Проф. д-р Димитър Димитров Поповабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(172) "1985 Магистър по Българска филология в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(507) "1985-1987 г. Хоноруван асистент по Съвременен български език във ФХН на Шуменския университет 1992-2004 г. Главен асистент в Шуменския университет 2004- 2017 г. Доцент по Съвременен български език (Стилистика) От 2017 г. Професор по общо и сравнително езикознание - Приложна лингвистика" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(194) "1992 г. Доктор по СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (Стилистика) 1997 г. Доктор по философия на Виенския университет" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(548) "Съвременен български език (фонетика, морфология, синтаксис, лексикология) Съвременен български език (Стилистика) Журналистическа стилистика и редактиране на медиен текст Анализ на дискурса Езикът на медиите Увод в приложната лингвистика Легостилистика Лингвистична персонология Езикознание" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1773) "1994–1997 г. Лектор по български език в Института по славистика на Виенския университет През 2005 г. Лекции в Института по славянска филология на Мюнхенския университет „Людвиг Максимилиан” в рамките на програмата за мобилност на преподаватели ERASMUS 2006-2012 г. Лектор по български език и култура в Болонския университет (Италия) Лекции в Института по експериментална фонетика и патология на говора (Белград, РСърбия) в рамките на реализирането на работните програми по договора за научно сътрудничество между Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центъра за развитие на жизнените дейности (Белград, РСърбия): в периода 25–26 октомври 2013; в периода 17–18 октомври 2015; в периода 27–29 октомври 2017." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(191) "Стилистика Корпусна лингвистика Когнитивно лингвистика Анализ на дискурса Експериментална фонетика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(661) "През 1989 г. в Лаборатория по експериментална фонетика към Санкт-Петербургския университет (Русия) През 1997 г. По програмата CEEPUS в Института по социосемиотични изследвания - Виена (Австрия) През 2001 г. По линия OAD (Астрийска служба за академичен обмен) в Института по езикознание на Виенския университет През 2015 г. по програмата ERAZMUS+ в Болонския университет (Италия)" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(5253) "Международен проект на тема „Pra- und Protomorphologie“ към Виенския университет – 1998 г. Международен проект на тема “Syntaktische Konsequenzen des Morphologieerwerbs” към (ZAS, Berlin) – 2002-2005 г. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Тенденции в българския език на границата на две хилядолетия” - 1999-2002 г. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема проект “Езиковата ситуация – синхронни и диахронни аспекти” – 2004 г. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Изследвания на речта в норма и патология” – 2005 г. (ръководител на проекта) Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Българската езикова ситуация – диахронни и синхронни аспекти" – 2006 г. От октомври 2012 – до настоящия момент: Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект - инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания - ръководител: доц. д-р Кирил Симов) Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Езикът на българите – интердисциплинарен поглед – 2013 г. Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение – 2012 - 2014 Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация (I част) ” - 2014 г. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация (IІ част) -2015 г. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема Език. Реч. Комуникация -2016 г. (ръководител на проекта) 2012-2014 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение; Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, № на договора BG051PO001-4.3.04-0020 От октомври 2012 - Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект - инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания - ръководител: доц. д-р Кирил Симов) От 2018 - Локален координатор на националния проект CLaDA-BG: National Interdisciplinary Research E-Infrastructure for Bulgarian Language and Cultural Heritage Resources and Technologies integrated within European CLARIN and DARIAH infrastructures // КЛаДА-БГ: Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH. - Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.; Координатор: Институт за информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките (ИИКТ-БАН), София, България Проект на ШУ "Език, реч, комуникация" - 2017 Проект на ШУ "Българският език – минало, настояще, бъдеще“ - 2018" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(125) "Директор на Лабораторията по приложна лингвистика "Аксела Лазарова"" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(1223) "• Член на Програмния комитет на международната конференция “Cognitive Modeling in Linguistics” (CML) – http://confcognresearch.ru/index.php/cml-home • Член на програмния комитет на международната конференция "Speech and computer" (SPECOM) - http://specom.nw.ru/ • Член на Програмния комитет на международния конгрес “РАННА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“ - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ), 5-7 СЕПТЕМВРИ 2014 г. - http://labling.shu-bg.net/home.htm • Член на Програмния комитет на международната конференция " Speech and Language" – http://www.iefpg.org.rs/Conference/ 2015/SL2015/2015_PROCEEDINGS_SPEECH_AND_LANGUAGE_2015.pdf •Председател на Организационния комитет на международната конференция "Езикът в координатите на масмедиите" (Варна 2016) – http://lcmm2016.com/" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(942) "Член в Комисията по фонетика и фонология към Международния комитет на славистите Член на Sub-committee on Eastern Europeна ISCA (International Speech Communication Association) - представител за България Член на Австрийското социосемиотично общество и на Международната семиотична организация Член на АСОЦИАЦИЯТА НА ИТАЛИАНСКИТЕ СЛАВИСТИ (Associazione Italiana degli Slavisti - A.I.S.) Член на Съюза на учените в България Член на Комисията по медиалингвистика към Международния комитет на славистите членство в СУБ – клон Шумен и в Славянското дружество – клон Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(3518) "1988 г. - Диплом за най-добър научен доклад в секция Филология на 10-та научна конференция на българските аспиранти в Москва с международно участие 2005 г. - Трета награда на Научно-образователното експо «Българските университети и технологични инкубатори – център на ИКТ разработки» на Пловдивския панаир ЕСЕН 2005 за разработката «Система за прозодичен анализ на речеви сигнали» 2005 г. - ГРАМОТА на СУБ за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки за монографията "ФОНОСТИЛИСТИКА НА ДИСКУРСА" 2017 г.-Special Award from Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology “Djordje Kostic“ (IEPSP) and Life Activities Advancement Center (LAAC) - Presented to Prof. Dr. Dimitar Popov (Konstantin Preslavsky university of Shumen, Bulgaria) in honor and recognition of the most exceptional creativity and innovative idea displayed by the invention entitled ’Linguistic personology – a new science in paradigm of anthropological linguistics’ exhibited at 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade 27-29 October, 2017. Patron: Ministry of Education, Science and Technological Development - Republic of Serbia [Специална награда от Института за експериментална фонетика и патология на говора (IEPSP) и Центъра за развитие на жизнените дейности (LAAC) – Присъжда се на проф. д-р Димитър Попов (от Шуменския университет ,,Епископ Константин Преславски“, България) като израз на висока чест и признание за проявена изключителна креативност и прилагане на иновативна идея, представени в разработката ,,Лингвистичната персонология - нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика” на 6-та Международна конференция, посветена на фундаменталните и приложните аспекти на речта и езика, Белград 27-29 октомври, 2017 г., проведена под патронажа на Министерството на образованието, науката и технологичното развитие на Република Сърбия] 2018 г. - Награда на Фонд „Акад. Владимир Георгиев“ на БАН за отлични постижения в областта на езикознанието за монографията „Лингвистична персонология“ 2018 г. - Награда на Ректора за 2017 г. за утвърждаване на авторитета на Шуменския университет, връчена на Патронния празник на ШУ "Епископ Константин Преславски" - 21 май 2018 г." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Димитър Димитров Попов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: +359 54 830495 вътр.274

Email: d.popov@shu.bg

Приемно време: I седмица: понеделник, 11-13, Корпус 3, кабинет 415; II седмица: понеделник, 11-13, Корпус 3, кабинет 415

Завършен университет, специалност

1985 Магистър по Българска филология в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Заемани академични длъжности

1985-1987 г. Хоноруван асистент по Съвременен български език във ФХН на Шуменския университет

1992-2004 г. Главен асистент в Шуменския университет

2004- 2017 г. Доцент по Съвременен български език (Стилистика)

От 2017 г. Професор по общо и сравнително езикознание - Приложна лингвистика

Придобити научни степени

1992 г. Доктор по СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (Стилистика)

1997 г. Доктор по философия на Виенския университет

Водени лекции и/или упражнения

Съвременен български език (фонетика, морфология, синтаксис, лексикология)

Съвременен български език (Стилистика)

Журналистическа стилистика и редактиране на медиен текст

Анализ на дискурса

Езикът на медиите

Увод в приложната лингвистика

Легостилистика

Лингвистична персонология

Езикознание

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1994–1997 г. Лектор по български език в Института по славистика на Виенския университет

През 2005 г. Лекции в Института по славянска филология на Мюнхенския университет „Людвиг Максимилиан” в рамките на програмата за мобилност на преподаватели ERASMUS

2006-2012 г. Лектор по български език и култура в Болонския университет (Италия)

Лекции в Института по експериментална фонетика и патология на говора (Белград, РСърбия) в рамките на реализирането на работните програми по договора за научно сътрудничество между Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центъра за развитие на жизнените дейности (Белград, РСърбия): в периода 25–26 октомври 2013; в периода 17–18 октомври 2015; в периода 27–29 октомври 2017.

Области на научни интереси

Стилистика

Корпусна лингвистика

Когнитивно лингвистика

Анализ на дискурса

Експериментална фонетика

Специализации

През 1989 г. в Лаборатория по експериментална фонетика към Санкт-Петербургския университет (Русия)

През 1997 г. По програмата CEEPUS в Института по социосемиотични изследвания - Виена (Австрия)

През 2001 г. По линия OAD (Астрийска служба за академичен обмен) в Института по езикознание на Виенския университет

През 2015 г. по програмата ERAZMUS+ в Болонския университет (Италия)

Участия в международни и национални научни проекти

Международен проект на тема „Pra- und Protomorphologie“ към Виенския университет – 1998 г.

Международен проект на тема “Syntaktische Konsequenzen des Morphologieerwerbs” към (ZAS, Berlin) – 2002-2005 г.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Тенденции в българския език на границата на две хилядолетия” - 1999-2002 г.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема проект “Езиковата ситуация – синхронни и диахронни аспекти” – 2004 г.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Изследвания на речта в норма и патология” – 2005 г. (ръководител на проекта)

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Българската езикова ситуация – диахронни и синхронни аспекти" – 2006 г.

От октомври 2012 – до настоящия момент: Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект - инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания - ръководител: доц. д-р Кирил Симов)

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Езикът на българите – интердисциплинарен поглед – 2013 г.

Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение – 2012 - 2014

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация (I част) ” - 2014 г.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация (IІ част) -2015 г.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема Език. Реч. Комуникация -2016 г. (ръководител на проекта)

2012-2014 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение; Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, № на договора BG051PO001-4.3.04-0020

От октомври 2012 - Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект - инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания - ръководител: доц. д-р Кирил Симов)

От 2018 - Локален координатор на националния проект CLaDA-BG: National Interdisciplinary Research E-Infrastructure for Bulgarian Language and Cultural Heritage Resources and Technologies integrated within European CLARIN and DARIAH infrastructures // КЛаДА-БГ: Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH. - Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.; Координатор: Институт за информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките (ИИКТ-БАН), София, България

Проект на ШУ "Език, реч, комуникация" - 2017

Проект на ШУ "Българският език – минало, настояще, бъдеще“ - 2018

Заемани ръководни позиции

Директор на Лабораторията по приложна лингвистика "Аксела Лазарова"

Организационна дейност

• Член на Програмния комитет на международната конференция “Cognitive Modeling in Linguistics” (CML) – http://confcognresearch.ru/index.php/cml-home

• Член на програмния комитет на международната конференция "Speech and computer" (SPECOM) - http://specom.nw.ru/

• Член на Програмния комитет на международния конгрес “РАННА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“ - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ), 5-7 СЕПТЕМВРИ 2014 г. - http://labling.shu-bg.net/home.htm

• Член на Програмния комитет на международната конференция " Speech and Language" – http://www.iefpg.org.rs/Conference/ 2015/SL2015/2015_PROCEEDINGS_SPEECH_AND_LANGUAGE_2015.pdf

•Председател на Организационния комитет на международната конференция "Езикът в координатите на масмедиите" (Варна 2016) – http://lcmm2016.com/

Членства в научни организации

Член в Комисията по фонетика и фонология към Международния комитет на славистите

Член на Sub-committee on Eastern Europeна ISCA (International Speech Communication Association) - представител за България

Член на Австрийското социосемиотично общество и на Международната семиотична организация

Член на АСОЦИАЦИЯТА НА ИТАЛИАНСКИТЕ СЛАВИСТИ (Associazione Italiana degli Slavisti - A.I.S.)

Член на Съюза на учените в България

Член на Комисията по медиалингвистика към Международния комитет на славистите

членство в СУБ – клон Шумен и в Славянското дружество – клон Шумен

Държавни и/или научни награди

1988 г. - Диплом за най-добър научен доклад в секция Филология на 10-та научна конференция на българските аспиранти в Москва с международно участие

2005 г. - Трета награда на Научно-образователното експо «Българските университети и технологични инкубатори – център на ИКТ разработки» на Пловдивския панаир ЕСЕН 2005 за разработката «Система за прозодичен анализ на речеви сигнали»

2005 г. - ГРАМОТА на СУБ за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки за монографията "ФОНОСТИЛИСТИКА НА ДИСКУРСА"

2017 г.-Special Award from Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology “Djordje Kostic“ (IEPSP) and Life Activities Advancement Center (LAAC) - Presented to Prof. Dr. Dimitar Popov (Konstantin Preslavsky university of Shumen, Bulgaria) in honor and recognition of the most exceptional creativity and innovative idea displayed by the invention entitled ’Linguistic personology – a new science in paradigm of anthropological linguistics’ exhibited at 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade 27-29 October, 2017. Patron: Ministry of Education, Science and Technological Development - Republic of Serbia [Специална награда от Института за експериментална фонетика и патология на говора (IEPSP) и Центъра за развитие на жизнените дейности (LAAC) – Присъжда се на проф. д-р Димитър Попов (от Шуменския университет ,,Епископ Константин Преславски“, България) като израз на висока чест и признание за проявена изключителна креативност и прилагане на иновативна идея, представени в разработката ,,Лингвистичната персонология - нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика” на 6-та Международна конференция, посветена на фундаменталните и приложните аспекти на речта и езика, Белград 27-29 октомври, 2017 г., проведена под патронажа на Министерството на образованието, науката и технологичното развитие на Република Сърбия]

2018 г. - Награда на Фонд „Акад. Владимир Георгиев“ на БАН за отлични постижения в областта на езикознанието за монографията „Лингвистична персонология“

2018 г. - Награда на Ректора за 2017 г. за утвърждаване на авторитета на Шуменския университет, връчена на Патронния празник на ШУ "Епископ Константин Преславски" - 21 май 2018 г.

Дисертации

1991г. - Лексико-синтаксическая структура и интонационная оформленность реплик-ответов в болгарской спонтанной речи /лингвистико-прагматический аспект/. Автореф.дис. ... канд. филол. наук / Институт славяноведения и балканистики РАН. Москва, 1991, 216с - 1

Монографии

2016г. - Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константи Преславски“, 2016. - 2

2004г. - Фоностилистика на дискурса. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2004., 204 с - 2

Учебници

2016г. - Стилистика. Второ преработено, допълнено и актуализирано издание. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 298 с. - 6

2014г. - Стилистични фигури и тропи. Модул на електронен учебник за бакалаври. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014 – http://cdo.shu.bg/ - 6

2001г. - Стилистика. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2001, 243 с - 6

Студии

2013г. - Investigating speech interaction from holistic integrative point of view. // S. Jovicic, M. Subotic, M. Sovilj (Eds.). VERBAL COMMUNICATION QUALITY. Interdisciplinary Research II, Belgrade: LAAC & IEPSP, 2013, 373-396 – глава от международна монография (в съавт. с В. Попова) - 3

Статии

2019г. - Corpus study of early Bulgarian onomatopoeias in the terms of CHILDES – Speech and Computer. 21st International Conference, SPECOM 2019, Istanbul, Turkey, August 20–25, 2019, Proceedings. Albert Ali Salah, Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2019, 370–380. (в съавт. с В. Попова) - 4

2018г. - Лингвистична персонология по говора: теория, методология и практика. – Език и литература, 2018, № 1–2, 87–102 - 4

2017г. - Лингвистичната персонология – нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15–16 май 2017 г.). Част първа. София: Институт за български език към БАН, 2017, 34–42. - 4

2017г. - За мнимата стилистика на детския език. – Българска реч, 2017, кн. 2, 62-71. (в съавт. с В. Попова) - 4

2017г. - Linguistic personology – a new science in paradigm of anthropological linguistics – In: Mirjana Sovilj, Slobodan Jovicic, Misko Subotic and Slavica Maksimovic (Eds). Speech and Language (Proceedings: The 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Belgrade, 2017, 11–18. - 4

2016г. - "Наивната" стилистика на детския език. – Стаменов. М., И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф.Стефана Димитрова. София: "Академично издателство "Марин Дринов", 2016, 404-413. (в съавт. с В. Попова) - 4

2016г. - Когнитивные метафоры в болгарском детском языке. В: In: S. Masalоva, V. Polyakov, V. Solovyev (eds.). Cognitive Modeling: Proceedings of the Fourth International Forum on Cognitive Modeling (11-18 September, 2016, Loret de Mar, Spain). Part 1. Proceedings of the XVII International Conference "Cognitive Modeling in Linguistics. CML-2016". Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2016. 177–187. (в съавт. с В. Попова) - 4

2016г. - За джендърната стереотипност на гласа. – В: Отговорността пред езика. Том 4. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" , 2016 - 4

2016г. - Speaker Profiles as Anthropophonic Phenomena. - SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, ISSUE 20, APRIL 2016, 50-65/ http://sociobrains.com/bg/top/issues/issue-19%2C-march-2016/ - 4

2016г. - Сексуална стереотипност на мъжкия и женския глас в медиите. – Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т "Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций", 2016, 94-96. - 4

2015г. - Speech Profiles as Cognitive Phenomena. – IJ ICP (International online Journal INFORMATION CONTENT&PROCESSING), VOL.2, NO.4, 2015, 303-323. (ISSN 2367-5128 (printed), ISSN 2367-5152(online)) - 4

2015г. - FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF SPEECH PROFILING. - Mirjana Sovilj, Misko Subotic (Eds.). SPEECH AND LANGUAGE 2015. PROCEEDINGS of 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 2015, 27-37. (Online) - http://www.iefpg.org.rs/Conference/2015/SL2015/2015_PROCEEDINGS_SPEECH_AND_LANGUAGE_2015.pdf - 4

2015г. - Multimodal Presentation of Bulgarian Child Language. // Andrey Ronzhin, Rodmonga Potapova, Nikos Fakotakis (Eds.). Speech and Computer. 17th International Conference, SPECOM 2015, Athens, Greece, September 20-24, 2015, Proceedings. Springer International Publishing Switzerland 2015, 293-300. ISBN: 978-3-319-23131-0 (Print) 978-3-319-23132-7 (Online) (в съавт. с В. Попова) - 4

2015г. - Размисли върху хамелиона стил // Да (пре)откриваш думите. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. ф. н. Вера Тервел Маровска. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015, 301-314 - 4

2015г. - Речевые портреты как когнитивные феномены // Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) - Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI -th International Conference "Cognitive Modelling in Linguistics" (CML-2015). - Part 2. Cognitive Modelling in Science, Culture, Education: Proceedings of the The III-rd International Conference "Cognitive Modelling in Science, Culture, Education" (CMSCE-2015) Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015, 171-187 - 4

2014г. - BULGARIAN CHILD LANGUAGE CORPUS – PARAMETERS, MEANING, PERSPECTIVES // D. Popov, M. Skanavis and M. Sovilj (Eds). PROCEEDINGS of 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Shumen, 2014 (в съавт. с В. Попова) - 4

2014г. - Попов Д. Речеви портрети в съвременното българско говорене. - В: Научни трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", т. 52, кн.1, сб. А, 2014, с. 23-42. - 4

2013г. - Two Bulgarian children in the dawn of morphological ontogenesis. // Proceedings in Global Virtual Conference. The 1st International Global Virtual Conference. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (ISBN: 978-80-554-0649-7; ISSN: 1339-2778), 2013, 378-384 (в съавт. с В. Попова) - 4

2013г. - Holistic approach to speech interaction in norm and patology // Mirjana Sovilj, Misko Subotic (Eds.). SPEECH AND LANGUAGE 2013, Belgrade, 2013, 40-46 (в съавт. с В. Попова). - 4

2013г. - Българската легостилистика в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт. //Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013, 29-44 - 4

2012г. - Когнитивные метафоры в медийном дискурсе В: Журналистика и культура русской речи.- №2. Научно - практический журнал, [N 62], Москва: Ордена «Знак Почета» Издательство Московского университета, 2012. С.6­16 - 4

2012г. - KINDERSPRACHE – EINE AMUESANTE ZWISCHENWELT – В: Език на културата и култура на езика. Сборник в чест на проф. дфн Ана Димова / Sprache der Kultur und Kultur der Schprache. Festschrift fuer Prof. Dr. Sc. Ana Dimova. Велико Търново: Фабер, 2012, 141-148 (в съавт. с В. Попова). - 4

2012г. - ИКОНИЧНОСТ НА ПРОЗОДИЯТА В ПРОИЗНОШЕНИЕТО НА СТАНДАРТА, СУБСТАНДАРТА И НОНСТАНДАРТА - Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011“. 2012, 286-293. - 4

2012г. - Метафоры в медиаречи как способ мифотворчества. – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: материалы 51-ой междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.-сост. С.Г. Корконосенко. – С.Пб. : Филол. ф-т СПбГУ, 2012, С. 186-190. - 4

2011г. - О концептуальной сущности метафор в когнитивной стилистике - Сборник “Стереотипность и творчество в тексте”. Перм, 2011, 133-142 - 4

2011г. - Концептуалната метафора в когнитивното пространство на съвременната стилистика // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описаниярусского и болгарского языков. Выпуск восьмой. Шумен: Университетско издание “Епископ Константин Преславски”, 2011, 132-142 - 4

2011г. - Когнитивните метафори - митологизатори в медийния дискурс – Ricerche slavistiche 9 (LV) 2011: 169-179, Roma - 4

2010г. - Иконичност на речта в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт - Език, култура, идентичност. Т. 1. Езикознание. Литературознание. Велико Търново, 2010,129-140 - 4

2010г. - Psycholinguistic research on the grammatical metamorphosis in early child talk at the dawn of morphological ontogenesis - Skanavis Mimis, Bojanova Violeta and Mirjana Sovilj (Eds). EARLY PREVENTION, DETECTION AND DIAGNOSTICS OF VERBAL COMMUNICATIONAL DISORDERS (Proceedings: The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders - Ancient Olympia (Greece), October 2010). Belgrade, 2011, 13-21 (в съавт. с В. Попова). - 4

2009г. - СЕКСОЛЕКТЪТ КАТО КОНЦЕПТ НА ФОНЕТИЧНАТА ГЕНДЕРОЛОГИЯ (български речеви „портрети”) – В. А. Виноградов (отв. ред.) Лингвистическая полифония.Сборник в честь юбилея профессора Р. К. Потапова. Москва: „Языки славянских култур”, 2007, 504-513 // К. Вачкова (отг. ред.). Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен: Унив. изд. “Епископ КонстантинПреславски”, 2009 - 4

2009г. - Vojnikov und seine Redekunsttheorie aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt. - Отговорността пред езика. Книга 3. Сборник, посветен на проф. д-р Кина Вачкова.Шумен, 2009, 166-170 - 4

2009г. - Phonostylistic Variants of the Discourse Prosodic Units in Bulgarian - Jovicic T. Slobodan and Mirjana Sovilj (Eds). Speech and Language (Proceedings: The 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Belgrade, 2009, 40-48 (в съавт. с В. Попова). - 4

2008г. - Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис - Стоян Илиев, Емилия Стайчева, Радостин Русев (съставители и редактори).Теодор Траянов и неговата епоха. Институт за литература – БАН: Издателски център "Боян Пенев", 327 с. София, 2008, 274-282.(ISBN 978-954-8712-44-6) - 4

2008г. - Симетрията като композиционно-стилистичен похват на текста. // Славистични изследвания. Т. 8. Сборник в чест на: 90-годишнината от рождението на акад. ЕмилГеоргиев, 80-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 70-годишнината на проф. Боян Ничев. София: Университетско издателство „Свети Климент Охридски”, 2008, 267-271 - 4

2007г. - Reliability of the Verification of the Discrete Character of Discourse Prosodic Variations - XII International Conference Speech and Computer (SPECOM'2007).Proceedings.Vol.1. Keynote and Invited Papers. Moscow (Russia), 2007, 84-91 - 4

2007г. - The emergence of verb grammar in two Bulgarian- speaking children. // Text Processing and cognitive Technologies (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, 2007. (в съавт. с В. Попова), 236-248 - 4

2006г. - Методологични проблеми на прозодията в дискурса. В: XVI. zasedani Komise pro fonetiku a fonologii slovanskych jazyku pri Mezinarodnim komitetu slavistu. Praha - 4

2006г. - Стилистика на българското произношение около милениума. В: Юбилеен сборник в чест на 85-годишнината на академик Иван Дуриданов. София - 4

2006г. - За мястото и ролята на прозодията в дискурса – И. Куцаров, В. Райнов, М. Лакова, В. Мурдаров, С. Коева (Съставители). Езиковедски изследвания в чест на75-годишнината от рождението на ст.н.с. І ст. д.ф.н. Йордан Пенчев Пенчев. София: Артграф, 2006, 274-282 - 4

2005г. - Дискурсът като комуникативно събитие. В: Съпоставително езикознание 2005, кн.1, 63-83 - 4

2005г. - Проект за прозодична транскрипция на българската реч. –В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарнинауки. Том ХVІІІ А, 2005, 61-74 - 4

2005г. - Cognitive metaphors as an image of knowledge in bulgarian media discource. In: Text Processing and cognitive Technologies. The VIII-th International Conference CognitiveModeling in Liguistics. Proceedings, September 4-11. Varna, 2005. (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, 2005/11, 14-20 - 4

2005г. - Фоностилистика ответных реплик в разговорном дискурсе (на материале болгарской речи). В: Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-летию Т.М.Николаевой.(Отв. ред. В.Н. Топоров). Москва, Языки славянских культур, 2005, 496-512 - 4

2005г. - Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. Шумен,Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2005, 191 -204 - 4

2005г. - Стилистика на произносителните практики в българската реч. В: LITTERA SCRIPTA MANET. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева.Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2005, 314-333 - 4

2005г. - Фоностилистиката като научна парадигма. В: Srpski jezik. Beograd, 2005, 165-198 - 4

2004г. - Стилистика на произносителните практики в българската реч. – В: LITERNET. 2004, бр.2 (51): http://www.liternet.bg/publish10/dpopov/stilistika.htm - 4

2004г. - Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис. - В: LITERNET. 2004, бр. 3 (52):http://www.liternet.bg/publish10/dpopov/ttraianov.htm - 4

2004г. - Когнитивната метафора – огледало на познанието в интеркултурната комуникация. – В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. (съст. и науч. ред.М. Златева, Т. Петев, О. Спасов). София, 2004, 150-158 - 4

2004г. - Програмата CLAN и възможностите й за изследването на детската реч. - В: Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на ДжонАтанасов. Шумен, 2004, том ІІ, 97-101 (в съавт. с В. Попова) - 4

2004г. - Интегративен подход към изследване на прозодията на речта. – В: Юбилеен сборник за Джон Атанасов, Шумен, 2004, том ІІ, 102-107 - 4

2004г. - Тенденции в произносителните практики на българина в различни типове дискурс. - В: Тенденции и процеси в българския език. Трудове на Лабораторията поприложна лингвистика, т. 1. Шумен, 2004, 175-199 - 4

2004г. - Verification of the discrete character of prosodic variations in bulgarian colloquial discourse. – Text Processing and Cognitive Technologies. The VII-th International ConferenceCognitive Modeling in Liguistics. Proceedings, September 4-11. Varna, 2004, 183- 193 - 4

2004г. - Erwerb der Aspektmarkierung im Bulgarischen. - In: (Eds. Natalia Gagarina & Dagmar Bittner) ZAS-Paper in Linguistics 33, 2004: Studies on the development of grammarin German, Russian and Bulgarian), 63-87 (в съавт.с Milena Kuhnast, Velka Popova) - 4

2004г. - Статус и таксономия на фонетичните стилове. – В: Епископ-Константинови четения, т. 8. Шумен, 2004, 280-290 - 4

2003г. - Uber die Diskretheit des phonostilistischen Codes (linguistische und experimentell-phonetische Grundlagen). - В: Годишник на Шуменския университет „ЕпископКонстантин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том ХVІ-ХVІІ А, 2003, 26-36 - 4

2003г. - Kompensationsmechanismen bei der Relation Intonation - Grammatik in Spontanau?erungen. - In: WORT UND GRAMMATIK. Festschrift fur Pavel Petkov anlasslich seinerEmeritierung. Herausgegeben von Ana Dimova, Herbert Ernst Wiegand unter Mitarbeit von Tina Hoffmann und Velka Popova. Hildesheim 2003. VIII/338 S. (GERMANISTISCHE LINGUISTIK, Heft 171-172/03), 183-192 - 4

2003г. - Холистичен подход към изучаване на детския език. - В: (ред. Христо Кючуков) Детска реч и билингвизъм. София: Дайвърсити прес. 2003, 25-38 (в съавт. с В.Попова) - 4

2002г. - За когнитивните метафори в детската реч. - В: Съпоставително езикознание, 2002, кн 2, 56-65 (в съавт. с В. Попова) - 4

2002г. - Kognitive Metaphern und naive Semiotik in der Kindersprache. - In: European Journal for Semiotic Studies. Transscientific Semiotics VII / IX, vol. 14 (3, 4).Wien•Budapest•Madrid•Perpignan, 2002, 609-620 - 4

2002г. - Типология на схващанията за стила. - В: Българска реч, 2002, кн. 3, 32-40 - 4

2002г. - Детските когнитивни метафори от холистично гледище. – В: Езикът: история и съвременност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.Шумен, 2002, 308-317 (в съавт. с В. Попова) - 4

2001г. - Симетрия и асиметрия в стилистиката на поетическия текст. - В: Отговорността пред езика. Сборник в чест на 70-годишнините на проф. П. Пашов и на проф. д-рТодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет (ред. К. Вачкова). Шумен, 2001, c. 271-279 - 4

2000г. - Eзиковата компетенция като лингвистично понятие (аспекти на теорията). - В: Съпоставително езикознание, 2000, кн. 2, с. 106 - 114 (в съавт. с В. Попова) - 4

1996г. - Die Struktur der Beschworungsformeln als sekundar-modellierender Texttyp (nach der symbolischen Dichtung Theodor Trajanovs). - In: Proceedings of the 9th InternationalSymposium of the Austrian Association for Semiotics „Modelling History and Culture / Modellierungen der Geschichte und Kultur“, Univ. of Graz, November 22-24, 1996, Serie Angewandte Semiotik 16/17, Bd. II, Wien: OGS - 4

1994г. - Dobri Vojnikov und seine Redekunsttheorie aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt. - In: Wiener slavistisches Jahrbuch, Bd. 40, Wien, 1994, 163-168 - 4

1993г. - Лингвистични функции на заклинанието като тип вторично моделиран текст. - В: 20 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ. Пловдивски университет „ПаисийХилендарски“. Юбилейна научна конференция на тема „Език и свят. Съвременна филологическа проблематика“, т. 1. Езикознание, Пловдив, 9 - 10 юни 1993, 255-258 - 4

1992г. - Фоностилистични интонеми (аломели) на реплики-отговори в българската спонтанна реч. - В: Език и литература, 1992, кн. 5, 99-104 - 4

1990г. - Лингвистические аспекты интерпретации реплик-ответов в структуре спонтанного устного диалогического текста. - В: Актуальные проблемы современной науки. ХІІнаучная конференция болгарских аспирантов с международным участием. Москва - 4

1989г. - О некоторых прагматических аспектах значения модальных частиц в ответе на вопрос /на материале болгарской спонтанной речи/. - В: Актуальные проблемысовременной науки. ХІ научная конференция болгарских аспирантов с международным участием. Москва, июнь - 4

1989г. - Основы интерпретации семантики интонации реплик-ответов с частицами в болгарском разговорном языке. - В: Проблемы доказательства и типологизации вфонетике и фонологии. Москва - 4

1988г. - Об одном явлении неканоничной фонетики в болгарском языке. - В: Актуальные проблемы современной науки. Х научная конференция болгарских аспирантов смеждународным участием. Москва, июнь - 4

1987г. - Към въпроса за звуковите жестове в българския език. - В: Първа научна сесия на клуба на младите научни работници. Шумен, 1987. /Сб. доклади на секцияфилология. ЦИНТИ София/ - 4

Доклади

2015г. - «Наивная» стилистика детского языка – В: Проблемы онтолингвистики: механизмы усвоения языка и становление речевой компетенции — 2015: материалы международной конференции (18–20 мая 2015 г., Санкт-Петербург). — СПб., 2015., с. 214 – 215 (в съавт. с В. Попова). – http://iling.spb.ru/confs/ontoling2015_abstracts.pdf - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - За библиографския тривиум от издания "Умберто Еко в България". - Бибилиотека, кн.2, 2018,89-91. - 10

1993г. - STUDIA SLAVICA. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. Москва, Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1991. 373 стр. В: Съпоставителноезикознание, 1993, кн. 5, 79-82 - 10

1992г. - 'тХарт Й., Колье Р., Коен А. Перцептивное исследование интонации: экспериментально-фонетический подход к речевой мелодике. В: Реферативныйжурнал. Общественные науки за рубежом, Серия 6 // Языкознание. Москва, ИНИОН - 10

1992г. - Добрева Е., Савова Ив. Проблемы строения текста. В: Реферативный журнал. Общественные науки за рубежом, Серия 6 // Языкознание. Москва, ИНИОН - 10

Цитирания

2019г. - Попов, Д. Лингвистична персонология. Превъплъщенията на гласа. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Иванка Мавродиева. Представяне на книгата „Лингвистична персонология. Превъплъщенията на гласа“ – „Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г. - 11

2019г. - Попов 2006: Попов Д. За мястото и ролята на прозодията в дискурса – Езиковедски изследвания в чест на 75-г. от рождението на ст.н.с. I ст. д.ф.н. Й. Пенчев. С: ИБЕ, БАН, 2006. Цитирано от: Кузова М. Парадоксите на експресията в българския и руския език. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2018 – на стр. 284, стр.414 - 11

2018г. - Попов, Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. // В: Властта на медиите. (ред. Е. Добрева). Шумен, 2003, с. 241-251. Цитирано в: Шукриева Менент. Съвременна турска юридическа терминология. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 – на с. 232 - 11

2018г. - Попов, Д., Попова, В. „Наивната” стилистика на детския език. – В: М. Стаменов и И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф. Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2016, 407–415. Цитирано в: Ставрева–Доростолска Силвена. Съвременни езикови и комуникативни стратегии в рекламата на лекарства. ISBN 978-619-221-106-6, Медицински университет – Варна, 2018 – на стр. 134. - 11

2018г. - Снежина Димитрова. Д. Попов. Лингвистична персонология по говора. Превъплъщенията на гласа. – Български език, 65 (2018), 1, 131-135 Рецензия на монография: Попов Д. Лингвистична персонология по говора. Превъплъщенията на гласа. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016, 300 стр. - 11

2018г. - Попов, Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2004. Цитирано в: СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВА. СЛОВОРЕД НА ПРОСТОТО ИЗКАЗВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 г. – с. 27, с. 157 - 11

2018г. - Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. – В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. К. Вачкова (отг. ред.). Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2005, 191 – 204. Цитирано в: СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВА. СЛОВОРЕД НА ПРОСТОТО ИЗКАЗВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 г. – с. 9, с. 15, с. 23, с.25, с. 157 - 11

2018г. - Попов, Д. Лингвистична персонология по говора. Превъплъщенията на гласа. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2016. Цитирано в: СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВА. СЛОВОРЕД НА ПРОСТОТО ИЗКАЗВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 г. – с. 27, с. 157 - 11

2018г. - Попов, Д. Д. Лингвистична персонология. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016. цит. в: Попова, В. Модалните глаголи в ранната онтогенеза на българския език. – Език и литература, 2018, No 1–2, 53–74 – на с. 55 , с. 74 - 11

2018г. - Йовка Тишева. Стилно за стилистиката. Рецензия на учебник: Попов Д. Стилистика. Второ преработено, допълнено и актуализирано издание. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 298 с. – Чуждоезиково обучение 2018, кн.6, 662–666 - 11

2017г. - Попов Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Цитирано от: Попов В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност (върху материал от българска детска реч. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски“, 2017. – на с. 19, с. 142. - 11

2017г. - Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016. Цитирано в: *Попова В. Слова в сетях масс-медиа. – Медиалингвистика. №1 (16), 2017, 111–123. – http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1490780507_7563.pdf (RINZ, ERIH+) – на с. 112, с. 113, с. 121, с. 122. - 11

2017г. - Попов Д. Когнитивните метафори - митологизатори в медийния дискурс – Ricerche slavistiche 9 (LV) 2011: 169-179, Roma Цитирано от: *Попова В. Слова в сетях масс-медиа. – Медиалингвистика. №1 (16), 2017, 111–123. – http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1490780507_7563.pdf (RINZ, ERIH+) – на, с. 113, с. 121, с. 122. - 11

2017г. - Снежина Димитрова. Д. Попов. Лингвистична персонология.– Съпоставително езикознание, кн.1, 2017 Рецензия на монография: Попов Д. Лингвистична персонология. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016. - 11

2017г. - Popov, D., V. Popova, M. Kuehnast. Erwerb der Aspektmarkierung im Bulgarischen. – In: ZAS Papers in Linguistics 33 (2004): 63–85. Цитирано в: Ionin, Tania; Radeva-Bork, Teodora. The State of the Art of First Language Acquisition Research on Slavic Languages. – Journal of Slavic Linguistics . Summer/Fall2017, Vol. 25 Issue 2, p 337-366. - 11

2017г. - Popov, D., V. Popova, M. Kuehnast. Erwerb der Aspektmarkierung im Bulgarischen. – In: ZAS Papers in Linguistics 33 (2004): 63–85. Цитирано в: Ionin, Tania; Radeva-Bork, Teodora. The State of the Art of First Language Acquisition Research on Slavic Languages. – Journal of Slavic Linguistics . Summer/Fall2017, Vol. 25 Issue 2, p 337-366. - 11

2016г. - Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.). Властта на медиите. Унив. Издат. „Епископ Константин Преславски“: Шумен, 2003. Цит. от: Михайлова Б. Метафората в народната географска терминология: соматични термини (Съпоставително изследване върху румънски и български езиков материал). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” по научната специалност “Германски езици”. Велико Търново (защита 2016 г.) – с. 31, 39, 57, 262 - 11

2016г. - Попов Д. Стилистика. Шумен, 2001. Цитирано в: Веселина Ватева. СЕМАНТИЧЕН АНАЛИЗ И СТИЛИСТИЧНИ ЕФЕКТИ НА ЕПИТЕТИТЕ В ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ ОТ МАРТИН КАРБОВСКИ – Новата идея в образованието. Том 1. 20-21 септември 2016 г., Бургас, 2016. - 11

2016г. - Попов Д. Стилистика. Шумен, 2001. Цитирано в: Веселина Ватева. За значението на стилистиката в обучението на бъдещите журналисти и PR специалисти. – Съвременна хуманитаристика, 2016, Брой 1, 19–25 – на стр. 19, 20, 24 - 11

2015г. - Попов Д. Фоностилистика на дискурса.Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Потапов В, Потапова Р. Речевая коммуникация. От звука к высказыванию. Москва: Litres, 2015, - с.41 - 11

2015г. - Попов Д. Лингвистични функции на заклинанието като тип вторично моделиран текст.- В: 20 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ.Пловдивскиуниверситет „Паисий Хилендарски“. Юбилейна научна конференция на тема „Език и свят. Съвременна филологическа проблематика“, т. 1. Езикознание, Пловдив, 9 - 10 юни 1993, 255-258. Цит. от: МетодиеваА. Д. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност “Германски езици”. Публичн азащита на 09.04.2015 г. - 11

2015г. - Попов Д. Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис. // Електронно списание LiterNet 18.03.2004. Цит. от: Методиева А. Д. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност “Германски езици”. Публична защита на 09.04.2015 г. - 11

2015г. - Попов Д. Метафоры в медиаречикакспособмифотворчества // Средствамассовойинформации в современноммире. Петербургскиечтения: материалы 51-ой междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.-сост. С.Г. Корконосенко. — СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2012. — С. 186–190 Цит. от: Филатов К. С. Метафора как способ развертывания журналистского текста. АКД, Санкт-Петербург, 2015, с. 3 - 11

2015г. - Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Potapov W. MULTILINGUAL SPEECH STRESS ANALYSIS AS A FUNDAMENTAL BASIS OF SPEECH DATABASES CONSTRUCTION FOR SLAVIC LANGUAGES. In: ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1 (2015) - с. 168, с. 175 - 11

2015г. - Попов Д. Метафоры в медиаречи. –В: Средства массовой коммуникации в современном мире. Петербургские чтения. Материалы международной научно-практической конференции 19–20 апреля 2012. С. 184–189. Цит. от: Чалыкова Т. И. Метафора кузница в медиадискурсе.– В: МЕДИАЛИНГВИСТИКА. Выпуск 4. Профессиональнаяречеваякоммуникация и массмедиа. Санкт-Петербург, 2015, 260-263. - на с. 261, с. 263 - 11

2014г. - Попов Д. Лексико-синтаксическая структура и интонационная оформлённость реплик-ответов в болгарской спонтанной речи /лингвистико-прагматический аспект/.Автореф. дис. канд. филол. наук / Институт славяноведения и балканистики РАН. Москва, 1991, 216 с. Цит. от: Даскалова Д. Супрасегментна система на съвременния български език.Унив. издателство "Епископ Константин Преславски". Шумен, 2014 – с. 49 - 11

2014г. - Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2004 Цит. от: Танев С. Тридесет години организирана творческа дейност на учените в Шумен (1982 – 2012 г.). – В: Йорданов И. (отг. ред.). България в световното културно наследство. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2014 – с. 1131 - 11

2014г. - Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2004 Цит. от: Даскалова Д. Супрасегментна система на съвременния български език.Унив. издателство "Епископ Константин Преславски". Шумен, 2014 – с. 4, с. 6, с. 49, с. 50, с. 54 - 11

2014г. - Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.). Властта на медиите. Унив. Издат. „Епископ Константин Преславски“: Шумен, 2003. Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. 2014 – с. 40 - 11

2014г. - Попов Д. Концептуалната метафора в когнитивното пространство на съвременната стилистика. – В: „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков“. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2011 Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014 – с. 39, с. 42, с. 44 - 11

2014г. - Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2004 Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014 – с. 39, с. 90-91 - 11

2014г. - Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Ефтимова А. Медиен език и стил: теория и съвременни практики, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014 - с. 160, с. 161 - 11

2014г. - Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Дачева Г. Стилистични ефекти на алюзивните заглавия, София: Парадигма, 2014 – с. 161 - 11

2014г. - Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Вачкова К., Станиславова С. За ролята на читалищните документи в историята на новобългарския книжовен език (Наблюдения върху езика на учредителните документи на Свищовското читалище - 1856 г.) // Елена Стоянова (ред.). Litera scripta manent. Служение слову. Т. 2. Юбилейный сборник, посвященный 70-летию проф. д-ра Валентины Аврамовой. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 51-60 - на с. 58 - 11

2014г. - Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Биляна Тодорова. Стилистика на българския език. Благоевград : Университетско издателство „Неофит Рилски, 2014, стр. 46, 150 - 11

2014г. - Попов, Д. Българската легостилистика в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт. В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Благоевград, 2013, 29-43. Цит. от: Биляна Тодорова. Стилистика на българския език. Благоевград : Университетско издателство „Неофит Рилски, 2014, стр. 22, 37, 38, 46, 150 - 11

2013г. - Попов Д. Иконичностна речта в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт. - В:Език, култура, идентичност. Т. 1. Езикознание. Литературознание. Издателство на ВТУ:Велико Търново, 2010 Цит. от: Тишева Й.Езиковите стандарти, езиковите регистри и медийната комуникация. - В: Реторика и комуникации. Електронно научно списание – ISSN 1314-4464, 2013 - 11

2013г. - Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс – В: Добрева Е. (ред.) Властта на медиите. Шумен, 2003 Цит. от: Христозова Г. и др. Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България. Бургас: БСУ, 2013 – с. 55 - 11

2013г. - Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.). Властта на медиите. Унив. Издат. „Епископ Константин Преславски“: Шумен, 2003. Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” по научната специалност “Германски езици” (защита 18.04.2013 г.) – с. 9 – 10 - 11

2013г. - Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти (отг. ред. К. Вачкова). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 191–204. Цит у: Иванова, Д. Стандарт и субстандарт в българския език (между теорията е прагматиката). – В: Opera Slavica. Slavistickеrozhledy. Jazykovednysesit. Rocnik ХХІІІ, Brno: Masarykovauniverzita, ISSN 1211-7676, 2013, 4, 187 – 196. - 11

2013г. - Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Ефтимова А. Понятиятя за стил и регистър – опити за дефиниране и разграничаване. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 271, с. 277 - 11

2013г. - Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Попова В., Димитрова М. (Еко)лингвистика и медиен език. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетскоиздателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 282, с. 283 - 11

2013г. - Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.) Властта на медиите. Шумен: Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”, 2003 Цит. от: Флайшерович С. Концептът политическа метафора в лингвистичните изследвания. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 337, с. 342, с. 344 - 11

2013г. - Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Флайшерович С. Концептът политическа метафора в лингвистичните изследвания. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 338, с. 344 - 11

2013г. - Попов Д. Когнитивната метафора – огледало на познанието в интеркултурнатакомуникация. – В: Европейска интеграция и интеркултурнакомуникация. (съст. и науч. ред.М. Златева, Т. Петев, О. Спасов). София, 2004 Цит. от: Флайшерович С. Концептът политическа метафора в лингвистичните изследвания. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 342, с. 344 - 11

2013г. - Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Каневска-Николова Е. Стилистика на българския език. Кратък теоретичен курс. Смолян, 2013 - 11

2013г. - Попов Д. Стилистика на произносителните практики в българската реч // Електронно списание LiterNet, 2004 Цит. от: Алексова К., Трендафилова А. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация // Иванова Д., Чолакова Ж. (Ред.). Научни трудове на Пловдивския университет. Филология. Т. 51, кн. 1, сб. А. Пловдив, 2013 (Паисиеви четения. Езикознание, 10-12 октомври 2013), 345-357. – с. 349, с. 356 - 11

2012г. - Попов Д., Попова В.Детските когнитивни метафори от холистично гледище. – В: Езикът – история и съвременност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2002, 308-316 Цит. от: Енгелс-Критидис Р. Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012 –с. 196 - 11

2012г. - Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Петрова С. Езикът в спорта или спортът в езика. София: ИК „Феномен”, 2012 – с. 19, с. 20, с. 21, с.22, с. 55, с.57 - 11

2012г. - Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,2004 Цит. от: Йосифова Р.Движение и език. София: Издателство ЛЦР, 2012, 208 с. – с. 33, с. 181 - 11

2012г. - Попов, Д., Попова, В. За когнитивните метафори в детската реч. В: Съпоставително езикознание, 2002, кн. 2, с. 56–64. Цитирано в: Мирослава Вътова. ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (КОГНИТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2012 – на стр. 12, стр. 16, стр. 62. - 11

2011г. - Popov D., Popova V. Kindersprache – Eine amuesante Zwischenwelt (vermeintliche Stilistik) – Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektive Цитирано от: Brzozowska D. Stylistyka 2010 – bilans i perspektywy. Sprawozdanie z konferencji. – Tekst i dyskurs 4, 2011. s. 211 - 11

2011г. - Popov D., Popova V. Kindersprache – Eine amuesante Zwischenwelt (vermeintliche Stilistik) – Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektive Цитирано в: *Brzozowska D. Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektiven“.– Zeitschrift fuer Slawistik: 2011/Vol. 56, No. 3, pp. 359-361. - 11

2009г. - Попов, Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цитирано в: ВАСЕВА М., МИХАЙЛОВА В. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ОСМИ КЛАС; СОФИЯ, ПРОСВЕТА, 2009 - 11

2009г. - Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. – В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2005. Цитирано в: Попова, В. Лингвистика на контакта: между ритуала и модата. Шумен - К. Вачкова (отг. ред.). Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен: Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2009, с. 144, с. 148 - 11

2009г. - Попов, Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цитирано в: Шушлина Весела. ИРОНИЯТА В ПРЯКАТА РЕЧ - К. Вачкова (отг. ред.). Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен: Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2009, с. 307, с. 312 - 11

2009г. - Д. Попов. Фоностилистика на дискурса. Шумен, 2004, 204 с. Цитирано в: Дачев, Лъчезар. Юридически дискурс - НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 7, с.13 - 11

2009г. - Попова, В., Д. Попов. Програмата CLAN и приложението й в изследването на детската реч. // Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов. Шумен, 2004, том ІІ, 97-101. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Индивидуални вариации във вербалното развитие. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009, 312 с., с. 13; с. 47 - 11

2009г. - Попова, В., Д. Попов. Езиковата компетенция като лингвистично понятие: аспекти на теорията. – Съпоставително езикознание. 2000, №. 2, 106–114. Цитирано в: Христозова, Г. Лингвистичната компетентност – същност и основни характеристики. – Български език и литература (електронна версия), 2009, № 3. http://liternet.bg/publish5/ghristozova/lingvistichnata.htm - 11

2009г. - Попов, Д., Попова, В. За когнитивните метафори в детската реч. В: Съпоставително езикознание, 2002, кн. 2, с. 56–64. Цитирано в: Мирослава Вътова. ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (КОГНИТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). АВТОРЕФЕРАТ на дисертация. Велико Търново, 2009 – на стр. 6, стр. 35 - 11

2008г. - Попов, Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цитирано в: доц. д-р Иван Газдов. Дисциплина „СТИЛИСТИКА ЗА PR”, КОНСПЕКТ за ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”. Благоевград, 2008: www.law.swu.bg/new/file.php/1/konspekti/VO/17.pdf - 11

Други публикации

2016г. - IN MEMORIAM. Татяна Михайловна Николаева (1933-2015) – Съпоставително езикознание, 2016, № 1, с. 114-116 - 12

Когнитивните метафори - митологизатори в медийния дискурс
Текст за допълнителна подготовка по дисциплината "Стилистика"