Проф. д-р Евдокия Боянова Борисоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(144) "1993 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(165) "1995-2004 Учител по български език и литература в Професионална гимназия по икономика - Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(107) "2004 - асистент 2005 - главен асистент 2008 - доцент 2017 - професор" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "2002 - Доктор по филология" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1392) "Лекции: Система на жанровете Новинарство Творческо писане Публицистика Специализирани печатни медии Публицистика и обществено мнение Интерактивни жанрове Медийни жанрове с практикум (Писане за медии) Мелодрамата и телевизионният сериал Романите на Орхан Памук Есеистика Творческо писане в рекламата Турските телевизионни сериали като социокултурен феномен Устни и писмени комуникативни умения Българска литература след първата световна война Най-нова българска литература Увод в литературната теория Стилове и направления в изкуството История на българската култура и литература Българска емигрантска журналистика Чуждестранна журналистика Упражнения: Увод в литературната теория Най-нова българска литература Система на жанровете" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(644) "Преподавателска мобилност по Еразъм +: Лектор по Най-нова българска литература пред студенти по Българска филология в Анкарския държавен университет, Република Турция, Анкара, 5 - 9 май, 2015. Преподавателска мобилност по Еразъм+: Лектор по Публицистика пред студенти по Масови комуникации в Университета Нишанташъ, Република Турция, Истанбул, 19-26 май, 2017." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(331) "Литературознание Стихознание Медиазнание Жанрология Балкански литератури Обществени комуникации Литературна история Културология Изкуствознание Публицистика и есеистика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2) "д" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(7001) "Литературни маршрути - романите на Орхан Памук - Проект на РБ "Ст. Чилингиров" с подкрепата и партньорството на ГО - Истанбул, 2010 Проект на КЖМК "Изследвания на медиите", 2011, 2012 Проект на КИТЛ "Култури и субкултури", 2013 Проект "Образованието в ШУ - в служба на икономиката на знанието"., опер. прогр. Развитие на човешките ресурси, Договор 0 BG 051PO 001-3.1.07-0040, 2014 Проект„Младежта в действие” Balkan Youth – Open Stages - Youth in Action Program – Международен проект на БАН, Институт по балканистика, Научен ръководител ст.н.с.ІІ ст. Доц. д-р Йорданка Бибина: Project No BG12/A1.1/385/R3, 2013 Проект "Модерниздиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ -въвеждане на съвременни форми на обучение", опер. прогр. Развитие на човешките ресурси, Договор № 051РО 001-4.3.04-0020, 2013-2014 Проект Публики към Национален Фонд Култура, „Творци без граници”, Програма Литература и кино. Проект на НФК и РБ „Ст. Чилингиров”-Шумен пред Национален фонд Култура, 2014-2015 г., №112/15.05.2014-15 Проект на ИБТ при БАН, одобрен по програма Еразъм+, по КД 1, Сектор "Младеж". "Фотография и реклама в културното предприемачество на Балканите", № 2014-2-ФЖ01-НЬ105-001356/ 2014-2015 Проект: Документалната драма - журналистиката среща театъра. Проект "Оттука започва България", на Драматичен театър "Васил Друмев" с участието на студенти от ІІ курс Журналистика и Връзки с обществеността и доц. д-р Евдокия Борисова. Авторски Verbatim спектакъл на Неда Соколовска. Основател и режисьор в Студио за документален театър VOX POPULI, София. май 2015. Проект: „Младежта в действие” Balkan Youth. Open Stages. Youth in Action Program. In the Balkans Erazmus+ Youth Mobility Program off the beaten roat. Център за развитие на човешките ресурси. Международен проект на БАН, Институт по балканистика, Научен ръководител ст.н.с.ІІ ст. Доц. д-р Йорданка Бибина, Каварна, 1-10 юни, 2015. Национален проект към Министерството на културата, РБ-Шумен – № 60/ 16.06. 2015 г.//„ - юни 2016г. Литературни маршрути - места на паметта. Образование и туризъм" с международно участие;- финансиране: програма "Публики" към НФК, Министерство на културата; - времетраене: 1 септември 2015 - 30 юни 2016 г. „ Пътешествието на Чудомир в Турция” към фонд култура, ръководител Росица Добрева; препоръки и консултанти: проф. Я. Милчаков, доц. Й. Бибина; модератори доц. Е. Борисова, проф. Х. Мевсим; прев. Гл.ас. М. Шукриева; худ.фотогр. доц. П. Шуликов и др. Лекции по Еразъм+ Преподавателска мобилност Teaching в Анкарския държавен университет, 1-9 май, 2015. Участие във вътрешноуниверситетски проект на КИА и КЖМК: РД–08–122/08.02. 2016 г."Непознати приятели, познати неприятели", Р-л на проекта: проф. д-р Росица Ангелова. „Студентски практики – Фаза 1”Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, финансиран от ОП НОИР, академичен наставник, 2016, 2017. Вътрешноуниверситетски научен проект на Тема: ”ГРАДЪТ: ПАМЕТ И МЕДИИ“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева Проект за научни изследвания „Балканите в европейското културно пространство”, Институт за балканистика с Център по тракология “Проф.Ал.Фол” – София, БАН, 2017-2020, р-л: доц. д-р Й. Бибина, прот.№1/17.01.2017 Вътрешноуниверситетски проект "Личността в историята" - РД-08-156/9.02. 2018, научен р-л проф. д-р Росица Йорданова. Проект към Национален фонд Мобилност към МК - Участие в проект „Участие на български литературоведи в XI международен симпозиум, посветен на Иво Андрич (Херцег Нови, Черна гора) и представяне на преведения на български език Андричев роман „На слънчевата страна“ (Белград, Сърбия)”,финансиран по програма „Мобилност” на НФК, 2018, Договор № 117-2-15/01.06.2018г. доц. д-р Мира Живодарева Душкова (ръководител на проекта) РУ, участници проф. Е. Борисова ШУ, проф. Св. Игов ПУ, доц. Л. Миндова БАН, Кадрие Джесур Истанбулски университет , Място на реализация на проекта: Херцег Нови (Черна гора) и Белград (Сърбия). Продължителност на реализацията на проекта: от 11 октомври 2018 г. до 15 октомври 2018." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(874) "Член на ФС на ФХН Отговорник по качеството в КЖМК и член на ФК по качеството Член на комисията по атестациите на ФХН Член на комисията по трансфер на кредити във ФХН Отговорник на магистърски програми: Журналистика, ПР в публичната администрация Зам. гл. редактор и ресорен редактор във факултетското електронно списание "Литермедия" Член на редколегия на поредица "Обществени комуникации" Катедрен координатор към университетската комисия по студентска мобилност Еразъм +" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(1) "1" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(557) "Специалната награда за критика на „Либерален преглед”, 2014 за рецензията „Реквием за всички нас” – Берлин, 09.2014. Трето място в раздела за художествена фотография получи творбата “Doppia felicita” Международен фестивал за литература и визуални изкуства La piazzetta il Ventennale или Площадът на ХХ век, 15.06.2018, Salerno - Italy." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Евдокия Боянова Борисова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Кабинет: Корпус 1, стая 518

Телефон: 0898627301

Email: evdokiyaborisova@abv.bg

Приемно време: сряда 11-13 часа

Завършен университет, специалност

1993 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Българска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

1995-2004

Учител по български език и литература в Професионална гимназия по икономика - Шумен

Заемани академични длъжности

2004 - асистент

2005 - главен асистент

2008 - доцент

2017 - професор

Придобити научни степени

2002 - Доктор по филология

Водени лекции и/или упражнения

Лекции:

Система на жанровете

Новинарство

Творческо писане

Публицистика

Специализирани печатни медии

Публицистика и обществено мнение

Интерактивни жанрове

Медийни жанрове с практикум (Писане за медии)

Мелодрамата и телевизионният сериал

Романите на Орхан Памук

Есеистика

Творческо писане в рекламата

Турските телевизионни сериали като социокултурен феномен

Устни и писмени комуникативни умения

Българска литература след първата световна война

Най-нова българска литература

Увод в литературната теория

Стилове и направления в изкуството

История на българската култура и литература

Българска емигрантска журналистика

Чуждестранна журналистика

Упражнения:

Увод в литературната теория

Най-нова българска литература

Система на жанровете

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Преподавателска мобилност по Еразъм +: Лектор по Най-нова българска литература пред студенти по Българска филология в Анкарския държавен университет, Република Турция, Анкара, 5 - 9 май, 2015.

Преподавателска мобилност по Еразъм+: Лектор по Публицистика пред студенти по Масови комуникации в Университета Нишанташъ, Република Турция, Истанбул, 19-26 май, 2017.

Области на научни интереси

Литературознание

Стихознание

Медиазнание

Жанрология

Балкански литератури

Обществени комуникации

Литературна история

Културология

Изкуствознание

Публицистика и есеистика

Специализации

д

Участия в международни и национални научни проекти

Литературни маршрути - романите на Орхан Памук - Проект на РБ "Ст. Чилингиров" с подкрепата и партньорството на ГО - Истанбул, 2010

Проект на КЖМК "Изследвания на медиите", 2011, 2012

Проект на КИТЛ "Култури и субкултури", 2013

Проект "Образованието в ШУ - в служба на икономиката на знанието"., опер. прогр. Развитие на човешките ресурси, Договор 0 BG 051PO 001-3.1.07-0040, 2014

Проект„Младежта в действие” Balkan Youth – Open Stages - Youth in Action Program

– Международен проект на БАН, Институт по балканистика, Научен ръководител ст.н.с.ІІ ст. Доц. д-р Йорданка Бибина: Project No BG12/A1.1/385/R3, 2013

Проект "Модерниздиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ -въвеждане на съвременни форми на обучение", опер. прогр. Развитие на човешките ресурси, Договор № 051РО 001-4.3.04-0020, 2013-2014

Проект Публики към Национален Фонд Култура, „Творци без граници”, Програма Литература и кино. Проект на НФК и РБ „Ст. Чилингиров”-Шумен пред Национален фонд Култура, 2014-2015 г., №112/15.05.2014-15

Проект на ИБТ при БАН, одобрен по програма Еразъм+, по КД 1, Сектор "Младеж". "Фотография и реклама в културното предприемачество на Балканите", № 2014-2-ФЖ01-НЬ105-001356/ 2014-2015

Проект: Документалната драма - журналистиката среща театъра. Проект "Оттука започва България", на Драматичен театър "Васил Друмев" с участието на студенти от ІІ курс Журналистика и Връзки с обществеността и доц. д-р Евдокия Борисова. Авторски Verbatim спектакъл на Неда Соколовска. Основател и режисьор в Студио за документален театър VOX POPULI, София. май 2015.

Проект: „Младежта в действие” Balkan Youth. Open Stages. Youth in Action Program. In the Balkans Erazmus+ Youth Mobility Program off the beaten roat. Център за развитие на човешките ресурси. Международен проект на БАН, Институт по балканистика, Научен ръководител ст.н.с.ІІ ст. Доц. д-р Йорданка Бибина, Каварна, 1-10 юни, 2015.

Национален проект към Министерството на културата, РБ-Шумен – № 60/ 16.06. 2015 г.//„ - юни 2016г. Литературни маршрути - места на паметта. Образование и туризъм" с международно участие;- финансиране: програма "Публики" към НФК, Министерство на културата; - времетраене: 1 септември 2015 - 30 юни 2016 г. „ Пътешествието на Чудомир в Турция” към фонд култура, ръководител Росица Добрева; препоръки и консултанти: проф. Я. Милчаков, доц. Й. Бибина; модератори доц. Е. Борисова, проф. Х. Мевсим; прев. Гл.ас. М. Шукриева; худ.фотогр. доц. П. Шуликов и др.

Лекции по Еразъм+ Преподавателска мобилност Teaching в Анкарския държавен университет, 1-9 май, 2015.

Участие във вътрешноуниверситетски проект на КИА и КЖМК: РД–08–122/08.02. 2016 г."Непознати приятели, познати неприятели", Р-л на проекта: проф. д-р Росица Ангелова.

„Студентски практики – Фаза 1”Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, финансиран от ОП НОИР, академичен наставник, 2016, 2017.

Вътрешноуниверситетски научен проект на Тема: ”ГРАДЪТ: ПАМЕТ И МЕДИИ“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева

Проект за научни изследвания „Балканите в европейското културно пространство”, Институт за балканистика с Център по тракология “Проф.Ал.Фол” – София, БАН, 2017-2020, р-л: доц. д-р Й. Бибина, прот.№1/17.01.2017

Вътрешноуниверситетски проект "Личността в историята" - РД-08-156/9.02. 2018, научен р-л проф. д-р Росица Йорданова.

Проект към Национален фонд Мобилност към МК - Участие в проект „Участие на български литературоведи в XI международен симпозиум, посветен на Иво Андрич (Херцег Нови, Черна гора) и представяне на преведения на български език Андричев роман „На слънчевата страна“ (Белград, Сърбия)”,финансиран по програма „Мобилност” на НФК, 2018, Договор № 117-2-15/01.06.2018г. доц. д-р Мира Живодарева Душкова (ръководител на проекта) РУ, участници проф. Е. Борисова ШУ, проф. Св. Игов ПУ, доц. Л. Миндова БАН, Кадрие Джесур Истанбулски университет , Място на реализация на проекта: Херцег Нови (Черна гора) и Белград (Сърбия). Продължителност на реализацията на проекта: от 11 октомври 2018 г. до 15 октомври 2018.

Организационна дейност

Член на ФС на ФХН

Отговорник по качеството в КЖМК и член на ФК по качеството

Член на комисията по атестациите на ФХН

Член на комисията по трансфер на кредити във ФХН

Отговорник на магистърски програми: Журналистика, ПР в публичната администрация

Зам. гл. редактор и ресорен редактор във факултетското електронно списание "Литермедия"

Член на редколегия на поредица "Обществени комуникации"

Катедрен координатор към университетската комисия по студентска мобилност Еразъм +

Членства в научни организации

1

Държавни и/или научни награди

Специалната награда за критика на „Либерален преглед”, 2014 за рецензията „Реквием за всички нас” – Берлин, 09.2014.

Трето място в раздела за художествена фотография получи творбата “Doppia felicita” Международен фестивал за литература и визуални изкуства La piazzetta il Ventennale или Площадът на ХХ век, 15.06.2018, Salerno - Italy.

Дисертации

2002г. - Жанр и норма в българската драма от началото на ХХ век. Дисертация. Автореферат, София, 2002 , 28 стр. - 1

Монографии

2019г. - *Иво Андрич и Иван Бунин – диалог в два разказа (съвм. с Кадрие Джесур) – В:Научни трудове на Пловдивския университет, Филологии. (Паисиеви четения 2018, 45 години филология в ПУ), (под печат) - 2

2017г. - Литературите ни. Романът на Изтока със Запада в балканските литератури, монография, УИ Еп. К. Преславски, 2017, ISBN 978-619-201-170-3, 420 с. (Научен редактор: проф. д-р Пламен Димитров Шуликов; Рецензенти: проф. д-р Веселин Божков Панайотов проф. д.ф.н. Добрин Начев Добрев) - 2

2014г. - Мелодрамата в телевизионния сериал (монография), „Жанет 65”, Пловдив, 2014, 456 с. ISBN 978-954-356-007-3 - 2

2011г. - На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан Памук, (монография), Шумен, Словесност, 2011, 347 с. - 2

2009г. - Паралитературата. Текстология, социология, медиатори (Монография в съавт. с П. Шуликов, Я. Милчаков), Фабер, В. Търново, 2009, 307 с - 2

2007г. - Жанрове в медиите. Шумен, 2007, Унив. изд.”Еп. К. Преславски”, Фабер – ВТ,338 с - 2

2001г. - За трите жанрови модела в българската драма от началото на ХХ век, Шумен, Антос, 2001, 111с - 2

Учебници

2014г. - Система на медийните жанрове. Електронен учебник. 2014., 224 с., ISBN 978-954-977-716-5. - В: http://cdo.shu.bg/course/category.php?id=143 - 6

Учебни помагала

2014г. - Методическо помагало по Специализирани печатни медии (в съавт. с Дарина Стоянова). –В: МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО,част ІІ, ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕТО В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СЛУЖБА НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО“, Отговорни редактори: Живко Димитров Жеков, Борислав Панайотов Стоянов, Труфка Русева Димитрова, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, ISBN 978-954-577-935-0// http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-2.pdf, 2014, с. 53-84. - 7

2014г. - Методическо помагало по Новинарство (в съавт. с Роза Енчева). –В: МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО,част ІІ, ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕТО В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СЛУЖБА НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО“, Отговорни редактори: Живко Димитров Жеков, Борислав Панайотов Стоянов, Труфка Русева Димитрова, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, ISBN 978-954-577-935-0// http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-2.pdf, 2014, с. 4-30 - 7

2012г. - Христоматия „Българска публицистика” (бакалаври), 2012 – В:http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=74// http://litermedia.com/lib/pomagalo-bak/ - 7

2012г. - Христоматия „Публицистика и обществено мнение” (магистри), 2012 – В: http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=75// http://litermedia.com/lib/pomagalo-mag/ - 7

Студии

2018г. - Георги Господинов и Никос Казандзакис – една възможна среща в Лабиринта на Минотавъра – в съавт. с Р. Ташева, В: Социобрейнс, 2018, март ISSUE 43, march 2018, ISSN 2367-5721 // http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2043,%20March%202018/Others/Evdokiya%20Borisova,%20Radostina%20Tasheva.pdf GEORGI GOSPODINOV AND NIKOS - 3

2018г. - Разказвачът-визионер. В:Социобрейнс, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2048,%20August%202018/9_%20Evdokia%20Borisova.pdf , Issue 48, aug.2018, ISSN 2367-5721 - 3

2017г. - Балканските литературни мостове и (не)познатият път към другия – В: Сборник от Серия Обществени коуникации, „Непознати приятели, познати неприятели”, проект на Катедрата по журналистика и Катедрата по история и археология, Шумен, Фабер, бр.7, 43 страници, ФХН, Унив. Изд.,(под печат) отг. Ред Е. Добрева. - 3

2017г. - Разказвачът-визионер - В: Годишник на ЮЗУ, 2017, кн.14 - 3

2016г. - Безмълвните литературни диалози на Балканите. – В: Годишник на ЮЗУ, ФФ, № 13, 2016 г., с.167-185. - 3

2016г. - Verbatim спектакълът по следите на едно престъпление. (в съавт. Соколовска, Н., Борисова, Е.) – В: Криминалното – факти и фикции. Сборник от серия Обществени комуникации, 2016, т.VІ , ISBN: 978-619-00-0512-4 , с.372-394. - 3

2015г. - Песента за Мъртвия брат в две литературни интерпретации или коя е балканската рецепта на магическия реализъм? (Поемата „Чумави” на Пенчо Славейков и новелата „Кой доведе Дорунтина” на Исмаил Кадаре) – В: Годишник на ЮЗУ „Н. Рилски”, 2015, том 12, с.118-149. - 3

2015г. - Чудомир пътеписец или провинциалистът-космополит. – В: Сборник доклади от национална научна конференция „Чудомир и нашето съвремие”, 125 години от рождението на Чудомир, Казанлък, Рамита Абагар, 2015, с.169-191. - 3

2015г. - Сценарийно писане и телевизионен сериал. – В: Литермедия, 09.04.2015. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=182. - 3

2015г. - Другостта и двойничеството в три балкански романа за Изтока и Запада. („Случаят Джем” на Вера Мутафчиева, „Прокълнатият двор” на Иво Андрич и „Бялата крепост” на Орхан Памук) - В: Международен конгрес по балканистика, 31 авг. – 04.септ. 2015. -И В: http://librev.com/index.php/arts-books-publisher/2781-2015-08-22-13-53-10/ 22. 08.2015. - 3

2015г. - Борисова Евдокия Българската кинокомедия „Мисия Лондон” – мисията (не)възможна? - В: сп. Българска етнология, изд. иа ИФ – БАН, бр.4, XLI, 2015, с.514-532. - 3

2014г. - Градът-Музей Истанбул. „Истанбул. Спомените и градът” на Орхан Памук, В: ІV-та Кръгла маса на Институт по Балканистика, „Пътища и пътеки на европеизма на Балканите”, БАН, Фабер, 2014, с.372-390. - 3

2014г. - Епигони и класици, В: Сборник Добруджа, „Йовков - разночетения”, 130 години от рождението на Йовков, кн.26-27, Варна, 2014, с.148-164 - 3

2014г. - Телевизионният сериал – в страната на неограничените възможности. В: Либерален преглед http://librev.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2422&Itemid=1000 , 28 юни , 2014. - 3

2011г. - Карикатурата и българското политическо злободневие. Теми и персонажи от днешния ден (в съавт. с Цветан Цанков), В: Сборник «Изследвания на медиите»,проект на КЖМК, Серия Обществени комуникации, УИ «Еп. К. Преславски», 2011, с.164-196 - 3

2011г. - Турските сериали на българския телевизионен екран. Пир или ПР по време на криза? (в съавт. с Фатме Палова), В: Сборник «Изследвания на медиите», проект наКЖМК, Серия Обществени комуникации, УИ «Еп. К. Преславски», 2011, с.40-70 - 3

2011г. - Въпросът Neler yapilmali или Что делать в романите на Орхан Памук, („Джевдет бей и неговите синове”) - В:Русское слово на Балканах, Материалы первого международного симпозиума, Шумен, 14-16 октября 2010 года, Фабер 2011, с.315-331. - 3

2010г. - Просвещенският проект Орхан Памук, В: Електронно списание LiterNet, 14.06.2010, № 6 (127) - 3

2009г. - Парапоезия и соцканон. Песнопойки и комунистическа идеология през втората половина на 40-те години на ХХ век (в съавт. с П. Шуликов), В: Социалистическиканон/ алтернативен канон; С., 2009, с. 167-200 - 3

2009г. - Медийният проект на един роман. “Майките” на Теодора Димова или за границите, които не бива да бъдат преминати, В: Сборник от Епископ Константиновичетения, т.12, 2009, с.226-256 - 3

2009г. - Паралитературата: текстология и социология. (Пара)литературният факт в терминологичния лабиринт. (в съавт. С Пл. Шуликов и Я. Милчаков), В: Литературна мисъл, 2009 , кн.1, с.128-161 - 3

2008г. - Медийният образ на действителността и изкуството. В: Любословие, кн.8, Шумен, 2008, 243-273 - 3

2007г. - Стихова норма и стихотворна психотичност.(в съавт. с П. Шуликов) В: http://liternet.bg/e-zine, бр.3(100) Електронно списание LiterNet - 3

Статии

2019г. - Архитектурен канон и литературен канон, или войната за една чешма – В: Литературата, бр.1, 2019. - 4

2019г. - Пътуващият и уседналият балкански човек и неговите литературни сюжети – В: Сб. Култура на пътуването в Европейския Югоизток, изд. На ИБЦТ-БАН, 2019 - 4

2019г. - *Балканският град като география на историята и архитектура на литературата – В: Градът – памет и медии, кн. 8, 2018-11-21 8, Изд. Фабер – Велико Търново, Серия Обществени комуникации - печатно издание: ISSN 2603-4506 (Print), онлайн издание: ISSN 2603-4514 (Online), реферирано и рецензирано, вторична база данни СЕОЛ, c.207-225 - 4

2018г. - Балканският град като география на историята и архитектура на литературата – В: Градът – памет и медии, кн. 8, 2018-11-21 8, Изд. Фабер – Велико Търново, Серия Обществени комуникации - печатно издание: ISSN 2603-4506 (Print), онлайн издание: ISSN 2603-4514 (Online), реферирано и рецензирано, вторична база данни СЕОЛ, c.207-225 - 4

2018г. - Джесур, Кадрие, Борисова Евдокия - Константинос Кавафис и Тозан Алкан – за паметта и града, за преводите и посвещенията – В: Градът – памет и медии, кн. 8, 2018-11-21 8, Изд. Фабер – Велико Търново, Серия Обществени комуникации - печатно издание: ISSN 2603-4506 (Print), онлайн издание: ISSN 2603-4514 (Online), реферирано и рецензирано, вторична база данни СЕОЛ, c.235-248. - 4

2018г. - Вера Мутафчиева в “мъжките” територии на историческия роман. – В: „Жените в българската литература и култура”, Унив. Изд., СУ „Кл. Охридски”, 2018, ISBN 978-954-07-4363-9, с. 460-473. - 4

2017г. - Вера Мутафчиева в „мъжките” територии на историческия роман , В: "Жените в българската литература, култура и история", Сборник на ИЛ-БАН; СУ; БАУЖ, отг. Ред. Л. Малинова, 11 страници. - 4

2017г. - Балканските литературни градове - В: Литернет http://liternet.bg/publish7/eborisova/balkanski.htm, Електронно списание LiterNet, 09.06.2017, № 6 (211), отг.ред. Г. Чобанов, 17 страници - 4

2017г. - *Космополитно, балканско и/или родно? От София до Париж, през Цариград до Европа. Метафизичният литературен град на Светослав Минков, Константин Константинов, Ангел Каралийчев - В: Любословие, 2017, кн.17, отг.ред. Св. Неделчева, 16 страници. - 4

2017г. - Метафорите на града. Балканският град като география на историята и архитектура на литературата – В: „Градът – памет и медии”, Шумен, Обществени комуникации, т.8 (под печат) - 4

2017г. - „Чудомир в българската култура в междувоенния период”, Казанлък, Чудомирови дни, 25 март – 1 април, 2017, Къща-музей „Чудомир”, доклад на тема „Чудомировите злободневки” - 4

2017г. - Балканските литературни градове - Литернет http://liternet.bg/publish7/eborisova/balkanski.htm, Електронно списание LiterNet, 09.06.2017, № 6 (211) - 4

2016г. - Случаят Вера Мутафчиева и Saeculum Aureum на съвременния роман („Случаят Джем” на Вера Мутафчиева и „Бялата Крепост” на Орхан Памук) –В: Quadrivium, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов, Шумен, 2016, с.490-509. - 4

2016г. - Three Balkan novels by East and West. “Accursed yard” by Ivo Andrich, "The Case of Djem" by Vera Mutafchieva, and "White Castle" by Orhan Pamuk. – В: 11th Congress of South-East European Studies , 31.08.2015//website of AIESEE (под печат). - 4

2016г. - Българската кинокомедия „Мисия Лондон” – мисията (не)възможна? - В: сп. Българска етнология, изд. иа ИФ – БАН, бр.4, XLI, 2015, с.514-532. - 4

2016г. - The city-picture and its artists.(в съавторство с Й. Бибина) – В: The Balkans – Past and Present: Mutual Influences and Interactions/ 5th International Balkan Annual Conference / Organized by the Istanbul University and the Bulgarian Academy of Sciences/ Sofia, 26-28 November 2015.(под печат) - 4

2016г. - С Русия в сърцето (в съавт. със Семра Ахмед) – В: Юбилеен сборник за проф. Дечка Чавдарова (под печат). - 4

2016г. - Литературни градини на Балканите. – В: Алманах Море, Бургас, 2016, (под печат). - 4

2016г. - *Борисова Евдокия Three Balkan novels by East and West. “Accursed yard” by Ivo Andrich, "The Case of Djem" by Vera Mutafchieva, and "White Castle" by Orhan Pamuk. -В: http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/18_26_Evdokia_Borisova_THREE_BALKAN_NOVELS_ABOUT_EAST_AND_WEST....PDF, Sociobrains,International al scientific refereed indexed inline journal with impactfactor , www.sociobrains.com. Publisher: smart ideas wise decisions, Ltd.,BG. ISSN 2367-5721., issue 25, sept.2016. - 4

2016г. - Случаят Вера Мутафчиева и Saeculum Aureum на съвременния роман („Случаят Джем” на Вера Мутафчиева и „Бялата Крепост” на Орхан Памук) –В: Quadrivium, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов, Шумен, 2016, с.490-509. - 4

2016г. - Йовковите литературни градини или отново за хуманизма . – В: Сборник „Добруджа”, 2016, Добрич, кн.31, с.161-179. - 4

2016г. - Istanbul and its artists ( в съавт. с Шуликов, Пл. И Бибина, Й.)–В: http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=81//30.08.2016. http://www.authorstream.com/Presentation/litermedia-2903467-city-pictures-istanbul-artists/ - 4

2016г. - Градът-картина и неговите художници (в съавт. с Пл. Шуликов и Й. Бибина) - В: http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=228, 30.08.2016. - 4

2016г. - С Русия в сърцето (в съавт. със Семра Ахмед) – В: Ракла с културни кодове, Юбилеен сборник за проф. Дечка Чавдарова, Фабер, ВТ, 2016, с. 471-489. - 4

2016г. - Литературни градини на Балканите. – В: Алманах Море, Бургас, 2016, В: Алманах Море. ISSN 0205 3296, кн. 2, с.211-223 - 4

2016г. - Ракьовски за Яворов – нови критически сюжети или как се става класик – В: Електронно списание Литернет, 25.10. 2016, бр.10, http://liternet.bg/publish7/eborisova/rakiovski-yavorov.htm - 4

2015г. - Сценарийно писане и телевизионен сериал. – В: Литермедия, 09.04.2015. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=182. - 4

2015г. - Йовковите литературни градини или отново за хуманизма . – В: Сборник „Добруджа” от национална научна конференция „Йордан Йовков – мъдрият мълчаливец на българската литература – 135 години от рождението му”, Добрич, Национален Музей Йордан Йовков, 29-30 септ., 2015. (под печат) - 4

2015г. - Романът като наръчник по журналистика. "Сензационни новини" на Ивлин Уо. –В: сп. „Съвременна хуманитаристика” БСУ, София, 2015, кн.1, с.5-20. - 4

2015г. - Старопланински градини. – Литернет/ http://liternet.bg/publish7/eborisova/staroplaninski-gradini.htm/ Електронно списание LiterNet, 11.11.2015, № 11 (192). - 4

2014г. - Телевизионната мелодрама във и отвъд властта на субкултурата и лошия вкус. – В: Сборник „Култури и субкултури”, Проект на КИТЛ, 2013 (под печат). - 4

2014г. - Българските великолепни векове. В: http://librev.com/2013-03-30-08-56-39/discussion/bulgaria/2427-2014-07-08-13-11-22, 08, юли, 2014. - 4

2014г. - Реквием за всички нас. Златко Енев „Реквием за никого” – В: Либерален преглед, 13.07.2014; http://www.librev.com/2013-03-30-08-56-39/arts/literature/2434-2014-07-13-09-21-24 - 4

2014г. - Script Writing and TV Serial Films – В: Sociobrains // International Scientificonline Journal// ISSN 2367-5721, 01. 09.2014, p.165-174. //http://sociobrains.com/. - 4

2013г. - Being On the Frontier between the East and West. The novels by Orhan Pamuk. Bulgarian contexts, interteхstual readings.Романите на Орхан Памук – български контексти, интертекстуални прочити, - В: Сборник "Нобеловата награда за литература - мост между културите", ВТ, 2013, с. 377-385 - 4

2013г. - Странният случай „Великолепният век”: употреби на политическото. – В: "Културни концепти на политическото"/ Сборник от конференция на УНИБИТ - София, май, 2013, с.318-336. - 4

2013г. - Турските телевизионни сериали - времето на жените. В: Ел. списание Литернет/ http://liternet.bg/publish7/eborisova/turskite-tv-seriali.htmhttp://spisanie.liternet.bg/2013, бр.3 - 4

2013г. - Червената рокля на гнева (в съавт. С Емилия Енчева), - В: Годишник на ФФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2013, т.11, с.204-222 - 4

2012г. - Медиатизиращият се облик на литературата, В: http://www.liternet.bg/publish7/eborisova/medii.htm, с.1-12 - 4

2012г. - Държавен вестник с човешко лице. В: Годишник на ЮЗУ „Н. Рилски”- Благоевград, 2012 Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ - бр. 9-10 от 2012 г., с. 60-79 - 4

2012г. - Зелени утопии, медийни антиутопии. В:Сборник „Изследвания на медиите”. Т.2, Медиите и информационното общество, Шумен, УИ, 2012 , с.186-199 - 4

2012г. - Дневник на едно пътуване в 1762 година. В: Сборник „Календарът в литературата/ Културата”, Фабер – Велико Търново, 2013, с.97-115 - 4

2011г. - Музеят и металитературните рефлексии на Орхан Памук. В: Литернет, Електронно списание LiterNet, http://liternet.bg/publish7/eborisova/muzeiat.htm,31.01.2011, №1 (134) - 4

2011г. - Руските дилеми на Орхан Памук. В: Литературен вестник , 17.02.2011, с.4,10 - 4

2011г. - 1907-ма: критически сюжети, критически метафори. В: Сънищата на Пенчо Славейков и безсъниците на Пейо Яворов., с.79-91; Сборник Сънища и безсъници, УИ „Еп. К. Преславски”, НЦПКИ „Св. Арх. Михаил”, Шумен, Фабер, 2011 - 4

2010г. - Един Йовков разказ намира своята книга, В: Алманах „Антимовски хан”, ред. С. Серафимов, Добрич, 2010, кн.4, с.13-20 - 4

2010г. - Литературното събитие на 2010-а. В: Литературен вестник, 2010, бр.42, 15-31.12., г.19, с.13 - 4

2010г. - Орхан Памук – палинодии и литературни диалози, В: Юбилеен сборник за проф. Св. Игов „Пространствата на словото 2012,т.2, с.341-359, София, БАН, 2010 - 4

2009г. - “Между вестниците”... Подвързачовите пародии на медийния дискурс в пресата на 20-те и 30-те години. В: Другата българска литература, 125 години от рождението на Димитър Подвързачов, 2009, с.231-249 - 4

2009г. - Голямото четене и канонът. В: LiterNet, е-списание за литература, критика и хуманитаристика, http://liternet.bg/e-zine, , януари, 2009,бр.1(110) - 4

2009г. - Възможната утопия Европа в текстовете на Цветан Тодоров, В: Юбилеен сборник “65 години от рождението на Цветан Тодоров”, Сборник ”Цветан Тодоров –теоретик и хуманист”, София, 2009, с.209-218 - 4

2009г. - Литературен канон и четене. Кампанията „Голямото четене”. В: Сб. Литературният канон, В: Сб. Представи за българския литературен канон, книга І; изд. на ШУ,2009, Фабер, с.200-215 - 4

2009г. - Литературният случай „Славяново” или как да четем клишето „цивилизационен избор”; В: Електронно списание LiterNet, 03.10.2009, № 10 (119) - 4

2009г. - Музеите на нашата изгубена невинност, В:http://liternet.bg/e-zine .Електронно списание LiterNet, 29.10.2009, № 10 (119) - 4

2009г. - За един незавършен епилог на българската стихова култура или из дебрите на стихотворната психотичност (в съавт. с П. Шуликов). В: В: “Не съм от тях”. Канонътна различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев, СУ “Св. Климент Охридски”, С. 2009, с.397-416 - 4

2007г. - Новинарски интериори, В: Сборник Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата, Шумен, 2007, с.273-286 - 4

2007г. - Текст, творец и PR. В: Електронно списание Liternet, 29.01.2007 №1, (86); http:/www.liternet.bg/publish9/ksimeonov/g_gospodinov.htm - 4

2007г. - Случаят Чернобил и езикът на войната в медийната практика на 80-те (по материали от в-к “Работническо дело”). В: Човекът и войната. Международнаконференция, Шумен, 2007 (под печат) - 4

2007г. - Поезия за войници и слугини – поетика и рецепция на песнопойките в литературно-критическите размишления и спомените на Боян Пенев (в съавт. с П. Шуликов),В: Сборник от Национална научна конференция “Боян Пенев – (не)забравеното наследство”, Шумен, 9 ноември, 2007, изд. Фабер, В.Търново, 2008, с.86-116 - 4

2006г. - Битовият и историческият човек във “Видрица”на Поп Минчо Кънчев – или отново за мита Левски. В: Сборник Епископ Константинови четения, т.10, Шумен,2005-2006, с. 137-144 - 4

2005г. - Езиците, на които говорят и ... мълчат героите на Станислав Стратиев, В: Юбилеен сборник от международна конференция, 10 години Славянска филология вЮгозападния университет “Неофит Рилски” (1994-2004). Международна славистична конференция, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2005, с.542-552 - 4

2005г. - Йовковите репортажни разкази, В: Сборник от юбилейна конференция 125 години от рождението на Йовков, Добрич, 23-24 септ.,2005 , Сб. „Добруджа”, №23,с.58-65, Добрич, 2008 - 4

2004г. - Детският свят на телевизионната реклама, В:Сборник Образование и изкуство от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 20-год. Отсъздаването на Педагогически факултет на ШУ, том І, Шумен, 2004, с.368-372 - 4

2004г. - За противоречивата функция на заглавията в спортната преса, В: Сборник От VІІ-та международна научна конференция на тема:”Комуникация, спорт и култура:медии, ПР и реклама”, София, 21-22 май 2004 (под печат) - 4

2004г. - Далчеви Родини, В: Сборник Епископ-Константинови четения, т.9, Шумен, 2004, с.236-243 - 4

2004г. - Медиите и глобализиращият се свят в размислите на един европеец (“Дълг и наслада” на Цветан Тодоров), В: Сборник От Национална конференция натема:”Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията”,Сборник доклади,т.1, Бургас, 2004, с.311-316 - 4

2003г. - Концепцията за човека в драмите на Петко Тодоров, В: Сб. Българската литература: История и съвременност, Университетско изд., Шумен, 2003, с.107-113 - 4

2003г. - Драматургът Вазов в търсене на класическия жанров модел, В: Годишник на Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”, т.ХVI-ХVIIА, Филологически,исторически и богословски науки, Университетско изд.,Шумен, 2003, с.166-172 - 4

2003г. - Грях и изкупление в разказа “Занемелите камбани” на Елин Пелин, В: Родна реч, 2003, кн.2, с.5-7 - 4

2003г. - Линее нашто поколенье, В: Сборник Епископ-Константиновите четения, кн.8, Шумен, май, 2003 на тема “Извор, Документ, Текст”, с.104-110 - 4

2003г. - Приключенията на възрожденския медиатекст, В: Сборник Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност, Сборник Доклади, Бургас, 2003, т.І, с.45-50 - 4

2002г. - Драматургията на Яворов и нейните манипулативни стратегии, В: Сборник Текстът като манипулация, Университетско изд.,Шумен, 2002, с.149-157 - 4

2002г. - Българската драма в 20-те години на ХХ век – между човешкото и нетленното, В: Сборник Научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на 10годишнината от създ. На Филологическия факултет и Европейската година на езиците, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2002, с.341-346 - 4

2002г. - Записки по театралните въстания, В: Сборник Балканска научна конференция, сборник доклади, ПУ “П.Хилендарски”, Филиал “Л. Каравелов”, Кърджали, 2002,с.175-179 - 4

2001г. - Лирическите маски на Яворов в драмата “В полите на Витоша”, В: Български език и литература, 2001,кн.5-6, с.83-86 - 4

2001г. - Между изстрелите на действието и нирваната на лирическото слово, В: Юбилеен сборник, посветен на проф. Надежда Драгова, Благоевград, 2001 - 4

2001г. - Йовковата комедия “Милионерът” – класическото предизвикателство на драматурга, В: Сборник Добруджа, Добрич, кн.19, 2001, с.251-256 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Към Слънчевата страна на Иво Андрич (фийчър съвм. с Мира Душкова) – Портал Култура, сп. Култура, бр.1, 2019/с.44-47 http://kultura.bg/web/%d0%b0/ (10.01.2019) - 10

2019г. - Списание Небет тепе - сбъдване на утопията (статия) - В: Портал Култура (ред. Л Димова)/ http://kultura.bg/web/ (05.02.2019). - 10

2018г. - Падингтън, Коледа и Брекзит – или за сериозните политически послания в историята на едно мече. – В: Либерален преглед, 4.01.2018, http://librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/arts/movies/3357-padingtan-koleda-i-brekzit-ili-za-serioznite-politicheski-poslaniya-v-istoriyata-na-edno-meche. - 10

2018г. - Поетът с две родини – В:Електронно списание LiterNet, 05.04.2018, № 4 (221)/ https://liternet.bg/publish7/eborisova/rumen-ivanchev.htm. - 10

2015г. - Път към Босфора ли? Не, не съм от тях… (Рецензия за книгата на Хюсеин Мевсим „Пътуването на Чудомир в Турция (1932)”, Изд. Жанет-45, Пловдив, 2012). – В: Литературен вестник, бр.12, 25-31.03.2015, с.12, 15 // http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1439.pdf. - 10

2015г. - Четенето след буктрейлъра, - В:Литермедия, // http://liternet.bg/publish7/eborisova/cheteneto.htm, Електронно списание LiterNet, 07.06.2015, № 6 (187). - 10

2015г. - Литературният историк като ловец на разкази (Рецензия за книгата на Хюсеин Мевсим „Никола Фурнаджиев и Истанбул”, Жанет 45, 2015, Пловдив). – В: Либерален преглед, 01.07.2015.// http://librev.com/index.php/arts-books-publisher/2742-2015-07-01-10-24-06 . -и В: Алманах Море, Бургас, 2015, бр.2, с.170-187. - 10

2014г. - Рецензиране на статия за сп. „Българска етнология” (реф.) – „До колко балкански са образите на самопредставяне в балканското кино”, 2014. - 10

2012г. - „Изкуство и реклама” по български… Исторически екскурси към метафориката на модерността. (Рецензия за книгата на Пламен Шуликов. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век. Варна: Словесност, 2011. ). В: Литературен вестник, год.21, 2012, 7-13.03., бр.9, с.14-15 - и В: Любословие, 2012, кн.12, с.217-224 - 10

2012г. - Споделено за новите медии и журналистиката. (Рецензия за книгата на Илияна Павлова „Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката”, Фабер, 2012) В: http://liternet.bg/publish7/eborisova/iliana-pavlova.htm - 10

2011г. - Изкуство и реклама без маска и без грим… (рецензия за книгата на П. Шуликов „Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011, 347 с.”), В: Електронно списание LiterNet, 18.06.2011, № 6 (139)В:http://liternet.bg/publish7/eborisova/izkustvo-reklama.htm - 10

Цитирания

2018г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите, ВТ, 2008 В: Йорданов, Димо. Медиите на българите в чужбина. Идейна концепция и дизайн на вестник „България сега” САЩ и Канада. – В: https://www.unwe.bg/uploads/Infra/FormUploads/b2e44c_%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%92%20%D0%A7%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%90.%20%D0%98%D0%94%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%90%20%D0%9A..pdf - 11

2018г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите, ВТ, 2008 В: Иванова , Цветелина. Поетика на прозата и драматургията в творчеството на Георги Марков, (дисертация),ВТърново, 2018, с. 359. - 11

2018г. - Борисова, Е. Чудомир пътеписец или провинциалистът-космополит. – В: Сборник доклади от национална научна конференция „Чудомир и нашето съвремие”, 125 години от рождението на Чудомир, Казанлък, Рамита Абагар, 2015, с.169-191. В: Малинова, Л. Чудомир и Париж. – В: Чудомир, другите, годините.... Абагар, В. Търново, 2018, с.106., ISBN 978-619-168-195-2 - 11

2017г. - Борисова, Е. Литературите ни. Романът на Изтока със Запада в балканските литератури. Шумен, УИ „К. Преславски”, 2017 В: Донев, Вл. Литературните мостове на Балканите. (Рецензия за книгата на Е. Борисова „Литературите ни. Романът на Изтока със Запада в балканските литератури”, Фабер, 2017) – В: Литературен вестник, 2017, бр.39, ред. Г. Гочев - 11

2017г. - Борисова, Е. Пътеписаници, Шумен, УИ, 2017 В: Жилиев, Ю. Литературното събитие на 2017 - В:http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1580.pdf, Литературен вестник, 2017, декември, ред. А. Бурова, с.11, бр.42 - 11

2017г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Тодорова, Д. Спортните метафори в специализираните онлайн медии, Дисертация, Шумен, 2017, с.279 - 11

2016г. - Борисова, Е. Чудомир пътеписец или провинциалистът-космополит. – В: Сборник доклади от национална научна конференция „Чудомир и нашето съвремие”, 125 години от рождението на Чудомир, Казанлък, Рамита Абагар, 2015, с.169-191. Цитирано в: Цочева, Н. Различните лица на Чудомир в сборника „Чудомир и нашето съвремие”, Любословие, 2016, кн. 16, с.264-269, с.266 - 11

2016г. - Борисова, Е. Безмълвните литературни диалози на Балканите. – В: Годишник на ЮЗУ, ФФ, № 13, 2016 г., с.167-185. Цитирано в: Бенин, Н. Бит и историчност в трилогията „Жътва” на К. Петканов (дисертация), 2016 – с.115, 194 - 11

2016г. - Борисова, Е. Музеите на нашата изгубена невинност – Ел. списание Литернет, // http://liternet.bg/publish7/eborisova/muzeite.htm/Електронно списание LiterNet, 29.10.2009, № 10 (119) Цитирано в: Протохристова, К. Теми с вариации, Пловдив, УИ, 2016, с.158, 167 - 11

2016г. - Борисова, Е. Зелени утопии, медийни антиутопии. – В: Медиите в инфор-мационното общество. Шумен, УИ, 2012, с.186-199. Цитирано в: Емилия Е., Автореферат, Шумен, 2016, с.7, 48. - 11

2016г. - Борисова, Е. Зелени утопии, медийни антиутопии. – В: Медиите в информационното общество. Шумен, УИ, 2012, с.186-199. Цитирано в: Енчева Е., Дисертация „Медийни екосюжети – политики и употреби”, ШУ, ФХН, КЖМК, защ. На 10 06.2016, с. 97, 111, 227, 5. - 11

2016г. - Борисова, Е. Музеят и металитературните рефлексии на Орхан Памук. – Електронно списание LiterNet, 31.01.2011, № 1 (134) http://liternet.bg/publish7/eborisova/muzeiat.htm. Цитирано в: Протохристова, К. Теми с вариации, Пловдив, 2016, Унив.изд., с.158, 167 - 11

2016г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Енчева, Е.Автореферат, Шумен, 2016, с.7, 48. - 11

2016г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Енчева,Е. Дисертация „Медийни екосюжети – политики и употреби”, ШУ, ФХН, КЖМК, защ. На 10 06.2016, с. 97, 111, 227, 5. - 11

2016г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Василев, В. Рекламата в света на високите технологии (дисертация), Шу-мен, 2016, с.22. - 11

2016г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Василев, В. Рекламата в света на високите технологии (дисертация), Шу-мен, 2016, с.131. - 11

2016г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Милчаков, Я. Български модернизъм и руска класика: асиметрии в рецепцията. – В: Короб культурный кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на прф.д.ф.н. Дечка Чавдарова, Фабер, ВТ, 2016, с.401-418. - 11

2015г. - Борисова, Е. Зелени утопии, медийни антиутопии. – В: Медиите в инфор-мационното общество. Шумен, УИ, 2012, с.186-199. Цитирано в: Encheva, E. Homo Ecologus. – Ecology and environment] Proceedings of the second student scientific conference, Volume 1, Shumen University, Bulgaria, 2014, p.24// web.shu-bg.net, 11.01.2015. - 11

2015г. - Борисова, Е. Път към Босфора ли? Не, не съм от тях… (Рецензия за книгата на Хюсеин Мевсим „Пътуването на Чудомир в Турция (1932)”, Изд. Жанет-45, Пловдив, 2012). - Литературен вестник, бр.12, 25-31.03.2015, с.12, 15 //http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1439.pdf. Цитирано в: Ефтимов, Й. Литературни детективи! Евдокия Борисова разконспирира произшествията по време на едно пътуване на Богдан Филов и Чудомир до Истанбул. - Литературен вестник, бр.12, 25-31.03.2015, с.12, 15 //http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1439.pdf. - 11

2015г. - Борисова, Е. „Зидари” от Петко Тодоров драматичното раждане на модерната душа. - Ел. списание LiterNet, 27.06.2005, №6 /с.67/. Цитирано в: Димитрова, М. Индивидуализмът на Петко Тодоров, Дисертация, Шумен, 2015., с.227. - 11

2015г. - Борисова, Е. Просвещенският проект Орхан Памук. - Електронно списание LiterNet, 14.06.2010, № 6 (127)http://liternet.bg/publish7/eborisova/orhan-pamuk.htm. Цитирано в: Библиография. Орхан Памук. Нобелова награда за литература Nobel prize medal.svg Лауреати на наградата. – Уикипедия/ https://bg.wikipedia.org/wiki/. - 11

2015г. - Борисова, Е. На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан Памук. Шу-мен, Словесност, 2011. Цитирано в: Владева, М. Спомените и градът. Урбанистичните пространства в два ро-мана на Орхан Памук. – Балканите - език, история, култура, В. Търново, т.4, 2015. с. 314, 316, 318. - 11

2015г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Кантарева-Барух, Н. Литературни мотиви в съвременния български печат. Дисертация, Автореферат, Шумен, 2015. - 11

2015г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Marinova, Е. THE METAPHOR OF THEATRE IN BRITISH AND BULGARIAN MEDIA DISCOURSE (A CONTRASTIVE STUDY).- a Ph.D. Thesis for awarding a Ph.D. degree in the field of Germanic languages, Modern English,Shumen, 2015. - 11

2015г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Коева, С. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съ-временния български език (Върху материал от популярни информационни сайтове). Дисертация за получаване на научната и образователна степен "доктор". Велико Търново, 2015. - 11

2015г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Стоядинова, С. Телевизионната разследваща журналистика. Същност, те-матичен и методически анализ. Дисертация, автореферат. Софийски уни-верситет, Факултет по журналистика, 2015, научен р-л доц. Л. Михайлова. - 11

2015г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Попова Ж. Жанрове и форми на забавлението в телевизията. София: Полиграфюг, 2015, с.25. - 11

2014г. - Борисова, Е. Мелодрамата в телевизионния сериал, Пловдив: Жанет-65, 2014. Цитирано в: Дончева, Г. Завладяването 1453/ Fetih 1453: турският кинематографичен поглед към събитието. - Константинопол 1453: Промяна на световете?, 2014 г., ИБЦТ-БАН. - 11

2014г. - Борисова, Е. Мелодрамата в телевизионния сериал, Пловдив: Жанет-65, 2014. Цитирано в: Дончева, Г. Времето на жените или за телевизионната сериална драма без предразсъдъци,Нови книги, рецензия. - сп. „Кино”, СБФД, 03, 2014, 17-21. - 11

2014г. - Борисова, Е. Мелодрамата в телевизионния сериал, Пловдив: Жанет-65, 2014. Цитирано в: Лукова, К. За едно оригинално, иновативно и интердисциплинарно изследване (Мелодрамата в телевизионния сериал на Е. Борисова, рецензия) - Литературен вестник, год.23, бр.36, 12-18.11.2014, с.6. - 11

2014г. - Борисова, Е., Ф. Палова. Турските сериали на българския телевизионен екран. Пир или ПР по време на криза? - Изследвания на медиите, Серия Обществени комуникации, УИ Еп. К. Преславски, 2011, с.40-70. Цитирано в: Д. Добрев, Е. Добрева. Интертекстуалност в масовите комуникации: основни понятия, примери, задачи.//cdo-shu.bg, 2014,ISBN 978-954-577-816-2 - 11

2014г. - Борисова, Е. На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан Памук. Шу-мен, Словесност, 2011. Цитирано в: Бибина, Й. Ролята на его-документите в творчеството на Ахмед Хамди Танпънар. (The Role of Ego-documenmts in the history of scients). - Златен фонд на българската наука, Том 2. (Съст. Е. Лазарова), С., „За буквите”, Институт за изследване на обществото и знанието, БАН, София, „За букви-те” 2014, с.63. - 11

2014г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Добрев, Д., Е. Добрева. Интертекстуалност в масовите комуникации: ос-новни понятия, примери, задачи – cdo-shu.bg, 2014, ISBN 978-954-577-816-2. - 11

2014г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Лукова, К. Литература и медии, Бургас, изд. Либра Скорп, 2014, с.40,41,45, 73. - 11

2014г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Иванова, Д. Буктрейлъри и книги, Серия Академика, Изд. ШУ „Еп. К. Пре-славски”, Шумен 2014, с.22, 172. - 11

2013г. - Борисова, Е. Музеят и металитературните рефлексии на Орхан Памук – Електронно списание LiterNet, 31.01.2011, № 1 (134) http://liternet.bg/publish7/eborisova/muzeiat.htm. Цитирано в: Костова-Панайотова, М. Близки непознати. Другият език или езиците на другостта”, глава „Мотивът за спомнащият си човек – портокал или праскова. Благоевград, УИ, 2013, с. 121, 128. - 11

2013г. - Борисова, Е. Просвещенският проект Орхан Памук. - Електронно списание LiterNet, 14.06.2010, № 6 (127)http://liternet.bg/publish7/eborisova/orhan-pamuk.htm. Цитирано в: Костова-Панайотова, М. Близки непознати. Другият език или езиците на другостта”,/ „Мотивът за спомнащият си човек – портокал или праскова. Благоевград, УИ, 2013, с. 120, 128. - 11

2013г. - Борисова, Е. Зелени утопии, медийни антиутопии. – В: Медиите в инфор-мационното общество. Шумен, УИ, 2012, с.186-199. Цитирано в: Енчева, Е. Медиен екодискурс. – В: Годишник на БСУ, т. ХХVІІІ, Бургас, БСУ, 2013, с.337. - 11

2013г. - Борисова, Е. На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан Памук. Шу-мен, Словесност, 2011. Цитирано в: Радева, Я. Нобеловата награда за литература – диалог сто години по-късно. - Литературен вестник 18.31.дек. 2013, г.22, бр.42, с.3. - 11

2013г. - Борисова, Е. На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан Памук. Шумен, Словесност, 2011. Цитирано в: Panayotova, Magdalena. "Спомнящият си човек на Орхан Памук–портокал или праскова?." Балканистичен Форум 3, 2013, с. 105-109. - 11

2013г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Божанкова, Р. Хоризонти на дигиталната литература. Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, 2013, с. 20, 21, 147, 282. - 11

2013г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Nacheva, G. Журналистика, реабилитирана от историята (Стефан Танев–„Дневник” и „Отворени писма”)., 2013, с.32, 35. - 11

2013г. - Борисова, Е. За трите жанрови модела на българската драма от началото на ХХ век. Шумен, 2001, 110 с. Цитирано в: Горчева, М. По стародавни мотиви… следите на народната песен в модер-ната българска литература. София, Изд. Карина-Мариана Тодорова, 2013, с.113,114. - 11

2012г. - Борисова, Е. Зелени утопии, медийни антиутопии. – В: Медиите в инфор-мационното общество. Шумен, УИ, 2012, с.186-199. Цитирано в: Добрева Е. Екоидеи в рекламата. - Алексиева С., Начева Н., Николова М. (съст.) Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят. София, Факултет по журналистика и масови комуникации, 2012, с. 312-321. - 11

2012г. - Борисова, Е. Зелени утопии, медийни антиутопии. – В: Медиите в инфор-мационното общество. Шумен, УИ, 2012, с.186-199. Цитирано в: Илиева, Е. Аспекти на темите по опазване на околната среда в българските масмедии. – Медиите в информационното общество. Шумен, УИ, 2012, с.186,199. - 11

2012г. - Борисова, Е., Ц. Цанков. Карикатурата и българското политическо злободневие. Теми и персонажи от днешния ден. - Изследвания на медиите»,т.1, Серия Обществени комуникации, УИ Еп. К. Преславски, 2011, с.164-196. Цитирано в: Петров, И. Медиите на ежедневието-ежедневието на медиите, Изследвания на медиите, Шумен, 2011. - Любословие, 2012, кн.12, с.224-226. - 11

2012г. - Борисова, Е., Ф. Палова. Турските сериали на българския телевизионен ек-ран. Пир или ПР по време на криза? - Изследвания на медиите, Серия Об-ществени комуникации, УИ Еп. К. Преславски, 2011, с.40-70. Цитирано в: Петров, И. Медиите на ежедневието – ежедневието на медиите. Изследва-ния на медиите, Шумен, 2011. - Любословие, 2012, кн.12, с.224-226. - 11

2012г. - Борисова, Е. На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан Памук. Шу-мен, Словесност, 2011. Цитирано в: Донев, В. Археология чрез междутекстовостта. - Литературен вестник, 2012, бр.3, г.21, 25-31.01.2012. - 11

2012г. - Борисова, Е. На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан Памук. Шу-мен, Словесност, 2011. Цитирано в: Чавдарова, Д. За Орхан Памук - с любов. Рецензия. - Любословие, 2012, кн.12, с.209 – 214. - 11

2012г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Люцканов, Й. Маргинальное в литературе / для литературы, - В: Критика и семиотика. Вып. 16, 2012. Научное издание. Новосибирск: НГУ, 2012. Инс-титут филологии СО РАН/ B: http://www.nsu.ru/education/virtual/cs016lutskanov.pdf, с.138-139. - 11

2011г. - Борисова, Е. Медиатизиращият се облик на литературата, В: http://www.liternet.bg/publish7/eborisova/medii.htm, с.1-12. Цитирано в: Тодорова, Е. Едноизмерният човек и неговите противоречия в съвременния свят / http://philosophy.log.bg/article.php?article_id=18630. - 11

2011г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Симеонов, С. Литература в ефира, В: http://liternet.bg/publish26/stanislav-simeonov/literatura-v-efira.htm/Електронно списание LiterNet, 10.04.2011, № 4 (137). - 11

2011г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Маринова, Е. Театралната метафора на политиката в медийния дискурс. - Изследвания на медиите, УИ „Еп. К. Преславски”, ВТ, 2011, с.256. - 11

2011г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Хранова, А., Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура ХІХ-ХХ век. Том І. "Литература, истриография, социология: теории, кризи, казуси". Том ІІ. "Животът на три понятия в българската култура: Възраждане, Среднове-ковие, робство". С: Просвета, 2011, с.157, 162, 170. - 11

2011г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Симеонов, С. Литература в ефира, В: http://liternet.bg/publish26/stanislav-simeonov/literatura-v-efira.htm/Електронно списание LiterNet, 10.04.2011, № 4 (137). - 11

2011г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Енчев, М. Трима души в една лодка (без да се смята авторът на предгово-ра). - Любословие, рецензия, №11, 2011, с.142-145. - 11

2011г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Филипова, Б. Паралитературата – още една възможност, рецензия. - Лите-ратурата, изд. на факултета по славянски филологии, СУ”Св. Климент Ох-ридски”, София, 2011, кн.7, стр.464-468. - 11

2010г. - Борисова, Е. Музеят и металитературните рефлексии на Орхан Памук. – Електронно списание LiterNet, 31.01.2011, № 1 (134) http://liternet.bg/publish7/eborisova/muzeiat.htm. Цитирано в: Янакиева, М. Извънлитературното. Приписки. В: Литературен вестник, бр.42, 15-31.12.2010, г.19, с.2-3. - 11

2010г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Лукова, К. Литературен текст и медиен текст – междутекстови връзки, трансформативност, жанрови смесвания. - Научни трудове на Пловдивския университет, т.48, св. В, кн.1, 2010, с.177. - 11

2010г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Танева, М. Канон и деканонизация на есето (Върху българската есеистика от 20-те и 30-те години на ХХ в.). - Представи за българския литературен канон, т.2, ВТ, Фабер, 2010, с.172-173 - 11

2010г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Nacheva, G. "Документалистиката в клопката на двойната оптика. Книгата на Д. Попов „Истината винаги е горчива”." 2010., с.34. - 11

2010г. - Борисова, Е. За трите жанрови модела на българската драма от началото на ХХ век. Шумен, 2001, 110 с. Цитирано в: Иванова-Гиргинова, М. Блянове по модерна драма. Драматическият проект на Петко Тодоров. София, Изд. Боян Пенев, 2010., с.247. - 11

2010г. - Шуликов, П., Е. Борисова Стихова норма и стихотворна психотичност. – Литернет, http://liternet.bg/e-zine бр.3(100) Електронно списание LiterNet, 2008. Цитирано в: Рибаров, В. Основи на литературата, Теория на литературата и Теория на художествената литература. - http://www.jivotyt.com/component/content/article/72-nauka/7391-osnovi-na-literaturata-teoriya-na-literaturata-i-teoriya-na-hudozhestvenata-literatura--28?directory=85, 30 Октомври 2010. - 11

2010г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Делев, Л. Две книги за границите на литературата и хоризонтите на литера-турознанието.–Литернет/liternet.bg,http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=9292&sid=64, 03. 02. 2010г. - 11

2010г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Янакиева, М. Извънлитературното. Научна конференция, Приписки. В: Ли-тературен вестник, бр.42, 15-31.12.2010, г.19, с.2-3. - 11

2010г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Ракьовски, Цв. Сирак Скитник и българският символизъм, В: Сирак Скит-ник и българската култура, УИ, «Н. Рилски», Благоевград, 2010, с.35. - 11

2010г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Костадинова, М. Градът като канонизиран символистичен топос (Рефлек-сии върху фоновата литература). - Представи за българския литературен канон, т.2, ВТърново, Фабер, 2010, с.187. - 11

2009г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Динева, Е. Съвременно звучене и въздействие на медийния публицистичен текст – Публицистичния текст в обучението на студенти от специалност Журналистика, БСУ, 2009, с. 31. - 11

2009г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Ватева В. Българският политически дискурс в светлината на фейлетонната традиция” – Публицистичния текст в обучението на студенти от специал-ност Журналистика, БСУ, 2009, с.45; 51. - 11

2009г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Гецов, А. По следите на скрития смисъл., ВТ, Унив. Изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, с.257. - 11

2009г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Начева-Лазарова, Г. Вестник „Щурец” на Р. Алексиев и трансформациите на хумористично-сатиричното в релацията битово-политическо. – УПРА-ВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ/ MANAGEMENT AND EDUCATION /TOM V(3),2009, с.258. - 11

2009г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Nenov, M. Соцреалистически канон/Алтернативен канон. Литературата, 2009, (06), 421-427. - 11

2008г. - Шуликов, П., Е. Борисова Стихова норма и стихотворна психотичност. – Литернет, http://liternet.bg/e-zine бр.3(100) Електронно списание LiterNet, 2008. Цитирано в: Рибаров,В.: За каноните в литературата – 1,2,3,4,5. /17.10.2008/jivotyt.com/readarticle.php. - 11

2008г. - Борисова, Е. Жанрове в медиите. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007. Цитирано в: Костадинова, М. Амбициозен жанроложки труд – Шуменски университет, 2008, бр.12/120, 21 май, с.2. - 11

2008г. - Шуликов, П., Е. Борисова Стихова норма и стихотворна психотичност. – Литернет, http://liternet.bg/e-zine бр.3(100) Електронно списание LiterNet, 2008. Цитирано в: Рибаров,В.: За каноните в литературата – 1,2,3,4,5. /17.10.2008/jivotyt.com/readarticle.php. - 11

2008г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в: Камбуров.В. За каноните в литературата – 1,2,3,4,5. /17.10.2008/jivotyt.com/readarticle.php. - 11

Други публикации

2017г. - Мултимедийна презентация на тема: Пътуване с Яни по стъпките на Чудомир в Турция. (Разказ за проекта на РБ-Шумен и ЛХМ „Чудомир”-Казанлък, ШУ „Еп. К. Преславски” от Национален фонд Култура: „Литературни пътеки- места на паметта. Образование и туризъм“, ноември, 2015) УниБИТ, Факултет по библиотекознание и културно наследство, Катедра „Книга и общество“, Кръгла маса: Професор Яни Милчаков: СОЦИАЛНИ ПОЛЕТА НА ЛИТЕРАТУРАТА И ЕЗИКА; 1 декември 2017 г., Аудитория „Яков Крайков“. - 12

2016г. - Вместо послеслов. – В: Литературен пътеводител: Места на паметта. Истанбул-Мудания-Бурса-Ялова-Одрин. ВТърново, Фабер, 2016, с.66. - 12

2010г. - Мечтата ми за Истанбул, В: Орхан Памук – пътешествие „Музей на невинността”, // www.pamukmuzey.blogspot.com - 12

2010г. - Шуменци по следите на роман на Орхан Памук, В: В-к «24 часа», Твоят ден – Шумен, Разград, Търговище, 15 септ.2010, година ХХ, бр.255 (6838), с.4 - 12

2010г. - Пътешествие към "Музей на невинността". За един особен прочит на романа „Музей на невинността” (2009) на Нобеловия лауреат за литература (2006)турския писател ОрханПамукВ:Liternet.bg//http://kulturninovini.info/news.php?page=news_show&nid=11151&sid=31/14.11.2010 - 12

2009г. - Публицистиката обслужва, литературата формира – интервю на Стоян Вълев с Евдокия Борисова. В: www.knigi-news.com/ 26.01.2009 - 12

2007г. - Укротете се Симеонов. “За” или “против” Георги Господинов, за “литературните Азисовци” и прочие. В: Електронно списание Liternet, 26.01.2007 №1, (86);http://liternet.bg/publish7/eborisova/ukrotete.htm - 12

Художествено-творчески дейности

2018г. - Падингтън, Коледа и Брекзит – или за сериозните политически послания в историята на едно мече– В: Либерален преглед, 4.01.2018, http://librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/arts/movies/3357-padingtan-koleda-i-brekzit-ili-za-serioznite-politicheski-poslaniya-v-istoriyata-na-edno-meche - 13

2018г. - Тайната вечеря – В: Либерален преглед// http://librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/scribbles/prose/3372-tainata-vecherya. - 13

2018г. - Тайната вечеря – В: Либерален преглед// http://librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/scribbles/prose/3372-tainata-vecherya. - 13

2018г. - Яни, какъвто го познавах – В: Златоструй, 2018, кн.22 , с.53-82. ISSN: 1312-7675 И в: http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=94, 24 май, 2018. - 13

2018г. - „О, Лимасоле, мио” (пътепис) – В: Либерален преглед// http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/scribbles/prose/3440-o-limasole-mio - 13

2018г. - Проклятието на Помпей – В: Либерален преглед/ http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/scribbles/prose/3479-proklyatieto-na-pompei, 5 юли 2018. - 13

2018г. - Малка доматена сага, (разказ) – В: Либерален преглед, http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/scribbles/prose/3495-malka-domatena-saga/ 11 авг.2018. - 13

2018г. - Баби в аванс, (фейлетон) – В: Литернет/ https://liternet.bg/publish7/eborisova/babi-v-avans.htm/ Електронно списание LiterNet, 20.08.2018, № 8 (225) - 13

2018г. - Да избереш Слънчевата страна на Иво Андрич (пътепис) – В: Унимедия:http://unimedia.shu.bg/%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B0/ 24.10.2018г. - 13

2017г. - Пътеписаници. Екстаз, Берлин 2017, УИ Еп. К. Преславски, Шумен 2017, ISBN 978-619-201-191-8 (ред. М. Новков, Р. Иванчев, З. Енев) - 13

2017г. - Казанлъшки фрагмент в пъзела В: Посланикът на la gaya scienza: Яни Милчаков (1955 – 2017) – В:Литературен вестник, бр.28, 13-19.09.2017, Год. 26, отг. Ред. Й. Ефтимов, с.13-16. - 13

2017г. - Римски истории през август. – В: Либерален преглед/ http://librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/scribbles/prose/3283-rimski-istorii-prez-avgust-1/ 29.08, 05.09.2017. - 13

2016г. - Коледа във Виена. Пътепис – В: Либерален преглед/ 06.01.2016. http://librev.com/index.php/scribbbles-prose-publisher/2889-2016-01-06-14-57-44. - 13

2016г. - По Великден в Корфу, пътепис. – В: Златоструй, 2016, кн.20, с.46-57. - 13

2016г. - Почти зимна Венеция, пътепис. – В: librev.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2941&Itemid=1000, 12.03.2016. - 13

2016г. - Вместо послеслов. – В: Литературен пътеводител: Места на паметта. Истанбул-Мудания-Бурса-Ялова-Одрин. ВТърново, Фабер, 2016, с.66. - 13

2015г. - До Бурса и обратно – осемдесет години след Чудомир. – В: Либерален преглед, 29.11.2015/ http://librev.com/index.php/prospects-europe-publisher/2860-2015-11-29-20-21-56 - 13

2015г. - Германия, сладка приказка. Пътепис-есе, В: Либерален преглед// http://librev.com/index.php/prospects-europe-publisher/2609-2015-01-14-18-49-21. 14 01.2015 г. - 13

2015г. - Да сбъднеш нереалното или едно пътешествие из Анадола (пътепис) – В: Либерален преглед// http://www.librev.com/index.php/prospects-world-publisher/2714-1// 26.05.2015. - 13

2014г. - Безсмъртният Бат`Бодлер. Красимир Кунчев в спомените на съвременниците. – В: Златоструй, 2014, кн. 18, с.26-41 - 13

hristomatia 1
Христоматия „Българска публицистика” (бакалаври), 2012 – В: http://litermedia.com/lib/pomagalo-bak/


Hristomatia 2
Христоматия "Публицистика и обществено мнение" (магистри) - В:http://litermedia.com/lib/pomagalo-mag/