КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ст. преп. Снежана Спасова Обейдабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(76) "ШУ" Еп. К. Преславски" Английска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(37) "старши преподавател" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(130) "Практически английски език- писмени упражнения и превод Общ английски" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(78) "Лингвистика, превод,чуждоезиково обучение" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(491) "Участие в езиков курс за университетски преподаватели към Университета в Рейкявик, Исландия Мобилност с цел обучение в Университета в Лодз, Полша Мобилност с цел обучение в Университета в Кордоба, Испания Мобилност с цел обучение в Университета в Мондрагон, Испания" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(3838) "1. Национален проект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. 2. Национален проект на ШУ: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. 3. Национален проект на ШУ: „Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план“, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски 4.Международен проект: “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher Уand Intercultural Trainer College, Olching, Germany. 5.Университетски проект „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката” (РД-08-273/15.03.2013), катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л: доц. д-р Теменужка Минкова Сеизова-Нанкова. 6. 2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ. 7.Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014) 8. 2015г. - Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (в колектив) 9.2015 "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ 10.2015 Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2015) 11.Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.) 12.Проект № G05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(35) "Курсов ръководител" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(516) "курсов ръковидител участие в работата по акредитацията на университета участие в провеждането, подготовката и проверката на кандидат-студентски изпити участие в курсове за преквалификация на преподаватели от средните училища участие в изпитна комисия за кандидат - докторанти" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп.  Снежана Спасова Обейд

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: s.obeyd@shu.bg

Приемно време: I седм. вторник- 12-14 ч. II седм. вторник 12-14 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ" Еп. К. Преславски"

Английска филология

Заемани академични длъжности

старши преподавател

Водени лекции и/или упражнения

Практически английски език- писмени упражнения и превод

Общ английски

Области на научни интереси

Лингвистика, превод,чуждоезиково обучение

Специализации

Участие в езиков курс за университетски преподаватели към Университета в Рейкявик, Исландия

Мобилност с цел обучение в Университета в Лодз, Полша

Мобилност с цел обучение в Университета в Кордоба, Испания

Мобилност с цел обучение в Университета в Мондрагон, Испания

Участия в международни и национални научни проекти

1. Национален проект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

2. Национален проект на ШУ: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

3. Национален проект на ШУ: „Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план“, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски

4.Международен проект: “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher Уand Intercultural Trainer College, Olching, Germany.

5.Университетски проект „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката” (РД-08-273/15.03.2013), катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л: доц. д-р Теменужка Минкова Сеизова-Нанкова.

6. 2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ.

7.Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

8. 2015г. - Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (в колектив)

9.2015 "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

10.2015 Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2015)

11.Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.)

12.Проект № G05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

Заемани ръководни позиции

Курсов ръководител

Организационна дейност

курсов ръковидител

участие в работата по акредитацията на университета

участие в провеждането, подготовката и проверката на кандидат-студентски изпити

участие в курсове за преквалификация на преподаватели от средните училища

участие в изпитна комисия за кандидат - докторанти

Монографии

2016г. - 2016 - Obeyd S. " Challenges in English Teaching: Nominal Substitute Same and its Bulgarian Projections"In Todorova et al. (eds.) “Challaneges in English Teaching and Research”. Asenevtsi, 2016. - 2

Учебни помагала

2019г. - Александрова, А., и кол. (2019). 120 текста за превод от български и английски за магистри. З.Тодоров(ред.). Издателство Асеневци. ISBN; 978-619-7356-79-3 - 7

2019г. - Александрова, А., и кол. (2019), 200 тексеа за превод от български и английски за бакалаври. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-80-9 - 7

2019г. - Александрова, А., и кол. (2019). 333 български и английски текста за превод. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-81-6 - 7

2015г. - 2015г. - Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (в колектив) - 7

2011г. - 2011г. - Сеизова-Нанкова, Т., Р. Тодорова (ред) „120 български и английски текста за превод”. Велико Търново: Фабер, 2011. ISBN: 978-954-400-593-1 - 7

2010г. - 2010г. - Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. 12 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език.Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2010. - 7

2010г. - 2010г. - Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. 10 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език.Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2010. - 7

2008г. - 2008г. - Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. 10 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език.Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2008. - 7

Статии

2015г. - 2015г.Obeyd Snejana. Clausal substitute Same. In The Global And The Local: Current Trends In English Studies And Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. - 4

2014г. - Nominal Substitute One/Ones and Its Bulgarian Alternatives, In Nedelcheva S., Cheshmedzhieva-Stoycheva D., D. Mossop (eds.). English Studies: Translation and Linguistics. Shumen: Shumen University Press, 2014.56-60 - 4

2013г. - Clausal substitution. English Derartment. K P University Press 2013 - 4

2010г. - Доклад в съавторство с доц. д-р Р. Тодорова, гл. ас. З.Тодоров "Начини на представяне на чувство за място. пространство и принадлежност"Фабер, 2009 - 4

2010г. - On the Nominal Substitute One/Ones, Език, познание, комуникация,Университетско издателство, 2010 - 4

2009г. - Verbal Substitution (101-105 p.), Съвременни аспекти в англицистиката (в съпоставителен план), Университетско издание, 2012 - 4