Доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмедабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(119) "ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Турска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(94) "асистент - 2000 г. главен асистент - 2008 г. доцент - 2014 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(74) "доктор по историческа лингвистика - 2008 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(378) "историческа лингвистика на турския език; османски език; османска дипломатика и палеография османски търговски и правни документи съвременен турски език (морфология и синтаксис); емантика и лексикология" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(295) "преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийския университет, гр. Одрин, Университет "Айдън", гр. Истанбул, Университет "Намък Кемал", Текирдаг - Турция" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(118) "историческа лингвистика на турския език съвременен турски език" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(2928) "1. Проекти на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по хуманитарни науки, Катедра по турски език и литература: 1.1. Вътрешноуниверситетски проект „Места на всекидневието на Балканите” – 2014 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова 1.2. Вътрешноуниверситетски проект „Времето на Балканите: език, история, памет” – 2013 г., договор № РД-08-284/ 15.03./ 2013 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова 1.3. Вътрешноуниверситетски проект „Професионален език в сферата на туризма” – 2012 г., договор № РД-07-734/10.04.2012, ръководител на проекта доц. д-р Татяна Чалъкова 1.4. Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим 1.5. Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова 1.6. Научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", с научен ръководител доц. д-р В. Янкова 1.7. Вътреишноуниверситетски проект "Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи", с ръководител гл. ас. д-р Вежди Хасан 1.8. Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа. № на проекта РД 08-106/1.02.2019 г., с ръководител преп. д-р М. Шукриева 2. Национални проекти 2.1. Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. 2.2. Проект „Студентски практики - Фаза 1“ към от МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Академичен наставник" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(93) "Ръководител на Катедра по турски език и литература" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(64) "Член на Съюза на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Мийрям Неджиб Салим-Ахмед

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Кабинет: Корпус 2, стая 04

Телефон: 054 830 365 вътр. 143, 146

Email: meryemslm@abv.bg; m.salim@shu.bg

Приемно време: вторник 10 - 12 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Турска филология

Заемани академични длъжности

асистент - 2000 г.

главен асистент - 2008 г.

доцент - 2014 г.

Придобити научни степени

доктор по историческа лингвистика - 2008 г.

Водени лекции и/или упражнения

историческа лингвистика на турския език;

османски език;

османска дипломатика и палеография

османски търговски и правни документи

съвременен турски език (морфология и синтаксис);

емантика и лексикология

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийския университет, гр. Одрин, Университет "Айдън", гр. Истанбул, Университет "Намък Кемал", Текирдаг - Турция

Области на научни интереси

историческа лингвистика на турския език

съвременен турски език

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проекти на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по хуманитарни науки, Катедра по турски език и литература:

1.1. Вътрешноуниверситетски проект „Места на всекидневието на Балканите” – 2014 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

1.2. Вътрешноуниверситетски проект „Времето на Балканите: език, история, памет” – 2013 г., договор № РД-08-284/ 15.03./ 2013 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

1.3. Вътрешноуниверситетски проект „Професионален език в сферата на туризма” – 2012 г., договор № РД-07-734/10.04.2012, ръководител на проекта доц. д-р Татяна Чалъкова

1.4. Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

1.5. Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова

1.6. Научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", с научен ръководител доц. д-р В. Янкова

1.7. Вътреишноуниверситетски проект "Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи", с ръководител гл. ас. д-р Вежди Хасан

1.8. Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа. № на проекта РД 08-106/1.02.2019 г., с ръководител преп. д-р М. Шукриева

2. Национални проекти

2.1. Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

2.2. Проект „Студентски практики - Фаза 1“ към от МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Академичен наставник

Заемани ръководни позиции

Ръководител на Катедра по турски език и литература

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България

Дисертации

2007г. - Развитие на фонетичната система на книжовния турски език през ХІХ – началото на ХХ век (Въз основа на писмени източници). Автореферат. Шумен - 1

Монографии

2016г. - Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, 227 стр. (в съавт. с Т. Чалъкова, Е. Стоянова, Е. Кязимова, Н. Чуфадар, В. Янкова) - 2

2014г. - Подчинителни отношения в сложното изречение в турския език (Въз основа на текст на анонимно съчинение), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 204 стр. - 2

Учебници

2009г. - Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на нови информационни технологии. Изд.Фабер, В. Търново, 2009. (в съавт. с Т. Чалъкова,Е, Стоянова, Х. Акиф, Г. Маклаков, В. Аврамова, Б. Кърджалъ, Е. Кязимова, Е. Халил, М. Шукриева, Й. Стефанова, Х. Христова, Г. Маклакова) - 6

2006г. - Руски и турски език в деловата сфера. Универ. Изд.”Еп. Конст. Преславски”, Шумен, 2006(в съав. В.Аврамова, Е. Стоянова, Ст. Атанасова, Ст. Калева, Т.Чалъкова, Л.Янминчева, и др.) - 6

2004г. - Руско - български – турски и българско-руски-турски бизнес речник. ШУ, 2004 (в съав.с В.Аврамова, Б.Кърджалъ, Е. Халил, М.Шукриева, Н.Хасанова) - 6

Учебни помагала

2009г. - Bicim Bilgisi ve Tumce Bilgisi. Учебно помагало, изд.Фабер, В.Търново, 2009 (в съав. с Е. Халил и Н.Хасанова) - 7

2003г. - Морфология и синтаксис на турския език. Учебно помагало, ШУ, 2003 (в съав. с Е. Халил и Н.Хасанова) - 7

Статии

2019г. - Български лексикални заемки в османските писмени източници. // Сборник „Миграции и културни взаимодействия в Османската империя и Турция” Истанбул, 2019, с. 385-399. - 4

2019г. - Обучението по калиграфия в историята на османското образование. // Сборник "Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи", УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019, стр. 29-46; ISBN 978-619-201-317-2 - 4

2018г. - Салим, М., Юсеинова, Ф. 2018. За пътуванията по османските земи и разрешителното „мюрур тезкиреси”. //Сборник „По пътя на Евлия Челеби”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 229-242.ISBN 978-619-201-245-8 - 4

2018г. - Салим, М. 2018. С признателност към Катерина Венедикова – лъч на османистичната наука в България. // „Туркологични изследвания 2018”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 5-11.ISSN 1314-989X - 4

2018г. - Салим, М., Юсеинова, Ф. 2018. Tarihin Gizli Taniklari: Arap Harfleri ve Ebced Hesabi. // „Туркологични изследвания 2018”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 81-98.ISSN 1314-989X - 4

2018г. - Салим, М., Хасан, В. 2018. Още за османското калиграфско изкуство в Шумен. // Сборник „Истини и лъжи за факти, новини и събития”, РБ „Любен Каравелов”, Русе, 2018, с.305-315 ISBN 978-619-7404-04-3 - 4

2017г. - Научните изследвания по османистика и историческа лингвистика на турския език в България като основа за преподаване на османистични дисциплини в университета. - В: Сборник "Туркологични изследвания 2017", УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2017, стр. 5 - 22. - 4

2017г. - Свободата на словото и печата в Османската държава.- В: Сборник доклади от Международна научна конференция ”Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?”, Русе, 2017, с. 248 - 255. (в съавт. с В. Хасан) - 4

2017г. - Турските пътеписи - пътуване през вековете.- In: SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISS 2367-5721 ISSU 38 OCTOBER 2017, 53-62 - 4

2017г. - Следи от хетеродоксен ислям в района на Търговище и Омуртаг през ХVІ и ХVІІ век. - Сборник доклади от Международен симпозиум „Бьорклюдже Мустафа”, Измир, 2017, с. 325-349 (в съавт. с А. Джафер) - 4

2016г. - Dillerarasi Etkileshim Baglaminda Tyurkche ve Urduca - Hintchedeki Ortak Alintilara Dair. - Сборник с доклади от Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Издателство на Тракийския университет, одрин, 2016, стр. 19-28 - 4

2016г. - Виното и любовта в диванската поезия. – В: Сборник с доклади от национална научна конференция с международно участие ”Виното - история и вдъхновение”, Русе, 2016 (в съавт. с В. Хасан) - 4

2015г. - Жената и нейният образ в турската преса през ХІХ – началото на ХХ век. . – В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 56-65 - 4

2015г. - Turkce Deyimlerde Sayilarin Semantik Yonleri – В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с. 156-165 (в съавт. със Сибел Дженаб) - 4

2014г. - Времето като категория на турския глагол в издания на български език от края на ХІХ и първата половина на ХХ век. - Сборник "Времето на Балканите: език, история, памет", Шумен, 2014, с. 16 -31 (в съавт. със С. Дженаб) - 4

2014г. - Изучаването на османотурски език от българите през епохата на османското владичество. - Сборник "България в световното културно наследство", Шумен, 2014, 786-790 - 4

2014г. - Сложното съставно изречение и неговото място в синтактичното поле на хипотаксиса в турския език. - Електронно списание LiterMedia, 2014, 13 стр. - 4

2014г. - Сложното съставно изречение и неговото място в синтактичното поле на хипотаксиса в турския език. - Тюркологията - настояще и бъдеще, 60 години специалност Тюркология в СУ " Св. Климент Охридски", София, 2014, стр. 135 - 143. - 4

2014г. - Turkce Reklamlarin Bazi Dilsel Ozellikleri Uzerine. - Сборник доклади от Трети българо-турски колоквиум "България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история и литература",Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2014, с. 89-104 - 4

2013г. - Изречението в турската медийна реклама. – Електронно списание LiterMedia, ноември, 2013 (в съавт. с М. Кахраман) - 4

2013г. - Арабското писмо в надписите на епиграфските паметници в България. – Епископ-Константинови четения, т. 19 “Памет и спомен”, Шумен, 2013, с. 265-277, http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf - 4

2012г. - За темпоралните значения на турските деепричастия в текстове от ХV век. - ХІХ-ти Епископ Константинови четения, Том 18, Календар и време, Шумен, 2012, http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf, стр. 31 – 38. - 4

2012г. - Употреба и фонетични характеристики на турските падежни окончания през ХІХ и началото на ХХ век (проблеми на синхармонизма). - Сборник "Туркологични изследвания 2012", Шумен, 2012, с. 44 - 54. - 4

2012г. - Тюркските лексеми в османотурски текст от ХV век. - Сборник "Туркологични изследвания 2012", Шумен, 2012, с. 55 -62. - 4

2012г. - Относно изреченията със съюзна връзка в текст на староанадолски турски език. – Годишник на Шуменския университет, том ХХІІІ А, 2012, с. 56-71. - 4

2012г. - За езика на анонимно газаватнаме, като обект на историята на книжовния турски език. – Електронно списание LiterMedia, 19.11.2012 - 4

2012г. - Митхат Садулах Сандер и неговият учебник "Усул-и тахрир ве китабет дерслери". - Османистиката. Исторически отговори за бъдещето.София, 2012, стр. 283 - 291. - 4

2009г. - За видовете словосъчетания в османски ръкопис от ХV век. - В: Сб. материали от юбилейна международна конференция “Турският език и балканското културно взаимодействие” на Катедрата по турски език и литература (04-08 юни 2008 ). Шумен, 2009, с. 276-284 - 4

Доклади

2018г. - Салим, М., Хасан, В. 2018. Още за османското калиграфско изкуство в Шумен. В: Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития”, РБ „Любен Каравелов”, Русе, 24-25 април 2018 г. - 5

2018г. - Салим, М. 2018. Bulgarcadaki Turkce Sozcuklerin Anlamlari ve Kullanimlarina Dair Bir Degerlendirme -В: Mеждународeн научно-преподавателски семинар „Тюркологията в образованието – традиции и тенденции”, 01.11.2018, гр. Къркларели, Турция - 5

2018г. - Салим, М. 2018. Български лексикални заемки в османските писмени източници В: Международен симпозиум „Миграции и културни взаимодействия в Османската империя и Турция” – 2-3 април 2018 г., гр. Истанбул, Турция, организатор: Университет „Сабахатин Заим“, Турция; - 5

2018г. - Салим, М., Джафер, А. 2018. Bir Bulgar Gazetesinde Car Sehri Istanbul: Tsarigradski Vestnik В: Международен симпозиум „Османски Истанбул” – 11-13 май 2018 г., Университет „Двадесет и първи май“ гр. Истанбул, Турция; - 5

2018г. - Салим, М. 2018. Kuzeydogu Bulgaristan Kaynakli Conk Uzerine Bir Inceleme В: Международен симпозиум „Турската култура на Балканите: България”, Истанбулски университет, 27-29 септември 2018, Истанбул, Турция - 5

2018г. - Салим, М., Джафер, А. 2018. Kurulustan Nahiye Merkezi Oluslarina Kadar Eski Cuma ve Osmanpazari Tarihleri В: ХVІІІ международен конгрес на турския исторически институт – 5-10 октомври 2018 г., Анкара, Турция - 5

2017г. - Доклад: Свободата на словото и печата в Османската държава.- Международна научна конференция ”Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?”, 25 и 26 април 2017 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов” - Русе, (в съавт. с В. Хасан) - 5

2017г. - Обръщението "елкаб" като задължителен елемент в османските документи. – Шеста международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, 26 - 28 октомври 2017 г., Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново (в съавт. с В. Хасан) - 5

2017г. - За пътуванията в Османската държава и разрешителното за пътуване. - Юбилейна научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", (По случай 25 години от създаването на специалността Турска филология в Шуменския университет), 3 - 5 ноември 2017, Шумен - 5

2016г. - Виното и любовта в диванската поезия.- Национална научна конференция с международно участие ”Виното - история и вдъхновение”, 25 и 26 април 2016 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов” - Русе (в съавт. с В. Хасан) - 5

2016г. - Общи словообразувателни модели в турския език и урду в контекста на езиковото взаимодействие. - ХХІІІ Епископ-Константинови четения „Фрагментирани светове”, Шуменски университет „Епископ Константив Преславски”, 19 – 20 май 2016 г. (в съавт. с Айджан Пенева) - 5

2016г. - Следи от хетеродоксен ислям в района на Търговище и Омуртаг през ХVІ и ХVІІ век. - Международен симпозиум „Бьорклюдже Мустафа”, юни 2016 г., гр. Измир, Турция (в съавт. с А. Джафер) - 5

2015г. - Dillerarasi Etkileshim Baglaminda Tyurkche ve Urduca - Hintchedeki Ortak Alintilara Dair. - Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Турция - 5

2015г. - Shumnu Ili Cavuskoyunde Kerbela Sehitleri Anisina Kurulan Cesmeye Dair. - Международен симпозиум "Кербала и Хазрети Хюсеин", 14-15 май, Анкара - 5

2013г. - Арабското писмо в надписите на епиграфските паметници в България. - ХХ Епископ- Константинови четения „Памет и спомен”, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013 г. - 5

2013г. - Turkce Reklamlarin Bazi Dilsel Ozellikleri Uzerine. - Трети българо-турски колоквиум "България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история и литература", 11-12 октомври 2013 г., Пловдив - 5

2013г. - Gunumuz Bulgaristan Turkleri Bir Azinlik Olarak Kendi Kulturunu Nasil Yasatiyorlar. - Осми международен конгрес по турска култура (VIII. Uluslararasi Turk Kulturu Kongresi ), 24-27 октомври 2013, Ескишехир, Турция (в съавт. с Н. Хасанова) - 5

2012г. - Сложното съставно изречение и неговото място в синтастичното поле на хипотаксиса в турския език. Юбилейна научна конференция "Тюркологията - настояще и бъдеще" на специалност Тюркология към „Св. Кл. Охридски” , (30.11 – 01.12.2012 г.), София. - 5

2012г. - Изучаването на османотурски език от българите през епохата на османското владичество. - Трета национална конференция „Пътуване към България”, Шумен, 2012 г. - 5

2009г. - За видовете словосъчетания в османски ръкопис от ХV век. - В: Сб. материали от юбилейна международна конференция “Турският език и балканското културно взаимодействие” на Катедрата по турски език и литература (04-08 юни 2008 ). Шумен, 2009, с. 276-284 - 5

2007г. - Основни фонетични промени при съгласните в османотурския език през ХІХ и началото на ХХ век (въз основа на писмени източници). - В: Сб. Лингвистични студиипо туркология, Т. І. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен - 5

2007г. - Османската калиграфска школа в Шумен през ХІХ век. - В: Сб. материали от национална научна конференция “Шумен и шуменци в националната исторя”, Шумен10-11 май по случай 150 години музейно дело в Шумен, Велико Търново, 2009, (в съавторство с М. Левкова), с. 213-216 - 5

2006г. - Фонетични и палеографски особености на наставките за образуване на имена в турския език през ХІХ – ХХ век. - В: Сб. материали от международната научнаконференция “Mеждуетнически контакти. Интеркултурна комуникация Изток- Запад”, Шумен, 2006, с. 52-61 - 5

2006г. - Балкански и западноевропейски заемки в османски ръкопис от ХV век. - В: Сб. Конференция с международно участие “Междуетнически контакти Изток-Западинтеркултурна комуникация” Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2006, с. 62 –66 - 5

2006г. - Метална плочка с надпис “хасса” на арабица. - В: Сб. материали от международната научна конференция “Mеждуетнически контакти. Интеркултурна комуникацияИзток- Запад”, Шумен, 2006, с. 244-247 - 5

2004г. - Томас Хавиер Бианки и “Турско – френски речник” от 1837- В: Сб. научни доклади. Конференция на докторанти, Шумен, 2004, с. 103-109 - 5

2004г. - Фонетични особености но анонимен османски ръкопис от ХV век. - В/ Сб. материали от научна конференция “Турският език и турската култура в контекста надиалога Изток - Запад” - Шумен, 2004, с. 434 - 442 - 5

2004г. - Проблеми на правописа и писмената система на турския език през ХІХ в. и началото на ХХ век. - В: Сб. материали от научна конференция “Турският език итурската култура в контекста на диалога Изток - Запад” - Шумен, 2004, с. 427-433 - 5

2004г. - Исторически поглед върху турския поздрав селям. - В: Сб. материали от национална научна конференция “Турският език – минало, настояще и бъдеще”, Шумен - 5

Цитирания

2017г. - Жената и нейният образ в турската преса през ХІХ – началото на ХХ век. . – В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 56-65. Цитирано в: Хасан, В. Особености но старата турска литература през Втория класически период. В: Сборник с доклади от Националната научна конференция на тема: “Образование и наука – за личностно и обществено здраве”, 27-28 октомври 2017, Смолян, с. 70-85. - 11

2017г. - Салим, М. Жената и нейният образ в турската преса през ХІХ – началото на ХХ век. . – В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 56-65. Цитирано в: Хасан, В. Особености но старата турска литература през Втория класически период. В: Сборник с доклади от Националната научна конференция на тема: “Образование и наука – за личностно и обществено здраве”, 27-28 октомври 2017, Смолян, с. 70-85. - 11

2016г. - Салим, М. Изучаването на османотурски език от българите през епохата на османското владичество. – България в световното културно наследство. Шумен, 2014, 786 – 790; Цитирано в: Венедикова, К. Епиграфски паметници посветени на просветата, образованието и културата. – В: От регионалното към националното – просветното дело и музеите. В. Търново, 2016, 207 – 219; Цитирането е на с. 211 в бележка под линия и на с. 218 в използвана литература - 11

2013г. - Салим, М. Тюркските лексеми в османо-турски текст от ХV век. – Сборник „Туркологични изследвания 2012”, Шумен, 2012, с. 55-62; Цитирано в: Чалъкова, Татяна. Понимание: звук, слово, текст. Между Преданием и Языком. Шумен, Унивреситетско издателство, 2013. Библиография - 11

2013г. - Салим, М. За езика на анонимно газаватнаме, като обект на историята на книжовния турски език. Електронно списание ЛитерМедия, 2012; Цитирано в: Чалъкова, Татяна. Понимание: звук, слово, текст. Между Преданием и Языком. Шумен, Унивреситетско издателство, 2013. Библиография - 11

2012г. - Салим, М. Метална плочка с надпис "хасса" на арабица – Сборник „Междуетнически контакти Изток-Запад – интеркултурна комуникация”, Шумен 2005, 244-247; Цитирано в: Венедикова, К. За надписите върху камък и метал в НАИМ-София" - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 8 /2012/, с. 185-205, на стр. 189 и 203 - 11