Хон. проф. д.ф.н. Елка Рачева Добреваабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(150) "1975 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност Класическа филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(82) "главен асистент - 1984 доцент - 1989 професор - 2010" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(111) "доктор по филология - 1983 доктор на филологическите науки - 2008" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(285) "Увод в общото езикознание Теория на езика Теория на масовата комуникация Теория на текста Текстолингвистика Медийна реалност Модели на толерантността" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(200) "Бакински славянски университет, Баку, Азербайджан - 2002 Университет "Лудвиг Максимилиян", Мюнхен, Германия - 2005" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(189) "Теория на езика Теория на комуникацията Теория на текста Медиазнание Обща и лингвистимчна семиотика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(180) "Виенски университет, Виена, Австрия - 1986 Университет Увърхемптън, Увърхемптън, Великобритания - 1997" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(333) "Зам.-ректор на Шуменския университет Декан на Факултета по хуманитарни науки Зам.-декан на факултета по хуманитарни науки Ръководител на катедра Журналистика и масови комуникации" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(53) "Награда на Шумен за наука - 1988" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.ф.н.  Елка Рачева Добрева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Кабинет: Корпус 1, стая 518

Телефон:

Email: edobreva@abv.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

1975 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност Класическа филология

Заемани академични длъжности

главен асистент - 1984

доцент - 1989

професор - 2010

Придобити научни степени

доктор по филология - 1983

доктор на филологическите науки - 2008

Водени лекции и/или упражнения

Увод в общото езикознание

Теория на езика

Теория на масовата комуникация

Теория на текста

Текстолингвистика

Медийна реалност

Модели на толерантността

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Бакински славянски университет, Баку, Азербайджан - 2002

Университет "Лудвиг Максимилиян", Мюнхен, Германия - 2005

Области на научни интереси

Теория на езика

Теория на комуникацията

Теория на текста

Медиазнание

Обща и лингвистимчна семиотика

Специализации

Виенски университет, Виена, Австрия - 1986

Университет Увърхемптън, Увърхемптън, Великобритания - 1997

Заемани ръководни позиции

Зам.-ректор на Шуменския университет

Декан на Факултета по хуманитарни науки

Зам.-декан на факултета по хуманитарни науки

Ръководител на катедра Журналистика и масови комуникации

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Държавни и/или научни награди

Награда на Шумен за наука - 1988

Дисертации

2008г. - Нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат (Критически лингвосемиотичен анализ). Автореферат на дисертация за получаване нанаучното звание “доктор на филологическите науки”. Шумен, 2008 - 1

1982г. - Към въпроса за комуникативната функция на глаголните граматически категории. Автореферат на дисертация за получаване на научната степен “доктор”. Шумен,1982 - 1

Монографии

2011г. - Аспекти на масмедийната “реалност”. Фабер: Велико Търново, 2011, 274 стр. - 2

2009г. - Текст & дискурс. Терминологичен справочник. Фабер: Велико Търново, 2009, 275 стр. (в съавт. с Ивелина Савова) - 2

2009г. - Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат (Критически лингвосемиотичен анализ). Фабер: Велико Търново, 2009, 390 стр. - 2

2002г. - Писмените ученически текстове. Кръгозор: София: 2002, 259 стр. (в съавт. с Маргарита Георгиева) - 2

2000г. - Текстолингвистика. Уводен курс. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2000, 257 с. (в съавт. с Ивелина Савова) - 2

1994г. - Проблеми на изграждането на текста., Глаукс: Шумен 1994, 202 с. - второ изд. (в съавт. с Ивелина Савова) - 2

1992г. - Справочник на семиотичните термини. Глаукс: Шумен, 1992, 156 стр. (в съавт. с Добрин Добрев) - 2

1990г. - Проблеми на изграждането на текста. Народна просвета: София: 1990, 120 с. (в съавт. с Ивелина Савова) - 2

1988г. - Теорията за знака в лингвистиката и литературната наука. Наука и изкуство: София: 1988, 228 с. (в съавт. с Добрин Добрев) - 2

Учебници

2013г. - Тезиси по теория на масовата комуникация. - cdo-shu.bg, 2013 - 6

2013г. - Добрев Д., Добрева Е. Интертекстуалност в масовите комуникации: основни понятия, примери, задачи. - cdo-shu.bg, 2013 - 6

2009г. - Увод в общото езикознание. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2004, 243 стр., второ изд. Фабер: Велико Търново, 2009, 243 стр. - 6

2007г. - Трансформиращ преразказ. Кръгозор: София, 2007 (в съавт. с Маргарита Георгиева), 100 стр. - 6

1977г. - Български език. Ополе, 1977 (в съавт. с колектив под ред. на С. Димитрова), стр. 144-149 - 6

Учебни помагала

2013г. - Помагало за самоподготовка по български език и литература.Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013 (в съавт. с Ивелина Савова, Добрин Добрев, Младен Енчев), 185 стр. - 7

2013г. - Лекции по увод в общото езикознание – cdo-shu.bg, 2013 (86 стр.), ISBN: 978-954-577-691-5 - 7

2013г. - Десислава Иванова, Елка Добрева. Методи за изследване на комуникацията: основни понятия и практикум (Електронно помагало) – http://litermedia.com, 2013 (216 стр.) ISBN 978-954-577-820-9 - 7

2003г. - Български език и литература. Правила, понятия, тестове. Кръгозор: София, 2003 (в съавт. с Ивелина Савова и Добрин Добрев), 255 стр. - 7

2001г. - Тестове по български език и литература. Помагало за кандидат-студенти. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2001 (в съавт. с Ивелина Савова, Добрин Добрев и Младен Енчев), 187 стр. - 7

Студии

2017г. - Медиите в метафоричното огледало на криминалната литература. - В: Добрева Е. (отг. ред.) Непознати приятели, познати неприятели. Шумен: Фабер, 2017 - 3

2016г. - Добрева Е. За някои криминалнолитературни размисли върху криминалните факти и фикции. – В: Шуликов (отг. ред.) Криминалното: факти и фикции. Шумен: Фабер, 2016 - 3

2015г. - Добрева Е. Атентатите в Париж. Бележки за медийното раждане на прецедентни феномени и за границите на толерантността. – Любословие, № 15, 2015 - 3

2015г. - Добрева Е. Нови медии, медиалекти, глобанглизация. – В: Проданов Ю. Нови медии, аудитории, бизнес модели. Шумен: Фабер, 2015 - 3

2014г. - И. Начева, Д. Иванова, Е. Добрева. Социални факти и медиирани класации на водещи събития – В: Проданов Ю. Социален факт и медийна реалност. Шумен: Фабер, 2014 - 3

2012г. - Информационното общество и неговата рекламна репрезентация. – В: Е- Добрева (отг. ред.) Масовите комуникации в информационното общество. Шумен: Фабер, 2012, с. 28-635 - 3

2008г. - Що е ейджизъм и има ли почва той в българския медиен дискурс от ХХІ век? – Език и литература, кн. 3, 2008, с. 200-224 - 3

2008г. - Сексуални малцинства: хомосексуални, бисексуални, транссексуални мъже и жени (Критически лингвосемиотичен анализ по материали от български вестници). –Любословие 2008, кн. 9, с. 13-45 - 3

2007г. - Етнически малцинства в България (Критически лингвосемиотичен анализ по материали от български печатни медии). – Годишник на ШУ, ФХН, 2007, том ХХ А, с.86-148 - 3

2004г. - Демократизация, колоквиализация и/или постмодернизация в медийния дискурс. – В: Тенденции и процеси в българския език. Унив. издат. “Епископ КонстантинПреславски”: Шумен, 2004, с. 139 - 174 - 3

Статии

2016г. - Добрева Е. За някои стари и нови писмени трикове в семиотиката на печата.- В: Николова Н. (отг. ред.) Отговорността пред езика, том 4. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2016 - 4

2016г. - Добрева Е. Криминалнолитературни оценки на масмедиите. – В: Медиалингвистика, выпуск 5: Язык в координатах массмедиа. Санкт-Петербург, 2016 - 4

2015г. - Добрева Е. Езиково миксиране в медийните дискурси. – В: Стоянова Е. (отг. ред.) Служение слову, том 3. Шумен: Издат. на ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2015 - 4

2012г. - Фразы с мощными медийными крыльями. – В: Дускаева Л. Р., Цветова Н. С. (ред.) Медиатекст как полиинтенциональная система. Санкт Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2012, с. 235-242 - 4

2012г. - Елементи на чуждоезиково обучение в аудио-визуалната реклама. – В: Петков П., Бойчева С., Димитрова А. (ред.) Sprache der Kultur und Kultur der Sprache. Festschrift fuer Prof. Dr. sc. Ana Dimova. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 114-122 - 4

2012г. - Екоидеи в рекламата. – В: Алексиева С., Начева Н., Николова М. (съст.) Пълбик рилйшънс, журналистика и медии в глобалния свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация, 2012, с. 312-321 - 4

2012г. - Специфика на реферативния текст. – Litermedia.com, 2012 - 4

2012г. - Deutschland im Spiegel der Bulgarischen Presse. – In: Dimova A., Boycheva S, Wenzel B. (Hg.): Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Veliko Tarnovo: Faber, 2012, 191-198 - 4

2011г. - Issues of Balkan dialogue. – In: Zlateva M. (ed.) The Dialogue with the Other: Balkan Dimensions of European Identity. Sofia: “St. Kliment Ohridski” Univ. Press, 2011, pp. 221-228 - 4

2010г. - Демонизирани медийни идентичности на партии и лидери. – В: Език. Култура. Литература. 2. Фабер: Шумен, 2010, с. 61-70 - 4

2009г. - Елементи на ксенофобия в българския медиен дискурс. – В: Отговорността пред езика ІІ. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2009, с. 156-166 - 4

2009г. - Бележки за езиковите игри в българските вестници. – В: Епископ-Константинови четения, том 13, Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2009, с.86-97 - 4

2009г. - Говорене за расизъм по страниците на българските вестници. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Унив.издат. “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, с. 67-80 - 4

2009г. - Опозицията град – село. – Език и литература, 2009, кн. 1-2 - 4

2009г. - Опозицията столица – провинция в съвременния български печат. – В: Актуальнi проблеми иноземноi филологиi. Лингвистика та литературознавство, вып. ІІІ.Донецьк, 2009, с. 137-144 - 4

2009г. - Метафората “малък ръст” в съвременния български печат. – Български език, 2009, кн. 1 и 2 - 4

2009г. - Театралната метафора в българския печат. – Език и литература, 2009, кн. 3 - 4

2009г. - Негативни политически метафори в съвременния български печат. – В: Отговорността пред езика ІІІ. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2009,с. 271-279 - 4

2008г. - Der Islamismus und die Islamophobie in den bulgarischen Zeitungen. – В: Hungaro-Bulgarica. Tomus 2. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”, Sumen-Szeged,2008, с. 57-81 - 4

2008г. - Бай Ганьо и Андрешко – любимци на българската журналистика. – Във: Viva vox. Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. Унив. издат. “Св.Климент Охридски”: София, 2008 (в съавт. с Добрин Добрев), с. 191-196 - 4

2007г. - Цветната лексика в служба на неодобрението (По материали от съвременни български вестници). – В: Това чудо – езикът! Изследвания в чест на проф. д-р ЖивкоБояджиев. Унив. Издат. “Св. Климент Охридски”: София, 2007, с. 172-181 - 4

2007г. - Негативен етноцентризъм в българския медиен дискурс. – Български език, 2007, кн. 3 - 4

2006г. - За спортния субстандарт в медийния стандарт. – В: Стандарт и субстандарт. Диахронни и синхронни аспекти. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”:Шумен, 2006, с. 227-240 - 4

2004г. - Българската Европа и европейската България. – В: М. Златева, Т. Петев, О. Спасов (състав.). Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. Факултет пожурналистика и масова комуникация: София, 2004, с. 46-53 (в съавт. с Добрин Добрев) - 4

2004г. - Фрагменти от масовото българско познание за турската култура. – В: Турският език и турската култура в контекста на диалога Изток – Запад. Унив. издат.“Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2004, с. 43-57 - 4

2004г. - Will there be another linguistic Balkanism? – Balcanica. Revista institutului de studii balcanice “Victor Papacostea”, Anul I, serie noua, № 1. Craiova, 2004, с. 71-77 - 4

2003г. - Щрихи от медийния образ на хората с физически увреждания. – Във: Властта на медиите. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2003, с. 114-135 - 4

2003г. - Das Gedachtnis der Worter. – Germanistische Linguistik, 2003, Hf. 171-172, S. 323-328 - 4

2002г. - Обобщително лице, приобщително число, вестникарско време. – В: Езикът: история и съвременност, Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2002,с. 224-229 - 4

2002г. - “Устремявам се надолу” в медийния дискурс. – Родна реч, 2002, кн. 3, с. 14-19 - 4

2002г. - Защо текстът манипулира? - В: Текстът като манипулация. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен , 2002, с. 5-9 - 4

2001г. - За българския език и някои световни тенденции. – В: Отговорността пред езика І. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2001, с. 93-102 - 4

2001г. - За някои основни характеристики на жанровата форма резюме. – Български език и литература, 2001, кн. 5-6, с. 43-51 - 4

2001г. - Езикът ни ще се съпротивлява мъжки. – Съпоставително езикознание 2001, кн. 3, с.15-28 - 4

2001г. - Накратко за жанра резюме. – В: Обучението по български език в началото на ХХІ век., Смолян, 2001, с. 12-14 - 4

2001г. - Алкохолни изкушения, дела и думи в разказите на Елин Пелин. – Във: Виното в етнокултурата и литературата. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”:Шумен, 2001, с. 96-99 - 4

2000г. - Бележки за тематичността на езиковия текст. – В: Тенденции в обучението по български език. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. София:2000, с. 91-101 - 4

2000г. - Пледоария за едноизреченския текст. – Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, т. ХVА – ФХН, 2000, с. 142-151 - 4

1998г. - Remarks on the communicativity and intentionality of language texts. – In: Europe: Real and Imagined. Veliko Tarnovo, 1998 , р. 337-343 - 4

1998г. - Плюсове и минуси на малкия текст. – В: Юбилейна конференция “25 години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Доклади. Езикознание иметодика на езиковото обучение. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 1998: с. 95-101 - 4

1996г. - За названията на ветрените мелници в разказа “Ветрената мелница”. – В: Епископ-Константинови четения, т. III. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”:Шумен, 1996, с. 186-191 - 4

1996г. - Речево общуване и тематична компетентност. – Любословие, т. 1, 1996, с. 11 - 25 ( в съавт. с Ивелина Савова) - 4

1996г. - За “съавторството” в устната реч. – В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 3. Велико Търново, 1996, с. 96-104 - 4

1996г. - Към типологията на семиотично хетерогенните текстове с езиков компонент. – Език и литература, 1996, кн. 1, с. 96-104 - 4

1994г. - Съавторството в езиковата комуникация. – Език и литература, 1994, кн. 5, с. 74-83 - 4

1993г. - Разсъждения върху комуникативната структура на разказа “По жицата” от Йордан Йовков. – В: Д. Добрев и др. Интерпретации на художествени текстове отбългарската литература, II. Глаукс: Шумен, 1993, с. 80-99 - 4

1992г. - Теория на комуникацията, семиотика и проблеми на съвременната филология. – В: Литература и култура. София, 1992, с. 183-191 (в съавт. с Добрин Добрев) - 4

1992г. - Композиционни особености на кратките епически повествования в съвременната устна словесност. – Език и литература, 1992, кн. 2, с. 84-95 - 4

1990г. - Антонимични отношения в местоименната система на съвременния български език. – Български език, 1990, кн. 2, с. 113-121 (в съавт. с Добрина Даскалова) - 4

1989г. - За медийния образ на хората от ЛГБТ общността. – В: Кирова М. (ред.) Идентичности в преход: род, медии и популярна култура в България след Полис: София,2010, с. 76-92 - 4

1988г. - Система на свързаните с текста понятия в учебното съдържание по български език (IV - VII клас). –Български език и литература, 1988, кн. 3, с. 2-13 (в съавт. сИвелина Савова) - 4

1988г. - Един сложен тип текстова връзка: обобщително-указателно подемане на определена информация. – Годишник на ВПИ-Шумен, т. ХIIА, 1988, с. 25-46 (в съавт. сИвелина Савова) - 4

1988г. - Представяне на лице в устната реч. – Език и литература, 1988, кн. 5, с. 93-99 - 4

1988г. - Uber den Textwert der Grammeme fur Person und Tempus. – In: Archiv fur Bulgarische Philologie, Bd. I. Sofia, 1988, S. 48-58 - 4

1987г. - Относно ролите осведомител и осведомяван в устното общуване (Опит за социолингвистичен анализ). – Социологически проблеми, 1987, кн. 1, с. 86-95 (в съавт. сИвелина Савова) - 4

1987г. - Извънтекстова семантизация на местоименните наречия за място. – Език и литература, 1987, кн. 2, с. 86-94 (в съавт. с Ивелина Савова) - 4

1987г. - Местоименни наречия за място с вътрешнотекстова семантизация. – Български език 1987, кн. 4, с. 289-296 (в съавт. с Ивелина Савова) - 4

1987г. - Местоименни наречия за място без конкретна семантизация. – Български език, 1987, кн. 5, с. 375-381 (в съавт. с Ивелина Савова) - 4

1987г. - Обобщително-указателен тип подемане на информация в български художествен и разговорен текст – Във: Втори международен конгрес по българистика. Доклади(3). Съвременен български език. София, 1987, с. 118-29 ( в съавт. с Ивелина Савова) - 4

1986г. - Защо обучението по роден език започва с понятието “текст”? – Български език и литература, 1986, с. 34-41 - 4

1986г. - Думите заместители в съвременния български език. – Български език, 1986, кн. 5, с. 410-417 (в съавт. с Добрина Даскалова) - 4

1986г. - Кратки епически форми, създавани в устното общуване. – В: Симеон Русакиев. Сборник от научни доклади и съобщения. Нови пазар, 1986 (в съавт. с ИвелинаСавова) - 4

1985г. - Semantisch-strukturelle Besonderheiten poetischer Texte. – In: Stilistik und Poetologie. Halle/Saale, 1985, S. 108 - 117 (в съавт. с Добрин Добрев) - 4

1985г. - Едноизреченският текст – неинтересен и маловажен изследователски обект? – Съпоставително езикознание, 1995, кн. 2, с. 69-79 - 4

1985г. - За комуникативното битие на кратките епически повествования в съвременната устна словесност. – Български фолклор, 1995, с. 86-96 - 4

1984г. - За връзката между понятието функция и системно-структурната организация на езика. – Годишник на ВПИ-Шумен, т. VIIIА, 1984, с. 19-33 - 4

1984г. - Опит за тълкуване на понятието “функция на езиковия знак”. – Език и литература, 1984, кн. 6, с. 50-57 - 4

1984г. - Моделиране на речева ситуация в текст. – В: Лингвистика. Поетика. Литературна история. София, 1984, с. 96-108 - 4

1982г. - За понятието граматическа категория и категориите на българския глагол. – Български език, 1982, кн. 2 , с. 94 -103 - 4

1982г. - Бележки за абстрактната глаголна семантика, глагола като част на речта и комплекса от глаголни граматически категории. – В: Сборник доклади. Юбилейнанаучна сесия, посветена на 1300-годишнината на българската държава и 10-годишнината на ВПИ-Шумен. Шумен, 1982, с. 73-84 - 4

1980г. - Теоретични проблеми на моделирането на системата от граматически категории на глагола. – Съпоставително езикознание, 1980, кн. 6, с. 58 -66 - 4

1977г. - Определеност при второ споменаване, освен ако... – Съпоставително езикознание, 1977, с. 66-77 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2011г. - Das Fremde und der Text. Fremdsprachige Kommunikation und ihre Ergebnisse - една интересна и полезна книга. - Любословие № 11, 2011, с.138-142 - 10

Увод в общото езикознание
Материали по Увод в общото езикознание


Теория на текста
Изпитни задачи


Указание за цитиране
Указание за цитиране


Указание за рефериране
Указание за рефериране


Семиотика на културата
Примерни теми за разработка


Теория на масовата комуникация
Тестове за самоподготовка