Проф. д.и.н. Бисер Христов Георгиевабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(733) "Име: Бисер Христов Георгиев Националност: българин Образование: Средно: Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” гр. В. Търново, немски и руски език Висше Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, спец. „История”, втора специалност „Руска филология” Второ висше: ВИАС, спец. „Международни икономически отношения”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(278) "1997 – 2003 – ДИПКУ Варна към ШУ „Еп. К. Преславски” – гл. асистент 2003 – 2010 - ШУ „Еп. К. Преславски” – гл. асистент 2010 – 2012 - ШУ „Еп. К. Преславски” – доцент" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(349) "1997 – 2003 – ДИПКУ Варна към ШУ „Еп. К. Преславски” – гл. асистент 2003 – 2010 - ШУ „Еп. К. Преславски” – гл. асистент 2010 – 2013 - ШУ „Еп. К. Преславски” – доцент 2016 - ШУ „Еп. К. Преславски” – професор" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(100) "доктор - 1996 г. доцент - 2010 г. д.и.н. - 2014 г. професор - 2016 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(596) "История на Българското възраждане Увод в историческото изследване Архивистика Музеология История на религиите Културно-историческо наследство ХV - XIX век Политическата култура на българите през ХIХ век Стопанска история История на България 1878 - 1944 г. Увод в историческото познание Съвременна обща история Културология" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(4) "не" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(215) "История на България 1878 - 1918 г. История на Българското възраждане Стопанска история История на политическата култура" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(4) "не" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(35) "директор, мениджър" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(266) "Георгиев Б. Златен медал за пълен отличен успех 6.00 от при завършването на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново 1986." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д.и.н.  Бисер Христов Георгиев

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: georgievb@dir.bg b.georgiev@shu.bg

Приемно време: сряда 15-17 часа

Завършен университет, специалност

Име: Бисер Христов Георгиев

Националност: българин

Образование:

Средно: Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”

гр. В. Търново, немски и руски език

Висше Великотърновски университет

„Св. св. Кирил и Методий”,

спец. „История”, втора

специалност „Руска филология”

Второ висше: ВИАС, спец. „Международни

икономически отношения”

Месторабота преди постъпване в ШУ

1997 – 2003 – ДИПКУ Варна към ШУ

„Еп. К. Преславски” – гл. асистент

2003 – 2010 - ШУ „Еп. К. Преславски” – гл. асистент

2010 – 2012 - ШУ „Еп. К. Преславски” – доцент

Заемани академични длъжности

1997 – 2003 – ДИПКУ Варна към ШУ

„Еп. К. Преславски” – гл. асистент

2003 – 2010 - ШУ „Еп. К. Преславски” – гл. асистент

2010 – 2013 - ШУ „Еп. К. Преславски” – доцент

2016 - ШУ „Еп. К. Преславски” – професор

Придобити научни степени

доктор - 1996 г.

доцент - 2010 г.

д.и.н. - 2014 г.

професор - 2016 г.

Водени лекции и/или упражнения

История на Българското възраждане

Увод в историческото изследване

Архивистика

Музеология

История на религиите

Културно-историческо наследство ХV - XIX век

Политическата култура на българите през ХIХ век

Стопанска история

История на България 1878 - 1944 г.

Увод в историческото познание

Съвременна обща история

Културология

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

не

Области на научни интереси

История на България 1878 - 1918 г.

История на Българското възраждане

Стопанска история

История на политическата култура

Специализации

не

Заемани ръководни позиции

директор,

мениджър

Държавни и/или научни награди

Георгиев Б. Златен медал за пълен отличен успех 6.00 от при завършването на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново 1986.

Дисертации

2014г. - Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства в народните събрания (авуст 1887 - януари 1908). Шумен 2014 г. - научна степен д.и.н. - 1

1996г. - Либералната (радославистка) партия в България 1886 – 1899. С. 1996 - научна степен д-р - 1

Монографии

2016г. - Георгиев Б. Миражът за „Велика България”. Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854 - 1929). Издателство „Ивис”. В. Търново 2016, 600 стр. - 2

2014г. - Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства (1901 - 1903). В. Търново 2013 (248 с.). - 2

2014г. - Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства (авуст 1887 - януари 1908). Шумен 2014 (607 с.) - 2

2013г. - Георгиев Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на Стамболовото правителство (1887 - 1894). В. Търново 2013. - 2

2010г. - Младолибералната партия в Княжество България. В. Търново 2010 (400 с.) - 2

2007г. - Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция (1899 – 1908). С. 2007 (448 стр.) - 2

2001г. - Либералната (радославистка) партия в България 1886 – 1899. С. 2001 (284 стр.) - 2

1992г. - Западната политическа мисъл. Либерализмът (избрана библиография). С. 1992. - 2

Учебници

2017г. - Георгиев Б. Факти и личности от историята на Българското възраждане. Част І. В. Търново 2017, Издателство „Ивис”, 184 с. - 6

2013г. - Георгиев Б. Кратка история на религиите. В. Търново 2012 (в съавторство с И. Топалилов и Д. Петров). - 6

2011г. - Нашите възрожденци. Учебно помагало по История на Българското възраждане. Част І. Културни и просветни дейци. В. Търново 2011. 140 с.Кратка история на по-значимите световни религии. В. Търново 2012 (съвместно с И. Топалилов и Д. Петров) - 6

2007г. - История на България (1878 – 1944). Учебник за задочно и дистанционно обучение. І част. Българския народ и държава от Освобождението до края на ХІХ век. С.2007 (292 стр.) - 6

Учебни помагала

2013г. - Георгиев Б. История на религиите в Европа и Близкия изток. Шумен 2013. - 7

2013г. - Георгиев Б. История на религиите в Далечния Изток и Доколумбова Северна и Южна Америка. Шумен 2013. - 7

2013г. - Георгиев Б. История на Българското възраждане. Част I. Шумен 2013. - 7

Студии

2018г. - Георгиев Б. Проблемите в отношенията между д-р В. Радославов и цар Фердинанд в годините на Първата световна война – България - Германия. Първата световна война. Поуки за бъдещето. Варна 2018, с. 65-86. - 3

2017г. - Георгиев Б. Роль д-ра В. Радославова в болгаро-румынских отношениях в 1916-1917 г. – Первая мировая война. Взгляд спустя столетие. Москва 2017 - 3

2016г. - Георгиев Б. Дипломатическая деятельность д-ра Васила Радославого в 1914 году. – Первая мировая война. Взгляд спустя столетие. Москва 2016, с. 220-241. - 3

2015г. - Георгиев, Б. Парламентарната опозиция в Петото обикновено народно събрание и вътрешната политика на Стамболовото правителство през 1887 г. България във война и мир. Историкии т. 8. В. Търново 2015, с. 92-117. - 3

2014г. - Парламентарната опозиция в Единадесетото обикновено народно събрание и вътрешната политика на П. Каравелов (1901 г.). - Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 10. Варна 2014, с. 92-130. - 3

2014г. - Георгиев, Б. Младолибералната партия и балканската политика на Второто стамболовистко правителство. – В: Сборник в чест на 60-годишнината на професор Христо Матанов. С. 2014, с. 613-632. - 3

2012г. - Георгиев Б. Вътрешнополитически възгледи и дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 - 1912 г.). Общ обем 36 стр. Публикувана на сайта на Третия международен конгрес по българистикa. - 3

2011г. - Георгиев Б. Алтернативният път на Димитър Тончев за разрешаването на българския национален въпрос през първото десетилетие на ХХ век. –Интелектуалците в политиката. Научна конференция в Нов български университет. С. 2011. Публикувана на сайта на Нов български университет. Общ обем 24 стр. - 3

2011г. - Младолибералната партия и българския национален въпрос (1904 – 1908). – Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски. В. Търново 2011, с. 429 - 465. - 3

2011г. - Либералната партия в Княжество България 1886 – 2008. Епископ-константинови четения. т. 17. Шумен 2011, с. 13-34. - 3

2010г. - Георгиев Б. Възгледи и зейност на либералите тончевисти по основните стопански проблеми на България (1903 – 1908 г.). - България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения. Том втори, секция „История”, секцзия „Икономика”. С. 2010, с. 114-144. - 3

1998г. - Възможности за повишаване на квалификацията на учителите, предоставена от ИПКУ “Д-р Петър Берон” – гр. Варна. Наръчник по организация и управление наобразованието. т. VІ. С. 1998, кн. 8, с. 1 – 69. - 3

1998г. - Квалификацията на педагогическия персонал в областта на средното образование – реалности и перспективи. Наръчник по организация и управление на образованието. т. VІ. С. 1998, кн. 9 и С. 1999, кн. 5-6, (72 стр.). - 3

Статии

2018г. - Георгиев Б. Вступление Болгарии в Первую мировую войну: к вопросу о выборе 1915 года. – Современная научная мысль. Москва 2018, № 3, с. 42-59. - 4

2017г. - Георгиев Б. Български видни политици от ХІХ век като ученици и студенти (Васил Радославов и Димитър Вачов). – Sladem Dzis Stapam Nauczycieli. Poznan 2017, s. 101-114. - 4

2017г. - Георгиев, Б. Социалната политика на Българската държава през Първата световна война. Историкии. т. 9. В. Търново 2016, к. 76-93. - 4

2016г. - Георгиев Б. Д-р В. Радославов като оратор, литератор и публицист. – Писменост, книжовници, книги: българската следа в Културната история на Европа. Материали от Петата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” - Шумен 26-28.04.2016 година. Шумен 2018, с. 338-350. - 4

2015г. - Georgiev, B. Attempt to create a Christian Democratic Party in Bulgaria at the end of World War I. - Studia Academika Sumenensia, Christianity in Southeastern Europe (Civilizational and Political Perspective), 2015, Vol. 2, s. 57-72. - 4

2015г. - Парламентарната опозиция и просветната политика на Либералната партия (1899 - 1900 г.). - Любословие. Граници и войни., с. 245-254. № 15. Шумен 2015, с. 245-254. - 4

2015г. - Georgiev, B., Topalilov, I., Vatashki, R. ‘Christianity in Southeastern Europe (Civilizational and Political Perspective’ - Studia Academika Sumenensia, Christianity in Southeastern Europe (Civilizational and Political Perspective), 2015, Vol. 2, s. 5-7. - 4

2012г. - Либералната (радославистка) партия и балканската политика на Второто стамболовистко правителство (1903 – 1908 г. - България и Балканите в сферата на европейските влияния през XIX - ХХ век. Сборник статии. Международна научна конференция. В. Търново 2012, с. 130-145. - 4

2012г. - Някои неизяснени аспекти, свързани със създаването на първите военни униформи в Княжество България до Съединението. - Историкии. т. 5. В. Търново 2012, с. 168-183. - 4

2011г. - Болгарское русофобство как фактор включения Болгарии в Первой мировой войне. – Геополитика, международные отношения, государственная безопасность, фундаментальные и прикладные исследования. Сборник статьей Пятой международной научно-практической конференции. Сaкт-Петербург 2011, с. 47-52. - 4

2011г. - Борбата на либералите тончевисти срещу правителствата на Демократическата и Прогресивнолибералната партия (1901 – 1903). Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Изследвания по случай 70 години от рождението му. В. Търново 2011, с. 132-144. - 4

2011г. - Създаване на програмата на Тончевистката партия. – Понятия, времена, промени. Историята: време и реалности. т. 7. Варна 2011, с. 129-150. - 4

2008г. - Отношение либеральной партии в Болгарии к армянскому национально-освободительному движению в Османской империи во второй половине 90-ых годов ХІХвека. Международная конференция „Армения и Болгария: прошлое, настоящее, будущее”. Ереван 2008. - 4

2008г. - Либералите тончевисти и вътрешната политика на Второто стамболовистко правителство (1903 – ). Съвременната история: времена, реалности, промени. Варна 2008, с. 128 - 153 - 4

2007г. - Промените в социалната структура на Либералната (радославистка) партия в края на ХІХ и началото на ХХ век, и тяхната роля за развитието на политическата икултура. Историкии. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70 годишнина. Шумен 2007, с. 285 - 303 - 4

2004г. - Политическата култура на Либералната (радославистка) партия, отразена в програмните и документи от ХІХ век. В. Понятия, времена, ценности в историческотообразование. Варна 2004, с. 223 – 244 - 4

2003г. - Използването на съвременни методи при проверката на знанията по нова история на България. В. Съвременни методи в системата на учебния процес по история.С. 2003, с. 5-12 - 4

2001г. - Социалнага характеристика на Либералната (радославистка) партия в края на ХІХ век. История. 2001, кн. 1 - 4

2000г. - Либералната партия и стопанската политика на Народната партия (1895 – ), Проблеми на стопанската история. С. 2000 г., с. 103-118 - 4

1999г. - Използването на срочен трудов договор в областта на средното образование. Наръчник по организация и управление на образованието. т. VІ., 1999, кн. 1 - 4

1998г. - Употребата на някои основни понятия в уроците за култура в учебниците по нова и най-нова история в средния курс. Квалификацията на учителите – реалности иперспективи. Сборник доклади. т. ІІ. Варна 1998, с. 25-29 - 4

1995г. - Академик Иван Снегаров за монархията и българската църква. Панорама, 1995, кн. 2 - 4

1993г. - Организационно изграждане на Радославистката партия (1894 – 1899). Исторически преглед, 1993, кн. 1, с. 129-146. - 4

1993г. - (1894 – 1899). Исторически преглед, 1993, кн. 1, с. 129-146 - 4

1992г. - Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894). Исторически преглед, 1992, кн. 1-2, с. 113-129 - 4

1992г. - Либералните идеи в България, съвм. с доц. д-р Д. Саздов, Панорама, 1992, кн. 1, с. 138-148 - 4

1992г. - Участието на либералите радослависти в правителството на Константин Стоилов (май – декември ). България, Балканите и Европа. Сборник в чест на проф. д-р Симеон Дамянов. В. Търново 1992, с. 209 – 217 - 4

1992г. - Българският консерватизъм отдалеч и в ретроспектива. Панорама, 1992, кн. 3-4, с. 82-85 - 4

1992г. - Преди 110 години. Вижданията на един български консерватор от края на ХІХ век за политическата уредба на свободна България. Панорама, 1992, кн. 3-4, с.134-148 - 4

1991г. - Отношението на либералите радослависти към политиката на Константинстоиловото правителство по помирението с Русия и разрешаването наофицерско-емигрантския въпрос (1894 – 1898). Военноисторически сборник, 1991, кн. 3, с. 15-35 - 4

1990г. - Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн.2, с. 25-42 - 4

1989г. - БРСДП (т.с.) и провъзгласяването независимостта на България през 1908 г., съвм. с Ив. Ангелова, Исторически преглед, 1989, кн. 4, с. 47-63 - 4

Доклади

2018г. - Георгиев Б. Стратегическото значение на Черноморския регион в политиката на българските правителства от Съединението до включването на България в Първата световна война. – ЧОРНЕ МОРЕ ТА ПРИЧОРНОМОР’Я ЯК КОНТАКТНА ЗОНА ЦИВІЛІЗАЦІЙ ТА КУЛЬТУР. ІХ Дриновски четения. Харков 2018. - 5

2018г. - Георгиев, Б. доклад Болгарская позиция относительно судьбы Юго-Восточной Европы в конце Первой мировой войны. – Международна научна конференция 1918 РІК В ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: до 100-РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УНР та 100-РІЧЧЯ ВІДРОДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (1918 година д историята на Централна и Източна Европа: 100 години от обявяването на УНР и 100-годишнина от възраждането на полската цивилизация). Харков, Украйна, 27-28 септ. 2018 г. - 5

2018г. - Георгиев Б. Опитът да оправдаеш собствената си и националната кауза (емигрантската дейност на д-р В. Радославов) - Национална научна конференция „България в Голямата война (1918)“ Плевен 20-21 септември 2018 г. - 5

2018г. - Георгиев, Б. доклад Парламентаризъм и политиканство в Осмото обикновено народно събрание. – Шеста национална конференция по История, археология и културен туризъм „БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ: БИТ, ДУШЕВНОСТ, НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ“. Шумен, 24-26 април 2018 г. - 5

2018г. - Георгиев, Б. доклад Болгарская позиция относительно судьбы Восточной Европы после Первой мировой войны. – Азербайджанская народная республика: яркая страница истории государственности Азербайджана. Баку-Генджа, Азърбайджан, 26-30 юни 2018 г. - 5

2018г. - Георгиев, Б. доклад и презентация Проблемите в отношенията между д-р В. Радославов и цар Фердинанд в годините на Първата световна война. – Научна конференция с международно участие „България - Германия. Първата световна война. Поуки за бъдещето”. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна, 26 септ. 2018 г. - 5

2018г. - Георгиев, Б. пленарен доклад «Опитите на либералното правителство да потуши войнишкото недоволство в годините на ПСВ» в Кръгла маса „100 години Войнишко въстание”. – Радомир, 27 септ. 2018. - 5

2017г. - Георгиев, Б. Роль д-ра В. Радославова в болгаро-румынских отношениях в 1916-1917 г. Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Москва, 29 ноември - 2 декември 2016. - 5

2016г. - Георгиев Б. Д-р В. Радославов като оратор, литератор и публицист. Доклад. Пета национална конференция „Пътуване към България”. Шумен 2016 - 5

2016г. - Георгиев Б. – Роль д-ра В. Радославова в болгаро-румынских отношениях в 1916 г. – VI Международная научно-практическая конференция «1916 ГОД В ИСТОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ВЗГЛЯД СПУСТЯ СТОЛЕТИЕ. Москва 29 ноем. – 5 дек. 2016. - 5

2016г. - Георгиев, Б. Славянската солидарност, изразена през 70-те години на ХІХ век от български видни политици като ученици и студенти. Международна научна конференция KRAJOBRAZ PO TRANSFORMACJI CONSPECTUS PERMUTATIONUM Познан, Полша,, 21 XI - 22 XI 2016 - 5

2016г. - Георгиев, Б. Д-р В. Радославов като оратор, литератор и публицист. Международна научна конференция Пътуване към България. Шумен, април 2016 г. - 5

2015г. - Дипломатическая деятельность д-ра Васила Радославова в 1915 году. - V-я международная научно-практическая конференция 1915 год. Москва 1915. - 5

2014г. - Дипломатическая деятельность д-ра Васила Радославова в 1914 году. - ІV-я международная научно-практическая конференция 1914 год. От мира к войне. Взгляд спустя столетие. Москва 1914. - 5

2014г. - Третяя международная научно-практической конференции „Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы”. - ІV-я международная научно-практическая конференция 1914 год. От мира к войне. Взгляд спустя столетие. Москва 1914. - 5

2012г. - Георгиев Б. Вътрешнополитически възгледи и дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 - 1912 г.). Общ обем 36 стр. Доклад на Третия международен конгрес по българистика. - 5

2012г. - Георгиев Б. Стратегическото значение на Черноморския регион за българските правителства от Съединението до Балканските войни. Десета международна конференция „Сигурността в Югоизточна Европа”. Доклад. С. 2012, с. 1-10. - 5

2011г. - Георгиев Б. Алтернативният път на Димитър Тончев за разрешаването на българския национален въпрос през първото десетилетие на ХХ век. –Интелектуалците в политиката. Научна конференция в Нов български университет. Доклад. Общ обем 24 стр. - 5

2011г. - Алтернативният път на Димитър Тончев за разрешаването на българския национален въпрос през първото десетилетие на ХХ век. – Интелектуалците в политиката. Научна конференция. Нов Български университет. С. 2011 – публикувани материали на сайта на НБУ. - 5

2011г. - Болгарское русофобство как фактор включения Болгарии в Первой мировой войне. – Геополитика, международные отношения, государственная безопасность, фундаментальные и прикладные исследования. Пятая международная научно-практической конференция. Сaкт-Петербург 2011 - 5

2011г. - Създаване на програмата на Тончевистката партия. – Понятия, времена, промени. Историята: време и реалности.. ДИПКУ Варна 2011. - 5

2011г. - Пленарен доклад. Либералната партия в Княжество България 1886 – 2008. Епископ-константинови четения. т. 17. Шумен 2011, с. 13-34. - 5

2011г. - Либералната (радославистка) партия и балканската политика на Второто стамболовистко правителство (1903 – 1908 г.). – Българите и европейските ценности. Научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново. 2011. - 5

2010г. - Борбата на либералите тончевисти срещу правителствата на Демократическата и Прогресивнолибералната партия (1901 – 1903). 30 години катедра «Нова обща история». ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий».В. Търново 2010. - 5

2009г. - Възгледи и дейност на либералите тончевисти по основните стопански проблеми на България (1903 – 1908 г.). Икономическата, историческата и юридическата наука в полза на България. Научна конференция в УНСС, С. 2009. - 5

2008г. - Либералите тончевисти и вътрешната политика на Второто стамболовистко правителство (1903 – 1908 г.). Съвременната история: времена, реалности, промени. Варна 2008. - 5

2000г. - Формиране на буржоазната политическа култура на българина след Освобождението – участие в научна конференция на тема „Понятия, времена, ценности висторическото образование”. Варна 2000 - 5

1997г. - Нормативните документи в областта на средното образование и тяхното приложение в практиката. Национална конференция на Организацията на обединените училища в България към ООН. Смолян 1997. - 5

1993г. - Демократическите традиции в българското образование. Национална конференция на Организацията на обединените училища в България към ООН. С. 1993. - 5

1988г. - Българският въпрос от Московската до Берлинската конференция (1943 – ) – участие в научна конференция „Млади аспиранти. Пролетен колоквиум”. В. Търново1988 - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Георгиев Б. Няколко думи за значението на тази книга. – Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 5-8. - 10

2018г. - Георгиев, Б. Отзыв на автореферат диссертации Миколенко Дмитрия Валерьевича «Политическое наследие Стефана Стамболова в построении болгарской государственности (1895–1920 гг.)», поданной на соискание научной степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. Харков. ноември 2018 г. - 10

2015г. - Изследователски поглед век след събитието. - Любословие. Граници и войни., с. 245-254. № 15. Шумен 2015, с. 319-323. - 10

2012г. - Да изберем училище за новия век. С. 2012 - 10

2012г. - Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове€ Специална част. Модул 3. История на България. Автор: Д. Саздов и др. - 10

2011г. - Да изберем училище за новия век. С. 2011. - 10

2010г. - Да изберем училище за новия век. С. 2010. - 10

2009г. - Да изберем училище за новия век. С. 2009. - 10

2008г. - Да изберем училище за новия век. С. 2008. - 10

2007г. - Да изберем училище за новия век. С. 2007. - 10

2006г. - Да изберем училище за новия век. С. 2006. - 10

2005г. - Да изберем училище за новия век. С. 2005. - 10

2004г. - Понятия, времена, ценности в историческото образование. Варна 2004. (съвместно с проф. В. Великов) - 10

2004г. - Да изберем училище за новия век. С. 2004. - 10

2003г. - Съвременни методи в системата на учебния процес по история. С. 2003. - 10

2003г. - Да изберем училище за новия век. С. 2003. - 10

2002г. - Да изберем училище за новия век. С. 2002. - 10

2001г. - Да изберем училище за новия век. С. 2001. - 10

2000г. - Да изберем училище за новия век. С. 2000. - 10

1999г. - Да изберем училище за година 2000. С. 1999. - 10

1999г. - Наръчник по организация и управление на образованието. т. V Учебни планове и програми.. Съставителство. С. 1999. - 10

1998г. - Наръчник по организация и управление на образованието. т. ІV. Организация на учебния и възпитателния процес. С. 1998. - 10

1997г. - Наръчник по организация и управление на образовението. т. ІІІ. Трудово-правни отношения. С. 1997. - 10

1996г. - Наръчник по организация и управление на образованието. т. ІІ Финансиране и материална база. С. 1996. - 10

1995г. - Наръчник по организация и управление на образованието. т. І. Общи и устройствени актове. С. 1995. Съставителство. - 10

Цитирания

2018г. - Участие в радиопредаване "Корупцията в България 1878-1944" по радио „Шумен” ноември 2018. - 11

2018г. - Георгиев Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства (1901 - 1903). В. Търново 2013. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 14. - 11

2018г. - Георгиев Б. Миражът за „Велика България”. Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854 - 1929). В. Търново 2016, с. 52 сл. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 21. - 11

2018г. - Георгиев Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на Стамболовото правителство (1887 - 1894). В. Търново 2013, с 11 сл., 24 сл. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 22. - 11

2018г. - Георгиев Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства (август 1887 - януари 1908). Шумен 2014, с. 80 сл. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 25. - 11

2018г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България (1886 - 1899). С. 2001, с. 130-131. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 36. - 11

2018г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция (1899 - 1908). С. 2007, с. 53 сл. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 65. - 11

2018г. - Георгиев Б. Младолибералната партия в Княжество България. В. Търново 2010, с. 58 сл, Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 65. - 11

2018г. - Георгиев Б., Нашите възрожденци. Част І. Културни и просветни дейци. В. Търново 2012, с. 101-102. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 133. - 11

2018г. - Георгиев Б. Вътрешнополитически възгледи и дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886-1912 г.). Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г. Секция „История и археология”. Подсекция „Нова българска история”. С. 2014, с. 69. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 135. - 11

2018г. - Георгиев Б., Ангелова, Ив. БРСДП (т.с.) и провъзгласяването независимостта на България през 1908 г. – Исторически преглед, 1989, кн. 4, с. 47-63. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 136. - 11

2018г. - Георгиев Б. Социалната политика в законодателството на българската държава през Първата световна война. – Историкии. т. 9. В. Търново 2016, с. 84-85. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 225. - 11

2018г. - Георгиев Б. Вступление Болгарии в Первую мировую войну: к вопросу о выборе 1915 года. – Современная научная мысль. Москва 2018, № 3, с. 54. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 235. - 11

2018г. - Георгиев Б. Дипломатическая деятельность д-ра Васила Радославого в 1914 году. – Первая мировая война. Взгляд спустя столетие. Москва 2016, с. 220-241. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 412. - 11

2018г. - Георгиев Б. Ролята на д-р В. Радославов за включването на България в Първата световна война. – Историкии. т. 11. В. Търново 2018. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 412. - 11

2018г. - Георгиев Б. Западната политическа мисъл. Либерализмът (избрана библиография). С. 1992. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 507. - 11

2018г. - Георгиев Б. Факти и личности от историята на Българското възраждане. Част І. В. Търново 2017. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 507. - 11

2018г. - Георгиев Б. Български видни политици от ХІХ век като ученици и студенти (Васил Радославов и Димитър Вачов). – Sladem Dzis Stapam Nauczycieli. Poznan 2017, s. 101-114. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 507. - 11

2018г. - Георгиев, Б. Парламентарната опозиция и просветната политика на Либералната партия (1899 - 1900 г.). – В: Любословие, 2015, № 15, с. 245-254. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 507. - 11

2018г. - Георгиев Б. Парламентарната опозиция в Петото обикновено народно събрание и вътрешната политика на Стамболовото правителство през 1887 г. – България във война и мир. Историкии т. 8. В. Търново 2015, с. 92-117. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 507. - 11

2018г. - Георгиев Б. Парламентарната опозиция в Единадесетото обикновено народно събрание и вътрешната политика на П. Каравелов (1901 г.). – Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 10. Варна 2014, с. 92-130. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 507. - 11

2018г. - Георгиев, Б. Младолибералната партия и балканската политика на Второто стамболовистко правителство. – Сборник в чест на 60-годишнината на професор Христо Матанов. С. 2014, с. 613-632. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 508. - 11

2018г. - Георгиев, Б. Либералната (радославистка) партия и стопанската политика на Второто стамболовистко правителство. (1903 - 1908 г.). – България и Балканите в сферата на европейските. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 508. - 11

2018г. - Георгиев Б. Младолибералната партия и българския национален въпрос (1904 – 1908). – Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски. В. Търново 2011, с. 429 – 465. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 508. - 11

2018г. - Георгиев Б. Либералната партия в Княжество България 1886 - 1908. – Епископ-Костантинови четения. т. 17. Шумен 2011, с. 13-34. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 508. - 11

2018г. - Георгиев Б. Борбата на либералите тончевисти срещу правителствата на Демократическата и Прогресивнолибералната партия (1901 - 1903). Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Изследвания по случай 70 години от рождението му. В. Търново 2011, с. 132-144. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 508. - 11

2018г. - Георгиев Б. Болгарское руссофобство как фактор включения Болгарии в Первой мировой войне. – Геополитика. Международные отношения. Санкт-Петербург 2011, с. 47-52. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 508. - 11

2018г. - Георгиев Б. Възгледи и дейност на либералите тончевисти по основните стопански проблеми на България (1903 - 1908 г.). – България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения. Том втори, секция „История”, секция „Икономика”. С. 2010, с. 114-133. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 508. - 11

2018г. - Георгиев, Б. Либералите тончевисти и вътрешната политика на Второто стамболовистко правителство. (1903 - 1908 г.). – В: Съвременната история. Времена, реалности, промени. Варна 2008, с. 128-153. Цит. от Тодоров, Т. Ст. Никола Мушанов - живот и обществена дейност. В. Търново 2018, с. 508. - 11

2017г. - Георгиев Б. Миражът за „Велика България”. Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854 - 1929). В. Търново 2016, с. 133. Цит. от Чеке, М., Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на ХІХ век. В. Търново 2017 с. 63 - 11

2017г. - Георгиев Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства (август 1887 - януари 1908). Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2014, с. 179. Цит. от Чеке, М., Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на ХІХ век. В. Търново 2017 с. 64. - 11

2017г. - Георгиев, Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на Стамболовото правителство (1887 - 1894). В. Търново 2013. Цит. от Чеке, М., Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на ХІХ век. В. Търново 2017 с. 263. - 11

2017г. - Георгиев Б. Младолибералната партия в Княжество България. В. Търново 2010, с. 400. Цит. от Миколенко, Д. Страстi за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895–1920 роках. Харков 2017, с. 737. - 11

2017г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стефан Стамболов (1887 - 1894 г.) по българския национален въпрос. –Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 25-42. Цит. от Миколенко, Д. Страстi за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895–1920 роках. Харков 2017, с. 737. - 11

2017г. - Георгиев, Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 - 1894).- В: Исторически преглед, 1992, кн. 1-2, с. 113-129. Цит. от Миколенко, Д. Страстi за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895–1920 роках. Харков 2017, с. 737. - 11

2017г. - Георгиев Б. Организационно изграждане на Радославистката партия (1894 – 1899). Исторически преглед, 1993, кн. 1, с. 129-146. Цит. от Миколенко, Д. Страстi за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895–1920 роках. Харков 2017, с. 737. - 11

2017г. - Георгиев, Б. Социалната характеристика на Либералната (радославистка) партия през ХІХ и началото на ХХ век. – В: История, 2001, кн. 4, с. 45-55. Цит. от Миколенко, Д. Страстi за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895–1920 роках. Харков 2017, с. 737. - 11

2017г. - Георгиев Б. Участието на либералите радослависти в правителството на Константин Стоилов (май – декември 1894 г.). – България, Балканите и Европа. Сборник в чест на проф. д-р Симеон Дамянов. В. Търново 1992, с. 209-217. Цит. от Миколенко, Д. Страстi за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895–1920 роках. Харков 2017, с. 737. - 11

2017г. - Георгиев, Б. Либералната (радославистка) партия в България 1886 - 1899. С. 2001, с. 284. Цит. от Миколенко, Д. Страстi за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895–1920 роках. Харков 2017, с. 737. - 11

2017г. - Георгиев Б. Миражът за „Велика България”. Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854 - 1929). В. Търново 2017. Цит. от Саздов, Д. Мисията на Фердинанд в България. С. 2017, с. 351. - 11

2017г. - Георгиев, Б. Либералната (радославистка) партия в България 1886 - 1899. С. 2001. Цит. от Саздов, Д. Мисията на Фердинанд в България. С. 2017, с. 350. - 11

2017г. - Георгиев, Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства 1901 - 1903 г. В. Търново 2013. Цит. от Чеке, М., Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на ХІХ век. В. Търново 2017 с. 263. - 11

2017г. - Георгиев Б., Нашите възрожденци. Част І. Културни и просветни дейци. Издателство „Ивис”. В. Търново 2012, с. 21-24. Цит. от Чеке, М., Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на ХІХ век. В. Търново 2017 с. 14, 19. - 11

2017г. - Георгиев Б. Младолибералната партия в Княжество България. В. Търново 2010. Цит. от Чеке, М., Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на ХІХ век. В. Търново 2017 с. 34. - 11

2017г. - Георгиев, Б. Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция (1899 - 1908). С. 2007, с. 374-376. Цит. от Чеке, М., Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на ХІХ век. В. Търново 2017 с. 8. - 11

2017г. - Георгиев, Б. Либералната (радославистка) партия в България 1886 - 1899. С. 2001. Цит. от Чеке, М., Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на ХІХ век. В. Търново 2017 с. 263. - 11

2017г. - Георгиев, Б. Отношението на либералите радослависти към политиката на Константин-Стоиловото правителство по помирението с Русия и разрешаването на офицерско-емигрантския въпрос (1894 - 1898). – Военноисторически сборник, 1991, кн. 3. Цит. от Чеке, М., Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на ХІХ век. В. Търново 2017 с. 263. - 11

2017г. - Георгиев, Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стефан Стамболов (1887 - 1894 г.) по българския национален въпрос. – Военноисторически сборник, 1990, № 2. Цит. от Чеке, М., Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на ХІХ век. В. Търново 2017 с. 263. - 11

2016г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България (1886 - 1899). С. 2001. Цит. от Саздов, Д. Мисията на Фердинанд в България. С. 2016, с. 315. - 11

2014г. - Георгиев, Б. Болгарское русофобство как фактор включения Болгарии в Первой мировой войне. – Геополитика, международные отношения, государственная безопасность, фундаментальные и прикладные исследования. Сборник статьей Пятой международной научно-практической конференции. Сaкт-Петербург 2011, с. 47-52. Цит. от Минков, Ст. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен 2013, с. 95, 337 - 11

2014г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България 1886 – 1899. С. 2001. Цит. от Живков, Св. Прогресивнолибералната партия в България: с Русия политика не правим! 1899 - 1920 С. 2014, с. 11, 96, 97, 462. - 11

2014г. - Георгиев Б. Младолибералната партия в Княжество България. В. Търново. 2010. Цит. от Живков, Св. Прогресивнолибералната партия в България: с Русия политика не правим! 1899 - 1920 С. 2014, с. 11, 462. - 11

2014г. - Георгиев Б. Социалната характеристика на либералната (радославистка) партия през XIX и началото на ХХ век. История, 2001, кн. 4, с. 45-55. Цит. от Живков, Св. Прогресивнолибералната партия в България: с Русия политика не правим! 1899 - 1920 С. 2014, с. 462. - 11

2012г. - Георгиев Б. Младолибералната партия в Княжество България. В. Търново. 2010. Цитирано в Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Специална част. Модул 3. История на България. Автор: Д. Саздов и др. С. 2012, с. 160. - 11

2012г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България 1886 – 1899. С. 1996. Цитирано в Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Специална част. Модул 3. История на България. Автор: Д. Саздов и др. С. 2012, с. 160 - 11

2012г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция (1899 – 1908). С. 2007. Цитирано в Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Специална част. Модул 3. История на България. Автор: Д. Саздов и др. С. 2012, с. 160. - 11

2012г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1899). С. 2001. Цит. от Саздов Д. Икономическото и социалното развитие на Българпя в програмната политика на българската буржоазия (1879 – 1918 г.). С. 2012, с. 49 - 11

2012г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1899). С. 2001. Цит. от Саздов Д. Икономическото и социалното развитие на Българпя в програмната политика на българската буржоазия (1879 – 1918 г.). С. 2012, с. 51. - 11

2012г. - Георгиев Б. Младолибералната партия в Княжество България. В. Търново. 2010. Цит. от Саздов Д. Икономическото и социалното развитие на Българпя в програмната политика на българската буржоазия (1879 – 1918 г.). С. 2012, с. 58. - 11

2012г. - Георгиев Б. Младолибералната партия в Княжество България. В. Търново. 2010. Цит. от Саздов Д. Икономическото и социалното развитие на Българпя в програмната политика на българската буржоазия (1879 – 1918 г.). С. 2012, с. 61. - 11

2011г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 16. - 11

2011г. - Георгиев Б. Социалната характеристика на Либералната (радославистка) партия през XIX и началото на XX век. – История, 2001, кн. 4. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 16. - 11

2011г. - Георгиев Б. Отношението на либералите радослависти към политиката на Константин-Стоиловото правителство по помирението с Русия и разрешаването на офицерско-емигрантския въпрос. Военноисторически сборник, 1991, кн. 3, с. 15-35. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 16. - 11

2011г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 16. - 11

2011г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция (1899 – 1908). С. 2007. Цит. от Ангелова Р. Българският следосвобожденски политически елит от Императорския Новорусийски университет. – Епископ-Константинови четения. т. 17. Шумен 2011, с. 69. - 11

2011г. - Георгиев Б. Младолибералната партия в Княжество България. В. Търново. 2010. Цит. от Ангелова Р. Българският следосвобожденски политически елит от Императорския Новорусийски университет. – Епископ-Константинови четения. т. 17. Шумен 2011, с. 69. - 11

2011г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1899). С. 2001. Цит. от Ангелова Р. Българският следосвобожденски политически елит от Императорския Новорусийски университет. – Епископ-Константинови четения. т. 17. Шумен 2011, с. 69. - 11

2011г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894). Исторически преглед, 1992, кн. 1-2. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 16. - 11

2011г. - Георгиев Б. Социалната характеристика на Либералната (радославистка) партия през XIX и началото на XX век. – История, 2001, кн. 4. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 16. - 11

2011г. - Георгиев Б. Отношението на либералите радослависти към политиката на Константин-Стоиловото правителство по помирението с Русия и разрешаването на офицерско-емигрантския въпрос. Военноисторически сборник, 1991, кн. 3. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 357. - 11

2011г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 358. - 11

2011г. - Георгиев Б. Социалната характеристика на Либералната (радославистка) партия през XIX и началото на XX век. – История, 2001, кн. 4. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 358. - 11

2011г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894). Исторически преглед, 1992, кн. 1-2. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 16. - 11

2011г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България 1886 – 1899. С. 2001, с. 16. Цит. от Ангелова Р. Миналото на Шумен. В. Търново 2011, с. 133. - 11

2011г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894). Исторически преглед, 1992, кн. 1-2, с. 124-125. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 86. - 11

2011г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894). Исторически преглед, 1992, кн. 1-2. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 358. - 11

2011г. - Георгиев Б. Промените в социалната структура на Либералната (радославистка) партия в края на ХIХ и началото на ХХ век и тяхната роля за развитието на политическата и култура. Историкии. т. 2. Шумен 2007. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 358. - 11

2011г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България 1886 – 1899. С. 2001, с. 207. Цит. от Ангелова Р. Миналото на Шумен. В. Търново 2011, с. 196. - 11

2011г. - Георгиев Б. Промените в социалната структура на Либералната (радославистка) партия в края на ХIХ и началото на ХХ век и тяхната роля за развитието на политическата и култура. Историкии. т. 2. Шумен 2007. Цит. от Палангурски М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. В. Търново 2011, с. 358. - 11

2011г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България 1886 – 1899. С. 2001. Цит. от Ангелова Р. Миналото на Шумен. В. Търново 2011, с. 17. - 11

2011г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България 1886 – 1899. С. 2001, с. 17. Цит. от Ангелова Р. Миналото на Шумен. В. Търново 2011, с. 140. - 11

2010г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция (1899 – 1908). С. 2007. Цит. от Саздов Д. Капитулационният режим в програмите и програмните документи на буржоазните партии в Княжество България (1879 – 1908 г.). - България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения. Том втори, секция „История”, секцзия „Икономика”. С. 2010, с. 67. - 11

2010г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1899). С. 2001, с. 86-87. Цит. от Саздов Д. Капитулационният режим в програмите и програмните документи на буржоазните партии в Княжество България (1879 – 1908 г.). - България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения. Том втори, секция „История”, секцзия „Икономика”. С. 2010, с. 67. - 11

2009г. - Георгиев Б. Преди 110 години. Стоилов до Ал. Батенберг. Панорама, 1992, кн. 3-4, с. 135. Цит. от Петков П. Преди сто и повече години. В. Търново 2009, с. 167. - 11

2008г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България 1886 – 1899. С. 2001. Цит. от Ангелова Р. Нова българска история. Лекционен курс. В. Търново 2008, с. 44 - 11

2008г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894 г.). – Исторически преглед, 1992, кн. 1-2, с. 117-120. Цит. от Палангурски М. Избори по стамболовистки (1887 – 1894 г.). В. Търново 2008, с. 104. - 11

2008г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2. Цит. от Палангурски М. Избори по стамболовистки (1887 – 1894 г.). В. Търново 2008, с. 15. - 11

2008г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894 г.). – Исторически преглед, 1992, кн. 1-2. Цит. от Палангурски М. Избори по стамболовистки (1887 – 1894 г.). В. Търново 2008, с. 15. - 11

2008г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894 г.). – Исторически преглед, 1992, кн. 1-2, с. 124-125. Цит. от Палангурски М. Избори по стамболовистки (1887 – 1894 г.). В. Търново 2008, с. 196. - 11

2008г. - Георгиев Б. Социалната характеристика на Либералната (радославистка) партия през XIX и началото на XX век. – История, 2001, кн. 4, с. 54. Цит. от Палангурски М. Избори по стамболовистки (1887 – 1894 г.). В. Търново 2008, с. 104. - 11

2008г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894 г.). – Исторически преглед, 1992, кн. 1-2, с. 122. Цит. от Палангурски М. Избори по стамболовистки (1887 – 1894 г.). В. Търново 2008, с. 152. - 11

2008г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция (1899 – 1908). С. 2007, с. 53. Цит. от Саздов Д. Социалната политика в законодателството на демократична България (1880 – 1912 г.). С. 2008, с. 336. - 11

2008г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция (1899 – 1908). С. 2007, с. 67-69. Цит. от Саздов Д. Социалната политика в законо-дателството на демократична България (1880 – 1912 г.). С. 2008, с. 349. - 11

2008г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България (1886 - 1899). С. 2001, с. 53. Цит. от Саздов Д. Социалната политика в законодателството на демократична България (1880 – 1912 г.). С. 2008, с. 336. - 11

2008г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1899). С. 2001, с. 67-69. Цит. от Саздов Д. Социалната политика в законодателството на демократична България (1880 – 1912 г.). С. 2008, с. 349. - 11

2008г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1899). С. 2001. Цит. от Саздов Д. Социалната политика в законодателството на демократична България (1880 – 1912 г.). С. 2008, с. 568. - 11

2008г. - Георгиев Б. Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция (1899 – 1908). С. 2007. Цит. от Саздов Д. Социалната политика в законодателството на демократична България (1880 – 1912 г.). С. 2008, с. 568. - 11

2005г. - Георгиев Б. Преди 110 години. Стоилов до Ал. Батенберг. Панорама, 1992, кн. 3-4, с. 134-139. Цит. от Петков П. Екзарх Йосиф I и архиереите в Княжество България „пръв сред равни” или „център и периферия”. - Историята като полифония. В. Търново 2005, с. 243. - 11

2005г. - Георгиев Б. Преди 110 години. Стоилов до Ал. Батенберг. Панорама, 1992, кн. 3-4, с. 139. Цит. от Петков П. Историята като полифония. В. Търново 2005, с. 247. - 11

2004г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894). Исторически преглед, 1992, кн. 1-2, с. 126. Цит. от Николова В. Между консерватизма и либерализма. Народната партия 1894 – 1920. С. 2004, с. 100. - 11

2004г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894). Исторически преглед, 1992, кн. 1-2. Цит. от Николова В. Между консерватизма и либерализма. Народната партия 1894 – 1920. С. 2004, с. 101. - 11

2004г. - Георгиев Б. Преди 110 години. Вижданията на един български консерватор от края на ХІХ век за политическата уредба на свободна България. Панорама, 1992, кн. 3-4, с. 135. Цит. от Петков П. Отражение на предосвобожденски идеи за държавно устройство и управление в българския проект за основен закон от 1879 г. и в Търновската конституция. В. Търново 2004, с. 167. - 11

2003г. - Георгиев Б. Преди 110 години. Вижданията на един български консерватор от края на ХІХ век за политическата уредба на свободна България. Панорама, 1992, кн. 3-4, с. 134-148. Цит. от Петков П. Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856 – 1879 г. В. Търново 2003, с. 280. - 11

2003г. - Георгиев Б. Преди 110 години. Стоилов до Ал. Батенберг. Панорама, 1992, кн. 3-4, с. 135. Цит. от Петков П. Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856 – 1879 г. В. Търново 2003, с. 225. - 11

2000г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 25-42. Цит. от Попов Р. Стамболов срещу Русия или Русия срещу Стамболов. С. 2000, с 14. - 11

1998г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894 г.). – Исторически преглед, 1992, кн. 1-2, с. 113-129. Цит. от Кацарова Р. Димитър Тончев – опит за политически портрет. – Исторически преглед, 1998, кн. 3-4, с. 120. - 11

1998г. - Георгиев Б. Организационно изграждане на Радославистката партия (1894 – 1899). – Исторически преглед, 1993, кн. 1, с. 129-147. Цит. от Кацарова Р. Димитър Тончев – опит за политически портрет. – Исторически преглед, 1998, кн. 3-4, с. 120. - 11

1998г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894 г.). – Исторически преглед, 1992, кн. 1-2, с. 133. Цит. от Кацарова Р. Димитър Тончев – опит за политически портрет. – Исторически преглед, 1998, кн. 3-4, с. 132. - 11

1995г. - Георгиев Б. Отношението на либералите радослависти към политиката на Константин-Стоиловото правителство по помирението с Русия и разрешаването на офицерско-емигрантския въпрос. Военноисторически сборник, 1991, кн. 3, с. 15-35. Цит. от Палангурски М. от Палангурски М. Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (ноември 1900 – юни 1904 г.). С. 1995, с. 11. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 39-44. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 30. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 25-42. Цит. от Палангурски М. от Палангурски М. Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (ноември 1900 – юни 1904 г.). С. 1995, с. 11. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 29. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 32. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 35. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 34-35. Цит. от Палангурски М. от Палангурски М. Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (ноември 1900 – юни 1904 г.). С. 1995, с. 11. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 28. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 36. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 38. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 37. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 27. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 36. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 36-37. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 36. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 38. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 37. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 33-34. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 37. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 30. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 38. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 33,39. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 38. - 11

1995г. - Георгиев Б. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 33,39. Цит. от Ангелова Н. Идеите на опозицията (1887 – 1894 г.) по националния въпрос. – История, 1995, кн. 6, с. 38. - 11

1995г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894). Исторически преглед, 1992, кн. 1-2, с. 113-129. Цит. от Палангурски М. Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (ноември 1900 – юни 1904 г.). С. 1995, с. 91. - 11

1994г. - Георгиев Б. Преди 110 години. Вижданията на един български консерватор от края на ХІХ век за политическата уредба на свободна България. Панорама, 1992, кн. 3-4, с. 134-148. Цит. от Георгиев В. и Трифонов Ст. История на българите 1878 – 1944 в документи. т. І 1878 – 1912. Част Първа. Възстановяването и развитието на Българската държава. С. 1994, с. 371-373. - 11

1993г. - Георгиев Б. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894). Исторически преглед, 1992, кн. 1-2. Цит. от Саздов Д. Многопартийната политическа система и монархическия институт в България 1879 – 1918. С. 1993, с. 249. - 11

Други публикации

2018г. - Участие в телевизионно предаване "Петко Каравелов". ИсторияБГ януари 2018. - 12

2018г. - Участие в телевизионно предаване "Войнишкото въстание" ИсторияБГ септември 2018. - 12

2018г. - Участие в радиопредаване "100 години от въстанието на капитан дядо Никола" по радио „Шумен” юни 2018. - 12

2018г. - Участие в радиопредаване "България и Русия".. Баку юни 2018 г. - 12

2015г. - Да изберем училище за новия век. С. 2015. - 12

2015г. - Georgiev, B., Topalilov, I., Vatashki, R. Studia Academika Sumenensia, Christianity in Southeastern Europe (Civilizational and Political Perspective), 2015, Vol. 2 - съставителство и редакция.. - 12

2014г. - Да изберем училище за новия век. С. 2014. - 12

2013г. - Да изберем училище за новия век. С. 2013. - 12