Доц. д-р Константин Трендафилов Константиновабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(137) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност История" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "2015 - доцент 2006-2015 - главен асистент 2005-2006 - асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(45) "2006 - доктор по археология" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(1677) "Образователно-квалификационна степен "бакалавър" Археология - лекции и семинарни упражнения Историография на българската археология - лекции Археология на Първото българско царство - лекции Археология на Второто българско царство - лекции Лятна практика по археология - лабораторни упражнения ИД: Юнеско и опазване на културно-историческото наследство - лекции Образователно-квалификационна степен "магистър" Езическа Плиска - лекции и семинарни упражнения Музеи и туризъм в България - лекции и семинарни упражнения Българско културно-историческо наследство - лекции Краезнание и археология - лекции и семинарни упражнения Българска средновековна архитектура - лекции и семинарни упражнения Некрополите в средновековна България - лекции и семинарни упражнения ФД: Битова култура - теоретични аспекти - семинарни упражнения ФД: Обекти на световното културно наследство в България - семинарни упражнения" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(167) "Средновековна българска археология, Средновековна гражданска архитектура, Битова култура" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1640) ""Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа /VІІ - Х в./ в светлината на археологическите разкопки", 2006-2014 “Memory boxes: a Garden of Reminiscence”, 2013-2014 "Сборяново - кръстопът на култури и религии", 2005-2009 "Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции"; 2010-2012 „Студентски практики“, 2013-2015 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, 2013-2014 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“, 2013-2014 „Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: Обект № 41 във Външния град. АР Плиска“, 2014-2015 „Студентски практики“- фаза 1, 2016-2018 „Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: Обект № 41 във Външния град. АР Плиска“, 2018" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(582) "Заместник-ректор на ШУ (кандидатстудентска дейност и координация със студентските органи на управление) - 2015- Директор на Центъра за кариерно развитие към ШУ Директор на Центъра по кандидатстудентска дейност към ШУ Директор на Центъра за електронно обучение към ШУ Директор на Научния център по археометрия към ФХН" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(114) "Ръководител на Студентски археологически клуб "Карел Шкорпил"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(205) "Член на съюза на учените в България, клон Шумен Член на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Константин Трендафилов Константинов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 105

Телефон: 054 830350

Email: k.konstantinov@shu.bg

Приемно време: I и II седмица: четвъртък 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност История

Заемани академични длъжности

2015 - доцент

2006-2015 - главен асистент

2005-2006 - асистент

Придобити научни степени

2006 - доктор по археология

Водени лекции и/или упражнения

Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

Археология - лекции и семинарни упражнения

Историография на българската археология - лекции

Археология на Първото българско царство - лекции

Археология на Второто българско царство - лекции

Лятна практика по археология - лабораторни упражнения

ИД: Юнеско и опазване на културно-историческото наследство - лекции

Образователно-квалификационна степен "магистър"

Езическа Плиска - лекции и семинарни упражнения

Музеи и туризъм в България - лекции и семинарни упражнения

Българско културно-историческо наследство - лекции

Краезнание и археология - лекции и семинарни упражнения

Българска средновековна архитектура - лекции и семинарни упражнения

Некрополите в средновековна България - лекции и семинарни упражнения

ФД: Битова култура - теоретични аспекти - семинарни упражнения

ФД: Обекти на световното културно наследство в България - семинарни упражнения

Области на научни интереси

Средновековна българска археология, Средновековна гражданска архитектура, Битова култура

Участия в международни и национални научни проекти

"Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа /VІІ - Х в./ в светлината на археологическите разкопки", 2006-2014

“Memory boxes: a Garden of Reminiscence”, 2013-2014

"Сборяново - кръстопът на култури и религии", 2005-2009

"Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции"; 2010-2012

„Студентски практики“, 2013-2015

„Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, 2013-2014

„Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“, 2013-2014

„Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: Обект № 41 във Външния град. АР Плиска“, 2014-2015

„Студентски практики“- фаза 1, 2016-2018

„Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: Обект № 41 във Външния град. АР Плиска“, 2018

Заемани ръководни позиции

Заместник-ректор на ШУ (кандидатстудентска дейност и координация със студентските органи на управление) - 2015-

Директор на Центъра за кариерно развитие към ШУ

Директор на Центъра по кандидатстудентска дейност към ШУ

Директор на Центъра за електронно обучение към ШУ

Директор на Научния център по археометрия към ФХН

Организационна дейност

Ръководител на Студентски археологически клуб "Карел Шкорпил"

Членства в научни организации

Член на съюза на учените в България, клон Шумен

Член на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България

Дисертации

2006г. - Битова култура в Плиска VIII-XI век - 1

Монографии

2015г. - Външният град на Плиска през следстоличния период (893-971 г.) Шумен, 2015, 172 с. с ил. - 2

Учебни помагала

2014г. - Археология. - В: Методическо ръководство. Част I. Шумен, 2014, 55-75 http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-1.pdf; ISBN 978-954-577-934-3 (съавт. Ст. Витлянов) - 7

2013г. - История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО (курс-лекции). Шумен, 2013 http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=522; ISBN: 978-954-577-772-1 - 7

2013г. - ЮНЕСКО и опазване на наследството на България (курс-лекции). Шумен, 2013 http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=522; ISBN: 978-954-577-771-4 - 7

Статии

2017г. - Взаимодействието община – музей – университет при опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на Шуменския регион. – В: Музеи и общини, Т. 1. Велико Търново, 2017, 97-106. - 4

2016г. - За архитектурния облик на Голямата базилика в Плиска в периода 893-971 г. – В: IN HONOREM. Т. 3. QUADRIVIUM. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината от рождението на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, 566-575. - 4

2016г. - За архитектурните комплекси в Плиска и Херсонес през Х век. – В: Известия на Националния Археологически институт, XLIII, (IN HONOREM PROFESSORIS STANISLAV STANILOV. AD MULTOS ANOS). София, 2016, 236-243. - 4

2015г. - Археологическа карта на община Каспичан. Възможности и перспективи за развитие на културен туризъм. - В: Град на хилядолетия. Сборник доклади от научна конференция "Обществено-икономическо значение на обособилият се административен център Каспичан в контекста на богатото културно-историческо наследство на региона", Каспичан, 19 септември 2014 г., Велико Търново, 2015, 50-57. - 4

2014г. - Село Хърсово на археологическата карта на Шуменския регион. - В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм "Пътуване към България", Шумен, 17-19.05.2012 г. Шумен, 2014, 597-607. - 4

2014г. - Устройство и предназначение на кръглите глинени съоръжения от Средновековна България. – В: Есенни четения „Сборяново – от находката до витрината“. T. 10. Велико Търново, 2014, 88-98. - 4

2013г. - За селищната мрежа в Североизточна България през Античността и Ранното Средновековие. – В: Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2013, 295-305. - 4

2013г. - Комплект занаятчийски инструменти от старобългарското селище при с. Хърсово, община Никола Козлево. - В: Преслав. Т. 7. Велико Търново, 2013, 191-198. - 4

2012г. - Археологически материали от теренен обход в землището на село Овчарово, Шуменско през 2009 година. - В: Историкии, Т. 5, Шумен, 2012, 101-110. - 4

2011г. - Към въпроса за въоръжението в Първото българско царство. - В: Историкии. Т. 4. Научни изследвания в чест на проф. дин Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 293-298 - 4

2011г. - Типология и разпространение на цилиндричните маслобойки от средновековна България. - В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм \"Пътуване към България\" - Шумен, 14-16.05.2010, Шумен, 2011, 407-413 - 4

2010г. - Към въпроса за ролята и функцията на архитектурните комплекси в северния сектор на външния град на Плиска. – В: Акы бъчела любодяльна. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. Шумен, 2010, 226-240 - 4

2009г. - Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. – В: EURICA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. С., 2009, 375-381 (съавт. Ст. Витлянов) - 4

2009г. - За някои особености във вътрешното устройство на масовите жилища в Плиска. – В: Приноси към българската археология, V, 2009, 142-147 - 4

2009г. - Каменният път към Голямата базилика в Плиска. (Историко-химически анализ). – В: Пътуванията в средновековна България. С., 2009, 120-129. (съавт. М. Бонева) - 4

2008г. - Понятията „бит” и „битова култура” в западноевропейските и българските научни среди. – В: Историкии, Т. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина, Шумен, 2008, 74-81 - 4

2008г. - Рисунки-графити от Плиска като източник за бита на средновековното българско население. – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, 385-393 - 4

2007г. - Битови предмети от Шуменска крепост във фонда на Регионален исторически музей-Шумен. – В: Известия на Регионален исторически музей-Велико Търново, XXII, Велико Търново, 2007, 119-123 - 4

2007г. - The lighting as an element of the mode of living in medieval Pliska. – In: Studia Hungaro – Bulgarica, I, Szeged-Sumen, 2007, 33-38 - 4

2007г. - За игрите на населението в Плиска. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 10. Ч. II, Шумен, 2007, 82-91 - 4

2007г. - Интериорът на масовите жилища в Плиска. – В: Интериорът във фоклора, литературата, изкуството/културата, Шумен, 2007, 265-272 - 4

2007г. - Към въпроса за сигурността в Плиска през VIII-XI век. – В: Историкии. Т. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина,Шумен, 2007, 670-679 - 4

2007г. - Pliska anyagi kulturaja a VIII–XI. szazadban. – In: Kozepkortorteneti tanulmanyok 5. Az V. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. junius 8-9.) eloadasai. Editors:Revesz, Eva - Halmagyi, Miklos. Szeged, 2007, 65-69 - 4

2006г. - Прибори за хранене и приготвяне на храна от Плиска. – В: Историкии, Т. 1. Шумен, 2006, 275-283 - 4

2006г. - Фрагмент от рисувана керамична икона с надпис от Преслав. – В: Проф. дин. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав, С., 2006, 99-102, (съавт. Ст. Бонев) - 4

2006г. - Битовата култура и “преславската цивилизация”. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, 388-394 - 4

2005г. - Към въпроса за домашните производства в Плиска (IX-X в.) – В: Известия на Регионален исторически музей-Русе, IX, Русе, 2005, 89-99 - 4

2004г. - Прибори за хранене от Велики Преслав. – В: Преслав. Т. 6. С., 2004, 273-280 - 4

2004г. - Храните с растителен произход на плисковската трапеза. – В: Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”). Т. 7. Шумен, 2004, 16-24 - 4

2004г. - Керамичните съдове в бита на Плиска. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 9. Шумен, 2004, 323-334 - 4

2003г. - Археологически аспект на “битовата култура”. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, 2003, 404-409 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - In memoriam: Проф. д.и.н. Тотю Тотев (1930-2015). – Наука, кн. 1, 2016, том XXVI, с. 75. - 10

2013г. - Списание, издадено с голям ентусиазъм. Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 1. - Любословие, 13, 2013, 274-276. - 10

2012г. - Жизнен път и научно поприще между Плиска и Велики Преслав. – В: Библиография на доц. д-р Стоян Витлянов. Шумен, 2012, 4-13. - 10

2011г. - Рец.: Историкии. Том 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. – Любословие, 11, 2011, 149-152. - 10

2009г. - Библиографски преглед на „Епископ-Константинови четения” (т. I-X). – В: Епископ-Константинови четения. Т. 12, Шумен, 2009, 302-327 - 10

Цитирания

2014г. - Константинов, К. За селищната мрежа в Североизточна България през Античността и Ранното Средновековие. – Преславска книжовна школа, Том 13, Шумен, 2013, с. 295. Цитирано в: Стоянов, Св. Археологическо и инженерно документиране на сектор източно от Дворцовия център във Велики Преслав. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 27-28 юни 2013 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2013, с. 59, бел. 14. - 11

2014г. - Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО (Курс лекции. Електронен модул 1). Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 11. Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейната осигуреност. – Известия на историческия музей-Шумен, Кн. 16, Шумен, 2014, с. 95, бел. 1. - 11

2014г. - Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. ЮНЕСКО и опазване и опазване на наследството на България (Курс лекции. Електронен модул 2). Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 5-6. Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейната осигуреност. – Известия на историческия музей-Шумен, Кн. 16, Шумен, 2014, с. 97, бел. 7. - 11

2014г. - • Константинов, К. Археологически материали от теренен обход в землището на с. Овчарово, Шуменско, през 2009 г. – В: Историкии. Т. 5. Шумен, 2012, 101-110. Цитирано в: Николаева, М. Кръст енколпион от фонд „Археология“ на Исторически музей – гр. Исперих. – В: „Есенни четения Сборяново – от находката до витрината“. Т. 10. Велико Търново, 2014, с. 85. - 11

2014г. - • Витлянов, С., Константинов, К. Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. – В: EURIKA, In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, София, 2009, 375-381. Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, 2014, с. 266, бел. 2. - 11

2014г. - • Константинов, К. Към въпроса за ролята и функцията на архитектурните комплекси в северния сектор на Външния град на Плиска. – В: Акы бъчела любодъльна. Сборник в чест на 60-годишнините на доц. д-р Цветанка Янакиева, доц. д-р Валентин Кулев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев, Шумен, 2010, 226-240. Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, 2014, с. 266, бел. 2. - 11

2014г. - • Константинов, К. За селищната мрежа в Североизточна България през Античността и Ранното Средновековие. – Преславска книжовна школа, Том 13, Шумен, Фабер, 2013, 295-305. Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, 2014, с. 266, бел. 6. - 11

2014г. - • Витлянов, С., Константинов, К. Археологическо проучване на Обект №41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 371-373. Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, 2014, с. 267, бел. 13. - 11

2013г. - Константинов, К. Към въпроса за сигурността в Плиска през VIII-XI век. - В: Историкии. Т. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2007, 670-679. Цитирано в: Витлянов, Ст. Още за сигурността в ежедневието на Велики Преслав. - В: Историкии. Т. 6. Шумен, 2013, с. 53. - 11

2012г. - Витлянов, Ст., К. Константинов. Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. - In: EURIKA. In honorem Ljudmilae Donchevae Petkovae. С., 2009, 375-381. Цитирано в: Витлянов, Ст. Стопанският живот в Плиска и Велики Преслав през Средновековието. (Археологически аспекти). Шумен, 2012, с. 86. - 11

2012г. - Венелинова, Св., К. Константинов. Теренно археологическо проучване по брега на язовир Тича, долината на Голяма Камчия и нейните по-малки притоци – Вардун дере, Палиска, Герила и Върбишка река. – В: АОР през 2008 г., С., 2009, с. 767. Цитирано в: Венелинова, Св., М. Гюрова. Издирвания на археологически обекти южно от язовир Тича в землищата на селата Тушовица, Бяла река и Нова бяла река, община Върбица. – В: АОР през 2011 г., С., 2012, с. 528. - 11

2004г. - Константинов, К. Прибори за хранене от Велики Преслав. – В: Преслав. Т. 6, С., 2004, 273-280. Цитирано в: Тотев, Т. Сондажни проучвания в местността Стамбол Йолу край Велики Преслав. – В: Плиска-Преслав. Т. 10, С., 2004, с. 236. - 11

Други публикации

2016г. - Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска през 2015 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г., С., 2016, 654-657, (съавт. Ст. Витлянов). - 12

2016г. - Археологическо проучване на обект № 41 в северозападната част на Външния град на Плиска. – В: АОР през 2013 г., С., 2014, 451-454. (съавт. Ст. Витлянов). - 12

2014г. - Археологическо проучване на обект "Старобългарско селище" при с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: АОР през 2013 г., С., 2014, 574-577. - 12

2013г. - Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2012 г., С., 2013, 371-373. (съавт. Ст. Витлянов). - 12

2013г. - Издирвания на археологически обекти в землището на с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: АОР през 2012 г., С., 2013, 518-520. - 12

2012г. - Археологическото проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2011 г., С., 2012, 391-393, (съавт. Ст. Витлянов). - 12

2012г. - Археологическо проучване на обект „Старобългарско селище” при с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: АОР през 2011 г., С., 2012, 493-495, (съавт. Ст. Бонев). - 12

2011г. - Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2010 г., С., 2011, 400-402, (съавт. Ст. Витлянов). - 12

2011г. - Археологическо проучване на обект „Старобългарско селище” при с. Хърсово, Новопазарско. – В: АОР през 2010 г., С., 2011, 521-523, (съавт. Ст. Бонев). - 12

2010г. - Проучвания на елинистическия некропол на гетската култова и политическа столица в резервата „Сборяново”. – В: АОР през 2009 г., С., 2010, 212-214, (съавт. Д. Гергова, И. Катевски, М. Кузманов, П. Стоянов). - 12

2010г. - Разкопки в южния сектор на западната крепостна стена на Плиска. – В: АОР през 2009 г., С., 2010, 446-448, (съавт. Л. Дончева-Петкова). - 12

2010г. - Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2009 г., С., 2010, 452-454, (съавт. Ст. Витлянов). - 12

2010г. - Теренно археологическо обхождане в землищата на с. Кюлевча, община Каспичан и с. Илия Блъсково, с. Ветрище, с. Овчарово, с. Вехтово, с. Ивански, община Шумен. – В: АОР през 2009 г., С., 2010, 639-640, (съавт. Ю. Йоргов). - 12

2009г. - НИАР „Плиска”. Разкопки в южния сектор на западната крепостна стена. – В: АОР през 2008 г., С., 2009, 555-558, (съавт. Л. Дончева-Петкова, Е. Коматарова-Балинова и М. Христова). - 12

2009г. - НИАР „Плиска”. Археологически разкопки на обект № 41 във Външния град. – В: АОР през 2008 г., С., 2009, 570-573, (съавт. Ст. Витлянов). - 12

2009г. - Теренно археологическо обхождане по маршрут Плиска-Ришки проход. – В: АОР през 2008 г., С., 2009, 764-766, (съавт. Ю. Йоргов). - 12

2009г. - Теренно археологическо проучване по брега на язовир Тича, долината на Голяма Камчия и по-малките й притоци – Вардун дере, Палиска, Герила и Върбишка река. – В: АОР през 2008 г., С., 2009, 767-768, (съавт. Св. Венелинова). - 12

2008г. - Археологически разкопки на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2007 г., С., 2008, 603-606, (съавт. със Ст. Витлянов). - 12

2008г. - Разкопки в южния сектор на западната крепостна стена в Плиска. – В: АОР през 2007 г., С., 2008, 600-603, (съавт. с Л. Дончева-Петкова и Е. Коматарова-Балинова). - 12

2007г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2006 г., София, 2007, 443-445, (съавт. със Ст. Витлянов). - 12

2007г. - Археологически разкопки в южния сектор на западната крепостна стена на Плиска. – В: АОР през 2006 г., София, 2007, 482-485, (съавт. с Л. Дончева-Петкова). - 12

2006г. - Проучвания в южния сектор на западната крепостна стена в Плиска. – В: АОР през 2005 г., С., 2006, 328-329, (съавт. с Л. Дончева-Петкова). - 12

2006г. - Проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2005 г., С., 2006, 310-311, (съавт. със Ст. Витлянов). - 12

2005г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2004 г., С., 2005, с. 269, (съавт. със Ст. Витлянов). - 12

2004г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2003 г., С., 2004, 175-176, (съавт. със Ст. Витлянов). - 12

2004г. - Разкопки на хълма „Дженни баир” – В: АОР през 2003 г., С., 2004, с. 186, (съавт. с Л. Дончева-Петкова, Ст. Витлянов и Р. Енчева). - 12

2003г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2002 г., С., 2003, с. 122, (съавт. със Ст. Витлянов). - 12