Доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева Ръководител катедраабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(239) "Софийски университет Климент Охридски Хумболтов университет Берлин Специалност Немска филология Втора специалност Психология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(156) "Исторически музей Шумен, преводач, екскурзовод Езикова гимназия Шумен, преподавател" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(124) "1992 асистент 1997 главен асистент 2008 доцент по Немска литература (ВАК)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(131) "2002 доктор по Немска литература (ВАК) 2017 доктор на филологическите науки" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(822) "Задължителни Културна история на немскоезичните страни История на немската литература (двайсти век) Интеркултурна комуникация Ксенология Литература и чуждост Модерна немска литература Избираеми Образи на България и българите в немскоезични литературни текстове Мигрантска литература Диктатурата на комунизма в немската литература Аспекти на идентичността в интеркултурния дискурс Пътуването като културен феномен Култури на паметта" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(314) "2005 Байройт, по програма Еразъм, Интеркултурно литературознание. 2011 Потсдам, по програма Еразъм, Мигрантска литература. 2015 Одрин, по програма Еразъм, Мигрантска литература" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(450) "Съвременна немскоезична литература Интеркултурна комуникация Ксенология Културна историяна немскоезичните страни Философия на езика Култури на паметта в литературата Комунистическата диктатура в литературата Интеркултурна комуникация" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1184) "1979/80 Хумболтов университет Берлин 1989 Университет Ваймар 1990 Гьотеинститут Гьотинген 1993 Университет Есен 1994 Университет Кемниц 1997 Университет Виена 2000 Университет Виена 2001 Университет Виена 2004 Гьотеинститут Хамбург, Мюнхен 2005 Университет Байройт 2008 Университет Хамбург, фондация Бош 2009 Университет Шопрон, Унгария, фондация Бош 2010 Университет Хамбург, Германска служба за академичен обмен 2011 Университет Потсдам, Германска служба за академичен обмен 2013 Университет Потсдам, Германска служба за академичен обмен 2014 Университет Потсдам, Германска служба за академичен обмен 2015 Университет Потсдам, Германска служба за академичен обмен" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2143) "Университетски проекти: РД-08-311/2015 Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ РД-08-318/2015 Германистиката вчера, днес и утре РД-08-248/2014 Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ РД- 2014 Език и коммуникация в академичната и научната сфера РД-08-272/15.03.2013 „Език – памет – фикция – лъжа“, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова Език на културата, култура на езика 2012 Езиците и културите във (взаимо)действие, 2011, 4 докторанти, 3 студенти. Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век, 2010, 4 докторанти, 3 студенти Всекидневието: памет, места, езици, 2010. Културно-специфични различия в езиците и текстовете, 2009, 4 докторанти, 3 студенти Международни проекти: Проект Българo немски литературни отношения, Университет Йена, Институт по славистика/СУ, 2013-2014, ръководител: Проф. Емилия Стайчева, Проф. Габриела Шуберт Чуждото и текстът 2006-2008. Участници: университетите в Шумен, Потсдам, Мадрид, Будапеща, Истанбул. Ключови компетенции в преподаването на чужд език и култура, 2008-2009, проект на ЕС, 20 студенти, 4 докторанти. Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шумнеския университет, 2010-2015. Ръководител от българска страна. Темпус 1 Темпус 2 ЦЕЕПУС" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(93) "2008 - 2012 Ръководител катедра 2016 Ръководител катедра" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(109) "от 1997 Член на Факултетския съвет, ОС на ФХН, от 2008 на ОС на ШУ" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(460) "Съюз на германистите в България, член на управителния съвет Член на управителния съвет на Литературното сдружение Гьоте в България Международно литературно сдружение Томас Бернхард, Австрия Internationales Forschungs- und Nachwuchsfоеrderungsnetzwerk fuer Interkulturelle Germanistik (IFNIG)" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д.ф.н.  Снежана Петрова Бойчева   Ръководител катедра

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: sn.boycheva@shu.bg

Приемно време: петък 11.30-13.30

Завършен университет, специалност

Софийски университет Климент Охридски

Хумболтов университет Берлин

Специалност Немска филология

Втора специалност Психология

Месторабота преди постъпване в ШУ

Исторически музей Шумен, преводач, екскурзовод

Езикова гимназия Шумен, преподавател

Заемани академични длъжности

1992 асистент

1997 главен асистент

2008 доцент по Немска литература (ВАК)

Придобити научни степени

2002 доктор по Немска литература (ВАК)

2017 доктор на филологическите науки

Водени лекции и/или упражнения

Задължителни

Културна история на немскоезичните страни

История на немската литература (двайсти век)

Интеркултурна комуникация

Ксенология

Литература и чуждост

Модерна немска литература

Избираеми

Образи на България и българите в немскоезични литературни текстове

Мигрантска литература

Диктатурата на комунизма в немската литература

Аспекти на идентичността в интеркултурния дискурс

Пътуването като културен феномен

Култури на паметта

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2005 Байройт, по програма Еразъм, Интеркултурно литературознание.

2011 Потсдам, по програма Еразъм, Мигрантска литература.

2015 Одрин, по програма Еразъм, Мигрантска литература

Области на научни интереси

Съвременна немскоезична литература

Интеркултурна комуникация

Ксенология

Културна историяна немскоезичните страни

Философия на езика

Култури на паметта в литературата

Комунистическата диктатура в литературата

Интеркултурна комуникация

Специализации

1979/80 Хумболтов университет Берлин

1989 Университет Ваймар

1990 Гьотеинститут Гьотинген

1993 Университет Есен

1994 Университет Кемниц

1997 Университет Виена

2000 Университет Виена

2001 Университет Виена

2004 Гьотеинститут Хамбург, Мюнхен

2005 Университет Байройт

2008 Университет Хамбург, фондация Бош

2009 Университет Шопрон, Унгария, фондация Бош

2010 Университет Хамбург, Германска служба за академичен обмен

2011 Университет Потсдам, Германска служба за академичен обмен

2013 Университет Потсдам, Германска служба за академичен обмен

2014 Университет Потсдам, Германска служба за академичен обмен

2015 Университет Потсдам, Германска служба за академичен обмен

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проекти:

РД-08-311/2015 Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ

РД-08-318/2015 Германистиката вчера, днес и утре

РД-08-248/2014 Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ

РД- 2014 Език и коммуникация в академичната и научната сфера

РД-08-272/15.03.2013 „Език – памет – фикция – лъжа“, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

Език на културата, култура на езика 2012

Езиците и културите във (взаимо)действие, 2011, 4 докторанти, 3 студенти.

Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век, 2010, 4 докторанти, 3 студенти

Всекидневието: памет, места, езици, 2010.

Културно-специфични различия в езиците и текстовете, 2009, 4 докторанти, 3 студенти

Международни проекти:

Проект Българo немски литературни отношения, Университет Йена, Институт по славистика/СУ, 2013-2014, ръководител: Проф. Емилия Стайчева, Проф. Габриела Шуберт

Чуждото и текстът 2006-2008. Участници: университетите в Шумен, Потсдам, Мадрид, Будапеща, Истанбул.

Ключови компетенции в преподаването на чужд език и култура, 2008-2009, проект на ЕС, 20 студенти, 4 докторанти.

Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шумнеския университет, 2010-2015. Ръководител от българска страна.

Темпус 1

Темпус 2

ЦЕЕПУС

Заемани ръководни позиции

2008 - 2012 Ръководител катедра

2016 Ръководител катедра

Организационна дейност

от 1997 Член на Факултетския съвет, ОС на ФХН,

от 2008 на ОС на ШУ

Членства в научни организации

Съюз на германистите в България, член на управителния съвет

Член на управителния съвет на Литературното сдружение Гьоте в България

Международно литературно сдружение Томас Бернхард, Австрия

Internationales Forschungs- und Nachwuchsfоеrderungsnetzwerk

fuer Interkulturelle Germanistik (IFNIG)

Дисертации

2018г. - „Култури на паметта в литературата. За комунистическата диктатура в „българските“ романи на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров“. - 1

2002г. - Езикови пространства на мълчанието в текстовете на Томас Бернхард. - 1

Монографии

2018г. - Литература и памет. Комунистическата диктатура в "българските" романи на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров. Монография. Унив. издателство на ШУ, 2018. - 2

2009г. - Образи на България и българите в съвременни немскоезични литературни текстове. Монография. Велико Търново, Фабер, 2009. - 2

2002г. - Езикови пространства на мълчанието в текстовете на Томас Бернхард. Монография. Издателство ПИК, В. Търново, 2002. - 2

Учебници

2013г. - Ксенология, ел учебник, 3 модула, http://cdo.shu.bg/ - 6

2002г. - Aspekte der Moderne in ausgewahlten deutschsprachigen Texten des fruhen 20. Jahrhunderts. Schumen, 2002 - 6

Учебни помагала

2005г. - Помагало за кандидатстуденти по немски език. Университетско издателство, Шумен, 2005 (в съавторство) - 7

Студии

2018г. - Урбанистичните пространства като топоси на паметта (Димитър Динев: „Ангелски езици“, Сибиле Левичаров: „Апостолов“, Илия Троянов: „Кучешки времена. Революцията менте 1989“, „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“) В: Градът – памет и медии, кн. 8, 2018-11-21 8, Изд. Фабер – Велико Търново, Авторски колектив – КЖМК, ШУ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 300-324. Серия Обществени комуникации - печатно издание: ISSN 2603-4506 (Print), онлайн издание: ISSN 2603-4514 (Online), реферирано и рецензирано, вторична база данни СЕОЛ - 3

2018г. - Дебатът за близкото минало в наратива на литературата. Романите на Троянов, Динев и Левичаров като посредници на културната памет за комунистическото минало на България. В: Страница 2/2018, Пловдив, с. 154-176. - 3

2017г. - Култури на паметта в литературата. За комунистическата диктатура в ‚българските“ романи на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен доктор на науките, Шумен: УИ, 2017, 60 стр. - 3

2016г. - Бойчева, С. Културната памет за близкото минало на България в литературата. В: Снежана Бойчева; Нели Митева; Даниела Кирова (съст.). „Език – литература – култура. Сборник доклади по проект РД-08-120/08.02.2016. Шумен: УИ, ел.диск, 2016. - 3

2015г. - Кариерно израстване и упражняване на властта в условията на комунистическата диктатура – Димитър Динев: „Ангелски езици“. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том I. Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 196-228. - 3

2015г. - Социокултурни модели в „българските“ романи на Илия Троянов („Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, „Кучешки времена“), Димитър Динев („Ангелски езици“) и Сибиле Левичаров („Апостолов“). Годишник на ШУ (ФХН). Т. ХХVI А, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2015, 47 с. - 3

2014г. - Култури на паметтa в литературата. За комунистическата диктатура в литературните репортажи на Илия Троянов Кучешки времена. Революцията менте 1989. Годишник на ШУ, 2014, Литермедия. - 3

2013г. - Aufarbeitung der sozialistischen Vergangenheit Bulgariens im Roman von Ilija Trojanow Die Welt ist gross und Rettung lauert ueberall. Годишник на ШУ, ФХН, XXIII, 2013, с. 195 – 222. - 3

2010г. - Калейдоскоп на българското в съвременни немскоезични литературни текстове. В: Годишник на Шуменския университет. Унив.издателство „Епископ К.Преславски” Шумен 2010. Т. XXIA, с. 121-143 - 3

2007г. - България – една мръсна зимна приказка. Австрийският поглед към съвременна България. Годишник на Шуменския университет, т. XX A, ФХН, 2007, с. 205 -225. - 3

2007г. - Западният шок. Една българка в Париж. Характеристики на интеркултурния диалог в пътеписа на Ангелика Шробсдорф Пътуване към София. Годишник наШуменския университет, т. 19, 2007, 4-28. - 3

2005г. - Die Eigenschaften der Eigenschaftslosigkeit. Aspekte der Moderne in Robert Musils Endlose Schrift. Филологически, исторически и богословски текстове. В: Годишник наШуменския университет. Шумен, 2005 т. 18 а, 137-162. (студия) - 3

2000г. - Sprachraume des Schweigens oder uber Unzulanglichkeit von Sprache in einem Text von Thomas Bernhard. In: Gregor Meder (Hrsg.): Die Grenzen offnen. Beitrage zu einereuropaischen Germanistik Essen, 2000, 29-62 - 3

2000г. - Thomas Bernhard ladt ein oder zur Philosophie des Unsagbaren und deren Rezeption in einem Text von Thomas Bernhard. In: Germanica. Mythos – Geschlechterbeziehungen– Literatur. Jahrbuch fur deutschlandkundliche Studien. Jg. 2000, 263-290 - 3

Статии

2018г. - КОМУНИЗЪМ И ЛИТЕРАТУРА В: Ренета Килева-Стаменова, Майа Разбойникова- Фратева (съст.) България и немскоезичният свят: транскултурни взаимодействия. Сборник в чест на професор Емилия Стайчева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 91-104. - 4

2018г. - Xenologische Aspekte des Reisens. Methodisch-didaktische Ansaetze in der Fachrichtung Tourismus an der Universitaet Schumen. In: Asutay, Hikmet (Ed.): Balkan Educational Studies 2018, Trakya University Publication No: 195, 385-394. - 4

2017г. - Културната памет за близкото минало на България в медията литературен текст, 2. международная научно-практическая конференци я «ЯЗЫК В КООРДИНАТАХ МАССМЕДИА», МЕДИАЛИНГВИСТИКА 6, Санкт-Петербург, 2017, 198-200. - 4

2017г. - Аспекти на космополитизма в есеистиката на Илия Троянов. В: Сп. Любословие, бр. 17, 2017, 27-37, Шумен: УИ. - 4

2017г. - Годините разказват. За историческия дискурс в медията литературен текст (Илия Троянов: „Власт и съпротива. Роман“), глава в кол. монография. Научна поредица „Филологически ракурси“. Том II. Сн. Бойчева, А. Димитрова, Д. Кирова (Съст.). Шумен: УИ, ISSN: 2367-8348. - 4

2017г. - Interkulturalitaet und Bildung. В: Balkan Educational Studies 2017, Trakya University Publication No: 188, 2017, BALKAN EGITIM ARASTIRMALARI, Editor: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY, 431-438 - 4

2017г. - Интеркултурност и образование. В: Паисиеви четения. Научни трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", т. 55, кн. 1, сб. А, 1917, 176-190. - 4

2016г. - СЪБИТИЯТА В КОЛН В НАВЕЧЕРИЕТО НА 2016 г. (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ НЕМСКИ ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ) В: Шуликов П. (отг. ред.). Криминалното - факти и фикции. Шумен: Фабер, 2016, 240-260. - 4

2016г. - Erinnerungskulturen in der Literatur. Zur Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit Bulgariens in den Romanen von Ilija Trojanow, Dimitre Dinev und Sibylle Lewitscharoff. Zeitschrift fuer Balkanologie, Bd. 52, H.1. Beitraege zu den deutsch-bulgarischen Literatur- und Kulturbeziehungen Herausgegeben von Gabriella Schubert (Berlin) und Emilija Staitschewa (Sofia): Harrassowitz Verlag, Berlin, 2016, 35-44. - 4

2016г. - Фрагментирани светове. Минало и настояще в романа на Илия Троянов „Власт и съпротива“ В: Епископ Константинови четения, т. 22, 2016, Ел. сайт на ШУ, ФХН. - 4

2016г. - КОМУНИЗМЪТ И РЕЛИГИЯТА. ВЯРА И СУЕВЕРИЕ В „БЪЛГАРСКИТЕ” РОМАНИ НА ИЛИЯ ТРОЯНОВ, ДИМИТЪР ДИНЕВ, СИБИЛЕ ЛЕВИЧАРОВ В: Годишник на НБУ, Департамент Германистика и Скандинавистика, т.2, София, http://ebox.nbu.bg/drg16/lessons.php, 2016. - 4

2016г. - Комунизъм и литература. В: Снежана Бойчева; Нели Митева; Даниела Кирова (съст.). „Език – литература – култура. Сборник доклади по проект РД-08-120/08.02.2016. Шумен: УИ, ел.диск, 2016. - 4

2016г. - Функция и значение на чуждоезичните думи в медията литературен текст. Илия Троянов: «Власт и съпротива» ... 127. М Е Д И А Л И Н Г В И С Т И К А В ы п у с к 5 Я з ы к в к о о р д и н а т а х массмедиа Материалы I Международной научно-практической конференции 6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария, Санкт-Петербург 2016. - 4

2015г. - Literarische Inszenierung von Erinnerungskulturen. Zur Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in den Romanen von Ilija Trojanow, Dimitre Dinev und Sybille Lewitscharoff. In: Emilia Dentschewa u. a. (Hg.): Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung. 90 Jahre Germanistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universitаеt Sofia. Akten der Jubilаеumskonferenz der Fachrichtung Deutsche Philologie, 11.-12. Oktober 2013. Sofia: Universitаеtsverlag "St. Kliment Ochridski" 2015, S. 131 - 146. - 4

2015г. - Erinnerungskulturen in der Literatur. Aufarbeitung von Ideologemen in den Bulgarienromanen von Trojanow, Dinev und Lewitscharoff , Germanistik in Bulgarien, B.1, НБУ, 2015, 199-208. - 4

2015г. - Непознатият съсед: Турция и България през погледа на автори “мигранти”.т.21 Изд. Ep.Konst., Шумен. 2015, с. 48-61. - 4

2014г. - Език и реалност в условията на диктатура. Паметта за комунистическото минало на България в романите на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров. В: Димова, Димитрова, Бойчева (Изд.): Език и комуникация в образователната и научната сфера, Шумен, 2014, ел. издание, ISBN 978-954-577-982-4. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, с. 141-155. - 4

2014г. - За ценностните ориентации в две български епохи в романа на Сибиле Левичаров „Апостолов”. Епископ Константинови четения 2014, т. 20, Шумен: УИ, с 199-210. - 4

2013г. - Култури на паметтa в литературата. За комунистическата диктатура в романите на Илия Троянов, Димитър Динев, Сибиле Левичаров, ел. издание на Епископ Константинови четения, 2013, http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a_0.pdf - 4

2012г. - Две сестри. Археология на митове и реалност в романа на Сибиле Левичаров „Апостолов”. Годишник на ФХН, т. XXIII A, 2012, 223-240. - 4

2012г. - Sehen, hoeren, lesen. Mediengestuetzte Literaturvermittlung. In: Dimova, A., Boycheva, S. (hg.): Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Veliko Tarnovo: Faber, 2012, 80-88, (съавторство с Даниела Кирова) - 4

2012г. - Erinnerung und Fremdheit als identitaetsstiftende Faktoren in Ilija Trojanows Roman Die Welt ist gross und Rettung lauert ueberall. В: Pavel Petkov, Snezhana Boycheva und Antoaneta Dimitrova (Hg.), unter Mitarbeit von Katalin Sebestyen. Sprache der Kultur und Kultur der Sprache : Festschrift fuer Prof. Dr. sc. Ana Dimova. Veliko Tarnovo: Faber 2012, с. 246-259. - 4

2012г. - Памет, чуждост, идентичност. В: Сборник „Епископ Константинови четения”, 2012, т.18, 170-181. 12http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf - 4

2012г. - Комунистическата диктатура в България в романа на Димитър Динев „Ангелски езици”. В: И. Савова, В. Попова (ред.). 40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" 2012, с. 548-555. - 4

2011г. - Характеристики на интеркултурния диалог в пътеписа на Илзе Тилш Зимно пътуване. Сп. Любословие, т.11, 2011, с. 94 -108. - 4

2011г. - Аспекти на идентичността в романа на Илия Троянов Светът е голям и спасение дебне отвсякъде. Еп.Константинови четения 2011, т.17, 170-181. Автори: Снежана Петрова Бойчева - 4

2010г. - Fremdsprachigkeit in literarischen Texten - Topoi der Fremdheit in der literarischen Sprache eines deutschschreibenden Bulgaren. In: Das Fremde und der Text.Herausgegeben von Wolf-Dieter Krause. Potsdam: Universitatsverlag, 2010, 149-160. (глава от колективна монография) - 4

2010г. - Магията на чуждостта в романа на Инга Дьор Хамбург-Варна, а обратно? В: Годишник на Шуменския университет. Унив.издателство „Епископ К. Преславски”Шумен 2010. Т. XXIA, с. 162-172 - 4

2010г. - Michaels Buselmeiers bulgarisches Tagebuch Die Hunde von Plovdiv – Kulturtransfer und/oder Kulturkonflikt. In Ahrenhovel (Hg): Kulturtransfer und Kulturkonflikt Dresden:Thelem-Verlag. 2010, 141-148 - 4

2010г. - Rilkes Funfte Duineser Elegie und das Wittgenstein?sche Unsagbare. In: Durhammer, Ilija (hrsg): Mystik, Mythen&Moderne. Trakl, Rilke, Hofmannsthal. Wien:PraesensVerlag, 2010, 238-243 - 4

2010г. - Das Fremde und das Eigene: philosophische, kulturelle und sprachliche Reflexionen. In: Das Fremde und der Text. Herausgegeben von Wolf-Dieter Krause. Potsdam: Universitaetsverlag, 2010, 17-28. (глава от кол. монография, съавторство с Ана Димова) - 4

2009г. - Град Шумен през погледа на австрийската писателка Илзе Тилш. Всекидневието – места, памет, езици. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 183-194. - 4

2008г. - Едно Немско пътуване към Пловдив. Език и литература, кн.1-2, 2008, с. 121-140. - 4

2008г. - Образът на България и българите в пътеписа на Ангелика Шробсдорф Грандхотел България. Юбилеен сборник за проф. Дакова. София: Университетскоиздателство “Св.Климент Охридски”, 2008, с. 333-348. - 4

2008г. - Живот между културите. За образа на мигранта в романа на Илия Троянов Светът е голям и спасение дебне отвсякъде, Годишник на ШУ, ФХН, 2008, с. 178 – 196. Автори: Снежана Петрова Бойчева - 4

2006г. - Das Karikieren als Verfahren der Depotenzierung des Erhabenen und Vollkommenen: Bernhards „philosophisches Lachprogramm“. In: Annegret Middeke und Marie-ChristinLercher (Hg), Wider Raster und Schranken. Deutschland – Bulgarien - Osterreich in der gegenseitigen Wahrnehmung. Universitatsdrucke Gottingen, 2006, 47-54 - 4

2006г. - Anzeichen der Interkulturalitaet in ausgewahlten Texten von Thomas Bernhard. In: Maja Razbojnikova-Frateva, Hans-Gerd Winter (Hg.), Interkulturalitat und Nationalkultur inder deutschsprachigen Literatur Dresden, Thelem-Verlag, 2006, 333+340 - 4

2006г. - Престъпления, облечени в думи. За табутата в тоталитарното развитие на българската действителност. В: Сп. Любословие, т. 7, Шумен, 2006, 114-125. - 4

2006г. - Zum Bulgarienbild im Roman von Ilija Trojanow Die Welt ist gross und Rettung lauert uberall. In: Annegret Middeke, Marie-Christin Lercher (Hg), Wider Raster und Schranken.Deutschland - Bulgarien – Osterreich in der gegenseitigen Wahrnehmung, Universitatsdrucke Gottingen, 2006, 97-103 - 4

2004г. - Elemente des Trivialen in der Literatur der Avantgardе am Beispiel Thomas Bernhards und seiner Osterreichbeschimpfung. In: Texte aus dem Supermarkt. Beitrage zurTrivialliteratur. Schumen 2004, 136-142. - 4

2003г. - Рецепцията на Лудвиг Витгенщайн в България. В: Диалогът на литературите в текста на културата. Шумен 2003, 64-69. - 4

2003г. - Die Seele dreifach gespalten. Der psychische Apparat in den Texten von Sigmund Freud und Arthur Schnitzler. В: Чуждоезиково обучение, 2003, 1, 33-41. - 4

2003г. - Ролята на медиите и публичните институции в процеса на рецепцията на литературния текст. В: Властта на медиите. Шумен, 2003, 318-328. - 4

2002г. - Zur Rezeption des Wittgensteinschen Unsagbaren in ausgewahlten Texten von Thomas Bernhard. In: Germanistentreffen. Sprache-Kommunikation-Verstandigung: Deutsch –die Sprache, die uns verbindet. Kongress der Germanistinnen Sudosteuropas. (22-24 Jini 2000).Universitatsverlag Veliko Tarnovo, 2002, 443-450 - 4

2002г. - Zur Antipation des Wittgensteinschen Unsagbaren in Rilkes Duineser Elegien. In: Canetti-Zeitschrift, 2002, 4, 37-47. - 4

2002г. - За антиципацията на Витгенщайновото неказуемо в Дуински елегии на Райнер-Мария Рилке. В: Международно списание Елиас Канети, Изд. ПИК, Велико Търново,2002, 4, 37-47. - 4

2002г. - Ingeborg Bachmann und ihre Wittgenstein-Affinitat in zwei Erzahlungen – Das dre?igste Jahr und Ein Wildermuth. In: Ana Dimova und Snejana Boitcheva (Hg.) unterMitarbeit von Tina Hoffmann, Beitrage zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Schumen 2002, 94-104 - 4

2002г. - Едноактни пиеси от Томас Бернхард. Предговор. Шумен 2002, 3-7. - 4

2001г. - Ingeborg Bachmann und ihre Wittgenstein-Affinitat. In: Germanica, Jahrbuch fur deutschlandkundliche Studien. Studie, Jg. 8, 2001, 181-194. - 4

1997г. - Ludwig Wittgenstein in Bulgarien. In: Internationale Zeitschrift fur Kulturwissenschaften Jura Soyfer. Wien 4/1997, 24-30. - 4

1996г. - За казуемото и неказуемото във философията на Лудвиг Витгенщайн и в прозата на Томас Бернхард. В: Юбилейна научна конференция – 25 години ШУ “Еп.Константин Преславски”, Доклади. Литературознание и методика на литературното обучение. Шумен, 1996, 249-255 - 4

1994г. - Postmoderne Literatur im Unterricht. In: Professional Development for Language Techers and Trainers - East Bulgaria. TEMPUS JEP 07307-94. Colllected Papers. 185-190. - 4

Цитирания

2012г. - Das Fremde und das Eigene: philosophische, kulturelle und sprachliche Reflexionen. In: Das Fremde und der Text. Herausgegeben von Wolf-Dieter Krause. Potsdam: Universitaetsverlag, 2010, 17-28. (съавторство с Ана Димова) ЦИТИРАНО В: Ivanka Kamburova-Milanova, Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht. SPRACHE DER KULTUR UND KULTUR DER SPRACHE, Festschrift fuer Prof. Dr. sc. Ana Dimova, Herausgegeben von Pavel Petkov, Snezhana Boycheva und Antoaneta Dimitrova, unter Mitarbeit von Katalin Sebestyen, Veliko Tarnovo: Faber, 2012, 322. - 11

2011г. - Das Fremde und das Eigene: philosophische, kulturelle und sprachliche Reflexionen. In: Das Fremde und der Text. Herausgegeben von Wolf-Dieter Krause. Potsdam: Universitatsverlag, 2010, 17-28. (съавторство с Ана Димова) Цитирано в: Е. Добрева. Аспекти на масмедийната “реалност”. Велико Търново: Фабер, 2011, 264. - 11

2009г. - Едно Немско пътуване към Пловдив. Език и литература, кн.1-2, 2008, с. 121-140. Цитирано в: Димитрова, А. Измеренията на пространството в другостта/чуждостта: Шумен през погледа на Сибиле Левичароф и Михаел Бузелмайер. Всекидневието – места, памет, езици. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 209. - 11

2008г. - Das Karikieren als Verfahren der Depotenzierung des Erhabenen und Vollkommenen: Bernhards „philosophisches Lachprogramm“. In: Annegret Middeke und Marie-Christin Lercher (Hg), Wider Raster und Schranken. Deutschland – Bulgarien - Oesterreich in der gegenseitigen Wahrnehmung. Universitaetsdrucke Goettingen, 2006, 47-54. Цитирано в: Burneva, Nikolina, InfoDaF Informationen Deutsch als Fremdsprache Herausgegeben vom Deutschen Akademischen Austauschdienst in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Deutsch als Fremdsprache Nr. 2/3 35. Jahrgang April/Juni 2008, S. 271. http://www.iudicium.de/InfoDaF/downloads/InfoDaF_2008_Heft_2-3.pdf#page=149&view=Fit - 11

2008г. - Zum Bulgarienbild im Roman von Ilija Trojanow Die Welt ist gross und Rettung lauert ueberall. Annegret Middeke und Marie-Christin Lercher (Hg), Wider Raster und Schranken. Deutschland – Bulgarien - Oesterreich in der gegenseitigen Wahrnehmung. Universitaetsdrucke Goettingen, 2006, 97-103. Цитирано в: Burneva, Nikolina, InfoDaF Informationen Deutsch als Fremdsprache Herausgegeben vom Deutschen Akademischen Austauschdienst in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Deutsch als Fremdsprache Nr. 2/3 35. Jahrgang April/Juni 2008, S. 271. http://www.iudicium.de/InfoDaF/downloads/InfoDaF_2008_Heft_2-3.pdf#page=149&view=Fit - 11

2006г. - Elemente des Trivialen in der Literatur der Avantgardе am Beispiel Thomas Bernhards und seiner Oesterreichbeschimpfung. In: Texte aus dem Supermarkt. Beitraege zur Trivialliteratur. Schumen: Universitaetsverlag, 2004, 136-142. Цитирано в: Pantscheva, Z. Das Bulgarienbild in Michael Buselmeiers Die Hunde von Plovdiv. In: Annegret Middeke, Marie-Christin Lercher (Hg), Wider Raster und Schranken. Deutschland - Bulgarien – Oesterreich in der gegenseitigen Wahrnehmung, Universitaetsdrucke Goettingen, 2006, 138. - 11

2006г. - Das Karikieren als Verfahren der Depotenzierung des Erhabenen und Vollkommenen: Bernhards „philosophisches Lachprogramm“. In: Annegret Middeke und Marie-Christin Lercher (Hg), Wider Raster und Schranken. Deutschland – Bulgarien - Oesterreich in der gegenseitigen Wahrnehmung. Universitaetsdrucke Goettingen, 2006, 47-54. Цитирано в: Murdzheva, Stanka: Annegret Middeke und Marie-Christin Lercher (Hg), Wider Raster und Schranken. Deutschland – Bulgarien - Oesterreich in der gegenseitigen Wahrnehmung. Universitaetsdrucke Goettingen, 2006 Zeitschrift fuer Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online] 12: 1, 2007, 4 S. http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-12-1/beitrag/Lercher1.htm - 11

2006г. - Das Karikieren als Verfahren der Depotenzierung des Erhabenen und Vollkommenen: Bernhards „philosophisches Lachprogramm“. In: Annegret Middeke und Marie-Christin Lercher (Hg), Wider Raster und Schranken. Deutschland – Bulgarien - Oesterreich in der gegenseitigen Wahrnehmung. Universitaetsdrucke Goettingen, 2006, 47-54. Цитирано в: Williams, Diana (Russe): ENGAGIERT UND SCHOEN ZU LESEN Seite 2 16 | 10 | 2006 http://www.kakanien.ac.at/rez/DWilliams1.pdf - 11

2006г. - Zum Bulgarienbild im Roman von Ilija Trojanow Die Welt ist gross und Rettung lauert ueberall. Annegret Middeke und Marie-Christin Lercher (Hg), Wider Raster und Schranken. Deutschland – Bulgarien - Oesterreich in der gegenseitigen Wahrnehmung. Universitaetsdrucke Goettingen, 2006, 97-103. Цитирано в: Williams, Diana (Russe): ENGAGIERT UND SCHOEN ZU LESEN Seite 2 16 | 10 | 2006 http://www.kakanien.ac.at/rez/DWilliams1.pdf - 11

2006г. - Zum Bulgarienbild im Roman von Ilija Trojanow Die Welt ist gross und Rettung lauert ueberall. Annegret Middeke und Marie-Christin Lercher (Hg), Wider Raster und Schranken. Deutschland – Bulgarien - Oesterreich in der gegenseitigen Wahrnehmung. Universitaetsdrucke Goettingen, 2006, 97-103. Цитирано в: Murdzheva, Stanka: Annegret Middeke und Marie-Christin Lercher (Hg), Wider Raster und Schranken. Deutschland – Bulgarien - Oesterreich in der gegenseitigen Wahrnehmung. Universitaetsdrucke Goettingen, 2006 Zeitschrift fuer Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online] 12: 1, 2007, 4 S. http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-12-1/beitrag/Lercher1.htm - 11