Ст. преп. д-р Наталия Петкова Лечеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(119) "ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Немска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(192) "2001 - 2004 - асистент 2004 - 2011 - старши асистент 2011 - главен асистент 2014 - преподавател 2018 - старши преподавател" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(156) "2015 - образователна и научна степен доктор по германски езици (съвременен немски език)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(307) "Практически немски език (у) Германистична лингвистика II ч. (лексикология/фразеология/словообразуване) (у) Немски като втори чужд език - (л), (у) Специализиран превод - (у)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(204) "лексикология и словообразуване на немския език семантика и лексикография преводознание и художествен превод" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(629) "1997г. - специализация в педагогически университет гр. Фрайбург, Германия 1999г. - специализация във Виенския университет в рамките на CEEPUS-проект 2003г. - лятна академия на Пакта за стабилност в Югоиизточна Европа на о.Сали, Хърватия 2010г. - специализация в университета в гр. Потсдам, Германия 2013г. - специализация в университета в гр. Потсдам, Германия" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(3488) "2003 - Хърватска, проект на "Пакта за стабилност" в Югоизточна Европа университетски проект - 2008 РД-09-1366 Чуждото и текстът, 4 докторантa, 1 студент, ръководител доц. С. Бойчева университетски проект - 2009 РД-05-268 Културно-специфични различия в езиците и текстовете, 4 докторантa, 3 студентa, ръководител доц. С. Бойчева университетски проект - 2010 РД-05-347 Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век, 4 докторанти, 3 студенти, ръководител доц. С. Бойчева 2010 - 2014, GIP, Германия, университета в Потсдам университетски проект - 2011 РД-05-167 Езиците и културите във (взаимо)действие, 4 докторантa, 3 студентa, ръководител доц. С. Бойчева университетски проект - 2012 РД-05-264 Език на културата и култура на езика, 4 докторантa, 3 студентa, ръководител доц. А. Димитрова университетски проект - 2013 РД-08-272 Език – памет – фикция – лъжа, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова университетски проект - 2014 РД-08-271 Език и комуникация в образователната и научната сфера, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова национален проект - Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014) международен проект - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет университетски проект РД-08-318 "Германистиката - вчера, днес и утре", 2015 университетски проект "Език - литература – медии“, № РД-10-440/07.03.2016 г. университетски проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие ”, 2017 Университетски проект РД-08-157/09.02.2018 "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет", р-л доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева, 2018 Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л д-р Даниела Кирова Проект РД 19-08-05/ 2019г. " Език и комуникация - медиалингвистични измерения", р-л д-р Гергана Герова, 2019" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(58) "Съюз на германистите в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп. д-р  Наталия Петкова Лечева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: n.lecheva@shu.bg

Приемно време: I седмица четвъртък 8-10/ II седмица сряда 12-14

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Немска филология

Заемани академични длъжности

2001 - 2004 - асистент

2004 - 2011 - старши асистент

2011 - главен асистент

2014 - преподавател

2018 - старши преподавател

Придобити научни степени

2015 - образователна и научна степен доктор по германски езици (съвременен немски език)

Водени лекции и/или упражнения

Практически немски език (у)

Германистична лингвистика II ч. (лексикология/фразеология/словообразуване) (у)

Немски като втори чужд език - (л), (у)

Специализиран превод - (у)

Области на научни интереси

лексикология и словообразуване на немския език

семантика и лексикография

преводознание и художествен превод

Специализации

1997г. - специализация в педагогически университет гр. Фрайбург, Германия

1999г. - специализация във Виенския университет в рамките на CEEPUS-проект

2003г. - лятна академия на Пакта за стабилност в Югоиизточна Европа на о.Сали, Хърватия

2010г. - специализация в университета в гр. Потсдам, Германия

2013г. - специализация в университета в гр. Потсдам, Германия

Участия в международни и национални научни проекти

2003 - Хърватска, проект на "Пакта за стабилност" в Югоизточна Европа

университетски проект - 2008 РД-09-1366 Чуждото и текстът, 4 докторантa, 1 студент, ръководител доц. С. Бойчева

университетски проект - 2009 РД-05-268 Културно-специфични различия в езиците и текстовете, 4 докторантa, 3 студентa, ръководител доц. С. Бойчева

университетски проект - 2010 РД-05-347 Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век, 4 докторанти, 3 студенти, ръководител доц. С. Бойчева

2010 - 2014, GIP, Германия, университета в Потсдам

университетски проект - 2011 РД-05-167 Езиците и културите във (взаимо)действие, 4 докторантa, 3 студентa, ръководител доц. С. Бойчева

университетски проект - 2012 РД-05-264 Език на културата и култура на езика, 4 докторантa, 3 студентa, ръководител доц. А. Димитрова

университетски проект - 2013 РД-08-272 Език – памет – фикция – лъжа, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

университетски проект - 2014 РД-08-271 Език и комуникация в образователната и научната сфера, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

национален проект - Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

международен проект - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет

университетски проект РД-08-318 "Германистиката - вчера, днес и утре", 2015

университетски проект "Език - литература – медии“, № РД-10-440/07.03.2016 г.

университетски проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие ”, 2017

Университетски проект РД-08-157/09.02.2018 "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет", р-л доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева, 2018

Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л д-р Даниела Кирова

Проект РД 19-08-05/ 2019г. " Език и комуникация - медиалингвистични измерения", р-л д-р Гергана Герова, 2019

Членства в научни организации

Съюз на германистите в България

Дисертации

2015г. - 2015 - Отношението на лексикографската еквивалентност в двуезикови речници с немски и български език. Автореферат на дисертация, Шумен:Университетско издателство: „Епископ Константин Преславски” - 1

Учебни помагала

2005г. - Помагало за кандидатстуденти по немски език. Университетско издателство, Шумен, 2005. (в съавторство) - 7

Статии

2016г. - Zur Aequivalentendifferenzierung in zweisprachigen Woerterbuechern am Beispiel des Sprachenpaars Deutsch und Bulgarisch. В: Митева, Н., Бойчева, С., Кирова, Д.: Език - литература - медии, ел. издание, Издателство на ШУ, 2016 - 4

2014г. - Разграничаване на еквивалентите в двуезичните речници на немски и български език. B: А. Димова; С. Бойчева; А. Димитрова (съст.). Език и комуникация в образователната и научната сфера. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 68 - 89. - 4

2013г. - Двуезичните речници с немски и български език като помощни средства при възприемане и създаване на чуждоезичен текст. Годишник, т.XXІV А, 2013, с.277 - 290. - 4

2012г. - “Die zweisprachigen Woerterbuecher mit Deutsch und Bulgarisch und ihr Nutzwert ber der Textproduktion und –rezeption”. В: Pavel Petkov, Snezhana Boycheva, Antoaneta Dimitrova (Hg.), unter Mitarbeit von Katalin Sebestyen. Sprache der Kultur und Kultur der Sprache, Festschrift fuer Prof. Dr. sc. Ana Dimova, , Veliko Tarnovo: Faber, 2012, с. 148-156. - 4

2009г. - „Лексикографията – минало и настояще” – В: Всекидневието – места, памет, езици. Фабер: Велико Търново, 2009 (Научна конференция „Всекидневието – места, памет, езици”, май 2008 г., Шумен) , стр. 277 – 284 - 4

2009г. - „За някои особености на двуезичните речници с немски и български език” – В: Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес. Наука и икономика: Варна, 2009 (Кръгла маса „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, юни 2009 г., Варна) издателство „Наука и икономика” гр. Варна; стр. 281 - 287 - 4

2008г. - "Исторически преглед на двуезичните речници с немски и български език". В: Годишник на МГУ “Св. Иван Рилски”, Том 51, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2008 г. София, стр.105-110 - 4

2003г. - SMS - eine neue Kommunikationsform. Sprachanalyse der SMS.// International scientific conference Unitech `03 Gabrovo, 2003, S. 206-210 - 4