Доц. д-р Младен Стоянов Енчевабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(137) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(52) "ПГ "Никола Й. Вапцаров", Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(88) "асистент 1984-1994 главен асистент 1994-2001 доцент 2001-" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(42) "Доктор по филология, 1994" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(366) "Българска детска литература Детска литература с увод в литературознанието Световна литературна класика за деца Приказката в литературата Нова българска литература Най-нова българска литература" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(179) "Лектор по български език, литература и култура в Прешовския университет, Прешов, Словакия, 2001-2005г." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(171) "Литературна приказка, Прагматика на поезията за деца,Стратегии на литературния текст за деца" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(379) "2012 1. Международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 – доц. д-р Румяна Тодорова, водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(72) "Редактор на списание "Любословие", 2008-2016" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Младен Стоянов Енчев

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 203

Телефон: 054 870103

Email: ml_enchev@abv.bg, m.enchev@shu.bg

Приемно време: І седмица - понеделник 11-13 ч., ІІ седмица - сряда 13-15 ч....

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Българска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

ПГ "Никола Й. Вапцаров", Шумен

Заемани академични длъжности

асистент 1984-1994

главен асистент 1994-2001

доцент 2001-

Придобити научни степени

Доктор по филология, 1994

Водени лекции и/или упражнения

Българска детска литература

Детска литература с увод в литературознанието

Световна литературна класика за деца

Приказката в литературата

Нова българска литература

Най-нова българска литература

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Лектор по български език, литература и култура в Прешовския университет, Прешов, Словакия, 2001-2005г.

Области на научни интереси

Литературна приказка, Прагматика на поезията за деца,Стратегии на литературния текст за деца

Участия в международни и национални научни проекти

2012 1. Международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 – доц. д-р Румяна Тодорова, водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany

Организационна дейност

Редактор на списание "Любословие", 2008-2016

Дисертации

1991г. - Функции на пародийното в литературната приказка (Върху материал от българската детско-юношеска проза) : Автореферат, София - 1

Монографии

2018г. - Балада за Нангияла. Прагматика на смъртта в детската литература.София, Кръгозор, 2018, 319 с. ISBN 978-954-771-394-9. - 2

2018г. - 8. Лего. Българска литература за деца след Втората световна война., Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN 978-619-201-241-0, 255 с. - 2

2000г. - Споменът на лотофагите. Комуникативни стратегии на лирическия текст в българската п оезия за деца. - Шумен, 2000. - 267 с. ISBN 954-8789-81-7 - 2

Учебни помагала

2013г. - Помагало за самоподготовка по български език и литература. Шумен, 2013 - 185 с. ( в съавторство с Е. Добрева, И. Савова, Д. Добрев) - 7

2006г. - Когато земята беше плоска. Митове. Помагало за 5 клас. (в съавторство с Р. Йовева) София, 2006 – 66с - 7

2001г. - Тестове по български език и литература. - Шумен, 2001. - 186 с. (в съавторство с Елка Добрева, Ивелина Савова, Добрин Добрев) - 7

1999г. - Българска литература за деца (интерпретации на текстове). - Шумен, 1999. -174 с - 7

Студии

2017г. - 2. Смъртта и възпитанието на чувствата посредством детската литература – Литермедия, http://litermedia.com/ ISSN 2534-8906. - 3

2016г. - 1. Концептуализация на авиацията в българската литература/култура на ХХ век.(в съавторство с Д. Чавдарова) – Литернет 12/2016, ISSN 1312-2282 - 3

Статии

2018г. - Преживяване на страха от смъртта в детството според “Юсефин” на Мария Грипе. В: Филология, социална комуникация, литература. Сборник в чест на 70 – годишнината на проф. д-р Ивайло Петров. Велико Търново, 2018, ISBN 978-619-205-100-6, с. 107-116. - 4

2017г. - Юлия Спиридонова. Бъди ми читател. – Всичко за книгите http://vsichkozaknigite.bg/ - 6.4.2017. - 4

2017г. - Разум и чувства. Биномът на човешкото. В:Книги, деца и тийнейджъри:четенето между разума и емоциите. Сливен, 2017.с.19-31. ISBN 978-619-7239-11-9 - 4

2017г. - Ортография на своето. Кирил и Методий в читанките и в ългарската периодика за деца от първата половина на ХХ век. В: Limes slavicus 2: Културни концепти на славянството. Шумен, УИ “Еп. Константин Преславски”, 2017, с.96-117. ISSN 2803-3127. - 4

2016г. - Мартиролог за атеисти. В: Ракла с културни кодове. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. Шумен, Фабер, 2016. с.301-312. ISBN 978-619-00-0468-4 - 4

2016г. - За липсващия баща и кризата на родното в “Слетки” на Алберт Лиханов. В: Limes slavicus. Славянството – граници на общността. Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2016, с.350-357. ISBN 978-619-201-089-8 - 4

2016г. - Политика и превод. Литературата за деца в глобалния свят. В: Националните детски литератури в глобалния свят. Сливен, 2016-с.9-21. ISBN 978-619-7239-07-2 - 4

2014г. - Поезията на Виктор Самуилов за деца. – Литернет, 4/2014 - 4

2014г. - Леда Милева. Поезията като отговорност. – Образование, 3/2014, с. 78-93. - 4

2014г. - 1. Книгите 4 you . За кого бие камбаната? – Библиотека, 3-4/ 2014, с.189-200. ISSN 0861-847X - 4

2014г. - Възрастният в “детските” киносценарии на Валери Петров. В: Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, ФХН, ХХІVА, 2013, с.220-232. . ISSN 1311-7300 - 4

2014г. - Мемоарното детство. Свидетелства на Възраждането. В: Езици на паметта в литературния текст. “Фабер”, Велико Търново, 2014, с.134-141. . ISBN 978-619-00-0111-9 - 4

2013г. - Календарът на Петкан. В: Календарът в литературата/културата. Шумен, 2013, с. 80-97. - 4

2013г. - Асен Босев. Спомен за близнаците. В: http://ilit.bas.bg , 2013. - 4

2012г. - . Обитаеми небеса. Християнски контексти в ранната проза на Станислав Стратиев. – Poludniowoslowianskie zeszyty naukowe, 9/2012, s.9-19. - 4

2012г. - Професия за утре (Към въпроса за идеологизацията на труда в българската детска поезия).В: Диалог на педагогическите компетенции. Велико Търново, 2012, с.179-187. - 4

2012г. - Табу и евфемизъм. Темата за смъртта в детската литература. В: Табутата в детската литература. Сливен, 2012, с.71-87 - 4

2012г. - Децата на републиката. Конструиране на детството в българската лирика за деца през първите две десетилетия след Втората световна война.В:Литернет, 1/2012 - 4

2012г. - Труд и капитал в творчеството на Стилиян Чилингиров за деца. В: Стилиян Чилингиров. Шумен, 2012 - 4

2011г. - За доброто и злото в романа “Ян Бибиян”. – Образование, 2/2011, с.53-62 - 4

2011г. - Макароническото руско слово в българската литература. Ескизи към портрета на едно национално чувство. В: Български език и литература, 4 /2011, с.4 - 4

2010г. - „Хари Потър” и ефектът на феникса. - Български език и литература,1/2010,с.26-36 - 4

2010г. - Славчо Паскалев – критикът на 1910 г. В: Литературна мисъл, 2 /2010, с.145-187. - 4

2009г. - Педагогика на канона. В: Представи за българския литературен канон. Кн.1, ВТ, 2009, с. 178-192 - 4

2009г. - Жанрови и тематични промени в българската детска литература от началото на века. Елегия за обозначените липси. В: Тематични и жанрови промени влитературата за деца в началото на ХХІ век – поглед в балканските литератури. Сливен, 2009. с. 5-13 - 4

2009г. - Пари и детство. - Български език и литература, 3/2009, с. 15-30 - 4

2009г. - Философия на играта в “Плашилото” на Владимир Железников. В: Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-рЛила Мончева, Шумен, 2009, с. 215-224 - 4

2009г. - Деца играят на войници. In: Slavistika v premenach casu. Presov, 2009. s. 312-319 - 4

2009г. - Смешното в книгите на Подвързачов за деца. В: Другата българска литература. 125 години от рождението на Д. Подвързачов. С. , 2009, с. 185-201 - 4

2009г. - Телемах се учи да се връща. В: 80 години от рождението на Тончо Жечев. Шумен, 2009, с.59-65 - 4

2008г. - Детската книга на ХХІ век. Спомени за бъдещето. В: Детската книга на ХХІ век и нейните читатели. Сливен, 2008, с. 5-13 - 4

2008г. - “Лешникотрошачката” на Е. Т. А. Хофман. Игра и романтизъм.” В: Епископ-Константинови четения, 13, “Игри и играчки”, Шумен, 2008,с. 453-462 - 4

2008г. - “Лъчезар Станчев. Мимикриите на играта.” - Литературна мисъл, 2/ 2008, с. 195-211 - 4

2008г. - Контексти на злото в романа “Ян Бибибян”. In: Fenomen zla v sucasnom umeni prе deti a mladez, Presov, 2008. s. 148-157 - 4

2007г. - Интериори на детството. В: Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата, Шумен, 2007 с.169-175 - 4

2005г. - Harry Potter. Anatomia magiе. – In: Ladeni. Casopis pro teorii a kritiku detskе literatury c.2, rocnik 10, 2005, s. 5-10 - 4

2005г. - Harry Potter. Anatomia magiе. – In: Bibiana Revue o umenii pre deti a mladez, c.3, rocnik XII, 2005 - 4

2005г. - Bulharska detska literatura 90. rokov 20. storocia. – In: Vyznamove a vyrazove premeny v umeni 20 storocia. Presov, 2005,s. 701-709 - 4

2005г. - Връзката дете-майка в контекста на комуникативните стратегии на текста в българската лирика за деца до Втората световна война. В: Езикът и литературата вмодерното общество, Фабер, 2005 с.170-181 - 4

2004г. - Носталгичният дом в българската поезия за деца. – В: Литературна историография и възрожденска култура. Шумен - 4

2004г. - Paulik Morozov. Detstvo socrealizmu. – In: Hladanie ekvivalentnosti. Presov, 2004,s.291-298 - 4

2003г. - Природата в българската лирика за деца до Първата световна война. Във: Воля за облик. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Симеон Янев, София - 4

2000г. - Нонсенсовото в комуникативните стратегии на българската лирика за деца след края на Втората световна война. В: “25 години Шуменски университет “ЕпископКонстантин Преславски”. Литературознание и методика на литературното обучение, Шумен, 2000, с. 169-177 - 4

2000г. - “Татковина” на П. Р. Славейков. Мотивът за земята рай като митопоетически модел за възпитание на чувствата. - Български език и литература, № 5-6, 2000, с.14-25 - 4

2000г. - Езиците на войната. В: Текстът като манипулация, Шумен, 2002, с. 132-140 (в съавторство със З. Тодоров) - 4

1998г. - Трудът като идеологема на патернализма в българската поезия за деца от Освобождението до Първата световна война. В: Епископ-Константинови четения. 4-5,Шумен - 4

1997г. - Литература за деца и детска литература. - Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”. Т. ХIV А, Шумен, 1997, с. 68-76 - 4

1997г. - Вариации на романтичната идея за детето и възрастния в приказките на Валери Петров. - Любословие, № 2,1997, с. 43-60 - 4

1997г. - Смислови и аксиологични равнища в “Чохено контошче” на Елин Пелин. - Български език и литература, № 5-6, 1997, с. 36-45 - 4

1997г. - За птиците и хората (”Началник гара” на Е. Станев). В: Емилиян Станев. Личност и творческа съдба. София, 1997, с. 109-119 - 4

1997г. - Страхът от историята в поезията на Кирил Христов. В: Кирил Христов. Нови изследвания. Шумен, 1997, с. 130-140 - 4

1996г. - Носталгията на пасторала (Наблюдения върху Вазовото стихотворение “Овчар”). В: Епископ-Костантинови четения. 3, Шумен, 1996, с. 262-268 - 4

1996г. - Парадоксите на патернализма. В: Творчеството на Иван Вазов - критическ и прочити. Шумен, 1996, с. 58-64 - 4

1995г. - Тялото и дрехата в българската детска поезия. В: Епископ-Константинови четения, 2, Шумен, 1995, с. 116 -121 - 4

1995г. - ”Някога” на Дора Габе или психография на демиурга. // Български език и литература, 1995, № 5, с. 13-25 - 4

1994г. - Едип или за (перфидността на) възпитанието. В: Епископ-Константинови четения, 1, Шумен, 1994, с. 220-232 - 4

1994г. - Пародийното и играта със страха в детската рецепция на приказката. - Литературна мисъл, 1/1994, с. 46-61 - 4

1993г. - “Някога” на Дора Габе. В: Език и свят - съвременна филологическа проблематика. Литературознание. Пловдив, т. II , 1993, с. 117 -122 - 4

1993г. - Отчуждението на човека от държавата или защо Андрешко изоставя съдия-изпълнителя в блатото. - Български език и литература, 6/1993, с. 1-10 - 4

1991г. - “Славеят” на Андерсен в един от възможните му контексти. - Икар, 1/1991, с. 9-16 - 4

1989г. - Аспекти на хуманизма във фолклорната и в литературната приказка. В: Наука, човек, социална промяна. Шумен, 1989, с. 12-15 - 4

1988г. - Относно възпитателните възможности на пародията в литературните приказни текстове. В: Юбилейна научна сесия по случай 25-годишнината на ВТУ “Кирил иМетодий” - резюмета. Литературознание и методика на езиковото и литературното обучение. Велико Търново, т. II, 1988, с. 134-135 - 4

1986г. - Особености на приказния наратив в контекста на първобитните обичаи за пренасяне на злото. В: Сборник с научни статии и съобщения в чест на проф. д.ф.н.Симеон Русакиев. Шумен, 1986, с. 127 –137 - 4

1986г. - Илюзията за достоверност във вълшебната приказка. В: Сборник с доклади от учредителната сесия на Клуба на младия научен работник. Шумен, 1986, с. 8 –13 - 4

1986г. - За играта със страха в детското възприемане на вълшебните приказки. В: ПУ “Паисий Хилендарски” - Научни трудове, Българска филология. т. ХХIV, кн. 1,Пловдив,1986, с. 156 – 166 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Гравитация на въздишките. http://vsichkozaknigite.bg/, 12.03.2018. - 10

2017г. - Плетачките на дантели. – Литернет, №3, 2017. - 10

2016г. - За литературата като за литература. - Любословие, 16/2016 - 10

2016г. - . Захарно перо.- Всичко за книгите- http://vsichkozaknigite.bg/ 19.09.2016. - 10

2016г. - Бестселърът, драги ми господине... - http://vsichkozaknigite.bg/ 14.10.2016 - 10

2015г. - Почти естетически гид. – Култура, 17 (2809), 2015.(същата под заглавие Пътеводител на естетическия стопаджия – Любословие 15/2015. - 10

2010г. - Литературознанието като епос. Предговор. Вж. Пламен Шуликов. Поетика и психография. Фабер, 2010 - 10

2010г. - Трима души в една книга(без да се смята авторът на предговора).В:Любословие,11,2010 - 10

2009г. - Криле за Росинант. Словото, 2009 - 10

2009г. - Сава Сивриев и последният кръстоносен поход. Любословие, 10 - 10

2002г. - В търсене на изгубената цялостност. В: Литературен форум, 9/2002 - 10

2001г. - Да избягаш от Рая. Литературен форум, 29/2001 - 10

Други публикации

2013г. - . Асен Босев. Спомен за близнаците. В: http://ilit.bas.bg , 2013. - 12