Доц. д-р Юрий Петров Продановабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(173) "1983 – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, специалност Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(64) "1985 - 1988 - в. "Шуменска заря" - редактор" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(57) "главен асистент - 1997 доцент - 2004" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "доктор по филология - 2001" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(404) "История на българската журналистика и книгоиздаване Теории за журналистиката Репортерство Разследваща журналистика Пресжурналистика и пресдизайн Онлайн журналистика Вестникът в интернет Възрожденска литература" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(190) "Идеология на национализма Теория на комуникацията Медиазнание Онлайн медии Гражданска журналистика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "Белградски университет, Белград, Република Сърбия - 1989" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(269) "Ръководител на катедра журналистика и масови комуникации Председател на Общото събрание на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Юрий Петров Проданов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Кабинет: Корпус 1, стая 518

Телефон: 054 830 495 / вътр. 188 или 278

Email: u.prodanov@shu.bg

Приемно време: Понеделник: 13-15 ч.

Завършен университет, специалност

1983 – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, специалност Българска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

1985 - 1988 - в. "Шуменска заря" - редактор

Заемани академични длъжности

главен асистент - 1997

доцент - 2004

Придобити научни степени

доктор по филология - 2001

Водени лекции и/или упражнения

История на българската журналистика и книгоиздаване

Теории за журналистиката

Репортерство

Разследваща журналистика

Пресжурналистика и пресдизайн

Онлайн журналистика

Вестникът в интернет

Възрожденска литература

Области на научни интереси

Идеология на национализма

Теория на комуникацията

Медиазнание

Онлайн медии

Гражданска журналистика

Специализации

Белградски университет, Белград, Република Сърбия - 1989

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра журналистика и масови комуникации

Председател на Общото събрание на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Дисертации

2000г. - Феноменът на “говоренето” във Възрожденската литература. Автореферат. – Шумен - 1

Книги

2016г. - Редута 15 (сборник статии публицистика) - в съавторство. София, Ропринт, 2016. Съставител Тони Филипов, д-р., 351 с. - 8

2014г. - Редута.БГ (сборник статии публицистика) - в съавторство. София, Ропринт, 2014. 383 с. - 8

Монографии

2003г. - Българският възрожденски периодичен печат в Браила. Шумен, 2003., 106 с. - 2

Учебници

2014г. - Методическо ръководство (учебно помагало) - ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕТО В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СЛУЖБА НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО“. Университетско издателство ISBN 978-954-577-935-0 - 6

2013г. - Българска журналистика и книгоиздаване (електронен модул). ISBN: 978-954-577-795-0 - 6

2013г. - Разследваща журналистика (електронен модул). ISBN: 978-954-577-796-7 - 6

2001г. - Литература за 10-ти клас. (учебник), Колектив, С - 6

Статии

2018г. - Новите медии - краят на информационния цикъл и началото на социалната ентропия. В: Медийна среда, публична и стратегическа комуникация. София, 2018, ИК УНСС., с. 176-182 - 4

2018г. - Fake news - brake opinion. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2048,%20August%202018/16_%20Iuriy%20Prodanov.pdf SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 48, AUGUST 2018 - 4

2017г. - Професионалните комуникатори в конкурентна кооперация за медийно съдържание. В: Непознати приятели, познати неприятели (Серия Обществени комуникации - Т. 7), Шумен, 2017., с. 17-28. - 4

2016г. - "Проклятието Блеър" и пристрастната журналистика (Една фикционална история на "Нешънъл Джиографик" в Шумен). В: Криминалното - факти и фикции (Серия Обществени комуникации - Т.6), Шумен, 2016., с. 227 - 240. - 4

2015г. - Публицистичният образ на българската автономност във в. "Дунавска зора". В: "Криворазбраната цивилизация" тогава и днес. 2015., Шумен, Издателство "Добри Войников, с. 57-66. - 4

2015г. - Нови медии и обществено (съ)мнение. В: Нови медии (Серия обществени комуникации - Т. 5), Щумен, 2015., с. 171 - 183. - 4

2014г. - Вавилонската библиотека на Монтен. В: Любословие, Шумен, 2014. N 14, с. 18-29. - 4

2014г. - Българските печатни и електронни медии в Лондон. (съавт. Мариела Маринова). В: Социален факт и медийна реалност (Серия обществени комуникации - Т. 4), Щумен, 2014., с. 138-159. - 4

2013г. - Герои, памет и паметници (Противоположните преминавания на Дунав от Христо Ботев и Стефан Стамболов през 1876 г.). В: Любословие, Шумен, 2013. N 13, с. 66-75. - 4

2013г. - Сава Доброплодни и периодичния печат през Възраждането. В: Сборник доклади от научна конференция, Шумен. 2013., с. 72-79. - 4

2013г. - Комерсиалните медии и бягството от свободата. В: Лична свобода и медии (Серия обществени комуникации - Т.3), Шумен, 2013, с. 71-84. - 4

2012г. - Гражданската журналистика - мисията (почти) невъзможна. В: Масовите комуникации в информационното общество. Шумен, 2012, с. 83-95 - 4

2011г. - Печатният вестник през екрана на прераждането. В: Изследване на медиите. Шумен. 2011., с. 7-15 - 4

2010г. - In memoriam Canonis(В памет на Канона). В: Представи за българския литературен канон. Книга 2-ра. Шумен. 2010, с. 55-63 - 4

2004г. - Българският периодичен печат в Браила и националното движение за независима църква. // Литературна историография и възрожденска култура. (Сборник,посветен на 65-годишнината на доц. Д-р Николай Димков). Шумен, 2004. с. 115-135 - 4

2004г. - Опит за дефиниране на основни нагласи към лекаря и системата на здравеопазване през Българското възраждане. // Рецептор. Български психиатричен журнал.София, бр. 2, 2004. с. 60-64 - 4

2003г. - Възрожденската журналистика и монологичната манипулативност на медийното слово.// Властта на медиите. Шумен, 2003. с. 53-61 - 4

2003г. - Сатирични измерения на социално-публицистичния сюжет “мнимият лекар” през Възраждането. // Сборник в чест 60-годишнината на Кирил Топалов. С. 2003. с.200-206 - 4

2003г. - Българската журналистика през Възраждането – между два европейски модела.// Епископ-Константинови четения, Т. VII, Шумен, 2003. с. 57-64 - 4

2003г. - Цензура као jезички филтер.// Интелектуална слобода и савремене библиотеке: зборник резимеа. 2003; Београд - 4

2002г. - "Елате в страната на Марлборо!" и "Там! Там трябва да ида" - удоволствията за тялото и душата. В: Текстът като манипулация. Шумен, 2002., с. 46-52. ISBN 954-577-135-6 - 4

2001г. - Културата на липсващите знаци. // Епископ-Константинови четения, Т. IV-V, 2001. с. 77-84 - 4

2001г. - Из(б)орът на Белоногата или за един от неслучилите се геопо(е)тически бракове на Балканите. // Литературен вестник, бр. 32 (3-9.10) - 4

2000г. - Поетическият диалог между Петко Р. Славейков и Иван Вазов (“Не пей ми се” и “Новонагласената гусла”). // За Вазов. Юбилейна научна сесия 150 години отрождението на Вазов, Силистра, 2000. с. 76-87 - 4

1998г. - За Шумен и културните парадокси. // Епископ-Константинови четения, Т. III, Шумен 1998. с. 239-242 - 4

1998г. - Феноменът на говоренето във Възрожденската литература. Любословие., Т.3, год. 3, 1998. - 4

1997г. - Културата на липсващите знаци. - Литературен вестник. С. бр. 22 (3-9.07.1997). - 4

1997г. - пророк (Неофит Бозвели и профетичното говорене, проявено във възрожденския текст), Любословие, Т.2, год. 2, Шумен, 1997. - 4

1996г. - За един поетически “разговор” във Възрожденската литература (по текстове от периодичния печат). // Епископ-Константинови четения, II, Шумен, 1996. с. 88-93 - 4

1996г. - Идеята за държавност през Възраждането и нейната идеологическа мотивация. // Бог и цар в българската история, Пловдив, 1996. с.191-197 - 4

1996г. - Дядо Йоцо и слепият жанр. - В: Творчеството на Иван Вазов. Критически прочити., "Глаукс" - Шумен, 1996. - 4

1996г. - Възрожденската повест - матрица и варианти. - Любословие, Т.1, год. 1, Шумен, 1996. - 4

1994г. - Типологически паралели между литературния герой в съвременната полска проза и литературния герой от епохата на полския романтизъм. В: Лингвистика. Поетика. Литературна история., С. 1984. - 4

1989г. - Геният и четирите клишета (Ботевата поезия и поетическият живот на идеологемите на Българското възраждане), - В: Интерпретация на класически текстове на българската литература., "Глаукс" - Шумен, 1994. - 4

1985г. - Разкриването на жанровата специфика на романа при изучаването му. - В: Анализ на художествения текст в училище., С. 1985. - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Васил Хараланов. Един живот в писма (Писмата на д-р Васил Хараланов до проф. Тодор Герасимов). Съставител Женя Жекова. 2018, Велико Търново - "Фабер" 451 с. Рецензент и научен редактор: Юрий Проданов - 10

2018г. - Димитрова, Труфка. Маркетингова комуникация чрез графични знаци и лога. Шумен, 2018, Университетско издателство ШУ, с. 139., Рецензент: Юрий Проданов - 10

2017г. - Стоянович, Петър. Политическа история, основни тези, ентъртейнмънт, пиарски послания, рекламна дейност на ПП“Движение Гергьовден“ и нейните партньори (1990-2009)" С., РИК Дио Мира: 2017, 372 стр. Редактор: Юрий Проданов - 10

2015г. - Как "Ремаркето за книги" се претоварва с читатели. В: Любословие, Шумен, 2015., №15., с. 316-319. - 10

2011г. - Изследване на медиите, Шумен. 2011. Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Елка Добрева, доц. д-р Юрий Проданов, доц. д-р Евдокия Борисова, гл. ас. д-р СнежанаВеликова - 10

2011г. - Димков, Николай. Писма на Илия Блъсков до Петър Груев. Шумен. 2011. Редактор: Юрий Проданов - 10

2003г. - Властта на медиите. Студии и статии. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен. 2003. Редакционна колегия: доц. д-р Елка Добрева,доц. д-р Вера Бонева, гл. ас. д-р Юрий Проданов - 10

2002г. - Текстът като манипулация. Студии и статии. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен. 2002. Редакционна колегия: проф. д.ф.н.Добрин Добрев, доц. д-р Веселин Панайотов, доц. д-р Неделчо Неделчев, гл. ас. д-р Юрий Проданов - 10

1995г. - Писмата в културата на Българското възраждане. Дамянова, Румяна. “Глаукс”, Шумен, 1995., Редактор: Юрий Проданов - 10

История на българската журналистика
Монография по въпросите на българската журналистика през 19-ти век и мястото на Браила като културен феномен в историята на българската журналистика


Да (не) се разберем като мъже
Статия, публикувана в сп. "L'EUROPEO" (бр. 42, февруари-март 2015) на тема "Ревността", посветена на проф. Боян Пенев


Комерсиалните медии и бягството от свободата
Статия относно ограниченията пред свободата на публичното слово в ситуация, в която медиите се регулират изключително от свободния пазар


Добродетели на злополучията
Статия, публикувана в сп. "L'EUROPEO" (бр. септември-октомври 2013) на тема "Преходът", посветена на художника Златю Бояджиев


Самоубийство в тесни чужди ботуши
Статия, публикувана в сп. "L'EUROPEO"(бр. ноември-декември 2012) на тема "Forever young", посветена на смъртта на Христо Ботев и неизвестен факт от живота на Стефан Стамболов