Проф. д-р Страшимир Цановабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(272) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1985 г. /тогава ВПИ - Шумен/. Специалност Българска филология. Втора специалност - Руска филология." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(102) "ОУ "Христо Ботев", с. Милковица, Плевенска област. Учител." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(16) "професор" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(5) "д-р" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(331) "Нова българска литература Западноевропейска литература Увод в литературната теория Историческа поетика на литературата Възрожденска литература Най-нова българска литература" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(404) "Южноукраински национален педагогически университет "К. Д. Ушинский" - Одеса, Украйна /1998 - 2001/ Бердянски държавен педагогически университет - Бердянск, Украйна /2007 - 2012/ Прешовски университет в Прешов - Словакия /2013 -2014, 2014-2015" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(346) "История на българската литература Религиозни кодове на литературата Историософски аспекти на българската литература Идентичности на историческите събития и факти в словесната култура" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "Концепти на българската култура Култури и субкултури" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(148) "Ръководител на Катедра История и теория на литературата в периода 2005 - 2007 г. и 2019 -" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(154) "Първо място на републиканската студентска научна сесия по литературознание през 1984" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Страшимир Цанов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 203

Телефон: +359885337625

Email: strashimir9@gmail.com, st.tsanov@shu.bg

Приемно време: Първа седмица: вторник, 16 - 18 (каб. 203, 1 корпус ); Втора седмица: сряда, 13 - 15 (каб. 203, 1 корпус )

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1985 г. /тогава ВПИ - Шумен/. Специалност Българска филология. Втора специалност - Руска филология.

Месторабота преди постъпване в ШУ

ОУ "Христо Ботев", с. Милковица, Плевенска област. Учител.

Заемани академични длъжности

професор

Придобити научни степени

д-р

Водени лекции и/или упражнения

Нова българска литература

Западноевропейска литература

Увод в литературната теория

Историческа поетика на литературата

Възрожденска литература

Най-нова българска литература

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Южноукраински национален педагогически университет "К. Д. Ушинский" - Одеса, Украйна /1998 - 2001/

Бердянски държавен педагогически университет - Бердянск, Украйна /2007 - 2012/

Прешовски университет в Прешов - Словакия /2013 -2014, 2014-2015

Области на научни интереси

История на българската литература

Религиозни кодове на литературата

Историософски аспекти на българската литература

Идентичности на историческите събития и факти в словесната култура

Участия в международни и национални научни проекти

Концепти на българската култура

Култури и субкултури

Заемани ръководни позиции

Ръководител на Катедра История и теория на литературата в периода 2005 - 2007 г. и

2019 -

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Държавни и/или научни награди

Първо място на републиканската студентска научна сесия по литературознание през 1984

Дисертации

1999г. - Религиозната аксиология на Яворовата поезия - 1

Книги

1995г. - За религиозните кодове на българската литература. Шумен, 1995, 79 с. - 8

Монографии

2016г. - Смъртта на цар Самуил в текстовете на българската култура. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016, 144 с. - 2

2013г. - Историята - събития и текстове. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, 189 с. - 2

2006г. - Историософски аспекти на българската литература. Шумен, 2006, 186 с. - 2

Учебни помагала

2018г. - Библейски сюжети и символи в българската литература. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2018, 120 с., ISBN 978-619-201-264-9 - 7

2017г. - Българската поезия от Освобождението до Първата световна война(модерни тенденции) /второ допълнено издание/. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2017 - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=246, 241 с. - 7

2017г. - Българската литература от Освобождението до Първата световна война(тематизации на миналото в прозата)/второ долълнено издание/. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2017 – http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=247, 220 с. - 7

2016г. - Българската поезия от Освобождението до Първата световна война(модерни тенденции). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016 - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=224, 215 с. - 7

2016г. - Българската литература от Освобождението до Първата световна война(тематизации на миналото в прозата). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016 – http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=23, 216 с. - 7

Студии

2016г. - Концептът Цар Симеон във „Видения из древна България” на Николай Райнов – историческата личност като обект на стилизация и деисторизация. – В: LIMES SLAVICUS. Славянството – граници на общността. Доклади от международна научна конференция, Шумен, юни 2015. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016, с.323 - 333 - 3

2013г. - Лично и исторично в "Автобиография" на Григор Пърличев. //http://www.promacedonia.org/statii/tsanov_pyrlichev.htm - 2013 - 3

Статии

2018г. - България в евразийския идеологически контекст на Николай Трубецкой – В: LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 192 – 209; ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3135 (Online) - 4

2017г. - Метафората „турско робство“ – концепт на българската национална култура. – В: Проглас, 2017/том 26/бр.2, ISSN 2367-8585, 255 - 261 - 4

2017г. - Osud, Smrt’ a Zmysel v Debeljanovovej poezii. – Bъв: Vertigo, 2017, №4, ISSN 1339-3820, s. 44 – 47 - 4

2016г. - Смъртта на цар Самуил в българския исторически роман. - Dynamicke procesy v sucasnej slavistike. Presov: Vydavatelstvo Presovskej univerziti, 2016, ISBN 978-80-555-1638-7, 332 – 342 s. - 4

2016г. - Смъртта на цар Самуил у Емануил Попдимитров – контексти на смисъла. – Любословие, 2016, №16, 227 - 240 - 4

2016г. - „Великият цар” на Николай Райнов или историята като референт на научно-популяризаторския дискурс. – В: IN HONOREM 3. QUADRIUM: Фабер, 2016, с.481-489 - 4

2016г. - Константин Леонтьев – поэтика болгарофобии. – Toronto Slavic Quarterly. № 55 – Winter 2016. Academic Electronic journal in Slavic Studies. University of Toronto. Canada. - http://sites.utoronto.ca/tsq/55/index.shtml, ISSN 1925-2978 - 4

2014г. - Човекът и войната в поезията на Димитър Подвързачов.//сб. „Войните 1912-1918. Днешен поглед и интерпретации”. Велико Търново, 2014, с.220 – 231. - 4

2014г. - "Цар Симеон" на Петко Тодоров - историческа тема и модерност // сп. "Български език и литература", 2014, №2, с.131-145 - 4

2014г. - Хаджи Димитър и Ботев в българския исторически календар.// Календарът в литературата/културата. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 241-249. - 4

2014г. - „Немили-недраги” на Вазов и субкултурата на българските хъшове. // Slovanske reminiscencie. Zbornik prispevkov venovany Dr. h. c. doc. PhDr. Lubici Babotovej, CSc., pri prilezitosti jej zivotneho jubilee. Presov, 2014. - 4

2012г. - Родина, патриотизъм и идеология в поезията на Вапцаров. - В: Одеска българистика, №7-8, 2009-2010. Одеса: "Одеський национальный унiверситет", 2012 - 4

2011г. - Митът като смисъл на историята в „Записки по българските въстания” на Захарий Стоянов // Български годишник. Том VII, Киев, 2011 - 4

2011г. - Религиозните кодове на българската литература – интерпретативни подходи. // Актуальнi проблеми слов’янськоi фi лологii .Серi я: Лiнгвiстика i лiтературознавство.Мiжвузiвський збi рник наукових статей. Випуск ХХIV. Частина 4. Бердянськ. БДПУ, 2011. - 4

2010г. - Социокультурная идентичност болгар в Украине и поэзия Дебелянова (проблемы преподавания) // Сборник научных статей I Международного образовательного форума. Часть 1 Конференция „Философия образования личности”. – Запорожье: ЛI ПС, 2010 - 4

2010г. - Цариградски сонети” на Константин Величков – между традиционното и новаторското // Фiлологiчнi студii . Збiрник наукових праць. Випуск 1. Мелiтополь: ТОВ „Видавничий будинок ММД”, 2010 - 4

2010г. - Патриотизъм и религиозност в Лилиевата поезия // Актуальнi проблеми слов’янськоi фiлологii . Серiя: Лингвiстика i лiтературознавство. Мiжвузiвський збiрник наукових статей. Випуск ХХIII . Частина 2. Бердянськ, БДПУ, 2010 - 4

2010г. - Свинепасът цар Ивайло – поетика на харизмата. // Матерiали ХI Мiжнародноi науковоi конференцii “Болгари Пiвнiчного Причорномор’я”. Серiя „Болгари Пiвнiчного Приазов’я: iсторiя, мова та культура”. Книга II , 2010 - 4

2009г. - Хаджи Димитър - историческа личност и митологема. В: http://literaturensviat.com/?p=11257 (9 май, 2009) и в: Концепти на българската култура. Шумен, 2010 - 4

2009г. - Историческият наратив на „Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитра и Стефан Караджата” от З. Стоянов. В: Електронно списание LiterNet, 11.07.2009, № 7 (116) - 4

2009г. - Димитър Подвързачов – поетика на самотата. В: Другата българска литература. 125 години от рождението на Димитър Подвързачов. София, 2009 - 4

2009г. - Хайдушки копнения» на Яворов – историчност и аисторичност на наратива // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІІІ - 4

2009г. - Прозата на Мишо Хаджийски – човекът в контекстите на патриархалното и историческото битие // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. На ук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2009. - 4

2008г. - Човекът и историята във "В темница" на К. Величков. - В: Любословие,№8, 2008. - 4

2008г. - Византинизм и современность // Полікультурність, діалог і влагода: українські реаліїї: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь: МДПУ, 2008. - 4

2008г. - Эпопея забытых» И. Вазова и национальная идентичность болгар в Украине // Висвітлення проблем етносоціалізації шкільної молоді в процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін: Науково-методичний посібник. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2008. - 4

2007г. - Културно-историческият контекст на Яворовото противопоставяне Христос – Църква. // Златоструй, №11, 2007 - 4

2006г. - Немили-недраги на Вазов – между бита и историята // Златоструй, №10, 2006. - 4

2005г. - Български балади” на Траянов – поетика на месианизма. // The tireless seeker. Неуморният търсач. Шумен, 2005. - 4

2004г. - Сонетистът Нико Стоянов. – Предговор към: Нико Стоянов. Сто сонета. София, Изд. „Захарий Стоянов”, 2004 - 4

2004г. - Жанровата идентичност на сонета – между нормативността и свободата. // Литературна историография и възрожденска култура. Сборник, посветен на 65-годишнината на доц. Д-р Николай Димков. Шумен, 2004 - 4

2004г. - „Векът” на Вазов и триадата България – Европа – Русия. В: Епископ-Константинови четения-9, Шумен, 2004. - 4

2004г. - Митологизацията на историческата личност в "Христо Ботйов. Опит за биография" от З. Стоянов (Ботев като Ботев) - 4

2003г. - Един убит” на Дебелянов – между жестокостта и състраданието или отвъд тях (в съавторство със Светлана Топалова). // Годишник на ШУ, Т. ХVI-XVII A, Шумен, 2003 - 4

2003г. - Един процес през 1914 г. (Леонид Андреев срещу България и драмата на българското русофилство). // Българската литература: история и съвременност. Шумен, 2003 - 4

2003г. - Човекът и съдбата в “Прииждат, връщат се...” на Дебелянов. // Дебелянов. Съвременни интерпретации, Велико Търново, 2003 - 4

2003г. - Образът на Априлското въстание и идеите за история и исторически факт в "Под игото" на Иван Вазов. – В: Епископ-Константинови четения, Шумен, 2003, №8 - 4

2002г. - Философията на историята в „Горски пътник” на Г.С.Раковски – Епископ-Константинови четения, Шумен, 2002, №6-7 - 4

2002г. - Паратекст и смысл “Эпопеи забитых” И. Вазова. // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей. Баку, 2002 (в съавт. със Сн. Великова). - 4

2001г. - Смъртта на Ангел Кънчев и раждането на Захарий Стоянов.– сп. „Литературна мисъл”, №.1-2, 2001. - 4

2001г. - Болгарские общественные и культурные институции в Украйне и их роль в отношениях между государствами Болгарией и Украиной. // Социально-экономические направления развития украино-болгарских отношний в ХХІ веке. Одесса – София. София, 2001. - 4

2000г. - Парадоксалният психологизъм на патриотичната саможертва в творчеството на Иван Вазов. В: Слов’янський збiрник. Випуск VII, Одеса, 2000. - 4

2000г. - Поетизацията на християнски религиозни кодове при интерпретацията на смъртта в Яворовата поезия. – В: Доклади. Литературознание и методика на литературното обучение. Шумен, 2000. - 4

2000г. - „Превъплъщенията на Бай Ганьо. В: „Наша школа”(Науково-методичний журнал), №2-3, Одеса, 2000 - 4

1999г. - Дебелянов – поетика на съдбата. В: Слов’янський.збiрник, Випуск VI, Одеса, 1999. - 4

1998г. - Мистическата същност на любовта в Яворовата поезия – сп. „Литературна мисъл”, 1997-1998, №1 (публикувано още в „120 години Пейо Яворов” (сборник материали от Международна научна конференция, София, 29-31.10.1998г.), С.,2000) - 4

1998г. - Идеята за изкуплението на свободата в „Кървава песен” на Пенчо Славейков. – сп. „Български език и литература” – 1998, №2 - 4

1996г. - „Царици на нощта” от Кирил Христов като поетизация на българската средновековна история. – сп. „Български език и литература”, 1996, №6 / в съавторство с Н.Николов/ - 4

1996г. - Първите Асеневци – идеологическа мотивация на политиката. В: Християнската традиция и царската институция в българската история. Пловдив, 1996 - 4

1996г. - Амбивалентността като смислоизграждащ модел в поезията на П.К. Яворов. В: Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П.К.Яворов. С., 1996 - 4

1995г. - Молитва, молитвеност и мистика в поезията на Яворов. – сп.”Летописи”, 1995, №.9-10 - 4

1995г. - Познанието-страдание и вярата-безверие в поезията на Яворов. – Епископ-Константинови четения - 2, Шумен, 1995 - 4

1995г. - Образът на Христос в поезията на П.К.Яворов – сп. „Език и литература”, 1995, №5-6 - 4

1994г. - „Хайдушки песни” на Яворов – поетика на фолклорната стилизация. – сп. „Български език и литература”, 1994, №6 - 4

1994г. - Небиблейския Йов в поезията на П.К.Яворов /Наблюдения върху палинодията „Бежанци” – „Покаяние”/ - сп. „Литературна мисъл”, 1994, №2 - 4

1994г. - Поетиката на Димитър Бояджиев – сп. „Летописи”, 1994, №3-4 - 4

1993г. - „Вечерен трепет” – наблюдения върху структурата на творбата. – сп. „Български език и литература”, 1993, № 3 /в съавторство с Н. Николов/ - 4

1993г. - Българий, майко мила. Българска възрожденска поезия. Антология. Chisinau – Шумен. 1993. Предговор (в съавторство със Снежана Пенчева). - 4

1993г. - Митологизацията на личността на Левски и националната история във „Васил Левски. Дяконът. Чърти из живота му” от Захари Стоянов. – сп. „Литературна мисъл”, 1993, №2 - 4

1993г. - „Сферата на Паскал” или вариативната инвариантност на битието и културата в творчеството на Борхес. – в. „Литературен вестник”, 1993, №.7 - 4

1993г. - „Химни за смъртта на свръхчовека” и някои проблеми на българското литературно съзнание. – сп. „Родна реч”, 1993, №.5 - 4

1992г. - Под игото” като диалог между епическото и романното жанрово начало. – сп. „Език и литература”, 1992, №5 - 4

1991г. - Кардашев на лов” в контекста на Вазовите „Драски и шарки”. – сп. „Родна реч”, 1991, №.3 - 4

1991г. - Идейно-естетическите перипетии на П.Ю.Тодоров. – в. „Век 21”, 1991, №1(40) - 4

1989г. - Металингвистичното явление сказ в свтлината на сродните му явления стилизация и пародия. – II международен конгрес по българистика. Докади т.23, С., 1989 - 4

Доклади

2018г. - Раковски и аксиологизирането на хайдутството в българската културна памет – В: Матеріали VII Міжнародного науково-методичного семінару болгарської мови, літератури, культури та історії (25–26 травня 2018 року.), Бердянськ : БДПУ, 2018, с.55-60 /Украйна/ - 5

2016г. - Поп Богомил и цар Самуил в контекста на Ботевото философско-историческо мислене. – В: Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару болгарської мови, літератури, культури та історії (19–20 травня 2016 р.); [збірник тез], Бердянськ : БДПУ, 2016, с.102-105 - 5

2016г. - Цар Самуил в творчеството на Вазов – поетическа идентичност на историческата личност – В: Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих учених (20–21 жовтня 2016 р.); [збірник тез], Бердянськ : БДПУ, 2016, с.101-103 - 5

2016г. - Смъртта на цар Самуил в българската историография от XVIII век. – В: Людина в мовному просторi: iсторична спадщина, проблеми, перспективи розвитку. Матерiали I Мiжнародної науково практичної конференцїi (з нагоди Року англiйської мови в Українi) 19-20 травня 2016 року. Бердянськ: БДПУ, 2016, с. 288 – 292 - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2009г. - За литературната приказка и не само…/ С. М. Цанов // Литературен вестник. – 2009. - № 29. – с.10 – за книгата на Светлана Стойчева „Приказката в българската литература през ХIХ век”, София, 2009 - 10

2005г. - Срещи с чуждото и своето (рецензия за книгата на Христо Трендафилов „Завръщане в Санкт-Петербург) // Литературен вестник, бр. 33, 2005. - 10

1999г. - Книга – духовно приобщаване(рецензия за книгата на Михаил Дихан „Писатели-българи в Украйна). Одеса, 1998 // Литературен форум, 1999, бр.2 - 10

Цитирания

2010г. - Цанов, С. Хаджи Димитър – историческа личност и митологема. – Концепти на българската култура. Шумен, 2010 Цитиране в: Чавдарова, Д. Хаджи Димитър. // Концепти на българската култура. Шумен, 2010, с. 297, 299, 302 - 11

Други публикации

2009г. - Современные тенденции изучения болгарского языка на Украине // Совещание-семинар преподавателей болгарского языка, болгарской литературы и культуры (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 27 – 28 октября 2009 года): тезисы докладов и сообщений / Под. ред. В. П. Гудкова, М. Димитровой, О. А. Ржанниковой, Е. В. Тимониной. – М.: Издательство Московского университета, 2009 - 12

Смъртта на цар Самуил в българския исторически роман. - Dynamick
статия


Цитирания
Забелязани цитирания на Страшимир Цанов


. Смъртта на цар Самуил в текстовете на българската култура. Шум


Венелин
Статията интерпретира как взаимодействат научното и идеологическото начало в творчеството на Юрий Венелин.