Проф. д-р Пламен Димитров Шуликовабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(144) "1983 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(145) "1984 - асистент 1989 - старши асистент 1991 - главен асистент 2011 - доцент 2017 - професор" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "1989 - Доктор по филология" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(1593) "Лекции: Увод в литературната теория Убеждаваща комуникация Основи на рекламата Рекламата като език на културата Пресфотография Творческо писане Естетика на визуалното История на българската култура и литература Реторически фигури Реторика и стилистика Теория и история на фотографията. Фотожанрове Реклама и брандинг Типология и технология на рекламата Теория и история на рекламата Фотография - теория, история, практика Упражнения: Руска класическа литература Руска литература на ХХ век Увод в литературната теория Методика на литературното образование Основи на рекламата Убеждаваща комуникация История на българската култура и литература Естетика на визуалното Радио и телевизия Пресфотография Учебен вестник Фотографски практикум Фотография – история, теория, практика Типология и технология на рекламата Теория и история на рекламата" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(335) "Участие в международния преподавателски обмен по програма Еразъм+ : Лектор по журналистика пред студенти по масови комуникации в Университета Нишанташъ в Истанбул, Турция, 19-26 май, 2017" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(325) "Литературознание Стихознание Руска литература Обществени комуникации и реклама Литературна история Културология История и практика на фотографията Реторика и Стилистика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(253) "1985 -1989 - МГУ "М. Ломоносов" - Москва, Катедра по Теория на литературата, редовна доктурантура 1991 - Специализация по словашки език , Братислава" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(4344) "Проект КЖМК - "Изследвания на медиите", 2010, PД-05-351 Проект на КЖМК - "Масовите комуникации в информационното общество", 2011 Проект на КЖМК "Изследвания на медиите" - "Лична свобода и медии", 2012 Проект на КЖМК "Социален факт и медийна реалност", 2013, РД-08-283 Проект на КЖМК "Нови медии, нови аудитории, нови медийни бизнесмодели№РД-08-276, 14.03.2014-15 Проект "Образованието в ШУ - в служба на икономиката на знанието"., опер. прогр. Развитие на човешките ресурси, Договор 0 BG 051PO 001-3.1.07-0040, 2014 Проект на ИБТ при БАН, одобрен по програма Еразъм+, по КД 1, Сектор "Младеж". "Фотография и реклама в културното предприемачество на Балканите", № 2014-2-ФЖ01-НЬ105-001356/ 2014-2015 Проект: Криминалното – факти и фикции. Проект на КЖМК – 2015, ръководител. Проект: „Младежта в действие” Balkan Youth. Open Stages. Youth in Action Program. In the Balkans Erazmus+ Youth Mobility Program off the beaten roat. Център за развитие на човешките ресурси. Международен проект на БАН, Институт по балканистика, Научен ръководител ст.н.с.ІІ ст. Доц. д-р Йорданка Бибина, Каварна, 1-10 юни, 2015.Изнасяне на лекция на тема: Фотоманипулация на действителността. Провеждане на фотопленер – семинар и подготовка на фотоизложба Каварна-Калиакра-залив Болата. Национален проект към Министерството на културата, РБ-Шумен – № 60/ 16.06. 2015 г.//„Литературни маршрути - места на паметта. Образование и туризъм" с международно участие;- финансиране: програма "Публики" към НФК, Министерство на културата; - времетраене: 1 септември 2015 - 30 юни 2016 г. „ Пътешествието на Чудомирв Турция” към фонд култура, ръководител Росица Добрева; препоръки и консултанти: проф. Я. Милчаков, доц. Й. Бибина; модератори доц. Е. Борисова, проф. Х. Мевсим; прев. Гл.ас. М. Шукриева; худ.фотогр. доц. П. Шуликов и др. Участие във вътрешноуниверситетски проект на КИА и КЖМК: РД–08–122/08.02. 2016 г."Непознати приятели, познати неприятели", Р-л на проекта: проф. д-р Росица Ангелова. Вътрешноуниверситетски научен проект на Тема: ”ГРАДЪТ: ПАМЕТ И МЕДИИ“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева Проект за научни изследвания „Балканите в европейското културно пространство”, Институт за балканистика с Център по тракология “Проф.Ал.Фол” – София, БАН, 2017-2020, р-л: доц. д-р Й. Бибина, прот.№1/17.01.2017 Вътрешноуниверситетски проект "Личността в историята" - РД-08-156/9.02. 2018, научен р-л проф. д-р Росица Йорданова." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(180) "2009 - Отговорник по качеството в КЖМК 2014 - Отговорник на магистърска програма "Фотография и реклама"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(415) "1989 - Съюз на учените в България Участие като член на жури в ежегоден национален конкерс за поезия за Наградата „Иван Пейчев”, Шумен, ноември-декември, 2017 Член на жури на фотографско биенале на фондация ФОДАР, р-л Антоан Николов" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Пламен Димитров Шуликов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Кабинет: Корпус 1, стая 518

Телефон: 0896470505

Email: pshulikov@abv.bg, p.shulikov@shu.bg

Приемно време: сряда 11-13 часа

Завършен университет, специалност

1983 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Българска филология

Заемани академични длъжности

1984 - асистент

1989 - старши асистент

1991 - главен асистент

2011 - доцент

2017 - професор

Придобити научни степени

1989 - Доктор по филология

Водени лекции и/или упражнения

Лекции:

Увод в литературната теория

Убеждаваща комуникация

Основи на рекламата

Рекламата като език на културата

Пресфотография

Творческо писане

Естетика на визуалното

История на българската култура и литература

Реторически фигури

Реторика и стилистика

Теория и история на фотографията. Фотожанрове

Реклама и брандинг

Типология и технология на рекламата

Теория и история на рекламата

Фотография - теория, история, практика

Упражнения:

Руска класическа литература

Руска литература на ХХ век

Увод в литературната теория

Методика на литературното образование

Основи на рекламата

Убеждаваща комуникация

История на българската култура и литература

Естетика на визуалното

Радио и телевизия

Пресфотография

Учебен вестник

Фотографски практикум

Фотография – история, теория, практика

Типология и технология на рекламата

Теория и история на рекламата

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Участие в международния преподавателски обмен по програма Еразъм+ : Лектор по журналистика пред студенти по масови комуникации в Университета Нишанташъ в Истанбул, Турция, 19-26 май, 2017

Области на научни интереси

Литературознание

Стихознание

Руска литература

Обществени комуникации и реклама

Литературна история

Културология

История и практика на фотографията

Реторика и Стилистика

Специализации

1985 -1989 - МГУ "М. Ломоносов" - Москва, Катедра по Теория на литературата, редовна доктурантура

1991 - Специализация по словашки език , Братислава

Участия в международни и национални научни проекти

Проект КЖМК - "Изследвания на медиите", 2010, PД-05-351

Проект на КЖМК - "Масовите комуникации в информационното общество", 2011

Проект на КЖМК "Изследвания на медиите" - "Лична свобода и медии", 2012

Проект на КЖМК "Социален факт и медийна реалност", 2013, РД-08-283

Проект на КЖМК "Нови медии, нови аудитории, нови медийни бизнесмодели№РД-08-276, 14.03.2014-15

Проект "Образованието в ШУ - в служба на икономиката на знанието"., опер. прогр. Развитие на човешките ресурси, Договор 0 BG 051PO 001-3.1.07-0040, 2014

Проект на ИБТ при БАН, одобрен по програма Еразъм+, по КД 1, Сектор "Младеж". "Фотография и реклама в културното предприемачество на Балканите", № 2014-2-ФЖ01-НЬ105-001356/ 2014-2015

Проект: Криминалното – факти и фикции. Проект на КЖМК – 2015, ръководител.

Проект: „Младежта в действие” Balkan Youth. Open Stages. Youth in Action Program. In the Balkans Erazmus+ Youth Mobility Program off the beaten roat. Център за развитие на човешките ресурси. Международен проект на БАН, Институт по балканистика, Научен ръководител ст.н.с.ІІ ст. Доц. д-р Йорданка Бибина, Каварна, 1-10 юни, 2015.Изнасяне на лекция на тема: Фотоманипулация на действителността. Провеждане на фотопленер – семинар и подготовка на фотоизложба Каварна-Калиакра-залив Болата.

Национален проект към Министерството на културата, РБ-Шумен – № 60/ 16.06. 2015 г.//„Литературни маршрути - места на паметта. Образование и туризъм" с международно участие;- финансиране: програма "Публики" към НФК, Министерство на културата; - времетраене: 1 септември 2015 - 30 юни 2016 г. „ Пътешествието на Чудомирв Турция” към фонд култура, ръководител Росица Добрева; препоръки и консултанти: проф. Я. Милчаков, доц. Й. Бибина; модератори доц. Е. Борисова, проф. Х. Мевсим; прев. Гл.ас. М. Шукриева; худ.фотогр. доц. П. Шуликов и др.

Участие във вътрешноуниверситетски проект на КИА и КЖМК: РД–08–122/08.02. 2016 г."Непознати приятели, познати неприятели", Р-л на проекта: проф. д-р Росица Ангелова.

Вътрешноуниверситетски научен проект на Тема: ”ГРАДЪТ: ПАМЕТ И МЕДИИ“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева

Проект за научни изследвания „Балканите в европейското културно пространство”, Институт за балканистика с Център по тракология “Проф.Ал.Фол” – София, БАН, 2017-2020, р-л: доц. д-р Й. Бибина, прот.№1/17.01.2017

Вътрешноуниверситетски проект "Личността в историята" - РД-08-156/9.02. 2018, научен р-л проф. д-р Росица Йорданова.

Организационна дейност

2009 - Отговорник по качеството в КЖМК

2014 - Отговорник на магистърска програма "Фотография и реклама"

Членства в научни организации

1989 - Съюз на учените в България

Участие като член на жури в ежегоден национален конкерс за поезия за Наградата „Иван Пейчев”, Шумен, ноември-декември, 2017

Член на жури на фотографско биенале на фондация ФОДАР, р-л Антоан Николов

Дисертации

1989г. - Сюжет в системе исторической поэтики. – Москва, 1989 (машинопис), с.268; Автореферат, 50 с. - 1

Книги

2013г. - „Quintaptih”, стихосбирка. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2013, 60 с.ISBN978-854-07-3502-3 - 8

Монографии

2016г. - . Иван Пейчев. Стилистика на веридикцията (монография), ред. Д. Добрев, ISBN 978-619-00-0531-5, 184 c., 2016 - 2

2016г. - Разпознаване, познание, медии (монография), ред. Я. Милчаков, рец. Д. Добрев, Й. Ефтимов, 310 с. ISBN 978-619-201-124-6., 2016 - 2

2011г. - Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011 - 2

2010г. - Поетика и психография (Монография) В.Търново, Фабер, 2010, 238 с - 2

2009г. - Паралитературата. Текстология, социология, медиатори (Монография в съавт. с Е. Борисова, Я. Милчаков), Фабер, В. Търново, 2009, 307 с - 2

Учебни помагала

2016г. - “Удивителната фотография” и нейният удивителен XIX век Теоретически рефлексии върху фотографията (Учебно помагало), ред. А. Маринова, ISBN 978-619-00-0532-2, 182 c., 2016, Фабер, ВТ. - 7

2014г. - Методическо помагало по Пресфотография (в съавт. с Ивайло Сакелариев). –В: МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО,част ІІ, ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕТО В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СЛУЖБА НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО“, Отговорни редактори: Живко Димитров Жеков, Борислав Панайотов Стоянов, Труфка Русева Димитрова, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, ISBN 978-954-577-935-0// http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-2.pdf, 2014, с. 84-111. - 7

Студии

2018г. - Ценностната норма за репортажна откровеност (Candid). Литература и фотография у нас в края на 19 и началото на 20 век. – В: сп. Литературна история 2018, кн.1, с. 136-154 - 3

2018г. - Candid реализъм и candid фотография. Към аксиологията на Чудомировия фотограф. – В: Чудомир, другите, годините... Абагар, В. Търново, 2018, с.65-103. ISBN 978-619-168-195-2 - 3

2016г. - Следовател или изследовател. – В: Криминалното – факти и фикции. Сборник от серия Обществени комуникации, 2016, т.VІ , ISBN: 978-619-00-0512-4 , с.15-55. - 3

2016г. - Иван Пейчев в паноптикума на властта. Проникновението на надзора – В: Годишник на ЮЗУ, 2016 В: Годишник на ЮЗУ, ФФ, № 13, 2016 г.,с. 79-95. , ISBN 978-3-86688-467-0. - 3

2015г. - Петият призрак. Опит върху истината и мнението. – В: Сборник „Социален факт и медийна реалност”, КЖМК, Шумен, УИ, Фабер, 2015, с.39-85. - 3

2014г. - Петият призрак. Опит върху истината и мнението. // Либерален преглед, 28.09.2014, http://librev.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2482&Itemid=1000 - 3

2013г. - Лична воля и обща воля. Третият път – В: Сборник „Лична свобода и медии”, Шумен 2013, с.41-71 - 3

2012г. - Памет и медии (made in media), В: Литермедия, 2012, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=53 - 3

2011г. - Иконичен или речеви образ? „Чудесното” зачатие на новата медийна дилема в класичната утроба на 1910-та, В: „1910. Представителната година. Българският модернизъм. Канон и антологии”; Поредица Годините на литературата, книга 5, водещи: Михаил Неделчев, Пламен Дойнов, София, Сиела, 2011, с.170-187 - 3

2011г. - Иронии на медийния контекст. „Тотален ироничен код” на 30-те? ;В: сборник „Изследвания на медиите”, УИ „Еп. К. Преславски”, 2011, с.97-154 - 3

2011г. - Литературно-техническа комбинация: първата любов на Хенри Форд и двата любовни романа на Херман Гьоринг;В: Годишник на Шуменския университет, 2011, том ХХІІА, с.39-65 - 3

2010г. - „Авангардните” галоши. В: Юбилеен сборник за проф. Св. Игов, София, БАН, 2010, т.2, с.326-358 - 3

2009г. - Литературна периферия и литературен център. Д. Подвързачов; В: Другата българска литература, 125 години от рождението на Димитър Подвързачов; 2009, c.117-137 - 3

Статии

2018г. - Неонатологични бележки върху българската фотография - В: Литературен вестник, 7-13.11.2018, г.27, бр.37, с.9-12 - 4

2017г. - Щеше ли да има „Мисъл” без знаменитата фотография от 1905 г.? –В: Литературен вестник, 19-25.07.2017, год.26, бр.27, с.9-13// http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1555.pdf - 4

2017г. - Шлимановите знамения на стиховеда-поет. В: Посланикът на la gaya scienza: Яни Милчаков (1955 – 2017) – ВЛитературен вестник, бр.28, 13-19.09.2017, Год. 26, с.13-16. - 4

2017г. - Ценностната норма за репортажна откровеност (Candid). Литература и фотография у нас в края на 19 и началото на 20 век. – В: сп. Литературна история 2017, кн.1,страници 18. - 4

2016г. - Съдбата на една Пушкинова идея у Чудомир. – В: Limes slavicus – граници на славянството, Международна конференция, ШУ, ФХН, КИТЛ, Шумен, юни 2015. – В: Limes slavicus. Славянството. Граници на общността. Сборник доклади от международна конференция, УИ Еп. К. Преславски, Шумен, 2016, с.342-350. - 4

2016г. - „Моливът на природата” и „моливът на художника”. Употреби на фотореализма – – В: Quadrivium, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов, Шумен, 2016, с.103-129. - 4

2016г. - „С Русия в сърцето”. Празнично „имеславие” – В: Език и литература, ISSN 0324-1270, 2016, 1-2 кн. - 4

2016г. - Outdoor photophgaphs taken indoors. Фотографът и неговият критик. – В: Алманах Море. ISSN 0205 3296, кн. 3, с.162-167. - 4

2016г. - . През огледалото на Луис Карол и какво откри там Алиса?. – В: Ел. Списание Либерален преглед / http://librev.com/index.php/arts-theory-publisher/3060-prez-ogledaloto-na-luis-karol-i-kakvo-otkri-tam-alisa, 05.09.2016.- и в: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век, http://www.newmedia21.eu/ ISSN 1314-3794. http:// http://www.newmedia21.eu/analizi/prez-ogledaloto-na-luis-karol-i-kakvo-otkri-tam-alisa/#more-3633/ Публикувано на 21 септември 2016 г. - 4

2016г. - Разпознаване, познание, медии. – В: Sociobrains,International al scientific refereed indexed inline journal with impactfactor , www.sociobrains.com. Publisher: smart ideas wise decisions, Ltd.,BG. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/34_41_Plamen_Shulikov_RECOGNITION_COGNITION_AND_MEDIA.PDF, issue 25, sept.2016. - 4

2016г. - (Знаци за разпознаване). – В: Електронно списание Литернет. ISSN 1312-2282 , Електронно списание LiterNet, 05.09.2016, № 9 (202) http://liternet.bg/publish17/p_shulikov/znaci-za-razpoznavane.htm - 4

2016г. - Полицейски реализъм и фотография – В: Ел. списание Либерален преглед. http://librev.com/index.php/arts-theory-publisher/3056-politzeiski-realizam-i-fotografiya-1/ 30.08.2016. – В: Sociobrains,International al scientific refereed indexed inline journal with impactfactor , www.sociobrains.com. Publisher: smart ideas wise decisions, Ltd.,BG. ISSN 2367-5721, бр.26, окт.2016// http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/32_42_Plamen_Shulikov_POLICE_REALISM_AND_PHOTOGRAPHY.PDF. - 4

2016г. - Криминалистът Грос и фотографията. – В: Sociobrains,International al scientific refereed indexed inline journal with impactfactor , www.sociobrains.com. Publisher: smart ideas wise decisions, Ltd.,BG. ISSN 2367-5721, бр.26, 2016// http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/25_31_Plamen_Shulikov_HANS_GROSS_AND_PHOTOGRAPHY.PDF. - 4

2016г. - „Моливът на природата” от Уилям Хенри Фокс Талбът (1844 г.) – В: Sociobrains,International al scientific refereed indexed inline journal with impactfactor , www.sociobrains.com. Publisher: smart ideas wise decisions, Ltd.,BG. ISSN 2367-5721. Бр.26, окт.2016// http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/43_51_Plamen_Shulikov_THE_PENCIL_OF_NATURE_BY_WILLIAM_HENRY_FOX_TALBOT_1844_.PDF. - 4

2016г. - Номер 13 от серия Academica -В: Литермедия http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=80, 27.08.2016 г. ISSN 2534-8906 - 4

2016г. - Градът-картина и неговите художници (в съавт) - В: http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=228, 30.08.2016. ISSN 2534-8906 - 4

2016г. - Istanbul and its artists(в съавт. с Е. Борисова и Бибина, Й.) –В: http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=81//30.08.2016. http://www.authorstream.com/Presentation/litermedia-2903467-city-pictures-istanbul-artists/ ISSN 2534-8906 - 4

2016г. - Съдбата на една Пушкинова идея у Чудомир. – В: Limes slavicus. Славянството. Граници на общността. Сборник доклади от международна конференция, УИ Еп. К. Преславски, Шумен, 2016, с.342-350. ,ISBN 978-619-201-089-8. - 4

2016г. - Стиховедческие четки: считать или читать? (О стиховедческих работах Яни Милчакова). – В: Moscow Linguistics Society/ CONF: Slavjanskij stix XI// https://groups.yahoo.com/neo/groups/mosling/conversations/messages/4507. - и В: Литературен вестник ISSN 1310 – 9561, 5-11.10.2016, год.25, бр.32, с.4. - 4

2016г. - Постмодерни литературни вълнения и argumentum ad hominem – Либерален преглед, http://librev.com/index.php/discussion-culture-publisher/3075-argumentum-ad-hominem/ 28.09.2016г. - 4

2015г. - Чудомир. Столица и провинция – В: Сборник от Научна сесия, посветена на творчеството на Чудомир, Сборник „Чудомир и нашето съвремие”, Казанлък, Фондация „Чудомир”, ИЛ – БАН, април, 2015, с.69-92. - 4

2014г. - Импресионисти и зъболекари, футуристи и зъботехници. –В: Златоструй, 2014, кн.18, с.79-94 - 4

2014г. - Стиховедческие четки: считать или читать? (О стиховедческих работах Яни Милчакова). - В:Moscow Linguistics Society/ CONF: Slavjanskij stix XI// https://groups.yahoo.com/neo/groups/mosling/conversations/messages/4507 - 4

2013г. - Импресионисти и зъболекари, футуристи и зъботехници. – В: Национална конференция „Модернизмите ни”, орг. Институт за литература при БАН, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София, 14-16 ноември, 2013 (под печат) - 4

2013г. - Импресионисти и зъболекари, футуристи и зъботехници. –В: Златоструй, 2014, кн.18, с.79-94 - И В: Годишник на ФФ на ЮЗУ, Благоевград 2013, т.11, с.192-204 - 4

2012г. - Информационното общество като индустрия на метафорите, В: В:Сборник „Изследвания на медиите”. Т.2, Медиите и информационното общество, Шумен, УИ, 2012, с.11-27 - 4

2011г. - Назад към изгубената етична хармония на мита. 80 години от рождението на Тончо Жечев. В. Търново, 2011., В: Литернет//Електронно списание LiterNet,24.04.2011, № 4 (137) // http://liternet.bg/publish17/p_shulikov/toncho-zhechev.htm - 4

2010г. - К сюжетике сюжетологии, В: Сборник, посветен на годишнина от рождението на проф. Симеон Русакиев, ШУ, 2010 (под печат) - 4

2009г. - Паралитературата: текстология и социология. (Пара)литературният факт в терминологичния лабиринт. (в съавт. с Е. Борисова и Я. Милчаков), В: Литературнамисъл, 2009 , кн.1, с.128-161 - 4

2009г. - Крум Кърджиев – дълголетието на Бероновия комплекс. Опит за реконструкция по архивни материали. В: Литературна мисъл, 2009 , 2, 119-144 - 4

2009г. - Camera obscura и топлата медия „открита карта” – достъпна сцена за масов артистизъм. В: Liternet Електронно списание LiterNet, 17.05.2009, № 5 (114) - 4

2009г. - Парапоезия и соцканон. Песнопойки и комунистическа идеология през втората половина на 40-те години на ХХ век (в съавт. с Е. Борисова), В: Социалистическиканон/ алтернативен канон; С., 2009, с. 167-200 - 4

2009г. - За един незавършен епилог на българската стихова култура или из дебрите на стихотворната психотичност (в съавт. с Е. Борисова). В: “Не съм от тях”. Канонът наразличието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев, СУ “СВ. Климент Охридски”, С. 2009, с.397-416 - 4

2009г. - Вегетативният анимизъм у Яворов. Тристан и Изолда, В: Електронно списание LiterNet, 04.12.2009, № 12 (121) - 4

2008г. - Стихова норма и стихотворна психотичност.(в съавт. с Е. Борисова) В: http://liternet.bg/e-zine бр.3(100) Електронно списание LiterNet, 2008 - 4

2008г. - Иван Станчов: “Връчих акредитивните си писма на кралицата на Великобритания, облечен в дипломатическата униформа на моя дядо...”, Пламен Шуликовразговаря с Иван Станчов, бивш министър на външните работи на РБългария и посланик във Великобритания, В: В-к “Топ новини”, бр.201 от 9 април, 2008, с.2 - 4

2008г. - Боян Пенев като поет. В: Електронно списание бр.6 (103), LiterNet http:liternet.bg/e-zine_06.htm, 2008 - 4

2008г. - Боян Пеневите стихоиди. В:Сборник “Игри и играчки”, Епископ Константинови четения, 13, Шумен, , с.465-486 - 4

2007г. - Повторения или литературна ехопраксия. Иван Пейчев, В:Електронно списание – www/liternet.bg , бр.2 (87)http://liternet.bg/e-zine/07-02.htm - 4

2007г. - Литературна периферия и литературен център. Д. Подвързачов; В: Електронно списание – www/liternet.bg/e-zine/07_06 htm, 07.06.2007, №6(91) - 4

2007г. - Поезия за войници и слугини – поетика и рецепция на песнопойките в литературно-критическите размишления и спомените на Боян Пенев (в съавт. с Е. Борисова),В: Сборник от Национална научна конференция “Боян Пенев – (не)забравеното наследство”, Шумен, 9 ноември, 2007, изд. Фабер, В.Търново, 2008, с.86-116 - 4

2006г. - Историческата поетика като обяснителност (ІІ част), В: Любословие,VІІ, Шумен, 2006, с.126-140 - 4

2006г. - Критически език и авторска легенда. Иван Пейчев – опит за психография, В: Сборник от националната конференция, посветена на 90-годишнината от рождениетона Иван Пейчев – “Иван Пейчев – аспекти на присъствие в българската литература”, Шумен, 16 декември 2005, изд. 2006, с. 25-57 - 4

1998г. - Историческата поетика като обяснителност, част І. // Любословие, Шумен, т.3, 1998 - 4

1992г. - Manifesta non eget probatione или отново за “естетиката на тъждеството”. // Български език и литература, 1992, №2, с.50-53 - 4

1992г. - Литературни, паралитературни и битови варианти на един архетипен сюжетен конструкт. // Национална конференция по литературознание и езикознание, Шумен1992 - 4

1990г. - Познавателните основания на методиката. Кратък епистемологичен опит. // Български език и литература, 1990, №6, с.37-52 - 4

1989г. - Превръщането на факта във фактор. // Национална конференция по литературознание и езикознание, Шумен, 1989 - 4

1988г. - Шахматная метафорика в русской сюжетологии 20-х годов ХХ-го века. // Актуальные вопросы науки и техники в стратегии ускорения... Тезисы І-ой научноймеждународной конференции ческословацких аспирантов... Москва, изд. МГУ, 1988, с.108-109 - 4

1987г. - Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения. // Москва, Наука, 1986 // НДВШ, Филологические науки, 1987, №3, с.77-79 - 4

1987г. - Родовые общности и видовые спецификации сюжета. // Наука в стратегии ускорения. ІХ научная конференция болгарских аспирантов в СССР с международнымучастием, Москва, 1987, с.14 - 4

1987г. - Проблемът за жанровата рецепция при преподаването на чужда литература (преводачески разночетения в българския превод на “Евгений Онегин”). // Националнаконференция по анализ на художествен текст в училище, Шумен, 1987 - 4

1984г. - Акмеистичната платформа за същността на словото. // Лингвистика. Поетика. Литературна история. София, 1984, с.173-180 - 4

1984г. - Принципи на литературната цитация. // Лятна школа по литературознание и езикознание, Шумен, 1984 - 4

Доклади

2017г. - „Чудомир в българската култура в междувоенния период”, Казанлък, Чудомирови дни, 25 март – 1 април, 2017, Къща-музей „Чудомир”, доклад на тема „Ил` такова, ил` такова”, или за визуалните послания на Чудомир - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Творчеството и юбилеят на поета Румен Иванчев - Участие в Международен фестивал за литература и визуални изкуства La piazzetta il Ventennale - Салерно, Италия, 9 юни, 201. - 10

2018г. - Фотографски портрет на Румен Иванчев: Две от забележителностите на Рим – Колизеумът и нашият кореспондент. Румен Иванчев на 2 по 35. В: Рубриката „Възрастта не е порок”. – Стършел, 2018, бр. 3750, 22 юни, с.5. - 10

2016г. - „Дон Санчо и Кихот” на Румен Иванчев – премиера. – В: Литературен вестник, 27.04 – 10.05.2016, с.2, бр.17-18, г.25. - 10

2013г. - „Гласувам за фойерверките”, рецензия за книгата на Йордан Ефтимов „Божествената математика. Тревожната хетероклитност на българския символизъм”, София Просвета, 2012, - В: сп. Любословие, кн.13, 2013, изд. Шу „Еп. К. Преславски”, стр.256-266 - 10

2013г. - „За любов, море и още нещо. За плажната кардиология на Йордан Ефтимов”. Рецензия за книгата „Сърцето не е създател” на Й. Ефтимов, София, 2013. – В: „Литературен вестник", Год. 22, бр. 36, 6-11.11.2013, с.6-7. - 10

2012г. - За „прекрасната яснота”. На езика или на битието? Рецензия на книгата на Ивайло Петров „Съвременна руска литература”, В: Любословие, 2012, кн.12, с.205-209 - 10

2009г. - Поредно „литературно бягство”. Този път – в социологията (Рецензия за книгата на Яни Милчаков. Социални полета на литературата, София, Университетскоиздателство „Св. Климент Охридски”, 2009), В: Литературен вестник, бр.23, 24-30 06.2009, с.6-7 - 10

Цитирания

2018г. - Шуликов, Пл. “Удивителната фотография” и нейният удивителен XIX век Теоретически рефлексии върху фотографията, 2016, Фабер, ВТърново. В: Борисова,Е. THE VISIONARY NARRATOR, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2048,%20August%202018/9_%20Evdokia%20Borisova.pdf, issue 48, aug.2018, p.102 - 11

2017г. - Шуликов, Пл. Иван Пейчев. Стилистика на веридикцията, В. Търново, Фабер, 2016 В: Неделчев, М. Памет за Иван Пейчев. Сдържано за един литературен скандал. – В:http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1580.pdf, Литературен вестник, 2017, декември, ред. А. Бурова, с.2, бр.42 - 11

2017г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Братанова, Зв. „Минимализмът в съвременната българска поезия”, дисертация, Шумен 2017, с.233, 264. - 11

2017г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано Стоянов, Стоян. Медийният образ на Макъл Джексън, дисертация, Шумен, 2017, .с.258 - 11

2016г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Великова-Байха, М. Фирмената реклама в България през първите десетилетия на ХХ век (Образно-типологични характеристики), София, 2016 (дисертация), с.220. - 11

2016г. - Шуликов, П Иван Пейчев в паноптикумът на властта. Проникновението на надзора. – В: Литературен вестник, №16, 20-26 апр. 2016, с.12-13 Цитирано в: Биобиблиографски указател. Иван Пейчев. Изд. РБ „Стилиян Чилингиров”, Шумен, 2016, с.127-128 - 11

2016г. - Шуликов, П Критически език и авторска легенда. – В: Иван Пейчев. Аспекти на присъствие в българската литература, Шумен, Фабер, 2006, с.25-57. Цитирано в: Биобиблиографски указател. Иван Пейчев. Изд. РБ „Стилиян Чилингиров”, Шумен, 2016, с.119 - 11

2016г. - Шуликов, П. Информационното общество като индустрия на метафорите, В: В:Сборник „Изследвания на медиите”. Т.2, Медиите и информационно-то общество, Шумен, УИ, 2012, с.11-27 Цитирано в: Василев, В. Рекламата в света на високите технологии (дисертация), Шумен, 2016, с.54. - 11

2016г. - Шуликов, П. Информационното общество като индустрия на метафорите, В: В:Сборник „Изследвания на медиите”. Т.2, Медиите и информационното общество, Шумен, УИ, 2012, с.11-27 Цитирано в: Тодорова, Д. Спортните метафори в специализираните онлайн медии (дисертация), Шумен, 2016, с.7, 160 - 11

2016г. - Шуликов, Пл. Следовател или изследовател. – В:Криминалното – факти и фикции, Сборник Обществени комуникации, т.6, 2016. Цитирано в: Милчаков, Я. Акростих, канонизация, Маргинализация. – В: Quadrivium, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов, Шумен, 2016, с.47. - 11

2016г. - Шуликов, Пл. Художествена фотоизложба „Турция. Хора и улици”, 01.04.2016, Казанлък, къща-музей „Чудомир” Цитирано в: Димова, Св. Фотоизложба повежда по стъпките на Чудомир. –В:Вестник Долина – Казанлък. http://www.kazanlak.co/ot-kazanlak/kultura/item/5232-fotoizlozhba-povezhda-po-stapkite-na-chudomir, 06.04.2016 - 11

2016г. - Шуликов, Пл. Съдбата на една Пушкинова идея у Чудомир В: Сборник „Чудомир в българската култура в междувоенния период”, Казанлък, 2016. Цитирано в: Димова, С. Чудомир между двете световни войни. - В:Вестник Долина – Казанлък. http://www.kazanlak.co/ot-kazanlak/kultura/item/5216-chudomir-mezhdu-dvete-svetovni-voini , 04.04.2016 - 11

2016г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Енчева, Е. Дисертация „Медийни екосюжети – политики и употреби”, ШУ, ФХН, КЖМК, защ. На 10 06.2016, с. 168. - 11

2016г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Василев, В. Рекламата в света на високите технологии (дисертация), Шумен, 2016, с.9, 110. - 11

2016г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Великова-Байха, М. Фирмената реклама в България през първите десетилетия на ХХ век (Образно-типологични характеристики), София, 2016 (Автореферат), с.10-11 . - 11

2016г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Кафтанджиев, Х. Рецензия на дисертационен труд „Фирмената реклама през първите десетилетия на ХХ век”, София, 2016, с.2. - 11

2016г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Величкова, Л. Дамски фабрични предмети в печатната реклама на страниците на в. „Зора”, - В: сп. Езиков свят, ЮЗУ Н. Рилски ,Благоевград, т.14, №2, 2016, с.29-35. - 11

2016г. - Шуликов, П. Повторения или литературна ехопраксия. Иван Пейчев. - Електронно списание /www/liternet.bg , бр.2 (87) http://liternet.bg/e-zine/07-02.htm. Цитирано в: Иванов, В. Последният гладиатор на българският Монпарнас 2, В: http://znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid. (14.05.2016.) - 11

2016г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано Василев, В. Рекламата в света на високите технологии (дисертация), Шумен, 2016, с.131. - 11

2016г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано Милчаков, Я. Български модернизъм и руска класика: асиметрии в рецепцията. – В: Короб культурный кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на прф.д.ф.н. Дечка Чавдарова, Фабер, ВТ, 2016, с.401-418. - 11

2015г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Йорданова, Ж. Друга реклама. Началото на българската реклама. -В: Списание за реклама Адвертисимо, http://advertissimo.bg/nachalo-bulgarska-reklama/ 20.09.2015. - 11

2014г. - Шуликов, П. „На хубавия син… Лондон” – фотоизложба, май, 2014; Цитирано в: Стефанова, В. ШУ тържествено отбеляза патронния си празник. Фотоизложба под надслов „На хубавия син… Лондон” с автор доц. Пламен Шуликов бе открита… В: „Шуменска заря”, 22 май, 2014, бр.96, с.3 - 11

2014г. - Шуликов П. Quintaptich, стихосбирка, София, Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2013, 60 с. Цитирано в: Колева, В. Quintaptich или светът амалгама на Пламен Шуликов, // КИЛ, бр.1, януари, 2014, с.15. - 11

2014г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано Борисова, Е. Мелодрамата в телевизионния сериал, Пловдив, Жанет 65, 2014, с.72. - 11

2013г. - Шуликов П. Quintaptich, стихосбирка, София, Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2013, 60 с. Цитирано в: Милчаков, Я. Яни Милчаков представя книгата на Пламен Шуликов Quintaptich”. В: Новини. http://litermedia.com/index.php/ 16.06.2013. - 11

2013г. - Шуликов П. Quintaptich, стихосбирка, София, Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2013, 60 с. Цитирано в: Балева, В., Е. Борисова . Quintaptich за нашето време…/ - В: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=17327&sid=31// http://liternet.bg/, 2013. - 11

2013г. - Шуликов П. Quintaptich, стихосбирка, София, Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2013, 60 с. Цитирано в: Петров, А. Разговор с Пламен Шуликов и с професор Яни Милчаков за книгата „Quintaptich" , Интервюта и репортажи. – В: http://literaturnibesilki.com/details.php?recordID=1528, 2013. - 11

2013г. - Шуликов П. Quintaptich, стихосбирка, София, Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2013, 60 с. Цитирано в: Милчаков, Я. Литературното събитие на 2013 – В: Литера-турен вестник, 18-31 дек. 2013., бр.42, г.22, с.12. - 11

2013г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Иванова Д., Добрева Е. Методи за изследване на комуникацията: основни понятия и практикум (Електронно помагало) - http://litermedia.com, 2013ISBN 978-954-577-820-9 - 11

2012г. - Шуликов , П. Иронии на медийния контекст. Тотален ироничен код на 30-те. - Изследвания на медиите”, УИ „Еп. К. Преславски”, 2011, с.97-154. Цитирано в: Петров, И. Медиите на ежедневието – ежедневието на медиите. - Изследвания на медиите, Шумен, 2011, В: Любословие, 2012, кн.12, с.224-226. - 11

2012г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Борисова, Е. „Изкуство и реклама” по български… Исторически екскурси към метафориката на модерността. - Литературен вестник, год.21, 2012, 7-13.03., бр.9, с.14-15. - 11

2012г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Добрева, Е. Информационното общество и неговата репрезентация в аудио-визуалната реклама- В: Добрева Е. (отг. ред.) Масовите комуникации в информационното общество. Велико Търново: Фабер, 2012, с.28-64. - 11

2012г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано Люцканов, Й. Маргинальное в литературе / для литературы, - В: Критика и семиотика. Вып. 16, 2012. Научное издание. Новосибирск: НГУ, 2012. Институт филологии СО РАН/ B: http://www.nsu.ru/education/virtual/cs016lutskanov.pdf, с.138-139. - 11

2011г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в Симеонов, С. Литература в ефира, В: http://liternet.bg/publish26/stanislav-simeonov/literatura-v-efira.htm/Електронно списание LiterNet, 10.04.2011, № 4 (137). - 11

2011г. - Шуликов, П. Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011. Цитирано в: Борисова, Е. Изкуство и реклама без маска и без грим… (рецензия за книгата на П. Шуликов „Изкуство и реклама. Промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век, Варна, Словесност, 2011, 347 с.). - Електронно списание LiterNet, 18.06.2011, № 6 (139)В:http://liternet.bg/publish7/eborisova/izkustvo-reklama.htm. - 11

2011г. - Борисова, Е., П. Шуликов. Парапоезия и соцканон. Песнопойки и комунистическа идеология през втората половина на 40-те години на ХХ век. - Социалистически канон/ алтернативен канон; НБУ, София.кн.2, 2009. Цитирано в: Редакционна бележка. Литературен вестник, 2011, бр. 22, 15-21.06., с.7. - 11

2011г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в Хранова, А., Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура ХІХ-ХХ век. Том І. "Литература, истриография, социология: теории, кризи, казуси". Том ІІ. "Животът на три понятия в българската култура: Възраждане, Средновековие, робство". С: Просвета, 2011, с.157, 162, 170. - 11

2011г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в Енчев, М. Трима души в една лодка (без да се смята авторът на предговора). - Любословие, рецензия, №11, 2011, с.142-145. - 11

2011г. - Шуликов, П., Е. Борисова, Я. Милчаков. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори., Фабер, В. Търново, 2009. Цитирано в Филипова, Б. Паралитературата – още една възможност, рецензия. - Литературата, изд. на факултета по славянски филологии, СУ”Св. Климент Охридски”, София, 2011, кн.7, стр.464-468. - 11

2009г. - Шуликов, П. Крум Кърджиев – дълголетието на Бероновия комплекс. Опит за реконструкция по архивни материали. Крум Кърджиев – дълголетието на Бероновия комплекс. Опит за реконструкция по архивни материали. – Научна сесия посветена на творчеството на Крум Кърджиев, 2007. (-и в Литературна мисъл, 2009 , 2, 119-144). Цитирано в: Студии върху творчеството на Кърджиев.-В: http://www.wikiwand.com/bg/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2/ 30.09.2016. - 11

Други публикации

2017г. - Как написахме „Паралитературата” или за текстологическите и социологични изкушения на литературата. – В: УниБИТ, Факултет по библиотекознание и културно наследство, Катедра „Книга и общество“, Кръгла маса: Професор Яни Милчаков: СОЦИАЛНИ ПОЛЕТА НА ЛИТЕРАТУРАТА И ЕЗИКА; 1 декември 2017 г., Аудитория „Яков Крайков“. - 12

Художествено-творчески дейности

2018г. - Думи за Румен - http://litermedia.com/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=71. - 13

2017г. - Втори студентско-преподавателски фотопленер „Планински води и възрожденски води” Елена - Арбанаси - Медвен (03-05.06.2017 г.), с участието на студенти-магистри от специалност Фотография и реклама, ръководител проф. Шуликов, Светлана Борисова, Димитър Бориславов, Йозлем Искренова (Магистърска програма: Фотография и реклама) http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=88 - 13

2017г. - Дипломен проект: „Извън времето”, юли, 2017, р-л П. Шуликов с участието на Полина Йорданова, Елизабет Станева, Йорданка Валентинова, Ралица Александрова - дипломантки в магистърска програма Фотография и реклама, випуск 2017 г. http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=89 - 13

2017г. - Самостоятелна художесествена фотоизложба на тема „Градският човек” по проект” Градът – медии и памет” , Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева , 4 декември, изложбено фоайе на Нов български университет, софия, куратор: Й. Ефтимов - 13

2016г. - „Задушница”. – стихотворение В: Алманах Море, Бургас, 2016 (под печат). - 13

2016г. - Пета художествена фотоизложба: „Турция. Хора и улици”, Казанлък, Къща-музей „Чудомир” в рамките на Национална конференция „Чудомир в българската култура в междувоенния период”, Чудомирови празници, Казанлък, 26.03 – 01.04.2016 - 13

2015г. - На 60 години ли? Не съм от тях… (есе) – В: Яни Милчаков на 60. Литературен вестник, 3-9. 06.2015 , бр.21, с.12. - 13

2015г. - „Сътворение” (лирически диптих). – В: Литературен вестник, бр.7, 18-24.02.2015, с.2. // http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1434.pdf - 13

2015г. - „Свински работи”(поетически триптих). – В: Литермедия, 27.02.2015; http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=63 - 13

2015г. - „Надежда за Русия” (есе коментар) – В: Литермедия, 03.03.2015 г. http://litermedia.com/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=40. - 13

2015г. - Фотоизложба от 126 изображения „От Запад на Изток. Дискретният чар на Балканите”- В: http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=78 http://www.authorstream.com/Presentation/litermedia-2603208/ 27.10.2015. - 13

2014г. - Трета самостоятелна художествена фотоизложба от 50 платна "На хубавия син... Лондон" - В: Шуменски университет, Ректорат, 14 май, 2014 г. - 13

2013г. - Художествена фотоизложба „Истанбул-Константинопол-Бизантион” в 40 фотоплатна – В: Научен семинар на Института по Балканистика и център по тракология при БАН на тема: „Константинопол 1453: ПРОМЯНАТА НА СВЕТОВЕТЕ?”, 7-8 май, 2013, ИБЦТ, София, ул. "Московска" № 45. - 13

2013г. - Председателство на жури на фотоконкурс „Не спирай да снимаш”, орг. РБ „Стилиян Чилингиров”-Шумен, 15-31 август, 2013 - 13

2012г. - Самостоятелна художествена фотоизложба в 70 фотоплатна. - В: Шуменски университет, фоайе ІІІ етаж, 14 декември 2012, на тема: „Там, близо край Айя София…” - 13

2012г. - Поема „Иначе казано”, В: http://liternet.bg/publish17/p_shulikov/inache-kazano.htm; и В: Литературен вестник, бр.27, 2012,11-17.07, с.15 - 13

2012г. - Поема „Отдолу идат Еринии”, В: http://liternet.bg/publish17/p_shulikov/otdolu-idat-erinii.htm. -Литературен вестник, бр.32, 10-16.10.2012г., с.12 - 13

2012г. - Поема MORBIDEZZA//http://liternet.bg/publish17/p_shulikov/morbidezza.htm // Електронно списание LiterNet, 12.10.2012, № 10 (155) -Литературен вестник, бр.32, 10-16.10.2012г., с.13 - 13

predstaviane kniga
Представяне на книга - „Quintaptih”, стихосбирка. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2013, 60 с.


fotoizlojba 2
Художествена фотоизложба „Истанбул-Константинопол-Бизантион” в 40 фотоплатна, 7-8 май, 2013, ИБЦТ, София, ул. "Московска" № 45.


fotoizlojba 3
Трета самостоятелна художествена фотоизложба от 50 платна "На хубавия син... Лондон" - В: Шуменски университет, Ректорат, 14 май, 2014 г.


shulikov izlojba 2016.jpg
Пета фотоизложба "Турция. Хора и улици"


"На хубавия син... Лондон" - откриване


fotoizlojba 1
Самостоятелна художествена фотоизложба в 70 фотоплатна. - В: Шуменски университет, фоайе ІІІ етаж, 14 декември 2012, на тема: „Там, близо край Айя София…”


кадри от откриването на изложбата "На хубавия син... Лондон""


пред платната - "На хубавия син... Лондон"


Откриване на фотостудиото в университета


Самостоятелна художествена фотоизложба на тема „Градският човек”


фотоизложба „Чудните лица на Родопите... и други истории”
Художествена фотоизложба „Чудните лица на Родопите... и други истории”, електронна, В: http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=82