Хон. проф. д-р Стоян Витлянов Стояновабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(102) "ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, специалност История - 1973 г." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(411) "1992 г. – научен сътрудник І ст. при Археологически институт и музей при БАН – филиал Шумен 1984 г. - научен сътрудник ІІ ст. при Археологически институт и музей при БАН – филиал Шумен 1975 г. – уредник в Исторически музей – Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(321) "1998 г. – доцент по археология към Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. 2013 г. - професор по археология в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски "" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(245) "1982 г. – присъдена научна степен “доктор по история” от СНС по Стара и средновековна история, археология и етнография при ВАК – София" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(784) "Лекции по дисциплините: археология - общ курс; археологическа документация; прабългарска и славянска археология; селищни структури по Долния Дунав VІІ-Х век; средновековна българска археология; български средновековни некрополи; българска средновековна архитектура; типология на средновековната керамика; увод в археологията; методи на полевата археология, етнология, стопанска история. Упражнения по история на стария свят." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(245) "Лекции по археология в университетите:Йоахан Волфганг Гьоте във Франкфурт на Майн, Германия - 2004; Сегедски университет, Унгария - 2004 г." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(75) "Археология, Стопанска история, Етнология" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(165) "Специализация във университета Йохан Волфганг Гьоте във Франкфурт на Майн, Германия, 1993 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(1188) "Българо-немски проект на тема:"Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа (VІІ-Х век) в светлината на археологическите разкопки". Национален проект "Сборяново - кръстопът на култури и религии". Българо-словашки/словашко-български археологически речник. Изработване на археологическа карта на района на Асардере-Плиска. Крайградските имения в архитектурата на средновековна Плиска. Стопански комплекси в северозападната част на Външния град на Плиска. Занаяти и занаятчийски производства във феодалните имения на Плиска. Ролята на обект № 41 в архитектурата на Вътрешния град на Плиска през Х век." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(832) "От 28.02. 2003 до юни 2008 г. - Декан на Факултет по хуманитарни науки към Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9700. От 1999 до 2001 – Ръководител на катедрата по история към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9700. От 1997 до 2002 – Зам.- декан на Факултета по хуманитарни науки към Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9700." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(677) "Ръководство на Факултет по хуманитарни науки. Ръководство на катедра по История и археология Организатор на археологически разкопки и експедиции- в Плиска, Велики Преслав, Шуменска крепост, Балчик. Директор на Научно-изследователски център по археометрия. Директор на Научно-изследователски център по военна история и археология. Председател на академични комисии" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(86) "Член на Съюза на учените в България - клон Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д-р  Стоян Витлянов Стоянов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 324

Телефон: 054 830495 вътр.148

Email: sto2004@abv.bg, s.vitlyanov@shu.bg

Приемно време: I седмица - петък от 10.00 до 12.00 и от 15.00-17.00

Завършен университет, специалност

ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, специалност История - 1973 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

1992 г. – научен сътрудник І ст. при Археологически институт и музей при БАН – филиал Шумен

1984 г. - научен сътрудник ІІ ст. при Археологически институт и музей при БАН – филиал Шумен

1975 г. – уредник в Исторически музей – Шумен

Заемани академични длъжности

1998 г. – доцент по археология към Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

2013 г. - професор по археология в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски "

Придобити научни степени

1982 г. – присъдена научна степен “доктор по история” от СНС по Стара и средновековна история, археология и етнография при ВАК – София

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по дисциплините: археология - общ курс; археологическа документация; прабългарска и славянска археология; селищни структури по Долния Дунав VІІ-Х век; средновековна българска археология; български средновековни некрополи; българска средновековна архитектура; типология на средновековната керамика; увод в археологията; методи на полевата археология, етнология, стопанска история.

Упражнения по история на стария свят.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Лекции по археология в университетите:Йоахан Волфганг Гьоте във Франкфурт на Майн, Германия - 2004; Сегедски университет, Унгария - 2004 г.

Области на научни интереси

Археология, Стопанска история, Етнология

Специализации

Специализация във университета Йохан Волфганг Гьоте във Франкфурт на Майн, Германия, 1993 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Българо-немски проект на тема:"Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа (VІІ-Х век) в светлината на археологическите разкопки".

Национален проект "Сборяново - кръстопът на култури и религии".

Българо-словашки/словашко-български археологически речник.

Изработване на археологическа карта на района на Асардере-Плиска.

Крайградските имения в архитектурата на средновековна Плиска.

Стопански комплекси в северозападната част на Външния град на Плиска.

Занаяти и занаятчийски производства във феодалните имения на Плиска.

Ролята на обект № 41 в архитектурата на Вътрешния град на Плиска през Х век.

Заемани ръководни позиции

От 28.02. 2003 до юни 2008 г. - Декан на Факултет по хуманитарни науки към Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9700.

От 1999 до 2001 – Ръководител на катедрата по история към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9700.

От 1997 до 2002 – Зам.- декан на Факултета по хуманитарни науки към Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9700.

Организационна дейност

Ръководство на Факултет по хуманитарни науки.

Ръководство на катедра по История и археология

Организатор на археологически разкопки и експедиции- в Плиска, Велики Преслав, Шуменска крепост, Балчик.

Директор на Научно-изследователски център по археометрия.

Директор на Научно-изследователски център по военна история и археология.

Председател на академични комисии

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България - клон Шумен

Дисертации

1982г. - Железообработването в българските земи през VІІІ-ХІV век: Автореферат. - София, 1982. - 1

Монографии

2012г. - Стопанският живот в Плиска и Велики Преслав през Средновековието (Археологически аспекти). Шумен: Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 2012, 184 с. - 2

2004г. - Военноадминистративни сгради от двореца във Велики Преслав ІХ-Х век. С., 2004, 166 с. - 2

2001г. - Архиепископията – манастир в Плиска. София, 2001, 234 с.(в съавт. с П. Георгиев). - 2

1996г. - Старобългарското въоръжение (по археологически данни от Плиска, Мадара и Велики Преслав). - София, 1996, 119 с. - 2

Статии

2016г. - Непубликувани предмети на въоръжението, конското снаряжение и бита от с. Марково Шуменско. - В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Т. 1. С., 2016, 162-170. - 4

2014г. - Дървото на живота върху сребърна плочка от Велики Преслав. – В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм. Пътуване към България - Шумен 17 - 19. 05. 2012. Шумен, 2014, 581-586. - 4

2014г. - Металографски изследвания на ножове от Велики Преслав. - В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм. Пътуване към България - Шумен 17 - 19. 05. 2012. Шумен, 2014, 608-619(съавт. с О. Жеков). - 4

2014г. - Преемственность в производственной деятельности Первого Болгарскаго царства. - В: Историкии, т. 7, Изд. Фабер, 2014, 29-43. - 4

2014г. - Barbarian raids and Late Antique production tradition in the Low Danube area in 6th-7th century. - In: Studia academica Sumenensia. The empire and barbarians in south-eastern Europe in late antiquity and early middle ages. Edited by Stoyan Vitlyanov and Ivo Topalilov. Vol. 1, 2014, 114-127. The University of Shumen Press. - 4

2014г. - The World Tree in the Culture of Pliska and Veliki Preslav. - In: Studia Hungaro-Bulgarica. T. 3, Sumen-Szeged, 2014, 35-47. - 4

2013г. - Още за сигурността в ежедневието на Велики Преслав. - Във: Историкии. Т. 6.. Фабер, 2013, 49-62. - 4

2013г. - Българският десети век и урбанистичните процеси във Велики Преслав. – Във: Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2013, 331-343. - 4

2012г. - Об одном прототипе евхаристии на сакральном сосуде из Великого Преслава. – Историкии. Т. 5. Шумен, 2012, 46-53. - 4

2011г. - За една позлатена апликация с изображение на войн. - Във: Историкии. Т. 4, Шумен, 2011, 288-293. - 4

2011г. - За една бронзова украса от Велики Преслав. – Във: Оттук започва България (Материали от втората Национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”- Шумен, 14-16. 05. 2010 година). Шумен, 2011, 414-418. - 4

2010г. - Още по въпроса за характера на крайградските имения в Плиска. – Във: Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. ВеликоТърново, 2010, 449-453. - 4

2009г. - За някои проявления на старобългарските художествени занаяти от Плиска и Велики Преслав. - Във: Европа между средновековието и съвременността. ВеликоТърново, 2009, 311-319. - 4

2009г. - Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. - In.: Euriua. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. С., 2009, 375-383 (в съавт. с К. Константинов). - 4

2009г. - Характер и локализация на производствените структури в първите столични центрове на българската държава Плиска и Велики Преслав. – Във: Пътуванията в Средновековна България. Велико Търново, 2009, 373-382. - 4

2009г. - Бронзова везна от Велики Преслав. - In.:Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. С., 2009, 383-387. - 4

2008г. - О некоторых особеностях градоустройства столичных центров Плиска и Великий Преслав. – Във: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Археология и култура. Т. 1. Пловдив, 2008, 195 - 212. - 4

2007г. - Непубликувани коланни гарнитури от Велики Преслав. - Във: Изследвания по българска средновековна археология (Сборник в чест на проф. Рашо Рашев). Фабер, 2007, с. 245-259. - 4

2007г. - On the crafts in the First Bulgarian Kingdom. - In.: Studia Hungaro-Bulgarica.Т. I. Szeged-Sumen, 2007, 89-97. - 4

2007г. - Ein Herrenhof des 10.-11. Jahrhunderts in der Au?eren Stadt von Pliska. - In.: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 2. Byzantium, Pliska and the Balkans. Walter de Gruyter. Berlin. New York 2007, 383-39. - 4

2007г. - Ein Hortfund mit Eisengegenstanden aus Pliska und das Problem der fruhmittelalterlichen Agrartechnik in Bulgarien. - In.: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europeand Byzantium. Vol. 2. Byzantium, Pliska, and the Balkans. Walter de Gruyter. Berlin. New York 2007, 393-402. - 4

2006г. - On the spatial model of old capitals Pliska and Veliki Preslav. - In.: проф. дин ТотюТотев и столицата Велики Преслав. С., 2006, 65-76. - 4

2005г. - Древнеболгарские ремесленные термины в Пространных житиях святых Кирилла и Мефодия. - Byzantislavica, LXIII, 2005, 263-264 (резюме на доклад в съавт. с Н. Николов. - 4

2005г. - Занаяти и производства в Плиска и Преслав през ІХ - Х век. - Във: Сборник в чест на 65-годишнина на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски. Шумен, 2005, 24-32. - 4

2005г. - Наименованията на занаятчийските производства и професии в старобългарския език. - Във: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн. ІV.Текстовете в архитектура и образи. С., 2005, 140-153. - 4

2004г. - Проучвания на Източната крепостна стена на Вътрешния град на Велики Преслав /1982-1989/. - Във: Преслав. Т. 6. С., 2004, 24-40. - 4

2004г. - Новооткрити накитни предмети и елементи на облеклото от Велики Преслав. – Във: Преславска книжовна школа. Т. 7. С., 2004, 426-437. - 4

2004г. - Новооткрити инструменти за писане и пособия за книги от Велики Преслав. - Във: Трудове на катедрите по История и Богословие. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Т. 5, Шумен, 2004, 176-181 - 4

2004г. - Медальони с форма на мъжки лица от околностите на Плиска. - Във: Плиска-Преслав. Т. 10, 2004, 283-287. - 4

2004г. - Die bulgarischen Kloster (im Mittelalter)- universale Produktionszentren. - Във: Трудове на катедрите по История и Богословие.Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". С., 2004. Т. 6, 145-150. - 4

2003г. - Към въпроса за старобългарските метрологични термини. - Във: Епископ-Константинови четения. Шумен, 2003.T. 8 с. 356-372 (в съавт. с Н. Николов. - 4

2003г. - Неуитилитарни функции на занаятчийския инструментариум според старобългарските писменни паметници. - Във: Научни трудове педагогически колеж Добрич. Т. 3, Шумен, 2003, с. 205 - 212 (в съавт. с Н. Николов) - 4

2003г. - Новооткрит старобългарски оловен печат със знаци от Велики Преслав. - Във: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. ВеликоТърново, 2003, 167-17. - 4

2002г. - Колективна находка от земеделски сечива, скотовъден инвентар и оръжие от Плиска. – ИИМШ. Т. 10. Шумен, 2002, 92-104 - 4

2002г. - Кухненска и трапезна керамика от владетелския дворец във Велики Преслав. - Във: Епископ-Константинови четения.Т. 6-7, Шумен, 2002, 45-55. - 4

2002г. - За производствения характер на българските средновековни манастири. - Във: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. С., 2002, 713-719. - 4

2002г. - Терминологията на зидарските инструменти в старобългарския език. - Във: Преславска книжовна школа. С., 2002. Т. 6. 233-249 ( в съавт. с Н. Николов). - 4

2002г. - Новооткрити предмети на въоръжението от село Марково, област Варна. - Във: Оръжие и снаряжение през късната античност и средновековието IV - ХV в. Варна 2002, 137-140. - 4

2001г. - За символиката на една кръстовидна композиция върху керамичен съд от Велики Преслав. - Минало, 2001, № 1, 16-21. - 4

2001г. - Новооткрита златна апликация с клетъчен емайл от Велики Преслав. - Във: Епископ - Константинови четения, Шумен, 2001. Т. 4-5, 137-144. - 4

2001г. - За винопроизводството в манастира до Голямата базилика в Плиска. - Във: Виното в етнокултурата и литературата. Шумен, 2001, 172-177. - 4

2001г. - Новооткрити царски сгради от IХ - Х век във Велики Преслав. - Във: Преславска книжовна школа. С., 2001. Т. 5. 87-94. - 4

2001г. - Медальони-пандантиви от Велики Преслав. - Във: Трудове на катедрите по История и Богословие. Шуменски университет "Епископ КонстантинПреславски".Шумен, 2001. Т. 4. 44-49. - 4

2000г. - Дървото на живота върху бронзов съд от Велики Преслав. - Археология, 2000, № 3-4, 57-62. - 4

2000г. - Новооткрит стопански комплекс в Плиска. - Известия на Националния исторически музей. Т. 11. 2000, 183-291. - 4

2000г. - Археологически данни за икономическия облик на Плиска. - Във: Плиска-Преслав. Т. 8. Шумен 2000, 87-93. - 4

1999г. - Новооткрита култова находка от Велики Преслав. – Във: Трудове на катедрите по История и Богословие. Шуменски университет " Епископ Константин Преславски". Т. 3. Шумен, 1999, 47-49. - 4

1999г. - Митологични аспекти на една "звънтяща украса" от Велики Преслав. - Камбаната: бит,обред, мит. Годишник на Етнографския музей Пловдив. № 4. 1999, 18-22. - 4

1998г. - Колективна находка от оръдия на труда и предмети на бита от село Марково Варненско. - Във: Трудовете на катедрите по История и Богословие - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Т. 2. Шумен, 1998, 40-47. - 4

1998г. - Бронзова фигура на еднорог от Велики Преслав. - Минало, 1998, № 3, 20-25. - 4

1997г. - Семантиката на огнището в българското традиционно жилище. - Във: Трудове на катедрите по история и богословие. Шуменски университет "Епископ КонстантинПреславски". Т. І. Шумен 1997, 140 - 155. - 4

1997г. - Дървото на живота в паметници от Първото българско царство. – Във: Проблеми на прабългарската история и култура. Шумен, 1997, т. 3, 337-347. - 4

1996г. - Новооткрити измерителни уреди от Велики Преслав. - Във: Епископ-Константинови четения. Т. 3. Шумен, 1996, 47 – 55. - 4

1996г. - Новооткрити метални кръстове в Преслав. - Във: Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996, 98 - 105. - 4

1996г. - За класификацията и хронологията на битовата керамика от манастира при Голямата базилика в Плиска. -Във: Епископ-Константинови четения. Т. 2. Шумен, 1996, 238 - 256 (в съавт. с Я. Димитров). - 4

1996г. - За някои моменти в развитието на българското средновековно железообработване. – Във: Медиевистични изследвания. Шумен, 1996, 306-315. - 4

1995г. - Новооткрити лични печати от Велики Преслав. - Във: Сборник 1100 години Велики Преслав. Т. І. Шумен, 1995, 154 - 160. - 4

1995г. - Стопанският облик на столичните манастири през IХ - Х век. - Във: Плиска - Преслав. Т. 7. 1995, 92 - 100. - 4

1995г. - За няколко топонима от околностите на старопрестолния Преслав. - Във: Сборник 1100 години Велики Преслав. Т. 2, Шумен, 1995, 349 - 358 (в съавт. с Б. Кръстев). - 4

1994г. - Интересна творба на старобългарската торевтика. - Във: Сборник в чест на акададемик Димитър Ангелов. С., 1994, 209 - 214. - 4

1994г. - Колективна находка от земеделски сечива от с. Берковски. - Във: Попово в миналото. Сборник доклади от научна конференция. Варна, 1994, 28 - 33. - 4

1994г. - Новооткрит княжески печат на Симеон от Велики Преслав. - Във: Историко-археологически изследвания (В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов). ВеликоТърново, 1994, 103 - 107. - 4

1993г. - Металографски изследвания на ковашка продукция от Плиска и Преслав. - Известия на историческия музей. № 8. Шумен, 1993, 309 – 320 (в съавт. с Ог. Жеков). - 4

1993г. - Бронзови модели - матрици за коланни украси от Преслав. - Във: Преслав. Т. 4. 1993, 166 - 173. - 4

1993г. - Защитно въоръжение от Преслав. - Във: Преслав. Т. 5,.1993, 165 - 178 (в съавт. с Я. Димитров). - 4

1993г. - Апликация с лъвско изображение от Велики Преслав. - Известия на историческия музей Шумен. № 8. Шумен, 1993. 53 - 61. - 4

1993г. - Накрайници на стрели от Плиска Мадара и Преслав. - Във: Плиска - Преслав, Т. 6. 1993, 121 - 127. - 4

1992г. - Особености на някои земеделски оръдия на труда в средновековна България. - Във: Плиска - Преслав. Т. 5. 1992, 231 – 238. - 4

1992г. - Културата на средновековна България. - Във: Проблеми на новата и най-новата стопанска и културна история на България. С., 1992, 291 - 312. - 4

1992г. - Старобългарски везни от Плиска, Мадара и Преслав. - Във: Мадара. Т. 3. 1992, 177 - 190. - 4

1992г. - Нови проучвания на една от крепостните стени във Вътрешния град на Преслав. - Във: Приноси към българската археология. С., 1992, 48 - 53. - 4

1991г. - Новооткрита плочка с шаманско изображение от Велики Преслав. - Във: Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 2. С., 1991, 232 - 238. - 4

1991г. - За някои старинни елементи в топонимията на Велики Преслав и неговата околност. - Език и литература, 1991, № 2, 54 - 73 (в съавт. с Б.Кръстев). - 4

1990г. - Das Schmiedehandwerk in Bulgarien vom VII - XIV.jh. - In.: Slavia antiqua, t. XXXII, Bok 1989/1990, 145 - 170. - 4

1990г. - Боздугани от музеите в Плиска, Мадара и Преслав. - Във: Военно-исторически сборник, 1990, № 4, 168 - 174. - 4

1990г. - Ein vergoldetes silbermedaillon aus Preslaw. - In.: Acta Archaelogica Academiae Scientiarum Hungaricae 42, 1990, Akademia Kiado, Budapest, 195 - 204. - 4

1989г. - Два императорски печата от Велики Преслав. - Нумизматика, 1989, № 1, 32 - 34. - 4

1989г. - За украсата на старобългарската конска амуниция от Велики Преслав. - Във: Проблеми на прабългарската история и култура. С., 1989, 400 - 411. - 4

1988г. - Новооткрит царски печат от Велики Преслав. - Нумизматика, 1988, № 4, 38 - 41. - 4

1988г. - Дионисополис през ранновизантийската и раннобългарската епоха в светлината на последните археологически проучвания. - In.: Terra antiqua Balcanica Acta III./Втори национален симпозиум "Североизточна България - древност и съвремие". Разград, 8-11 декември 1985/. Sofia, 1988, 229 - 236 (в съавт. с Д.Овчаров и М. Димитров). - 4

1988г. - Железообработка в средневековой Болгарии. - Във: Труды V Международного конгреса археологов славистов. Киев, 1988, 37 - 40. - 4

1988г. - Колективна находка от земеделски оръдия от околностите на Преслав. - Българска етнография, 1988, № 1, 26-30. - 4

1987г. - Отоплителни съоръжения в ранносредновековните български жилища. - Във: Българските земи в древността. България през средновековието. (Сборник от доклади изнесени на Втория конгрес по българистика). С., Т. 6. 1987, 420 - 430. - 4

1985г. - Опит за определяне на тегловната характеристика на везна от Плиска. - Нумизматика, 1985, № 4, 30 – 36 ( съавт. с С. Парашкевов). - 4

1985г. - Плиска. Западна крепостна стена - сектор север (Археологически разкопки 1973 - 1975 г.). - Във: Плиска - Преслав. Т. 4. С., 1985, 44 - 78 (съавт. с В. Антонова). - 4

1985г. - Южната крепостна стена на вътрешния град на Преслав. - Във: Плиска - Преслав. Т. 4. София, 1985, 177 - 188. - 4

1984г. - За стопанския облик на манастира при Голямата базилика в Плиска. - Археология, 1984, № 2 - 3, 95 - 103. - 4

1983г. - Пчеларството в българските земи през средновековието. - Известия на Националния селскостопански музей. С., 1983, № 5, 78 - 89. - 4

1983г. - Към въпроса за византийската белоглинена керамика от Плиска и Преслав. - Във: Преслав. Т. III, 1983, 160 - 170. - 4

1981г. - Желязна теглилка /кантар/ от Плиска. - Нумизматика, 1981, № 3, 18-22. - 4

1981г. - Оградната стена на манастира при Голямата базилика в Плиска. - Музеи и паметници на културата, 1981, № 4, 24 - 28. - 4

1981г. - Ковашки инструменти и съоръжения през средновековието в България. - Археология, 1981, № 3, 54-63. - 4

1980г. - Група железни оръдия на труда от Средновековна България. - Музеи и паметници на културата, 1980, № 5, 23 -25. - 4

1980г. - Данни за обработката на желязо в центровете на Първото българско царство. - Във:Средновековният български град. С., 1980, 137-143. - 4

1979г. - Манастирски некропол при Голямата базилика в Плиска. - Векове, 1979, № 6, 62-65. - 4

1978г. - Колективна находка - железни оръдия на труда от Преслав. - Векове, 1978, № 4, 76 - 78. - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2003г. - Л. Дончева-Петкова, Лазар Нинов, Веселин Парушев. Одърци. Том І. Селище от Първото българско царство. С., 1999, 189 с. - Във: Любословие, Шумен, 2003, т. 4, с.142-146. - 10

1998г. - H. Mamzer. Studia nad metalurgiia zeleza na te-rene polnocno-wschodniej Bulgarii we wczesnym sredniowieczu. Warszawa. 1988. - Археология, 1998, № 1 - 2, 89 – 91. - 10

1992г. - М. Ф. Гурин. Кузнечное ремесло полоцкой земли IХ-ХIII вв. Минск. Наука и техника, 1987, 151 с., с илюстрации. -Археология, 1990, № 3, 63 - 64. - 10

1987г. - Т. Н. Корбушкина. Земледелие на територии Белорусии в Х-ХIII вв. Минск, Наука и техника, 1979, 115 стр. - Археология, 1987, №1, с. 43 - 44 - 10

1987г. - М. Ф. Гурин. Древнее железо Белорускоского Поднепровья. Минск, Наука и техника, 1982, 121 с., 108 рис., 18 табл. - Археология, 1987,№ 3, с. 67 - 68. - 10

1985г. - M. Beranova. Zemedelstvi starych slovanu. Praha Akademia, 1980, 395 p., 56 tabl., 92 fig. - Археология, 1985, №1, 58 - 60 - 10

1977г. - Tagung zur Archaologie der Protobulgaren in Sumen, VR Bulgarien, 15.-20. Oktober 1976. – In: ZfA, Berlin 1977,2, 291-293 ( в съавт. с J. Henning ) - 10

1977г. - Deux reunions scientifigues Sumen. - Etudes balkaniques, 1977,1, 152-154 (съавт. с Й. Андреев). - 10

Цитирания

2014г. - Цит. в: Стоянов, Ст. Работна геодезическа основа на Обект № 41 във Външния град на Плиска. - В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от национална научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври - 01 ноември 2013 г.), Шумен, 2014 Фабер, 266-272, пос. 3, с. 266. - 11

2014г. - Цит. в: Стоянов Св. Археологическо и инжинерно документиране на сектор източно от Дворцовия център във Велики Преслав. - В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски" гр. Велико Търново. Т. 1, Научно направление "Педагогически и хуванитарни науки", Велико Търново, 2013 , - пос 11 на с. 58; под.с. 12 на с. 59; пос. 13 на с. 59, пос. 14 на с.59. - 11

2013г. - Цит. в: Георгиев, П. „Тухленият” Преслав – реален или въображаем? (Към проблема за ареала на мегаполиса Велики Преслав). – Преслав, 7. Велико Търново 2013, с. 19, пос. 29. - 11

2013г. - Цит. в: Константинов, К. За селищната мрежа в Североизточна България през античността и ранното средновековие.- Във: Преславска книжовна школа. Т. 18. Шумен, 2013, с. 300, пос. 30. - 11

2013г. - Цит. в: Стоянов, Св. Археологическо и инженерно документиране на сектор източно от Дворцовия център във Велики Преслав. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 27-28 юни 2013 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2013, с. 58, пос. 11; с. 59, пос.12; с.59, пос. 12; с. 59, пос. 13; с. 59, пос. 14. - 11

2012г. - Цит. в: Константинов, К. Археологически материали от теренен обход в землището на село Овчарово, Шуменско през 2009 година. – Във: Историкии. Т. 5. Издателство „Фабер” 2012, с. 104. - 11

2012г. - Цит. в: Константинов, К. Археологически материали от теренен обход в землището на село Овчарово, Шуменско през 2009 година. – Във: Историкии. Т. 5. Издателство „Фабер” 2012, с. 104, пос. - 11

2012г. - Цит. в: Джамбов, Ив., Попов, Ст., Митрев, Г., Иванов, Р. Археологически проучвания край с. Искра, Първомайско. Асеновград, 2012 - пос.19 на с. 43; пос. 36 на с. 47; пос.81 на с. 56. - 11

2011г. - Цит. в: Божилов, Ив. Българската архиепископия XI-XII век. Списъкът на българските архиепископи. С., 2011, с. 26, пос. 33. - 11

2011г. - Цит. в: Константинов, К. Към въпроса за въоръжението в Първото българско царство. – Във: Историкии. Т. 4. Шумен, 2011, пос. 1, с. 293 - 298; пос. 7, с. 293; пос. 22, с. 294; пос. 30, с. 295. - 11

2011г. - Цит. в: Витлянова, И. Вехтите българи. Традиционното облекло от Провадийския сърт. Изд. Фабер, 2011, с. 189. - 11

2011г. - Цит. в: Бонев, Ст., С. Дончева. Старобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско. Фабер, Велико Търново, 2011, с.82, пос. 88, 89; с. 105, пос. 3; с. 106, пос. 11; с. 108, пос. 29;, 30; с. 111, пос. 58; с. 114, пос. 82, 86; с. 116, пос. 99; с. 117, пос. 108; с. 118, пос. 113; с. 120, пос. 122, 128; с. 119, пос. 135, 143; с. 125, пос. 184; с. 131, пос. 214, 215; с. 137, пос. 274, 276; с. 141, пос. 316; с. 143, пос. 330; с.172, 173. - 11

2011г. - Цит. в: Тотев, К. Византийски печати – инталии от Средновековна България. - Във: Оттук започва България./Материали от Втората национална котференция по история, археология и културен туризъм „пътуване към България” –Шумен, 14-16.05.2010 година/. Шумен, 2011, с.379, пос. - 11

2010г. - Цит. в: Станилов, Ст. Художественият метал на златния век (ІХ-ХІ в.). Продължение на темата. – Във: Великотърновският университет Св. Св. Кирил и Методий и българската археология.Велико Търново, 2010, с.428. - 11

2010г. - Цит. в: Стоева, К. Битовата керамика от манастира в местността Манастирчето край Велики Преслав. - Във: Великотърновският университет Св. Св. Кирил и Методий и българската археология.Велико Търново, 2010, с. 529. - 11

2010г. - Цит. в: Чолаков, И. Римски и ранновизантийски метални инструменти от територията на България (І – началото на VІІ век). С., 2010, с. 207. - 11

2010г. - Цит. в: Костова, Р. Новооткритите гробни съоръжения в „Манастира на Мостич” в Преслав. - Във: Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология.Велико Търново, 2010, с.458. - 11

2010г. - Цит. в: Момчилов, Д. Средновековни върхове на стрели от Маркели. – ИМЮБ, ХХV, 2010, 133-147, пос. 134, 135, 13, 139. - 11

2010г. - Цит. в: Добрев, Д. Тайните на Томбул джамия. Въведение в практическата семиотика на културата. Фабер, 2010, с. 37. - 11

2010г. - Цит. в: Константинов, К. Типология и разпространение на цилиндричните маслобойки от Средновековна България. – Във: Оттук започва България./Материали от Втората национална котференция по история, археология и културен туризъм „пътуване към България” –Шумен, 14-16.05.2010 година/. Шумен, 2011, с.408, пос. 6. - 11

2010г. - Цит. в: Тулешков, Н, Попов, Ст. Камбанариите в средновековните български земи. С., 2010, цит. на с. 175. - 11

2009г. - Цит. в: Дончева, С. Кръстове от Шуменския регион (нови постъпления във фонда на РИМ-Шумен).- Във: Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. С., 2009, пос.426 - 11

2009г. - Цит. в: Георгиев, П. Главният път Византия-България до края на VІІІ век. – Във: пътуванията в Средновековна България /Материали от Първата национална конференция „Пътуване към България. Пътувания в средновековна България и съвременният туризъм. Шумен, 8-11.05, 2008”/.Велико Търново, 2009., с.89, п. 42. - 11

2009г. - Цит. в: Рабовьянов, Д. Средновековни боздугани от фонда на регионален исторически музей Велико Търново. - Във: ИРИМВТ, ХХІV-ХХV, 2009-2010, с. 197. - 11

2008г. - Цит. в: Бонев, Ст. От „района на южната порта” до „южната част на царския дворец” във Велики Преслав. Развитие на идеята. – Във: Историкии. Т. 3. Шумен, 2008, пос. 9, с. 50; пос. 14, с. 52. - 11

2008г. - Цит. в: Рашев, Р. Българската езическа култура VІІ -ІХ век. С., 2008, с. 349, 395. - 11

2008г. - Цит. в: Виздал, М., Н. Николов.За изговянето на първия Българско-словашки/Словашко-български археологически речник. . Във: Историкии. Т. 3. (Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов послучай неговата 60-годишнина). Шумен, 2008, с. 372, пос.4. - 11

2008г. - Цит. в: Иванов, Р., Р. Иванов. Още един неизвестен графит на „Дама” от село Искра, Първомайско. – Във: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Т. І. Археология и култура. Пловдив, 2008, с. 237. - 11

2007г. - Цит. в: История на Българите: Военна история на българите от древността до наши дни. С., 2007, с. 72. - 11

2007г. - Цит. в: Михайлова, Т., Ст. Иванов. Железни предмети от дворцовия център на Плиска (края на Х-ХІ век). – Във: Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев. Фабер, 2007, с. 328, пос.9; с. 329, п. 20, 25. - 11

2007г. - Цит. в: Дончева, С. Ранносредновековни амулети – медальони с ажурни и релефни кръстове. - Във: Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев. Фабер, 2007, с. 286, пос.18. - 11

2007г. - Цит. в: Henning, J., P. Milo. The early medieval boyar courtyard of Strumba near Shumen. - In: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 2, Byzantium, Pliska, and the Balkans. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2007, с. 441, пос. 2; с. 442, пос. 5. - 11

2007г. - Цит. в: Henning, J. The Metropolis of Pliska or, how large does an early mediaval settlement have to be in order to be called a city?.- In: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 2, Byzantium, Pliska, and the Balkans. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2007 - с. 216, пос.19; с.234, пос 72; с. 235, пос.75; с. 239. - 11

2007г. - Цит. в: Момчилов, Д. Култура и политика на Първото българско царство в Североизточна Тракия. Зограф, 2007, пос. 6, с. 11; пос. 5, с. 31. - 11

2007г. - Цит. в: Henning, J. Catalogue of archaeological finds from Pliska. – In.: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 2, Byzantium, Pliska, and the Balkans. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2007, с. 704. - 11

2007г. - Цит. в: Petrova, V. The early medieval yellow pottery from Pliska, Bulgaria: the question of its provenance and the problem of its origin. - In: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 2, Byzantium, Pliska, and the Balkans. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2007, с. 326, пос. 54. - 11

2007г. - Цит. в: Дончева, С. Медальони от Средновековна България. Фабер. Велико Търново, 2007, пос. 43, с. 23; пос. 76, с. 33. - 11

2007г. - Цит. в: Константинов, К. Към въпроса за сигурността в Плиска през VІІІ-ХІ век. - Във: Историкии. Т. 2. Шумен, 2007, пос.19, 20, с. 675; пос. 24, 32, 33, с. 676. - 11

2007г. - Цит. в: Миланова, А. Градът във Византийска България (ХІ – ХІІ в.): приемственост и промяна. – Във: Средновековен урбанизъм. Памет-Сакралност-Традиции. (= Mediaevalia Christiana 2/2007). С., 2007, 7-29, пос.52. - 11

2007г. - Цит. в: Миланова, Ал. Градът във Византийска България (ХІ-ХІІ в.): приемственост и промяна. В: Средновековен урбанизъм. Памет-Сакралност-Традиции. ( =.Mdiaevalia Christiana 2/2007). С., 2007, с. 52. - 11

2007г. - Цит. в: Плетньов, В. Единични двойни печатчета от Североизточна България. – Във: Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев. Фабер, 2007, с. 272, пос.2, 3; с. 273, п. 25. - 11

2006г. - Цит. в: Константинов, К. Прибори за хранене и приготвяне на храна от Плиска. - Във: Историкии. Т. 1. Шумен, 2006, пос. 25, 27, с. 282. - 11

2006г. - Цит. в: Балболова-Иванова, М. Принос към проучването на железните оръдия на труда в Югоизточна България в периода VІІ - Х век (по данни от двете колективни находки от крепостта „Калето” в гр. Средец, област Бургас). – Във: Тракия и Хемимонт ІV - ХІV век. Т. І. Варна, 2006, с.159. - 11

2005г. - Цит. в: Бонев, Ст. Трапезната керамика със сграфито украса от Преслав. - Във: Преславска книжовна школа. Т. 8. Шумен, 2005, пос. 2, с. 232. - 11

2005г. - Цит. в: Станилов, Ст. Половин звънец. (Принос към проучването на старобългарските звънящи амулети от VІІ-ХІ в.). - Във: Българските земи през средновековието (VІІ- ХVІІІ в.). Аcta musei varnaensis ІІІ – 2 /Международна конференция в чест на 70- годишнината на проф. Александър Кузев/. Варна, 2005, с. 39, пос. 3. - 11

2005г. - Цит. в: Даскалов, М. Трендафилова, К. Коланът в в Южнодунавските византийски провинции през VІ -VІІ в. – Във: Българските земи през средновековието (VІІ - ХVІІІ в.). Аcta musei varnaensis ІІІ – 2 . /Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев/. Варна, 2005, с. 16, пос. 34. - 11

2005г. - Цит. в: Стоянова, Хр. Средновековни бронзови печати-амулети от североизточна България. – Във: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн. ІІІ. Знаци, текстове, носители. (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29 – 31 октомври 2003). С., 2005, с. 79. - 11

2005г. - Цит. в: Константинов, К. Към въпроса за домашните производства в Плиска (ІХ-Х в.).- Градът. Регионален исторически музей Русе. Т. ІV. Русе, 2005, пос. 9, 16, 23, 30. - 11

2004г. - Цит. в: Константинов, К. Керамичните съдове в бита на Плиска. – Във: Епископ-Константинови четения. Шумен, 2004, с. 332, пос 7, пос. 8; пос. 11. - 11

2004г. - Цит. в: Костова, Р. „Манастирската болница”в местността Аврадака, Преслав, в светлината на византийските типици.- Във: Преслав. Т. 6. С., 2004, пос. 40, с. 142. - 11

2004г. - Цит. в: Йотов, В. Въоръжението и снаряжението от българското средновековие (VІІ-ХІ). Велико Търново, 2004, с. 7, пос. 40, 41, 42, 14; с. 11 пос. 97; с. 18, пос. 17; с. 79, с. 40; с. 82, пос. 55, 57, 63; с. 86, пос. 20, 21; с. 108, пос. 15; с. 109, пос. 19; с. 121, пос. 12, 13; с. 127, пос. 25; с. 128, пос. 28, 29; с. 134, пос. 26; с. 140, пос. 26; с. 142, пос. 32; с. 147, пос. 72; с.161, пос. 13; 170, пос. 40. - 11

2004г. - Цит. в: Димитров, Я. Керамиката от разкопките на руската експедиция (1977 - 1980, 1983 г.) в Плиска. - Във: Плиска-Преслав. Т. 10, Варна, 2004, с. 171, пос.3. - 11

2004г. - Цит. в: Венелинова, С. Сравнителна характеристика на рунически паметници от Велики Преслав. - Във: Преслав. Т. 6. С., 2004, пос. 1, с. 300. - 11

2004г. - Цит. в: Иванов, С. Наблюдения върху строителните особености на каменната крепост в Плиска. - Във: Плиска - Преслав. Т. 10, Варна, 2004, с. 213, пос.1; с. 215, пос. 7; с. 217, пос. 11; с. 218, пос. 15, 16; с. 219, пос. 17; с. 220, пос. 24; с. 225, пос. 44; с. 226, пос. 51; с. 227, пос. 52. - 11

2004г. - Цит. в: Георгиев, П., Я. Димитров. Разкопки при базиликата „Гебе клисе” през 1995 г. – Във: Преслав. Т. 6. С., 2004, пос. 7, с. 89. - 11

2004г. - Цит. в: Георгиев, П.. Разкопки южно от Големия басейн в Плиска. – Във: Плиска - Преслав. Т.10, Варна, 2004, с. 31, пос. 11; с. 351 пос. 19. - 11

2004г. - Цит. в: Тотев, Т. Монастыри в Плиске и Преславе в ІХ-Х вв. (Краткая археологическая характеристика).- Във: Преславска книжовна школа. Т. 7. Шумен, 2004, пос.14, с.363. - 11

2004г. - Цит. в: Йотов, В. За някои паметници от Велики Преслав. - Във: Преслав. Т. 6. С., 2004, пос. 1, 2, с. 243; пос. 10, 14, с. 244. - 11

2004г. - Цит. в: Константинов, К.. Прибори за хранене от Велики Преслав. - Във: Преслав. Т. 6. С., 2004, пос. 1, 8, 12, с. 279. - 11

2004г. - Цит. в: Дончева, С. Към манастирското устройство в околностите на столичните центрове в Първото българско царство. – Във: Преславска книжовна школа. Т. 7. Шумен, 2004, пос. 2, с. 438. - 11

2004г. - Цит. в: Балабанов, Т. Селище в югозападната част на Външния град на Плиска. - Във: Плиска - Преслав. Т.10, Варна, 2004, с.140, пос. 43; с.143, пос. 49. - 11

2004г. - Цит. в: Станилов, Ст. Принос към проучването на Преславската рисувана керамика. - Във: Преслав. Т. 6. С., 2004, пос. 6, с. 194. - 11

2004г. - Цит. в: Тотев, Т. Сондажни проучвания в местността Стамбол йолу край Велики Преслав. - Във: Плиска - Преслав. Т.10, Варна, 2004, с. 240, пос. 29 и 36. - 11

2004г. - Цит. в: Иванов, Ст. Градеж на Преславските базилики. - Във: Преслав. Т.6. С., 2004, пос.26, с.166.. - 11

2004г. - Цит. в: Дончева, С. Бронзов амулет със знаци от Североизточна България.- Във: Епископ-Константинови четения. Шумен, 2004, т. 4, пос 1, с. 279 - 11

2004г. - Цит. в: Костова, Р. „Манастирската болница”в местността Аврадака, Преслав, в светлината на византийските типици.- Във: Преслав. Т.6. С., 2004, пос. 40, с. 142. - 11

2003г. - Цит. в: Иванов, С. Съпоставка на знаците от крепостните стени на Плиска. – Във: Плиска - Преслав. Т. 9. Шумен 2003, пос.16, с. 223; пос. 24, с. 227. - 11

2003г. - Цит. в: Дончева, С. Ролята на царската институция при богослужението в средновековна България. – Във: Християнската традиция и царската институция в българската култура.Шумен, 2003, с. 63, пос. 31. - 11

2003г. - Цит. в: Димитров, Я. Наблюдения върху битовата керамика от обект 31 в Плиска. – Във: Плиска-Преслав. Т. 9. Шумен, 2003, пос. 4, 5, с. 183; пос. 8, 9, с. 185; пос. 11, с. 210; пос. 19, с. 186; пос. 52, с. 200; пос. 64, с.201; пос. 70, с.202 пос.74, с.202. - 11

2003г. - Цит. в: Дончева-Петкова, Л. Плиска и печенезите. – Във: Плиска-Преслав. Т. 9. Шумен 2003, пос. 14, 16, с.245; пос. 22, 24, с. 246; 64, с.249; пос. 67, с. 250; пос. 88, с. 251; пос. 102, с. 251; - 11

2003г. - Цит. в: Момчилов, Д. Средновековно въоръжение от разкопките на Преславската патриаршия. - Във: Плиска - Преслав. Т. 9. Шумен, 2003, пос. 4, с. 293; пос. 17, с. 294; пос. 25, с. 294; пос. 26, с. 294; пос. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, пос. 40, 41, 42, 43, 46, 49, с. 296. - 11

2003г. - Цит. в: Бонев, С. Византийска белоглинена керамика в Преслав и Херсонес. – Във: Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, 2003, с. 379. - 11

2003г. - Цит. в: Михайлова, Т. Къснономадски гробове в дворцовия център в Плиска. – Във: Плиска - Преслав. Т. 9. Шумен, 2003, пос. 22, 24, с. 256; пос. 64, 67, 88, 92, с. 257. - 11

2003г. - Цит. в: Караилиев, П. Оръдия на труда от фонда на археологическия музей „Марица-Изток” гр. Раднево. – Във: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. /Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев 14-15 май 1999 г./. – Велико Търново, 2003, пос. 1, 10, 13, 20, с. 31, 32. - 11

2002г. - Цит. в: Петрова. В. Двукамерни кръгли пещи за изпичане на битова керамика от територията на Първата българска държава (края на VІІ - началото на ХІ в.). - Във: ACTA MUSEI VARNAENSIS III – 2. Българските земи през средновековието (VII–XVIII в.). Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев. Варна, 12–14 септември 2002 г., с. 48, 50. - 11

2002г. - Цит. в: Борисов, Б. Керамика и керамично производство през ХІ-ХІІ век от територията на днешна Югоизточна България. Раднево 2002, с. 159. - 11

2002г. - Цит. в: Георгиев, П. Базиликата Гебе клисе и въпросът за връзките между България и Рим в края на ІХ век. – Във: Преславаска книжовна школа. Т. 6. Шумен, 2002, 44-57, пос. 18. - 11

2001г. - Цит. в: Плетньов, В. Ранносредновековни конични и пирамидални печатчета във Варненския археологически музей.- Във: Плиска- Преслав. Т. 8. Шумен, 2000, пос. 4, 7, 15, с. 233; пос. 19, 30, с. 234. - 11

2001г. - Цит. в: Българистика. Информационен бюлетин. С., 2001, 3, с. 47. - 11

2000г. - Цит. в: Дзанев, Г. Ранносредновековни християнски паметници от Абритус (за значението на старобългарския знак ІYІ). – Във: Плиска- Преслав. Т. 8. Шумен, 2000, пос. 38, с. 228. - 11

2000г. - Цит. в: Овчаров, Д. Нови наблюдения върху прабългарското шаманство. – Археология, 2000, 3-4, пос.10, с. 56. - 11

2000г. - Цит. в: Кузов, Хр. Боздугани от Варненския археологически музей. – Във: Оръжие и снаряжение през късната античност и средновековието ІV-ХV в. (Acta Muzei Varnaensis І), Варна, 2000, пос. 8, 14, 17, 28, с. 188; пос. 40, с. 189. - 11

2000г. - Цит. в: Йотов, В. Въоръжението и снаряжението от ранното българско средновековие – въпроси на традициите и влиянията. - Във: Оръжие и снаряжение през късната античност и средновековието ІV-ХV в. (Acta Muzei Varnaensis І), Варна, 2000, пос. 8, 27,с. 135. - 11

2000г. - Цит. в: Kostova, R. Bulgarian Monasteries ninth to tenh centuries: interpreting the archaeological Evidence. T. 8. Шумен, 2000, пос. 16, с. 196; пос. 58, с. 198. - 11

2000г. - Цит. в: Инкова, М. Коланът от саркофаг № 4 при Голямата базилика в Плиска.- Във: Плиска- Преслав. Т. 8. Шумен, 2000, пос. 60, с. 72. - 11

2000г. - Цит. в: Георгиев, П. Селищната структура на Абоба-Плиска. - Археология, 2000, 3-4, пос.145, с. 29. - 11

1999г. - Цит. в: Дончева-Петкова, Л., Л. Нинов, В. Парушев. Одърци. Т.1. Селище от Първото българско царство. С., 1999, пос. 44, с.92; пос.91, с. 93; пос.153, 167, с. 117; пос. 200, с. 118. - 11

1999г. - Цит. в: Рашев, Р., Я. Димитров. Плиска. 100 години археологически разкопки Шумен, 1999, с. 54, 77, 79, 93, 94. - 11

1998г. - Цит. в: Тотев, Т. Дворцовият манастир в Преслав. Шумен 1998, пос. 71, с. 43. - 11

1998г. - Цит. в: Йотов, В. Бронзова матрица за апликации от късноантичната крепост до с. Оногур, Добричко. – Археология, 1998, 1-2, пос. 4, 9, с. 73; пос.25, с. 74. - 11

1998г. - Цит. в: Бонев, Ст. Царският дворец във Велики Преслав. Площадът с фиалата (ІХ-ХІV век). Велико Търново, 1998, пос. 6, с. 53; пос. 10, с. 54. - 11

1998г. - Цит. в: Йотов, В., Г. Атанасов. Скала. Крепост от Х-ХІ век до с. Кладенци, Тервелско. С., 1998, пос. 5, с. 79; пос. 18, с. 80; пос. 17, с. 87; пос. 2, 20, с. 92; пос. 3, с. 103; пос. 71, с. 123. - 11

1998г. - Цит. в: Парушев, В. Боздугани от музея в Добрич. – Археология, 1998, 3-4, 67-72, пос. 2, 6, 25. - 11

1996г. - Цит. в: Димитров, Я. Наблюдения върху топографията и устройството на християнските гробове в Плиска. – Във: Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996, пос. 2,11, 14, с. 107; - 11

1995г. - Цит. в: Панова, Р. Столичният град в културата на средновековна България. С., 1995, пос. 90-93, с.195-196. - 11

1995г. - Цит. в: Бонев, Ст. Свидетелства за най-ранната история на Преслав. – Във: 1100 години Велики Преслав. Т. 1. Шумен, 1995, пос.11, с.108. - 11

1995г. - Цит. в: Димитров, Я. Църква и некропол във външния град на Плиска (края на Х-ХІ в.). – Във: Плиска-Преслав. Т. 7. Шумен, 1995, пос. 17, 23, 38. - 11

1994г. - Цит. в: Атанасов, Г., Йорданов, И. Средновековният Ветрен на Дунав. Шумен, 1994, пос. 91, с. 79 - 11

1993г. - Цит. в: Георгиев, П. Класификация и характер на гробничните постройки и съоръжения в Преслав. – Във: Преслав. Т. 4. С., 1993, пос. 46, с. 104. - 11

1993г. - Цит. в: Станилов, Ст. Преславското съкровище и произходът на старобългарската металопластика. – Във: Преслав. Т. 5. С., 1993, пос. 92, с. 162. - 11

1993г. - Цит. в: Димитров, Я. Интересен костен инструмент от Плиска. – Във: Преслав. Т. 4. С., 1993, пос. 5, с. 269. - 11

1993г. - Цит. в: Ваклинов, Ст., И. Щерева. Проучвания на Голямата базилика в Плиска през 1971-1973 г. – Във: Плиска-Преслав. Т. 6. С., 1993, пос. 16, с. 48. - 11

1993г. - Цит. в: Бонев, Ст., Югоизточната част на Вътрешния град на Преслав. – Във: ИИМШ. Т. 8. Шумен, 1993, пос.4, с. 233. - 11

1993г. - Цит. в: Димитров, Я. Към стратиграфията на Вътрешния град на Плиска. – Във: ИИМШ. Т. 8. Шумен, 1993, пос.15, с. 281. - 11

1993г. - Цит. в: Бонев, Ст. Южната стена на преславския аул и въпросът за хронологията на преславското крепостно строителство. – Във: Плиска-Преслав. Т. 6. С., 1993, пос. 14, с. 48. - 11

1992г. - Цит. в: Петрова, П. Към въпроса за историко-археологическата топография на външния град на Плиска по данни на аерометода. – Във: Плиска-Преслав. Т. 5. Шумен, 1992. пос. 31, 49, с. 74. - 11

1991г. - Цит. в: Горанова, Ц. Библиографии на етноложката литература за 1997 г. - Българска етнология, 1991, 3-4, с. 14. - 11

1991г. - Цит. в: Борисов, Б. Средновековно селище и некрополи край с. Знаменосец. – Във: Марица Изток. Археологически проучвания. Т. 1. С., 1991, пос. 15, с. 211, пос. 143, с. 255. - 11

1991г. - Цит. в: Бонев, Ст. Нови наблюдения на южната стена на Преславския аул. – Във: Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 2. С., 1991, пос. 4, с. 260. - 11

1991г. - Цит. в: Овчаров, Д., Ж. Аладжов, Н. Овчаров. Големият царски дворец във Велики Преслав. С., 1991, пос. 22, с.108. - 11

1991г. - Цит. в: Михайлова, Т. Верижни сгради край Южната крепостна стена във Вътрешния град на Преслав. – Във: Проблеми на прабългарската история и култура.Т. 2. С., 1991, пос. 1, 7, с. 273, пос 13, с. 278. - 11

1991г. - Цит. в: Тотев, К. Зооморфни катинари от средновековна България. – Във: Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 2. С., 1991, пос. 1, 7, с. 273; пос.3, с. 247. - 11

1991г. - Цит. в Тотев, К. Зооморфни катинари от средновековна България. – В Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 2. С., 1991, пос. 1, 7, с. 273, пос.3, с. 247. - 11

1989г. - Цит. в: Момчилов, Д. Средновековни земеделски сечива и инструменти от фонда на Градския исторически музей в Карнобат. - Българска етнология, 1989, 3-4, 56-64. - 11

1989г. - Цит. в: Хенниг, Й. Восточное по произхождению оружие и снаряжение всадников в кладах селскохозяйднвенных железных изделии в Юго-Восточной Европе (VІІІ-Х вв.). – Във: Проблеми на прабългарската история и култура. С., 1989, пос. 30, с. 91. - 11

1985г. - Цит. : Станилов, Ст. Метални гарнитури за ремъци и облекло от двореца във Велики Преслав. – Във: Във: Плиска-Преслав. Т. 7. Шумен, 1995, с. 128, пос. 87, 89; с. 129, пос 113. - 11

1985г. - Цит. в: Михайлова, Т. Рисунки по западната крепостна стена, сектор север, Плиска 1974. – Във: Плиска - Преслав. Т. 4. С., 1985, пос. 3, с. 48. - 11

1985г. - Цит. в: Балабанов, Т. Разкопки на северната и източната крепостна стена в Плиска /1977-1978/. – Във: Плиска-Преслав. Т.4. С., 1985, пос. 89, с. 127. - 11

1985г. - Цит. в: Аладжов, Ж. Разкопки и проучвания на ранната северна крепостна стена на Велики Преслав. Т. І. Плиска Преслав. Т.4.С., 1985, пос. 17, с. 168. - 11

1984г. - Цит. в: Овчаров, Д. Българската средновековна археология през последните десет години (1974-1984). – Археология, 1984, 4, пос. 52, с. 54. - 11

1982г. - Цит. в: Рашев, Р. Старобългарски укрепления на Долния Дунав /VІІ-ХІ в./. Варна, 1982, с. 208. - 11

1979г. - Цит.в: Рашев, Р. Плиска - разкопки, проблеми, задачи. - Векове, 1979, кн. 4, пос. 17а. - 11

Други публикации

2013г. - Археологическото проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – Във: АОР през 2012 година. С., 2013, 371-374 (в съавт. с К. Константинов). - 12

2012г. - Археологическото проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – Във: АОР през 2011 г. С., 2012, 391-393 (в съавт. с К. Константинов). - 12

2012г. - Библиография на доц. д-р Стоян Витлянов. Шумен: Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 2012. - 12

2011г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – Във: АОР през 2010 година. С., 2011, 400-402 (в съавт. с К. Константинов). - 12

2010г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – Във: АОР през 2009 година. С., 2010, 452-454 (в съавт. с К. Константинов). - 12

2009г. - Археологически проучвания в обект № 41 във Външния град на Плиска. - Във: АОР през 2008 г. С., 2009, 570-573, (в съавт. с К. Константинов) - 12

2008г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – Във: АОР през 2007 година. С., 2008, 603-606 (в съавт. с К. Константинов). - 12

2007г. - Археологически проучвания в обект № 41 във Външния град на Плиска. - Във: АОР през 2006 г. С., 2007, 443-446 (в съавт. с К. Константинов). - 12

2006г. - Проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. - Във: АОР през 2005 г. С., 2006, 310-311 (в съавт с К. Константинов) - 12

2005г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. - Във: АОР за 2004 г. С., 2005, с. 269-270 (в съавт. с К. Константинов). - 12

2003г. - Археологически проучвания в обект № 41 във Външния град на Плиска. - Във: АОР през 2002 г. С., 2003, 122-123 (в съавт. с К. Константинов - 12

2001г. - Българо-немска експедиция през 2000 г. – Във: АОР през 1999 - 2000 г. С., 2001, 122-123 (колектив). - 12

1999г. - Археологически проучвания на ЮКС на ВГ на Преслав. – Шуменска заря, бр. 10 (4072), 25 януари 1979. - 12

1994г. - Проучвания северно от сградата в южния сектор във Вътрешния град на Преслав. - Във: АОР през 1992-1993 г. Велико Търново, 1994, 103. - 12

1994г. - Интересен бронзов съд от велики Преслав. – Шуменска заря, бр. 157, 22 август 1994 - 12

1993г. - Преславските художествени занаяти. – 1100 години Велики Преслав (юбилейно издание), май 1993. - 12

1993г. - Шаманско изображение от Велики Преслав. – Шуменска заря, бр. 18, 27 януари 1993. - 12

1993г. - Бронзова апликация с лъвско изображение била открита край Преслав. – Народно дело, бр. 144 (474), 24 юни 1993. - 12

1992г. - Археологически проучвания на сградата в южния сектор във Вътрешния град на Преслав. - Във: АОР през 1991 г. С., 1992, 107-108. - 12

1992г. - Старобългарски пособия за писане от Преслав. – Преслав, бр. 18, 1992. - 12

1992г. - Новооткрити бронзови матрици от Велики Преслав. – Преслав, год. ХХХVІ, бр. 12, 31 юли 1992. - 12

1991г. - Археологически проучвания на сградата в южния сектор на Вътрешния град на Преслав. – Във: АОР през 1990 г. Ловеч, 1991, 149-151. - 12

1991г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. - Във: АОР през 1991 г. С., 1992, 100-101. - 12

1991г. - Новооткрит княжески печат на Симеон. – Ехо, бр. 3, год. ХХХІІІ, 16 януари 1991. - 12

1990г. - Почистване на т. нар. трета крепостна стена във Велики Преслав. - Във: АОР през 1990 г. Кюстендил, 1990, с.133. - 12

1990г. - Археологически проучвания на обект № 41 във външния град на Плиска. – Във: АОР през 1990 г. Ловеч, 1991, 141-143. - 12

1989г. - Към въпроса за железообработването в Плиска и Преслав. - Във: Третата национална конференция на младите научни работници с международно участие във Варна. Във: Сборник-резюмета. Научният продукт – проблеми и перспективи. Първа част. Варна 1989, с.25 (в съавт. О. Жеков) - 12

1989г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – Във: АОР през 1988 г. Кърджали, 1989, 112-113. - 12

1989г. - Битовата керамика в Плиска. – Родолюбие, бр. 7, 23 юни 1989 (Притурка на в-к Шуменска заря). - 12

1989г. - Новооткрити печати от велики Преслав. – Шуменска заря, бр. 220, 19 септември 1989. - 12

1988г. - Обществено-икономически предпоставки за развитието на железообработването в средновековна България. - Във: Доклад изнесен по случай 25-годишнината на Великотърновския университет „Кирил и Методий”. Великотърновски университет „Кирил и Методий” 1903-1988. Резюмета на доклади на юбилейна научна сесия Т. ІІІ. Велико Търново 1988, с. 84. - 12

1988г. - Проучвания на сграда в южния сектор на Вътрешния град на Преслав. – Във: АОР през 1987 г. Благоевград, 1988, 143-145. - 12

1988г. - Сребърен медальон от Велики Преслав. – Отечество, кн. 15-16, 30 август 1988 бр. 308-309, с. 69. - 12

1987г. - Творба на старобългарската торевтика. – Шуменска заря, бр. 92, 19 април 1987. - 12

1987г. - Новооткрит печат на цар Петър. – Шуменска заря, бр. 120, 23 май 1987. - 12

1987г. - Украсата на старобългарската конска амуниция. – Шуменска заря, бр. 198, 22 август 1987. - 12

1986г. - Проучвания в южния сектор във Вътрешния град на Преслав. - Във: АОР през 1985 г. Велико Търново, 1986, 133-134 - 12

1986г. - Резултати от археологическите проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. - Във: АОР през 1985 г. Велико Търново, 1986, 125-126. - 12

1986г. - Как са се отоплявали старите българи. – Шуменска заря, бр. 113, 15 май 1986. - 12

1986г. - Занаятите в старите столици Плиска и Преслав. -. Шуменска заря, бр. 240, 11 октомври 1986. - 12

1985г. - Разкопки на сгради в южния сектор на Вътрешния град на Преслав.- Във: АОР през 1984 г. Сливен, 1985, 187-189. - 12

1985г. - Средновековни боздугани от Преслав. – Шуменска заря, бр. 69, 15 юни 1985. - 12

1984г. - Средновековни везни и кантари. – Народно дело, бр. 24, (212), 17 юни, 1984. - 12

1984г. - Старобългарски везни от Плиска Мадара Преслав. – Плиска Мадара Преслав, бр. 16, май 1984. - 12

1983г. - Разкопки на източната крепостна стена на Вътрешния град на Преслав. - Във: АОР през 1983 г. Смолян, 1983, 101-102. - 12

1983г. - Истински труженици. – Шуменска заря, бр. 18 (4692) 12 февруари 1983. - 12

1983г. - Новооткрит феодален комплекс в първата столица. – Плиска Мадара Преслав, бр. 15 декември 1983. - 12

1982г. - Устояла на бури и превратности. – Шуменска заря, бр. 76 (4597), 1 юли 1982. - 12

1982г. - Ковашки творби от Плиска и Преслав. – Плиска Мадара Преслав, бр. 11 май 1982. - 12

1982г. - Нови керамични статуетки от Преслав. – Плиска Мадара Преслав, бр. 13 декември 1982. - 12

1981г. - Сондажни проучвания в Голямата базилика в Плиска. – Във: АОР през 1980 година. С., 1981, с. 87 (в съав. с П. Георгиев). - 12

1981г. - Световно признание. – Шуменска заря, бр. 32 (4399), 17 март 1981. - 12

1980г. - Разкопки във вътрешността на Голямата базилика – Във: АОР през 1979 г. С., 1980, 130-132 (в съавт. с П. Георгиев). - 12

1980г. - Разкопки на южната крепостна стена във Вътрешния град на Преслав. - Във: АОР през 1979 г. С., 1980, 148-150. - 12

1980г. - Интересна археологическа находка от Плиска. – Шуменска заря, бр. 72 (4286), 19 юни 1980. - 12

1980г. - Две новооткрити керамични статуетки във Велики Преслав. – Шуменска заря, бр. 90 (4304), 31 юли 1980. - 12

1980г. - Прозорец към бита. – Плиска Мадара Преслав, бр. 8, 2 декември 1980. - 12

1979г. - Археологически данни за обработката на желязо в Плиска. – Шуменска заря, бр. 60 (4122), 24 май 1979. - 12

1979г. - Древни везни и кантари. – Плиска Мадара Преслав, бр. 4, 21 май 1979. - 12

1979г. - Рушат се старини. – Шуменска заря, бр. 54 (4116), 10 май 1979. (в съавт. с Ж. Аладжов). - 12

1979г. - Пчеларството в Средновековна България. – Пчеларство, 1979, кн. 1, 27-30. - 12

1979г. - Християнски некропол до Западната крепостна стена в Плиска. – Шуменска заря, бр. 124 (4186), 23 октомври 1979. - 12

1979г. - Бележит деец на българската археологическа наука. - Шуменска заря, бр. 29 (3333), 10 март 1979. - 12

1978г. - Разкопки на южната крепостна стена на Вътрешния град на Преслав. - Във: АОР през 1978 г. Пазарджик, 1979, 123-124. - 12

1978г. - Средновековното селище около Голямата базилика в Плиска. – Шуменска заря, бр. 19 (3928) 14 февруари 1978. - 12

1978г. - Манастирски некропол при Голямата базилика в Плиска. – Шуменска заря, бр. 110, 21 септември 1978. - 12

1977г. - Какво знаем за Плиска. – Плиска, Мадара, Преслав, бр. 1 от 1977(в съавт. с П. Георгиев). - 12

1977г. - Разкопки и проучвания на манастирския комплекс при Голямата базилика. – АОР през 1976 г. С., 1977, с. 94 (в съавт. с П. Георгиев). - 12

1977г. - Ранносредновековното селище край Голямата базилика в Плиска. – Шуменска заря, бр. 4, (3762), 11 януари 1977 (в съавт. с П.Георгиев). - 12

1977г. - Нови проучвания на Западната крепостна стена в Плиска. – Велико Търново, бр. 1, януари 1977. (в съавт. с В. Антонова). - 12

1976г. - Разкопки на манастирския комплекс около Голямата базилика. – Във: ХХІ национална археологическа конференция. Смолян, 1976, 58-59 (в съавт. с П. Георгиев). - 12

1976г. - Музеят в Плиска. – Шуменска заря, бр. 151 (3755), 23 декември 1976. - 12

1975г. - Каменната летопис на Първата българска държава . – Шуменска заря, бр. 34 (3488), 22 март 1975. - 12

1974г. - Проучвания в средновековна Плиска. – Шуменска заря. – бр. 134 (3438), 23 ноември 1974. - 12