. - 4

2014г. - Панайотов, П. Надцатого мартобря, -еenth of мarchember. // Календарът в литературата (културата). Шумен: Университетско издателство „Еп. Константин Преславаки“, 2014, с. 207-213. - 4

2014г. - Панайотов, П. За "Лозунгите" на Мария Судаева. // сп."Море", 2014, № 3, Бургас, с. 209-210. - 4

2013г. - Панайотов, П. Идеология ли е символизмът? // "Литературен вестник", 2013, № 12 - 4

2012г. - Панайотов, П. Случаят Айхман в светлината на Schicksalsanalyse. // „Любословие” № 12, Шумен, 2012, с. 37- 43. - 4

2012г. - Панайотов, П. Тема революции и эмиграции в персональном мифе Иштвана Баки. // Культура русской диаспоры: эмиграция и мифы. Tallinn, TLU Kirjastus, 2012, с.248-258. - 4

2011г. - Панайотов, П. Паметта, която ни е нужна (Предговор). // Гарболевски, Е. Тихи революции: Метаистория, репресия и бунт през 60-те години на 20 век. София, ИК„Светулка 44”, 2011, с. 3-7 - 4

2010г. - Панайотов, П. Паметта за приятелството: Б. Ф. Егоров и Ю. М. Лотман // „Литературен вестник”, 2010, № 9 - 4

2010г. - Панайотов, П. "Приемете го като абсурда на Камю" (Разсъждение за"Митът за Одисей" на Тончо Жечев) // „Литературен вестник”, 2010, № 9 - 4

2010г. - Панайотов, П. Одисеята на постмодерното съзнание (според стихотворението “Das Schweigen der Sirenen” от Златомир Златанов) // Актуальнi проблеми слов’янськоiфiлологii . Серiя: Лингвiстика i лiтературознавство. Мiжвузiвський збiрник наукових статей. Випуск ХХIII. Частина 2. Бердянськ, БДПУ, 2010, с. 130 – 134 - 4

2010г. - Панайотов, П. „Аз съм българче”. // Концепти на българската култура. Шумен, 2010, с. 11-16 - 4

2010г. - Панайотов, П. Бай Ганьо и Тим Финеган. // Концепти на българската култура. Шумен, 2010, с. 127-135 - 4

2010г. - Панайотов, П. Незавършеният щедьовър на българското литературознание (Цветан Стоянов „Геният и неговият наставник”). // "Литературен вестник",2010, № 24 - 4

2009г. - Панайотов, П. Fritzi // Другата българска литература. 125 години от рождението на Димитър Подвързачов. Текстове от юбилейната научна конференция, проведенав Шумен на 29 ноември София: „Дилок“, 2009, 53-61 - 4

2009г. - Панайотов, П. Магичната интенционалност на алюзиите (“Погледът на графиня Хан-Хан”). // Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева. Шумен, 2009, с. 233-237 - 4

2008г. - Панайотов, П. Разрушаващият съдбата си Каин. // „Любословие” № 9, Шумен, 2008, с. 113–125. [За повестта на Чехов „Моят живот”.] - 4

2008г. - Панайотов, П. Пътят от Каин до Мойсей (Leopold Szondi „Moses, Antwort auf Kain”) // Между нещата (Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Ивайло Петров по случайнеговата 60-годишнина). Велико Търново, 2008, с. 293-311 - 4

2007г. - Панайотов, П. Die Wiederholung in der Schicksalsanalyse Leopold Szondis. // Studia Hungaro-Bulgarica. Szeged-Sumen, 2007, Tomus 1, S. 109-117 - 4

2007г. - Панайотов, П. Невозможность сублимного предмета: К. Малевич и М. Ротко. // Мир русского слова и русское слово в мире. София, 2007, Т. 7, с. 393-398 - 4

2007г. - Панайотов, П. Каин, подпалвачът. // Златоструй, 2007, с. 127-135. [За случая Лина Валдман на Л. Сонди и романа „Златният храм” на Мишима Юкио.] - 4

2007г. - Панайотов, П. Il Fabro. //сп. „Пламък”, 2007, № 11-12, с. 142-145. [За литературните асоциации в едно стихотворение на Любомир Левчев.] - 4

2007г. - Панайотов, П. Genevieve de Brabant, Кръстинка и Алис. // Боян Пенев – (не)забравеното наследство. Шумен, 2007, с. 116-122 - 4

2007г. - Панайотов, П. Catch 22 und andere Fallen. // Studia Hungaro-Bulgarica. Sumen-Szeged, 2007, Tomus 2, S. 85-93 - 4

2006г. - Панайотов, П. Абсурдният бунт: Савинков и Камю. // Електронно списание LiterNet, 18.06.2006, № 6 (91) - 4

2005г. - Панайотов, П. Perfektiv im Prasens und Imperfekt im Neubulgarischen. // Diss. Slav.: Ling. XXVI, Szeged, 2005, S. 81–86 - 4

2005г. - Панайотов, П. За „разомагьосването” на Вазов (поглед отвън). // “Литературен вестник”, 2005, № 9 - 4

2005г. - Панайотов, П. Необичайната памет. // “Литературен вестник”, 2005, № 11. [За студията на Александър Лурия „Малка книжка за голямата памет” и природата налитературните асоциации.] - 4

2005г. - Панайотов, П. Бердянск и Донбасс: место непрозрачности (инсталляция и заумь). // В: „Szegedi russzisztika. Сегедская русистика. Сегедска русистика”. Приложение на сп. „Болгарская русистика”, С., 2005, с. 55–61 - 4

2005г. - Панайотов, П. Литературните шедьоври на Зенон (Времето и естетическият феномен). // The Tireless Seeker. Неуморният търсач. Сборник по случай 30-годишнатапреподавателска и научноизследователска работа на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен, 2005, с. 75–77 - 4

2004г. - Панайотов, П. Неизбежност, чието откровение не идва никога (Смъртта в “Смъртта на Иван Илич”). // Вечните страсти български: Почит към Тончо Жечев.Институт за литература към БАН, С., 2004, с. 428-439 - 4

2004г. - Панайотов, П. „Ich bin ein deutscher Knabe”, „Magyar vagyok” и Вазовото „Аз съм българче”. // Diss. Slav.: Lit., XXIII, Szeged, 2004, с. 261–275 - 4

2004г. - Панайотов, П. Супрематизмът, Лакан, Витгенщайн и „четвъртата дименсия” на реалното във въображаемата архитектура. // „Слово, време, литература. Юбилеенсборник по случай 80-годишнината на професор Иван Цветков”. С., 2004, с. 144–155 - 4

2004г. - Панайотов, П. Ангелите с крила от марципан. // Studia Slavica Savariensia, Szombathely, 2004, № 1–2, с. 229–235. [За поезията на Силард Борбей.] - 4

2004г. - Панайотов, П. Меланхолията на Мишел дьо Монтен. // „Любословие”, Шумен, 2004, с. 211–216 - 4

2004г. - Панайотов, П. Предметът „Х” и числото „п” в „Молой” от Самюъл Бекет. // Епископ-Константинови четения, № 9, Шумен, 2004, с. 299–307 - 4

2003г. - Панайотов, П. Соответствует ли цвет шведского хлеба букве “Э”? // Stidia Slavica Savariensia. Szombathely, 2003, № 1-2, с. 392-396 - 4

2003г. - Панайотов, П. Българският “Finnegan”. // Литературен вестник, 2003, № 27. [За романа „Храмови сънища” от Златомир Златанов.] - 4

2002г. - Панайотов, П. Der Sinn der Verhullung: Christo Javasheffs Projekt “Wrapped Reichstag”. // Cirill es Metod peldajat kovetve … Tanulmanyok H. Toth Imre 70. szuletesnapjara.Szeged, 2002, 373-378 - 4

2002г. - Панайотов, П. Знаки и концепты в заумном язьыке русских футуристов. // Stidia Slavica Savariensia. Szombathely, 2002, № 1-2, с. 390-395 - 4

2001г. - Панайотов, П. Истина и Wahrheit: Этимологические изыскания и их связь с метафизикой. // Diss. Slav.: Ling. XXV, Szeged, 2001, 33-36 - 4

2001г. - Панайотов П. "Белият квадрат" на Казимир Малевич // Епископ-Константинови четения. т.4-5, Шумен, 2001 - 4

2000г. - Панайотов, П. Супертематическая плоскость как эстетический аналог теории Николая Бердяева об Ungrund. // Ortodox keresztenyseg es kultura. Szombathely, 2000,l/II, 61-65 - 4

1998г. - Панайотов, П. Понятие и художествен образ в диалозите на Платон. // Любословие, Шумен, 1998, с. 35-48 - 4

1997г. - Панайотов, П. Двусмислието на метафорите: Бердяев и Хайдегер. // Летописи, 1997, № 9/1, с. 126-141 - 4

1996г. - Панайотов, П. Достоевски и Кант. // Летописи, 1996, № 1/2 с. 105-120 - 4

1995г. - Панайотов, П. “Провокаторът - великата акушерка на историята” (За спецификата на философския критицизъм в романа “Хулио Хуренито” от Иля Еренбург). //Епископ-Константинови четения. Шумен, т. 2, 1995, с. 159-163 - 4

1994г. - Панайотов, П. Философът като пророк: книгата “Философия на общото дело” от Николай Фьодоров. // Летописи, 1994, № 5/6, с. 176-196 - 4

1994г. - Панайотов, П. Смъртта в “Смъртта на Иван Илич”. // Епископ-Константинови четения, т.1, Шумен, 1994, с. 232-235 - 4

1993г. - Панайотов, П. “Пътуване към Византион”. За Константин Леонтиев и неговата книга “Византизмът и славянството”. // К. Леонтиев. Византизмът и славянството.София, изд. “Славика”, 1993, с. 5-15 - 4

1992г. - Панайотов, П. Художникът като критик: трилогията “Христос и Антихрист” от Дмитрий Мережковски. // Летописи, 1992, № 1, с. 124-137 - 4

1992г. - Панайотов, П. Павел Флоренски: енциклопедистът и неговият стил. // Летописи, 1992, № 9/10, с. 108-121 - 4

1991г. - Панайотов, П. Александър Блок и “неговият” Вагнер. // Литературна мисъл, 1991, № 2, с. 145-159 - 4

1991г. - Панайотов, П. Руският доктор ангеликус. // Летописи, 1991, № 3, с. 157-182 [За поезията и философията на В. С. Соловьов.] - 4

1991г. - Панайотов, П. Василий Розанов: предизвикателствата на “плурализма без брегове”. // Летописи, 1991, № 8/9, с. 141-156 - 4

1990г. - Панайотов, П. Фьодор Достоевски: вдъхновителят. // Септември, 1990, № 5, с. 193-208 - 4

1990г. - Панайотов, П. // Константин Леонтиев: революционерът отдясно. Септември, 1990, № 7, с. 217-231 - 4

1989г. - Панайотов, П. Явлението Розанов. // Литературна мисъл, 1989, № 6, с. 100-119 - 4

1988г. - Панайотов, П. Проблемът за играта във философската дилогия на Иля Еренбург: Хулио Хуренито и Тръст Д. Е.. // Нови изследвания за съветската литература.София, изд. БАН, 1988, с. 97-116 - 4

1988г. - Панайотов, П. Романът “Доктор Живаго” от Борис Пастернак. // Литературна мисъл, 1988, № 10, с. 103-118 - 4

1987г. - Панайотов, П. “Хулио Хуренито” от Иля Еренбург в контекста на две философско-литературни традиции. // Литературна мисъл, 1987, № 7, с. 45-55 - 4

1986г. - Панайотов, П. Ранните повести и разкази на Леонов и традициите на Достоевски. // Проф. д-р Симеон Русакиев. Сборник от научни доклади и съобщения. Шумен,1986, с. 98-105 - 4

1986г. - Панайотов, П. О венгерском проекте программы курса “История русской культуры”. // “Studia russica”, IX, Budapest, 1986, с. 281-289 (в съавт. с Д. Кръстева) - 4

1985г. - Панайотов, П. О синтетическом характере композиции “Записок из Мертваго дома” Ф. М. Достоевского. // „Болгарская русистика”, 1985, № 5, с. 3-9 - 4

1984г. - Панайотов, П. Някои проблеми, свързани с изследване сюжета на романа. // Лингвистика. Поетика. Литературна история. София, 1984 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2010г. - Панайотов, П. Последната книга на Юрий Лотман. // Електронно списание LiterNet, 30.06.2010, № 6 (127). [За: Лотман, Юрий. Непредсказуемые механизмыкультуры. Таллинн: TLU Press, 2010.] - 10

2008г. - Панайотов, П. Крехкостта на копнежа и непоносимата тежест на езическото битие. // Литературен вестник, 2008, № 9. [За: Горчев, Антонин. Шипът на розата, С.,изд. „Захарий Стоянов”, 2007] - 10

2006г. - Панайотов, П. Икономиката на подозрението. // „Любословие”, Шумен, 2006, с. 207-213. [По повод работата на Боян Манчев „Вечното завръщане на Одисей.Националекзотическият проект на Тончо Жечев“.] - 10

2005г. - Панайотов, П. От башмачка к ноге (Szoke Katalin Alommuzeum). // Szegedi russzisztika. Сегедская русистика. Сегедска русистика”. Приложение на сп. „Болгарская русистика”, С., 2005, с. 62–65 - 10

2001г. - Панайотов, П. A metafizikanak nincs nyelve.// Литературен вестник, 2001, № 20 [За книгата на Николай Бойков “Метафизики”.] - 10

2001г. - Панайотов, П. Будапеща, 2001: Кафенето като objet petit a. // Литературен вестник, 2003, № 33. [За „Кафепоеми” на Пламен Дойнов.] - 10

1996г. - Панайотов, П. Аргументум фистулаториум. // Век 21, год. 2, бр. 17 [За книгата на Т. Жечев “Митът за Одисей”.] - 10

1993г. - Панайотов, П. Великолепна импровиэация по тема от Пастернак. Jerzy Farino. “Белая медведица, ольха, Мотовилиха и хромой из господ (Археопоэтика “ДетстваЛюверс” Бориса Пастернака)”, Stockholm, 1993. // Литературен вестник, 1995, № 36 - 10

Други публикации

2015г. - Илмар Таска. Стрете музиката. Превод от естонски Пламен Панайотов // Електронно списание LiterNet, 17.03.2015, № 3 (184). - 12

2014г. - Мария Судаева. Из "Лозунги". Превод от руски Пламен Панайотов // сп."Море", 2014, № 3, Бургас, с. 206-209. - 12

2011г. - Гарболевски, E. Четири шедьовъра на българското кино. Превод от английски Пламен Панайотов и Евгения Гарболевски // Електронно списание LiterNet, 21.07.2011, № 7 (140). - 12

2010г. - Егоров, Б. Семинар за Юрий Лотман. Превод от руски Пламен Панайотов.// Електронно списание LiterNet, 10.03.2010, № 3 (124). [Съвместна публикация с в. "Литературен вестник", бр. 9, 10-16 март 2010], - 12

1997г. - Хайдегер, М. Разсъждения за смъртта, техниката, същността на мисленето. Превод от немски Пламен Панайотов.// Летописи, 1997, № 9/10 с. 143-147. - 12

1997г. - Бердяев, Н. Из книгите „Царството на духа и царството на кесаря” и „Опит за есхатологична метафизика”. Превод от руски Пламен Панайотов // Летописи, 1997, № 9/10 с. 150-154. - 12

1995г. - Розанов, В. За Пушкинската академия. Превод от руски Пламен Панайотов, Стефка Калева // Летописи, 1995, № 11/12, с. 66-76. - 12

1995г. - Розанов, В. За Достоевски. Превод от руски Пламен Панайотов, Стефка Калева // Летописи, 1995, № 11/12, с. 76-90. - 12

1994г. - Фьодоров, Н. Философия на общото дело (Фрагменти). Превод от руски Пламен Панайотов // Летописи, 1994, № 5/6, с. 196-204. - 12

1992г. - Флоренски, П. Из книгата „Спомени”. Превод от руски Пламен Панайотов // Летописи, 1992, № 9/10, с. 122-129. - 12

1992г. - Мережковски, Д. Юлиан Отстъпник (Фрагмент) Превод от руски Пламен Панайотов // Летописи, 1992, № 1, с. 138-144. - 12

1991г. - Розанов, В. Афоризми. Превод от руски Пламен Панайотов // Летописи, 1991, № 8/9, 157-164. - 12

1991г. - Соловьов, В. Писмо до Лев Толстой (18 юли–2 август 1894). Превод от руски Пламен Панайотов // Летописи, 1991, № 3, с. 174-178. - 12

1990г. - Леонтиев, К. Фрагменти от "Византизмът и славянството", "Египетският гълъб" и други съчинения. Превод от руски Пламен Панайотов // Летописи, 1990, № 7, 232-239. - 12