Хон. проф. д.ф.н. Сава Стоянов Сивриевабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(189) "ШУ „Епископ Константин Преславски" Българска филология с втора специалност Руска филология Теология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(143) "Асистент - от 1977 г. Главен асистент - от 1987 г. Доцент - от 1993 г. Професор - от 2012 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(129) "Доктор по филология - от 1986 г. Доктор на филологическите науки - от 2017 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(1037) "Упражнения по Възрожденска литература. Лекции по Възрожденска литература. Упражнения по Нова българска литература (1878 - 1919). Лекции по Нова българска литература (1878 - 1919). Лекции по Историческа поетика на българската литература. Лекции по въведение в Стария Завет. Лекции по тълкуване на Стария Завет. Религия и литература (магистри). Основи на научното изследване (магистри). Лекции по психология на религията. Книга Псалтир и българската поезия. Въведение в лириката на Пейо Яворов. Въведение в лириката на Пенчо Славейков. „Епически песни“ на Пенчо Славейков." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(941) "Лектор по български език и литература в Будапещенския университет "Йотвьош Лоранд" (ELTE) (1996 - 2001). Лекции по български фолклор, Стара българска литература, Възрожденска литература, Нова българска литература, Най-нова българска литература. Семинари върху творчеството на Емилиян Станев, Йордан Радичков, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Светослав Минков, Атанас Далчев, Биньо Иванов, Константин Павлов, Евгени Кузманов, Виктор Пасков, Алек Попов. Семинари по практически български език." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(363) "Възрожденска литература. Нова и най-нова българска литература. Стар Завет - исагогика и екзегетика. Историческа поетика. Руска литература от края на ХIХ - началото на ХХ век. Християнство и култура." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1982)." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(457) "Концепти на българската култура. Представи за българския литературен канон. Литературното и културно дело на Стилиян Чилингиров. Календарът в литературата (2013). Николай Райнов в българската култура (от теософията до идеологическия компромис) (2014)." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(168) "Ръководител на катедра „История и теория на литературата" (1994 - 1996). Заместник-декан (2001 - 2005)." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(213) "Председател на Научен център за православна култура и изкуства „Св. Архангел Михаил" (от учредяването му на 2.10.2007 г.)." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "Bulgarian Society for ECS (Оксфорд)." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.ф.н.  Сава Стоянов Сивриев

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 3, стая 416

Телефон: 054 830495 вътр.278

Email: s.sivriev@shu.bg

Приемно време: Първа учебна седмица: петък, 12 – 14 часа, К-3, каб. 416. Втора учебна седмица: четвъртък, 10 – 12 часа, К-3, каб. 416.

Завършен университет, специалност

ШУ „Епископ Константин Преславски"

Българска филология с втора специалност Руска филология

Теология

Заемани академични длъжности

Асистент - от 1977 г.

Главен асистент - от 1987 г.

Доцент - от 1993 г.

Професор - от 2012 г.

Придобити научни степени

Доктор по филология - от 1986 г.

Доктор на филологическите науки - от 2017 г.

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по Възрожденска литература.

Лекции по Възрожденска литература.

Упражнения по Нова българска литература (1878 - 1919).

Лекции по Нова българска литература (1878 - 1919).

Лекции по Историческа поетика на българската литература.

Лекции по въведение в Стария Завет.

Лекции по тълкуване на Стария Завет.

Религия и литература (магистри).

Основи на научното изследване (магистри).

Лекции по психология на религията.

Книга Псалтир и българската поезия.

Въведение в лириката на Пейо Яворов.

Въведение в лириката на Пенчо Славейков.

„Епически песни“ на Пенчо Славейков.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Лектор по български език и литература в Будапещенския университет "Йотвьош Лоранд" (ELTE) (1996 - 2001).

Лекции по български фолклор, Стара българска литература, Възрожденска литература, Нова българска литература, Най-нова българска литература.

Семинари върху творчеството на Емилиян Станев, Йордан Радичков, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Светослав Минков, Атанас Далчев, Биньо Иванов, Константин Павлов, Евгени Кузманов, Виктор Пасков, Алек Попов.

Семинари по практически български език.

Области на научни интереси

Възрожденска литература.

Нова и най-нова българска литература.

Стар Завет - исагогика и екзегетика.

Историческа поетика.

Руска литература от края на ХIХ - началото на ХХ век.

Християнство и култура.

Специализации

Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1982).

Участия в международни и национални научни проекти

Концепти на българската култура.

Представи за българския литературен канон.

Литературното и културно дело на Стилиян Чилингиров.

Календарът в литературата (2013).

Николай Райнов в българската култура (от теософията до идеологическия компромис) (2014).

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра „История и теория на литературата" (1994 - 1996).

Заместник-декан (2001 - 2005).

Организационна дейност

Председател на Научен център за православна култура и изкуства „Св. Архангел Михаил" (от учредяването му на 2.10.2007 г.).

Членства в научни организации

Bulgarian Society for ECS (Оксфорд).

Дисертации

2017г. - Сивриев, С. Антропоцентризъм и модерно поетическо съзнание в българската лирика от края на ХІХ и началото на ХХ век. (Дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на филологическите науки“.) Шумен, 2017. – 329 с. - 1

1986г. - Сивриев, С. Стиль прозы Леонида Андреева и стилевые искания в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века. (Дисертация за присъждане на научната степен „Доктор“.) Москва, 1986. – 219 с. - 1

Книги

2017г. - Сивриев, С. Индивидуализмът в българската лирика от края на XIX и началото на ХХ век. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2017. – 330 с. - 8

2012г. - Сивриев, С. Екзегези. Из историята на българската литература. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2012. - 327 с. - 8

2006г. - Сивриев, С. Литературна археология. София, „Български писател“, 2006. – 151 с. - 8

2004г. - Сивриев, С. Книга Псалтир и българската поезия. София, „Карина - Мариана Тодорова“, 2004. - 128 с. - 8

1999г. - Сивриев, С. MYQOS и TEXNH. Опит върху българската литература от миналия век. София, „Александър Панов“, 1999. - 149 с. - 8

1995г. - Сивриев, С. Чудесното раждане. Работи по литературна история. Шумен, „Аксиос“, 1995. - 80 с. - 8

Учебници

2011г. - Сънища и безсъници. Съставител, отговорен редактор – С. Сивриев. Велико Търново, „Фабер“, 2011. – 140 с. - 6

2010г. - Представи за българския литературен канон. Книга ІI. Съставител, отговорен редактор – С. Сивриев. Велико Търново, „Фабер“, 2010. – 240 с. - 6

2009г. - Представи за българския литературен канон. Книга I. Съставител, отговорен редактор – С. Сивриев. Вeлико Търново, „Фабер“, 2009. – 215 с. - 6

2009г. - Другата българска литература. 125 години от рождението на Димитър Подвързачов (Текстове от юбилейната научна конференция, проведена в Шумен на 29 ноември 2006 г.). Съставител, отговорен редактор - С. Сивриев. София, „Дилок“, 2009. – 261 с. - 6

1997г. - Кирил Христов. Нови изследвания. Съставител, отговорен редактор - С. Сивриев. Шумен, „Антос“, 1997. – 162 с. - 6

Учебни помагала

1995г. - Кирил Христов. Поезия. Предговор, подбор и приложение – С. Сивриев. [Серия „Ученическа библиотека“.] Велико Търново, „Слово“, 1995. – 142 с. - 7

Студии

2015г. - Сивриев, С. Екзистенциалните решения на Кирил Христов. // Любословие, № 15, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, № 15, с. 110-144. - 3

2014г. - Сивриев, С. Сатирическото и философическото познание на Стоян Михайловски. // Любословие, № 14. Библиотеката. УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2014, с. 171-198. - 3

2013г. - Сивриев, С. Обществото и певецът. // Любословие. Т. 13. Герои и антигерои. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, с. 110-138. - 3

Статии

2016г. - Сивриев, С. Скиталецът. // Quadrivium = Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 457 – 471. - 4

2016г. - Сивриев. С. „Успокоения“ на Пенчо Славейков. – В: Ракла с културни кодове. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. В. Търново: Фабер, 2016, с. 503–515. - 4

2016г. - Сивриев, С. За скитника-чудак в „Стихотворения“ (1901, 1904) на Пейо Яворов. – В: Философски алтернативи. Списание на Института за изследване на обществата и знанието – БАН, г. 25, № 5, 2016, с. 101 – 113. - 4

2016г. - Сивриев, С. За пространството и за стаята в „Сенки на крила“ на Иван Пейчев. – В: Сб. Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета (Психография и критика). Шумен, 2016, с. 100 – 112. - 4

2015г. - Сивриев, С. За „Сказание о молитве светаго Нифонта“ из „ОГЛЕДАЛО“ (БУДА, 1816) на Кирил Пейчинович. // Научни перспективи на съвременната българистика. A mai bulgaristika tudomanyos perspektivai. Budapest, 2015, с. 66 – 72. - 4

2014г. - Сивриев, С. За „Стихове пиитически“ на Никифор и Иеротей. // Култура, история, поезия. Надежда Драгова и Първан Стефанов в българската култура и наука. Сборник с изследвания. София, Издателски център „Боян Пенев“, 2014, с. 252-257. - 4

2014г. - Сивриев, С. „Очите на Арабия“ на Николай Райнов в контекста на българския символизъм. // Електронен сборник Николай Райнов (1889 – 1954). Шумен, 2014. - 4

2014г. - Сивриев, С. Творецът и творчеството в лириката на Иван Вазов. // Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Шумен, 2014, с. 207 -214. - 4

2014г. - Сивриев, С. Библия. // Енциклопедия Българско възраждане (Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища). Т. 1, А-Й. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 73-74. - 4

2012г. - Сивриев, С. За статията на Димитър Димов „Подсъзнателното в художественото творчество“. // Димитър Димов век по-късно. Юбилеен сборник с нови изследвания по случай 100 години от рождението му. Институт за литература – БАН. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2012, с. 153-158. - 4

2012г. - Сивриев, С. Метаморфозата на Лазар (За „Лазар и Исус“ на Емилиян Станев). // НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Сборник. София, изд. „Кралица Маб“, „Силуети“, деп. „Нова българистика на НБУ“, 2012. - 4

2011г. - Сивриев, С. Спомагателнитe глаголи на Петер Естерхази. // Преводът и унгарската култура. Сборник. Под ред. на Йонка Найденова. София, „Изток-Запад“, 2011, с. 159-163. - 4

2011г. - Сивриев, С. Сънищата, безсъниците или симетрия на аксиологията. // Сънища и безсъници. В. Търново, „Фабер“, 2011, с. 24-31. - И отг. редактор на сборника. - 4

2011г. - Сивриев, С. „Стiхи надгробнiи...“ на Неофит Рилски и началото на новобългарската поезия. // Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти (По повод със 130-годишнината от смъртта на отец Неофит Рилски). София, Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 2011. - 4

2011г. - Сивриев, С. „Славянска антология“ на Стилиян Чилингиров сред антологиите от 1910-а. // Сборник по повод 130-годишнината от рождението на Стилиян Чилингиров. Шумен, 2011. - 4

2011г. - Сивриев, С. За литературния канон на Възраждането. // Балканистичен форум, № 2, 2011. - 4

2010г. - Сивриев, С. Д-р Кръстев за канонизацията на Яворов. // Представи за българския литературен канон. Кн. 2. В. Търново, „Фабер“, 2010, с. 158-163. - И отг. редактор на сборника. - 4

2010г. - Сивриев, С. О стиле прозы Леонида Андреева. // Акы бъчела любодэльна. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст. н. с. II ст. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. В. Търново, „Фабер“, 2010, с. 220-226. - 4

2009г. - Сивриев, С. Д-р Кръстьо Кръстев за Пенчо Славейков (Из историята на канонизацията на поета). // Представи за българския литературен канон. Кн. 1. В. Търново, „Фабер“, 2009, с. 80-89. - И отг. редактор на сборника. - 4

2009г. - Сивриев, С. Стилевые особенности сюжетосложения прозы Леонида Андреева. // Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2009, с. 177-182. - 4

2009г. - Сивриев, С. Тегобата на поезията. // Другата българска литература. 125 години от рождението на Димитър Подвързачов. (Текстове от юбилейната научна конференция, проведена в Шумен на 29 ноември 2006 г.) София, „Дилок“, 2009, с. 203-215. - И отг. редактор на сборника. - 4

2009г. - Сивриев, С. „Чудак“ на Пейо Яворов. // Яворов – литературни и биографични сюжети. София, Издателски център „Боян Пенев“, 2009, с. 28-31. - 4

2009г. - Сивриев, С. Керванджията в „Несретник“ на Петко Тодоров. // Епископ-Константинови четения. Т. 14. Професии и професионалисти. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2009, с. 101-104. Също в: Концепти на българската култура. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски“. В. Търново, „Фабер“, 2010. - 4

2008г. - Сивриев, С. Анекдотът в „Митология Синтипа Философа“ на св. Софроний Епископ Врачански. // Studia hungaro-bulgarica. Т. 2. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2008, с. 265-270. - 4

2007г. - Сивриев, С. Атанасий Нескович и неговата „История славеноболгарског народа“ (Будим,1801). // Studia Hungaro-Bulgarica. Т. 1. Szeged-Shumen, 2007, с. 227-233. - 4

2007г. - Сивриев, С. „Френският символизъм“ на Емануил Попдимитров. // Емануил Попдимитров – критически прочити. Сборник по случай 120 години от рождението на твореца. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2007, с. 165-170. - 4

2006г. - Сивриев, С. Ханаанската земя в „Краткая священная история и священный катихизис“ на Архимандрит Неофит Хилендарски (Бозвели). // Проф. д.и.н. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав. Издателство "Български писател", София, 2006, с. 296-303. - 4

2006г. - Сивриев, С. Модерното повествование в идилиите на Петко Тодоров. // Модерният наратив. Интертекстуални пресичания (Проблеми на българската литература през ХХ век). Сб. в чест на проф. Елка Константинова. София, Издателство "Век 21- Прес", 2006, с.17-23 - 4

2006г. - Сивриев, С. Пътува ли Бай Ганю в Европа. // Алеко Константинов – вечният съвременник. София, БАН, 2006, с. 29-34. - 4

2006г. - Сивриев, С. За учебните програми на светското училище в Шумен през Възраждането. // Златоструй. Сборник за литература, литературна критика и изкуство. Кн. 10. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2006, с. 76-82. - 4

2006г. - Сивриев, С. Символика цвета в прозе Леонида Андреева. // Неуморимият търсач. Шумен, 2006. - 4

2006г. - Сивриев, С. За образността в лириката на Иван Пейчев. // Иван Пейчев – аспекти на присъствие в българската литература. Сборник материали от национална научна конференция, декември 2005 г. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2006, с. 117-122. - 4

2005г. - Сивриев, С. Иван Шишманов и д-р Кръстьо Кръстев за тенденциозното изкуство. // Иван Д. Шишманов – Форумът „Шишманови четения“. Кн. 1. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2005, с. 241-244. - 4

2005г. - Сивриев, С. За 1-6 глава от Книга Битие в „Краткая священная история и священный катихизис“ на Архимандрит Неофит Хилендарски (Бозвели). // Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 8. В чест на 80-годишнината на протопр. проф. д-р Радко Поптодоров. Шумен, Университетско издателсто „Епископ Константин Преславски“, 2005, с. 198-204. - 4

2005г. - Сивриев, С. За българските идеологии в края на ХІХ – началото на ХХ век. // Черно море – между Изтока и Запада. Митове, идеологии, история. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2005, с. 107-110. - 4

2005г. - Сивриев, С. Д-р Кръстев за религията. // Класика и литературна история. Сборник. Благоевград, 2005, с. 219-222. - 4

2005г. - Сивриев, С. За Псалом 71 в „Пристанала“ на Христо Ботев. // Ботев. Съвременни интерпретации. В. Търново, „Слово“, 2005, с. 378-383. - 4

2004г. - Сивриев, С. Новомъчениците (Мит и история в българската литература през ХІХ век). // Вечните страсти български. Сборник в памет на член-кор. проф. д.ф.н. Тончо Жечев. София, БАН, 2004, с. 33-44. - 4

2004г. - Сивриев, С. За парите и богатството в „Житие и страдание на св. Софроний Епископ Врачански“. // Пари, думи, памет. Сборник. София, „Кралица Маб“, 2004, с. 154-159. - 4

2004г. - Сивриев, С. За Книга Псалтир, за лириката и секуларизацията на българската култура. // Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 6. В чест на 75-годишнината на видния църковен историк проф. д.т.н. Тодор Събев. София, Академично издателство „Марин Дринов“, 2004, с. 263-268. - 4

2004г. - Сивриев, С. Нови писма на Пейо Димитров. // Златоструй. Литературен сборник. Кн. 8. Шумен, „Антос“, 2004, с. 60-64. - 4

2003г. - Сивриев, С. Стоян Михайловски и българската преса. // Властта на медиите. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2003, с. 329-336. - 4

2003г. - Сивриев, С. За писмата на Пейо Димитров. // Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2003, с. 155-160. - 4

2003г. - Сивриев, С. Писмата на Пейо. // Златоструй. Литературен сборник. Кн. 7. Шумен, „Антос“, 2003, с. 116-121. - 4

2003г. - Сивриев, С. За „Спомагателни глаголи на сърцето“ на Петер Естерхази. // Език и идентитет. Страници за българското себе/познание. Сборник, посветен на 50-годишнината на специалността „Българска филология“ в университета „Лоранд Йотвьош“ – Будапеща. В. Търново, „Фабер“, 2003, с. 136-139. Също в: Преводът и унгарската култура. София, „Изток-Запад“, 2011. - 4

2002г. - Сивриев, С. За българските мъченици от края на ХVІІІ началото на ХІХ век. // Двеста години св. Райко Шуменски. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2002, с. 40-45. - 4

2001г. - Сивриев, С. За образите из Книга Псалтир в „Хижи“ на Атанас Далчев. // Преславска книжовна школа. Изследвания в чест на проф. д.и.н. Тотю Тотев. Том 5. София, БАН, 2001, с. 365 -371. - 4

2001г. - Сивриев, С. Псалом 136 в „Не пей ми се“ на П. Р. Славейков. // Трудове на Катедрата по история и богословие. Т. 4. Шумен, „Антос“, 2001, с. 248-257. - 4

2001г. - Сивриев, С. Мир вещей в прозе Леонида Андреева. // Hungaro-slavica 2001. Studia in honorem Iani Banczerowski. ЕLTE. Szlav es balti filologiai intezet. Budapest, 2001, с. 242-246. - 4

2001г. - Сивриев, С. За мъртвите знаци на мъртвото време в „Свирепо настроение“. // Литературен вестник. Год. XI, 13.06-19.06.2001, с. 4. Също в: Соцреалистически канон / Алтернативен канон. София, Издателски комплекс „ПАН“. Департамент „Нова българистика“ на НБУ, 2009, с. 143-148. - 4

1999г. - Сивриев, С. Кирил Христов или Пейо Яворов. // Хемус. Списание за обществен живот и култура. Издание на Българското републиканско самоуправление. Год. VIII. Кн. 1. Budapest, 1999, с. 34-36. - 4

1998г. - Сивриев, С. Новомъчениците. // Nyelv, stilus, irodalom (Koszonto konyv Peter Mihaly 70. szuletesnapjara). ЕLTE. Budapest, 1998, с. 537-546. - 4

1998г. - Сивриев, С. Възможните светове на историята. // Възрожденският текст (Прочити на литературата и културата на Българското възраждане). Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков. София, ИK „Сребърен лъв“, 1998, с. 93-110. - 4

1998г. - Сивриев, С. За думите и нещата (Поезията на Константин Делов). // Хемус. Списание за обществен живот и култура. Издание на Българското републиканско самоуправление. Год. VII. Кн. 2. Budapest, 1998, с. 28-29. - 4

1998г. - Сивриев С. Знаците и техните концепти в „Градушка“ на Яворов. // Хемус. Списание за обществен живот и култура. Издание на Българското републиканско самоуправление. Год. VII. Кн. 4. Budapest, 1998, с. 12-14. Също в: Яворов. Съвременни интерпретации. В. Търново, Слово, 2002, с. 30-36. - 4

1997г. - Сивриев, С. Кирил Христов или Пейо Яворов. // Кирил Христов. Нови изследвания. Сборник. Шумен, 1997, с. 28-31. - И отг. редактор на сборника. - 4

1997г. - Сивриев, С. Вулгарен ли е вулгарният роман? (За романите на Христо Калчев). // Хемус. Списание за обществен живот и култура. Издание на Българското републиканско самоуправление. Год. VI. Кн. 4, Budapest, 1997, с. 45-48. - 4

1996г. - Сивриев, С. „Моите песни“ на Иван Вазов. // Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“. Пловдив, 1996, с. 5-11. - 4

1996г. - Сивриев, С. Иван Вазов, Стоян Михайловски и Пенчо Славейков – щрихи към историята на българския индивидуализъм. // Епископ-Константинови четения. Т. 3. Май 1996. Шумен, Издателство на ШУ „Епископ Константнин Преславски“, 1996, с. 268-272. - 4

1996г. - Сивриев, С. „Ускореното развитие“ на културата като проблем на компаративистиката. // Епископ-Константинови четения. Т. 2. Май 1995. Шумен, Издателство на ШУ „Епископ Константнин Преславски“, 1996, с. 98-103. - 4

1995г. - Сивриев, С. Бележки върху културното поведение на Илия Блъсков. // Илия Блъсков. Материали от научна сесия. Шумен, „Хелиос“, 1995, с. 41-58. - 4

1994г. - Сивриев, С. За християнската метафорика в „Епопея на забравените“ на Иван Вазов. // Летописи. Изд. на СБП. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, май-юни, № 5/6, София, 1994, с. 262-267. - 4

1994г. - Сивриев, С. Метафората на йеромонах Паисий. // Литература и Възраждане. Пловдив, 1994, с. 30-37. - 4

1994г. - Сивриев, С. Чудесното раждане на Чардафона – фреска от Захари Стоянов. // Епископ-Константинови четения. Т. 1. Май 1994. Шумен, Издателство на ВПИ „Епископ Константин Преславски“, 1994, с. 145-152. - 4

1993г. - Сивриев, С. За „високата“ и „ниската“ литература през Възраждането. // Литературна мисъл, 1993, № 2, с. 108-113. - 4

1993г. - Сивриев, С. За вътрешната украса в хъшовските кръчми във Влашко – според описанието им от Захари Стоянов. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Т. 2. Литературознание. 20 години Българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Доклади от юбилейната научна конференция. Пловдив, 1993, с. 31-34. - 4

1993г. - Сивриев, С. Стилиян Чилингиров и Леонид Андреев. // Стилиян Чилингиров. Сборник материали от научна конференция, 22 октомври 1992. Шумен, 1993, с. 99-103. - 4

1993г. - Сивриев, С. За ораторското умение във Венецианската реч на Константин-Кирил. // Старобългаристика, год. XVII, 1993, № 3, София, БАН, с. 48-51. Също в: Hungaro-slavika. Studia in honorem Stephani Nyomarkay. ЕLTE, Szlav tanszekcsoportja. Budapest, 1997, с. 280-283. - 4

1992г. - Сивриев, С. Бележки за стилистиката на поетичната реч. // Език и литература, 1992, № 6, с. 99-103. - 4

1992г. - Сивриев, С. За литературната антиномия Захари Стоянов – Иван Вазов. // Език и литература, 1992, № 5, с. 32-41. - 4

1992г. - Сивриев, С. За функциите на една романова структура в „Нещастна фамилия“ на Васил Друмев. // Български език и литература, 1992, № 5, с. 1-5. - 4

1992г. - Сивриев, С. Иван Вазов и Пенчо Славейков – културният билингвизъм като литературен проблем. // Литературен вестник, № 28, 20-26 юли 1992, с. 6. - 4

1990г. - Сивриев, С. О стилевых особенностях художественной речи в прозе Л. Н. Андреева. // Болгарская русистика, 1990, № 3, с. 66-76. - 4

1989г. - Сивриев, С. Философская проблематика в прозе Л. Н. Андреева. // Болгарская русистика, 1989, № 5, с. 37-41. - 4

1988г. - Сивриев, С. Продължаващият диалог (Л. Стаматов. „Д-р К. Кръстев, личност и критическа съдба“). // Пламък, 1988, № 11, с. 159-160. - 4

1982г. - Сивриев, С. Редакционни промени във философските поеми на Пенчо Славейков. // Сборник доклади. Юбилейна научна сесия, посветена на 1300-годишнината на Българската държава и 10-годишнината на ВПИ, 20-22.10.1981. Шумен, 1982, с. 101-108. - 4

Доклади

2017г. - Сивриев, С. Мистичните скорпиони в „Нощ“ на Пейо Яворов. // Модернизъм и постмодернизъм. Мистика и мистификация. Конференция в Институт за литература – БАН, направление „Нова и съвременна българска литература“. Американски център, 16 – 17 март 2017 г. - 5

2016г. - Сивриев, С. От „Автобиография“ до „Олаф ван Гелдерн“ (За образите на поета в „Епически песни“, 1896/1898 – 1907). // Международна научна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на Пенчо Славейков. БАН – ИЛ, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. София, 16 – 17 май 2016. - 5

2016г. - Сивриев, С. За пространството и за стаята в „Сенки на крила“ на Иван Пейчев. // Проекти за свят. Научна конференция, посветена на двоен юбилей: 100-годишнината от рождението на Иван Пейчев и 70-годишнината от рождението на Иван Методиев. София: 15.12.2016 г., СУ „Св. Климент Охридски“. - 5

2015г. - Сивриев, С. Лоенгрин в „Птици в нощта“. // Belle Epoque, Николай Лилиев и другите. Филологически колегиум. ШУ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 15 декември 2015 г. - 5

2014г. - Сивриев, С. За „Сказание о молитве светаго Нифонта“ из „Огледало“ (Буда, 1816) на Кирил Пейчинович. // Международна научна конференция „Научни перспективи на съвременната българистика“. Будапещенски университет „Йотвьош Лоранд“, Институт по славянски и балтийски филологии, Катедра „Славистика“. Будапеща, 28 – 29 април 2014 г. - 5

2014г. - Сивриев, С. За празнуването на християнските празници и просветните идеи на отца Кирила Пейчиновича в „Огледало“ (Буда, 1816). // Просветни идеи през Българското възраждане. Национално честване с научна конференция, под патронажа на Вицепрезидента на Република България, Маргарита Попова, по случай 145 години от създаването на БАН. София, 23 юни 2014. - 5

2014г. - Сивриев, С. Сънят на Пенчо Славейков и „Автобиография“ в „Епически песни“ (1896). // Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през ХХ век. Научна конференция, ИЛ при БАН. София, 27 – 28 септември 2014. - 5

2014г. - Сивриев, С. За празнуването на Господските празници в „Огледало“ (Буда, 1816) на отец Кирил Пейчинович. // Християнство и книжнина. Международен симпозиум. Шумен, 24 – 25 октомври 2014 г. - 5

2014г. - Сивриев, С. Модернизмът като европейска ценност в творчеството на български и македонски литературни творци през ХХ век. Сходства и различия. // Втора българо-македонска научна конференция. ИЛ при БАН. София, 26 – 27 сиптември 2014. - 5

2014г. - Сивриев, С. За трагичното в „Легенда за разблудната царкиня“ на Димчо Дебелянов („Звено“, 1914). // Измерения на трагичното. Национална научна конференция. ИЛ при БАН, НБКМ. София, 25 ноември 2014. - 5

2013г. - Сивриев, С. Иван Вазов за „Торгующим во храме“ на Леонид Андреев. // България и Русия (XVIII – XXI в.) – стереотипи и деконструкции. Българо-руски научен проект. Институт за литература при БАН и Институт за славянознание при РАН. София, 17 май 2013. - 5

2012г. - Сивриев, С. Иван Шишманов за Захари Стоянов. // Национална научна конференция: 150 години от рождението на Иван Д. Шишманов (Под патронажа на Вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова). ИЛ при БАН, София, 20-22 ноември 2012. - 5

2012г. - Сивриев, С. Ботевите календари. // Национална научна конференция „Календарът в литературата“. ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 4 октомври 2012. - 5

2012г. - Сивриев, С. За концепта на словото „милосърдие“ във „Филантропична история“ на Светослав Минков. // Национална научна конференция: Феноменът Америка в българската литература – от романа до гротеската и по-нататък (по повод 110 години от рождението на Борис Шивачев и Светослав Минков). София, ИЛ при БАН. НБКМ, 30 ноември – 4 декември 2012. - 5

2011г. - Сивриев, С. За „Стихове пиитически“ на Никифор и Иеротей. // Между изстрелите. Научна конференция, посветена на 80-годишния юбилей на проф. Надежда Драгова и Първан Стефанов. София, ИЛ при БАН, 22-23 ноември 2011 г. - 5

2011г. - Сивриев, С. Творецът и творчеството в лириката на Иван Вазов. // Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Катедра История и теория на литературата при Факултета по хуманитарни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2011. - 5

2011г. - Сивриев, С. За стихотворенията на Неофит Рилски и началото на новобългарската поезия. // Национална научна конференция „Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти“ (По повод 130-годишнината от смъртта на отец Неофит Рилски). София, Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 14-15 април 2011. - 5

2011г. - Сивриев, С. Преданието като история, или разиграването на историята като текст (Опит върху знаците от историята). // Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов. Шумен, Преславска книжовна школа, 2011. - 5

2011г. - Сивриев, С. Сивриев, С. „Славянска антология“ на Стилиян Чилингиров сред антологиите от 1910-а. // По повод 130-годишнината от рождението на Стилиян Чилингиров. Шумен, 2011. - 5

2010г. - Сивриев, С. Петър Динеков за края на Българското възраждане. // Национален колегиум „Академик Петър Динеков и хуманитарната наука – идеи, позиции, концепции“ (По повод 100 години от рождението му, 30 октомври 1910 г.). ИЛ – БАН, София, 11-12 ноември 2010. - 5

2010г. - Сивриев, С. Лириката на Йордан Йовков в списание „Художник“ (1905 – 1909). // Национална научна конференция по повод 130-годишнината от рождението на Йордан Йовков. Добрич, септември 2010. - 5

2010г. - Сивриев, С. За „Подир сенките на облаците. Отбрани стихотворения“ на Пейо Яворов. // Островът на антологиите: 1910 и след това. Национална научна конференция. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София, 17 декември 2010 г. - 5

2009г. - Сивриев, С. За цитирането на Стария Завет във „Философския мудрости“ на св. Софроний Епископ Врачански. // Девети международен симпозиум под патронажа на проф. д.п.н. Пламен Легкоступ, ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Търновска книжовна школа. Търново и идеята за християнския универсализъм (ХІІ – ХV век). Кръгла маса „Старобългарската ръкописна книга – съдба и мисия“. В памет на проф. Куйо М. Куев, по случай 100-годишнината от рождението му. ВТУ. Велико Търново, 15-17 октомври 2009. - 5

2009г. - Сивриев, С. Д-р Кръстев за канонизацията на Яворов. // Втора национална научна конференция „Представи за българския литературен канон – Х-ХХ век“. ШУ, Шумен, 26 ноември 2009 г. (С. Сивриев – организатор на конференцията.) - 5

2009г. - Сивриев, С. Димитър Димов за „Подсъзнателното в художественото творчество“. // Национална научна конференция 100 г. от рождението на Димитър Димов. София, 2009, НБКМ, БАН. - 5

2008г. - Сивриев, С. Д-р Кръстьо Кръстев за Пенчо Славейков (Из историята на канонизацията на поета). // Първа национална научна конференция „Представи за българския литературен канон – Х-ХХ век“. ШУ, Шумен, 20 ноември 2008 г. (С. Сивриев – организатор на конференцията.) - 5

2007г. - Сивриев, С. Поетът и войната (Коментар към анкетата по Македонския въпрос, 1910). Пенчо Славейков. // Човекът и войната. ШУ, Шумен, 3-4 май 2007. - 5

2007г. - Сивриев, С. Сънищата, безсъниците или симетрия на аксиологията. // Национална научна конференция „Сънищата на Пенчо Славейков и безсъниците на Пейо Яворов“ (По повод 100 години от издаването на книгите „Сън за щастие“ на Пенчо Славейков и „Безсъници“ на Пейо Яворов). ШУ, Шумен, 7-8 юни 2007. (С. Сивриев – организатор на конференцията.) - 5

2007г. - Сивриев, С. Иван Шишманов и Захари Стоянов. // Иван Шишманов. Култура и политика. ИЛ при БАН, Свищов, 8-9 ноември 2007. - 5

2007г. - Сивриев, С. В родна земя. // Боян Пенев (115 години от рождението му). ШУ, Шумен, 11 ноември 2007. - 5

2007г. - Сивриев, С. Представата на Г. С. Раковски за българското минало според „Отговор на богословская гръцка брошура“ (1860). // Словесните представи за миналото (150 години от издаването на „Горски пътник“). ИЛ при БАН, София, 26-27 ноември 2007. - 5

2006г. - Сивриев, С. Тегобата на поезията. // Културното и литературно дело на Димитър Подвързачов (125 години от рождението му). ШУ, Шумен, 29 ноември 2006. (С. Сивриев – организатор на конференцията.) - 5

2005г. - Сивриев, С. За епитета в „Птици в нощта“ на Николай Лилиев. // Научна конференция 120 години от рождението на Николай Лилиев. ИЛ при БАН, София, 14 ноември 2005. - 5

2005г. - Сивриев, С. Ханаанската земя в „Краткая свещенная история и священный катихизис“ (1835) на архимандрит Неофит (Бозвели). // Литературата – топоси и посоки. ИЛ при БАН, София, 24-25 ноември 2005. - 5

2005г. - Сивриев, С. За образността в лириката на Иван Пейчев. // Иван Пейчев – аспекти на присъствие в българската литература. ШУ, Шумен, 16 декември 2005. - 5

2005г. - Сивриев, С. За „Описание кратко на Синайската гора от Цариград чрез Александрия (Скендер) и Египет (Масър)“ от йером. Антоний Хилендарец. // Международна научна конференция „Християнството в Египет и Синай“. ШУ, Шумен, 21-23 октомври 2005 г. - 5

2005г. - Сивриев, С. „Френският символизъм“ на Емануил Попдимитров. // Научна конференция. „Емануил Попдимитров и българският модернизъм – 120 години от раждането на поета“. СУ, София, 2005. - 5

2004г. - Сивриев, С. За българските идеологии в края на ХІХ – началото на ХХ век. // Десети юбилейни понтийски четения. ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна 14-15 май 2004. - 5

2004г. - Сивриев, С. За логическите антиномии в лириката на Атанас Далчев. // Национална научна конференция „100 години от рождението на Атанас Далчев“. НБУ, СУ, ИЛ при БАН, Сдружение на българските писатели. София, НБУ, 10 юни 2004. - 5

2004г. - Сивриев, С. Анекдотът в „Митология Синтипа Философа“ на eпископ Софроний Врачански. // Интердисциплинарна научна конференция „Просветеният смях“. Българско общество за проучване на XVIII век. СУ, София, 2-3 април 2004. - 5

2003г. - Сивриев, С. За парите и за богатството в „Житие и страдания...“ на св. Софроний Епископ Врачански. // Научна конференция „Пари, думи, памет“. Българско общество за проучване на XVIII век. СУ, София, 3-4 април 2003. - 5

2003г. - Сивриев, С. Учебните програми на българското училище в Шумен през Възраждането. Училище и литература. // Национална конференция „Учебните програми на българското училище през Възраждането“. ИЛ при БАН, София, 20-21 ноември 2003. - 5

2002г. - Сивриев, С. Атанасий Нескович и неговата „История славяноболгарского народа“ (Будим, 1801 г.). // Интердисциплинарна научна конференция „Модерността вчера и днес“. Българско общество за проучване на XVIII век. СУ, София, 25-26 февруари 2002. - 5

2002г. - Сивриев, С. За репрезентациите на Чардафона – според З. Стоянов. // Научна сесия „История на българскта менталност“. ИЛ при БАН, София, 2002. - 5

2002г. - Сивриев, С. Д-р Кръстев за цар Фердинанд и за духовния живот на българската интелигенция. // Научна конференция „Царската институция и християнската традиция“. ШУ, Шумен, 2002. - 5

2002г. - Сивриев, С. За „Житието светаго Алексия человека божия“ на Константин Огнянович в някои текстове на Петко Славейков. // Научна сесия по повод годишнината от раждането на П. Р. Славейков. ИЛ при БАН, София, 2002. - 5

2002г. - Сивриев, С. За псалом 142 в „Под манастирската лоза“ на Елин Пелин. // Научна сесия по повод годишнината от раждането на Елин Пелин. ИЛ при БАН, София, 2002. - 5

2002г. - Сивриев, С. Думи за Лотман и думи от Лотман. // Научна сесия за Московско-Тартуската структурно-семиотична школа. ШУ, Шумен, 2002. - 5

2001г. - Сивриев, С. Д-р Кръстев за религията. // Юбилейна научна конференция на ШУ, Шумен, 2001. - 5

1998г. - Сивриев, С. За издадения в Буда „Царственик“ на Христаки Павлович. Будапеща. // Научна конференция „Българи и унгарци – исторически и културни връзки – Х-ХХ век“. Будапещенски университет, Будапеща, 1998. - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. - Сивриев, С. Между историята и текстовете (Рецензия за книгата на Страшимир Цанов „Историята – събития и текстове“, Шумен, 2013). // Любословие, № 14. Библиотеката. УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2014, с. 266-270. - 10

1995г. - Сивриев, С. Поучителната семиотика на Ю. М. Лотман. // Литературата. Издание за литературна история и теория на университетското Вазово общество. Год. II. Кн. 2 (4). София, 1995, с. 257-260. - 10

Цитирания

2016г. - Сивриев, С. „Успокоеният“ на Пенчо Славейков. – В: Ракла с културни кодове. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. В. Търново: Фабер, 2016, с. 503–515. – Цитирано: Шуликов, Пламен. „С Русия в сърцето“ – празнично „имеславие“ (Рецензия за сборника). – В: Език и литература, № 3-4, 2016, с. 221. - 11

2015г. - Сивриев, С. Книга Псалтир и българската поезия. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2004, с. 26. – Цитирано в: Михайлов, Камен. Български/булгарски образи в рускоезична среда. София, „Тангра ТанНакРа“, 2015, с. 72. От същата книга са цитирани проблеми от с. 15, 30 – 32 на с. 73. - 11

2015г. - Сивриев, С. Екзегези. Из историята на българската литература. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2012, с. 28, 149. – Цитирано в: Колева, Ваня. Времето и вярата в „Цената на златото“ на Генчо Стоев. // За юбилейна конференция за 90-годишнината от рождението на Генчо Стоев. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015. - 11

2015г. - Сивриев, С. Литературна археология. София, „Български писател“, 2009, с. 101. – Цитирано в: Димитрова, Милена. За някои литературни дифузии в идилиите на Петко Тодоров и Йоханес Шлаф. // Любословие, № 15. УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2015, с. 85 – 101. - 11

2015г. - Сивриев, С. Метаморфозата на Лазар (За „Лазар и Исус“ на Емилиян Станев). // Варна, LiterNet, 25.10.2011, № 10 (143) ; също: НРБ-литературата: История, понятия, подходи. Съставител Пламен Дойнов. София, „Кралица Маб“, Варна, „Силуети“, 2013. – Цитирано от: Владева, Марина. „Време на чудеса“ и/или „Лазар и Исус“. // Българската литература: Сравнимо и несравнимо. Научна конференция. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 24 април 2015 г. Академичен кръг по сравнително литературознание – АКСЛИТ, 20.06.2015. - 11

2015г. - Сивриев, С. „Моите песни“ на Иван Вазов. – В: Литературна археология (Електронна книга). Научен център за православна култура и изкуства „Свети архангел Михаил“, Литературен свят, 2009, . – Цитирано в: Ангелова-Дамянова, София. Металитературно. Наблюдения върху писателя и писането в българската художествена литература. Бургас: Либра Скорп, 2015, с. 29. - 11

2014г. - Сивриев, С. Информация, цитирана в: Чавдарова, Дечка. „Казаларската царица“ – „Анна Каренина“ по български? // Via signorum. 1. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 31-41; също: Електронно списание LiterNet, 28.01.2015, № 2 (183), – бел. 6 към текста. - 11

2014г. - Сивриев, С. Книга Псалтир и българската поезия. София, Карина – Мариана Тодорова, 2004, с. 10-11, 34-45. – Цитирано в: Колева, Ваня. Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2014, с. 186, 187. - 11

2014г. - Сивриев, С. Екзегези. Из историята на българската литература. София, Карина – Мариана Тодорова, 2012, с. 39, 124-131, 157-162, 163-166, 235-241, 242-249, 276-283. – Цитирано в: Колева, Ваня. Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2014, с. 186, 187, 199. - 11

2014г. - Сивриев, С. Възможните светове на историята. // Сивриев, С. MYQOS и TEXNH. Опит върху българската литература от миналия век. София, Ал. Панов, 1999, с. 35. – Цитирано в: Колева, Ваня. Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2014, с. 219. - 11

2013г. - Сивриев, С. Екзегези. Из историята на българската литература. София, Карина – Мариана Тодорова, 2012, с. 146. – Цитирано в: Цанов, Стр. Човекът и историята във „В темница“ на Константин Величков. // Цанов, Стр. Историята – събития и текстове. Шумен, ШУ „Еп. Константин Преславски“, 2013, с. 73. - 11

2013г. - Сивриев, С. Книга Псалтир и българската лирика. София: Карина – Мариана Тодорова, 2004, с. 68–84. – Цитирано в: Михайлов, Калин. Християнска литература – между вписването и отграничаването. София: УИ Св. Климент Охридски, 2013, с. 138. - 11

2013г. - Сивриев, С. Кирил Христов или Пейо Яворов – към историята на един литературен спор. – В: Кирил Христов. Нови изследвания. Шумен: Антос, 1997, с. 31. – Цитирано в: Михайлов, Калин. Християнска литература – между вписването и отграничаването. София: УИ Св. Климент Охридски, 2013, с. 138. - 11

2011г. - Сивриев, С. Лириката на Йордан Йовков в списание „Художник“ (1905 – 1909). // Национална научна конференция по повод 130-годишнината от рождението на Йордан Йовков. Добрич, септември 2010. – Цитирано в: Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Художник“ и литературата. Велико Търново, „Веста“, 2011, с. 63. - 11

2011г. - Сивриев, С. Младият Яворов, четен от д-р Кръстев. // 80 години от рождението на Тончо Жечев. В. Търново, 2011. – Цитирано в: Шуликов, Пл. Напред към изгубената етична хармония на мита. // LiterNet, 24.04.2011, № 4 (137) . - 11

2011г. - Сивриев, С. С. Стиль прозы Л. Н. Андреева и стилевые искания в русской литературе конца XIX – начала ХХ века [Текст]. Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.01.08/ Сивриев, С. С. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Москва, 1986, 22 с. – Цитирано в: Пронин, А. А. Российская эмиграция в отечественных диссертациях 1980 – 2005 гг. Библиометрический анализ. Deutschland, 2011. - 11

2010г. - Сивриев, С. Бележки върху културното поведение на Илия Блъсков. // Илия Рашков Блъсков. Шумен, 1995. – Цитирано в: Стефанова, Марияна. Етикетният език в речта на героите от повестта „Злочеста Кръстинка“ на Илия Р. Блъсков. // LiterNet, 01.08.2010, № 8 (129) . - 11

2009г. - Сивриев, С. Метафората на йеромонах Паисий. // Литература и Възраждане. Пловдив, 1994, с. 30-37. – Цитирано в: Кръстева, Мила. „История славянобългарска“ на отец Паисий и каноничната памет на публичния патриархат. // Представи за българския литературен канон. Книга I. В. Търново: „Фабер“, 2009, с. 62-79. - 11

2009г. - Сивриев, С. Книга Псалтир и българската поезия. София, Изд. „Карина – Мариана Тодорова“, 2004. – Цитирано в: Колева, Ваня. В служение на „религията на красотата“ (Литературният канон според писмата на Петко Тодоров). // Представи за българския литературен канон. Книга I. Велико Търново, „Фабер“, 2009, с. 110-122. - 11

2009г. - Сивриев, С. Чудесното раждане. Работи по литературна история. Шумен, „Аксиос“, 1995, с. 4-5. – Цитирано в: Юлиян Великов, Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век. Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 122 (бележки 83; 85), 123 (бележка 88). - 11

2009г. - Сивриев, С. Метафората на йеромонах Паисий. // Литература и възраждане. Пловдив, 1994. – Цитирано в: Кръстева, М. Патрицентричната политическа фамилия в „История славянобългарска“ на отец Паисий. // Български език и литература (електронна версия), 2009, № 1; LiterNet, 28.05.2009, № 5 (114) . - 11

2008г. - Сивриев, С. Анекдотът в „Митология Синтипа философа“ на епископ Софроний Врачански. // Просветеният смях (Сборник изследвания на проблемите на смеха) . – Цитирано в: Дамянова, Румяна. Емоциите в културата на Българското възраждане. София, Ciela, 2008, с. 135. - 11

2007г. - Сивриев, С. За християнската метафорика в „Епопея на забравените“ на Иван Вазов. // Летописи. Изд. на СБП. Кн. 5-6, май-юни, София, 1994, с. 262-267. – Цитирано в: Димитров, Николай. Вазов: между всекидневното и трансцендентното. Студии и етюди. Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 58, 76, 97. - 11

2007г. - Сивриев, С. Чудесното раждане. Работи по литературна история. Шумен, „Аксиос“, 1995. – Цитирано в: Колева, Ваня. Фолклор, митология и литература. Варна, LiterNet, 2007, с. 153. - 11

2007г. - Сивриев, С. Книга Псалтир и българската поезия. София, Изд. „Карина – Мариана Тодорова“, 2004. – Цитирано в: Колева, Ваня. Фолклор, митология и литература. Варна, LiterNet, 2007, с. 153. - 11

2007г. - Сивриев, С. MYQOS и TEXNH. Опит върху българската литература от миналия век. София, ИК „Александър Панов“, 1999. – Цитирано в: Колева, Ваня. Фолклор, митология и литература. Варна, LiterNet, 2007, с. 59. - 11

2004г. - Сивриев, С. Атанасий Нескович и неговата „История славяноболгарског народа“ (Будим,1801). // Модерността вчера и днес. София, 2003. – Цитирано в: Дамянова, Румяна. Отвъд текстовете: културните механизми на Възраждането. София, Издателство „Елгатех“, 2004, с. 283. - 11

2004г. - Сивриев, С. MYQOS и TEXNH. Опит върху българската литература от миналия век. София, „Александър Панов“, 1999. – Цитирано в: Кръстева, Мила. (Светло)Сенките на Възраждането и сянката на Чинтулов. София, Издателство „Ромина“, 2004, с. 142. - 11

2004г. - Сивриев, С. Чудесното раждане. Работи по литературна история. Шумен, „Аксиос“, 1995. – Цитирано в: Gabi Tiemann: Das Werk Emanuil Popdimitrovs im Rahmen des Fin de siиcle. Peter Lang, Frankfurt/M. 2004. 29 Oct 2008. - 11

2003г. - Сивриев, С. Литературната антиномия Захари Стоянов – Иван Вазов. // Сивриев, С. Чудесното раждане. Работи по литературна история. Шумен, 1995, с. 41. – Цитирано във: Великова, Снежана, Цанов, Стр. Паратекст и смисъл във Вазовата „Епопея на забравените“. // Български език и литература, 2003, бр. 4; LiterNet, 30. 01. 2003 . - 11

2002г. - Сивриев, С. Знаците и техните концепти в „Градушка“ на Пейо Яворов. // Сивриев, С. Чудесното раждане. Работи по литературна история. Шумен, „Аксиос“, 1995, с. 55-59. – Цитирано в: Колева, Ваня. „На нивата“ от Пейо Яворов – в контекста на традиционното знание и антитрадиционността. // LiterNet, 15.11.2002 . - 11

2002г. - Сивриев, С. Монологично писане. За мъртвите знаци на мъртвото време в „Свирепо настроение“. // Литературен вестник, 2001, бр. 23. – Цитирано в: Иванова, Дияна. Да попаднеш в „Сърцето на мрака“ или да се оплетеш в „Нежната спирала“. Джоузеф Конрад и Йордан Радичков. // LiterNet, 05.03.2002, № 3 (28) . - 11

2001г. - Сивриев, С. Метафората на йеромонах Паисий. // Литература и Възраждане. Пловдив, 1994, с. 30-37. – Цитирано в: Кръстева, Мила. От разпятието до мрака (към сюжетите за българските възрожденски идентичности). Пловдив, Издателство „Макрос“, 2001, с. 75, 89, 141. - 11

2001г. - Сивриев, С. За функциите на една романова структура в „Нещастна фамилия“ на В. Друмев // Български език и литература, 1992, кн. 5, с. 3. – Цитирано в: Кръстева, Мила. От разпятието до мрака (към сюжетите за българските възрожденски идентичности). Пловдив, Издателство „Макрос“, 2001, с. 75, 89, 141. - 11

1998г. - Сивриев, С. За „високата“ и „ниска“ литература през Възраждането. // Литературна мисъл, 1993, № 2. – Цитирано в: Цанов, Страшимир. Идеята за изкуплението на свободата в „Кървава песен“ на Пенчо Славейков. // Български език и литература, 1998, № 2, с. 25–31. - 11

1995г. - Сивриев, С. За функциите на една романова структура в „Нещастна фамилия“ на В. Друмев // Български език и литература, 1992, кн. 5, с. 3. – Цитирано в: Кръстева, Мила. Сюжетът в българските възрожденски повести. София, Издателски център „Култура“, 1995, с. 38, 144. - 11

За християнството, за културата и за лириката
За християнството, за културата и за лириката. Публична лекция.


Програма по българска възрожденска литература
Програма по българска възрожденска литература (XVIII век - 80-те години на XIX век).


Програма по нова българска литература (1978 – 1919).
Програма по нова българска литература (1978 – 1919).


Учебна програма
Яворов – въпроси и библиография.