Доц. д-р Васил Параскевов Василевабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(378) "1994 – 1999 г., магистър по история, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Дипломна работа: Дейността на опозиционните партии в шуменския край 1944 – 1948 г. Научен ръководител: доц. д-р Стоян Танев" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(395) "май 2012 г. - по настояще, доц. д-р по Съвременна българска история 2006 - 2012 г., гл. ас. д-р по Съвременна българска история 2003 - 2006 г., ст. ас. по Съвременна българска история 2000 - 2003 г., асистент по Съвременна българска история" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(51) "2003 – 2006 г., доктор по история" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(364) "Лекции и упражнения по Съвременна българска история Лекции и упражнения по Балканската дипломация на България 1944-1989 г. Лекции по Увод в историческото познание Упражнения по Нова българска история" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(249) "3 – 8 ноември 2014 г., Eotvos Lorand University - Erasmus Teaching Mobility 11 – 16 април 2011 г., University of Lodz - Erasmus Teaching Mobility 16 – 21 ноември 2009 г., The Hague University - Erasmus Teaching Mobility" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(648) "5 юли – 12 септември 2012, Лондонски университет по икономика и политически науки (LSE) – Mladena and Dianko Sotirov Fellowship 1 ноември – 28 ноември 2011, Джон Ф. Кенеди институт, Свободен университет Берлин – Research Grants 15 август 2007 – 15 юни 2008, Университет Лафбъро (Великобритания) – Leverhulme Trust Visiting Fellowship 1 – 30 април 2007, Оксфордски университет, колеж Сейнт Джон – Oxford Colleges Hospitality Scheme" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Васил Параскевов Василев

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: vasilparaskevov@yahoo.com, v.paraskevov@shu.bg

Приемно време: Първа и втора седмица: 13-15 ч.

Завършен университет, специалност

1994 – 1999 г., магистър по история, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Дипломна работа: Дейността на опозиционните партии в шуменския край 1944 – 1948 г.

Научен ръководител: доц. д-р Стоян Танев

Заемани академични длъжности

май 2012 г. - по настояще, доц. д-р по Съвременна българска история

2006 - 2012 г., гл. ас. д-р по Съвременна българска история

2003 - 2006 г., ст. ас. по Съвременна българска история

2000 - 2003 г., асистент по Съвременна българска история

Придобити научни степени

2003 – 2006 г., доктор по история

Водени лекции и/или упражнения

Лекции и упражнения по Съвременна българска история

Лекции и упражнения по Балканската дипломация на България 1944-1989 г.

Лекции по Увод в историческото познание

Упражнения по Нова българска история

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

3 – 8 ноември 2014 г., Eotvos Lorand University - Erasmus Teaching Mobility

11 – 16 април 2011 г., University of Lodz - Erasmus Teaching Mobility

16 – 21 ноември 2009 г., The Hague University - Erasmus Teaching Mobility

Специализации

5 юли – 12 септември 2012, Лондонски университет по икономика и политически науки (LSE) – Mladena and Dianko Sotirov Fellowship

1 ноември – 28 ноември 2011, Джон Ф. Кенеди институт, Свободен университет Берлин – Research Grants

15 август 2007 – 15 юни 2008, Университет Лафбъро (Великобритания) – Leverhulme Trust Visiting Fellowship

1 – 30 април 2007, Оксфордски университет, колеж Сейнт Джон – Oxford Colleges Hospitality Scheme

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Дисертации

2006г. - Българският земеделски народен съюз „Никола Петков” 1945-1947 г. София, 2005 Научен ръководител: доц. д-р Стоян Танев, Рецензенти: проф. дин Любомир Огнянов ист. н. с. І ст. дин Владимир Мигев - 1

Монографии

2011г. - България и Великобритания преди и в началото на Студената война: политика, икономика и пропаганда (1944-1953). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, 370 с. - 2

Статии

2015г. - Влиянието на западното търговско ембарго върху българо-британските търговски отношения (1949-1953 г.). Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 1-2, 2015, с. 42-60. - 4

2015г. - Дневникът на Денис Н. Прит от посещението му в България (4 – 17 септември 1948 г.). История, № 4, 2015, с. 380-392 - 4

2014г. - Първият доклад на Джефри Фърлонг за България (26 ноември 1954 г.). Историкии, том VІІ, 2014, с. 310-314. - 4

2014г. - Radoslavov, Vasil, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universitat Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: 10.15463/ie1418.10155 Last modified: 2014-10-06. http://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/Vasil_Radoslavov - 4

2014г. - The Last Struggle: The Suppression of Agrarian Parties in Bulgaria, Hungary and Romania, 1944-1948. Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in 19th and 20th Centuries, no. 2, 2014, pp. 47-69. - 4

2013г. - Студената война и културната пропаганда в българо-британските отношения (1947-1950). Журнал за исторически и археологически изследвания, 2013, бр. 2, с. 135-153. - 4

2013г. - Един британски документ за България от 1980 г. Историкии, том VІ, 2013, с. 224-231. - 4

2012г. - Insecurity and Control: Bulgaria and Its Turkish Minority, 1944-1974. In Robert Knight (ed). Ethnicity, Nationalism and the European Cold War. London: Continuum, 2012, pp. 123-146. - 4

2012г. - „Ужилването”: Антизападните карикатури на страниците на вестник „Стършел” в края на 40-те години на ХХ век. Любословие, 2012, № 12, с. 64-77. - 4

2012г. - Agrarians versus Communists: the Short Existence of the Bulgarian National Union “Nikola Petkov”, 1945-1947. In Peter Jasek (ed). Anti-communist resistance in Central and Eastern Europe. Bratislava: Ustav pamati naroda, 2012, pp. 300-323. - 4

2012г. - The Decline of Socialism in Bulgaria: Mikhail Gorbachev, Todor Zhivkov and the Soviet Perestroika, 1985-1989. Socialist History, Vol. 42, 2012, pp. 25-42 - 4

2011г. - Conflict and Necessity: British-Bulgarian Relations, 1944-1956. Cold War History, Vol. 11, No. 2, May 2011, 241–268 - 4

2011г. - Под контрола на Москва: българското общество в анализите на Форин офис (1950-1953) – В: Общности и идентичности в европейското пространство. Шумен:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, с. 339-360 - 4

2011г. - Учителският институт в Шумен в контекста на обществено политическото развитие на България 1944-1953 г. – В: Оттука започва България. Шумен: Университетскоиздателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, с. 674-685 - 4

2009г. - Small, Small, but Vociferous: Bulgarian Ethnic Anti-communist Groups in the U.S. – In Ieva Zake (ed), Ethnic Anti-Communism in the United States. New York: PalgraveMacmillan, 2009, pp. 151-66 - 4

2009г. - Entries: ‘Bulgaria, Anti-Soviet Movements’, pp. 536-38; ‘Bulgaria 20th-century leftist and workers’ movements’, pp. 540-42; ‘Bulgaria, World War II resistance and the rise ofcommunism’, pp. 542-45; ‘Sofia demonstrations, 1989’, pp. 3068-69; ‘Bulgaria, protests against economic hardships, 1990s’, pp. 539-40 – In Immanuel Ness (ed), International Encyclopedia of Revolution and Protest: 1500 to the Present. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009 - 4

2008г. - Въпросът за сключването на търговска спогодба между България и Великобритания през 1948-1949 г. – В: Университетски четения и изследвания по българска история.С., 2008, с. 552-566 - 4

2008г. - Българо-съветските отношения в контекста на външнополитическите възгледи на БЗНС “Никола Петков” 1945-1947 г. - Историкии, том ІІІ, 2008, Юбилеен сборник в честна 60-годишнината на доц. д-р Стоян Витлянов, с. 297-308 - 4

2007г. - Основни аспекти на българо-британските отношения 1947 – средата на 60-те години на ХХ век – Историкии, том ІІ, 2007, Юбилеен сборник в чест на70-годишнината на доц. д-р Стоян Танев, с. 509-522 - 4

2006г. - Съдебните процеси срещу евангелистките пастори и Трайчо Костов и българо-британските отношения през 1949 г. – В: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.и.н. Любомир Огнянов. София, 2006, с. 399-413 - 4

2006г. - Дейността на БЗНС-НП във VІ Великото народно събрание (ноември 1946-август 1947 г.) – В: Историкии, том 1. Шумен, 2006, с. 201-218 - 4

2006г. - Новите оценки за БЗНС “Н. Петков” в българската историография след 1989 г. – В: Предизвикателства на промяната. С., 2006, с. 366-373 - 4

2006г. - Великобритания и отлагането на парламентарните избори в България през 1945 г. – В: България и Втората световна война 1939 – 1947. Сливен, 2006, с. 213-219 - 4

2005г. - Great Britain and the Bulgarian Agrarian National Union ‘Nikola Petkov’, 1945-1947, Bulgarian Historical Review, 2005, no. 3-4, pp. 127-142 - 4

2005г. - Факултетът-филиал на Софийския университет в Шумен 1964-1971 г. Педагогика, 2005, кн. 2, с. 83-90 - 4

2005г. - Ценко Барев за развитието на България в условията на съветския модел на социализма 1947-1956 г. – В: Следвоенна България между Изтока и Запада. С., 2005, с.189-198 - 4

2005г. - Подготовка и провеждане на юбилейните чествания в Шумен посветени на 1300-годишнина на българската държава – В: Известия на Регионален историческимузей – Русе. Том ІХ, Русе, 2005, с. 347-356 - 4

2005г. - Идеите на БЗНС “Никола Петков” за развитието на селското стопанство в България – В: Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски.Шумен, 2005, с. 254-260 - 4

2005г. - Британската дипломация в защита на Никола Петков (16 август-23 септември 1947 г.). Международни отношения, 2005, кн. 4, с. 121-128 - 4

2004г. - Ролята на БЗНС “Никола Петков” в политическия живот на България 1945-1947 г. – В: Земеделското движение в България – история, развитие, личности. Пазарджик, 2004,с. 273-282 - 4

2004г. - Участието на БЗНС “Никола Петков” в изборите за Велико народно събрание през 1946 г. Исторически преглед, 2004, кн. 3-4, с. 69-89 - 4

2004г. - Разцеплението в БЗНС (януари-юни 1945 г.). История, 2004, кн. 3, с. 27-42 - 4

2004г. - Преговорите за включването на представители на опозицията в правителството на Отечествения фронт (декември 1945-март ). Минало, 2004, кн. 2, с. 63-74 - 4

2004г. - БЗНС “Никола Петков” и въпросът за съдбата на монархическия институт в България след Втората световна война – В: Историческата наука в полза на България.Том 1, С., 2004, с. 179-186 - 4

2004г. - Подготовката на учителски кадри в Шуменския учителски институт “Д-р Петър Берон” 1944-1948 г. Педагогика, 2004, кн. 4, с. 68-76 - 4

2004г. - The Training of Teachers in Shumen From 1944 to Present Days, Skola bez slabih ucenica (School without Unsuccessful Pupils). Pula, 2004, pp. 55-60 - 4

2003г. - Георги Димитров и българската политическа опозиция 9 септември 1944-1948 г. (по данни от неговия дневник) – В: История, общество, религия. Шумен, 2003, с. 264-277 - 4

2002г. - 9 септември 1944 г. – различните интерпретации на една дата – В: Текстът като манипулация. Шумен, 2002, с. 122-132 - 4

2002г. - Идейни възгледи на емигрантските политически организации Български национален комитет “Свободна и независима България” и Българския национален фронт –В: България след 1944 – история, проблеми, тенденции. Шумен, 2002, с. 62-69 - 4

2000г. - Дейността на политическата опозиция в Шуменския регион 1944-1948 г. – В: Българската опозиция и организираната съпротива в България 1944-1954 г. Сливен, 2000, с.141-155 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г. - Параскевов, В. Доцент д-р Стоян Танев на 80 години. Историкии, том 8, 2015, с. 9-11. - 10

2014г. - Параскевов, В. Ценно изследване за Добруджанския въпрос и Първата световна война. Любословие, № 14, 2014, с. 270-271. - 10

2013г. - Танев, Ст. Горещата война и студеният мир. Международни отношения, 2013, бр. 1, с. 119-122 - 10

2012г. - Ангелова, Р. Преди англичаните да ни станат съседи. Любословие, 2012, № 12, с. 198-200 - 10

2012г. - Огнянов, Л. Васил Параскевов. България и Великобритания преди и в началото на Студената война: политика, икономика и пропаганда 1944-1953 г. Шумен, 2011, 370 с. Исторически преглед, № 3-4, 2012, с. 301-303. - 10

2011г. - Review by Marietta Stankova, London School of Economics and Political Science - Vasil Paraskevov. “Conflict and Necessity: British-Bulgarian Relations, 1944-56.” Cold WarHistory 11:2 (April 2011): 241-268. URL: http://www.h-net.org/~diplo/reviews/PDF/AR333.pdf - 10

2009г. - Параскевов, В. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на доц. д-р Стоян Танев. Любословие, 2009, № 10, с. 174-176 - 10