Доц. д-р Стефан Маринов Минковабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(90) "ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", специалност "История"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(189) "1995 г. - редактор на общински вестник "Зов", гр. Лясковец 1995 г. секретар на читалище "Напредък", гр. Лясковец" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(136) "асистент - 1995 г. старши асистент - 1999 г. главен асистент - 2006 г. доцент - 2014 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "доктор по история - 2006 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(559) "в бакалавърска степен: лекции: Нова обща история, История на балканските народи XV-XX век (Нова и съвременна балканска история), Военна история и археология, ИД: История на войните през ХХ век в магистърска степен: Международни отношения и войни в Югоизточна Европа (1878-1945 г.) Източен въпрос и източни кризи" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(213) "история на войните история на Първата световна война история на балканските народи нова и съвременна обща история" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1177) "2007-2009 Международен: „Коалиционната война на Централните сили срещу Румъния 1916-1918 г.“; ръководител проект: проф. Юрген Ангелов, Потсдамски университет, Германия. 2009 „Всекидневието: места, памет, езици”; ръководител проект: доц. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”. 2010 Общности и идентичности в европейското пространство; ръководител проект доц. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”. 2011 - Град и памет; ръководител проект: доц. д-р Р. Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”. 2012 – България в световното културно наследство; ръководител проект: доц. Р. Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(37) "зам.-декан на ФХН (2016-" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(166) "член на Съюза на учените в България, клон Шумен член на Национален комитет по балканистика" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Стефан Маринов Минков

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: smminkov@yahoo.com; s.minkov@shu.bg

Приемно време: сряда, 13-15 ч.

Завършен университет, специалност

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", специалност "История"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1995 г. - редактор на общински вестник "Зов", гр. Лясковец

1995 г. секретар на читалище "Напредък", гр. Лясковец

Заемани академични длъжности

асистент - 1995 г.

старши асистент - 1999 г.

главен асистент - 2006 г.

доцент - 2014 г.

Придобити научни степени

доктор по история - 2006 г.

Водени лекции и/или упражнения

в бакалавърска степен:

лекции:

Нова обща история,

История на балканските народи XV-XX век (Нова и съвременна балканска история),

Военна история и археология,

ИД: История на войните през ХХ век

в магистърска степен:

Международни отношения и войни в Югоизточна Европа (1878-1945 г.)

Източен въпрос и източни кризи

Области на научни интереси

история на войните

история на Първата световна война

история на балканските народи

нова и съвременна обща история

Участия в международни и национални научни проекти

2007-2009

Международен: „Коалиционната война на Централните сили срещу Румъния 1916-1918 г.“; ръководител проект: проф. Юрген Ангелов, Потсдамски университет, Германия.

2009 „Всекидневието: места, памет, езици”; ръководител проект: доц. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”.

2010 Общности и идентичности в европейското пространство; ръководител проект доц. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”.

2011 - Град и памет; ръководител проект: доц. д-р Р. Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”.

2012 – България в световното културно наследство; ръководител проект: доц. Р. Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Заемани ръководни позиции

зам.-декан на ФХН (2016-

Членства в научни организации

член на Съюза на учените в България, клон Шумен

член на Национален комитет по балканистика

Дисертации

2006г. - Съглашенските окупационни войски в България (1918-1920). Автореферат на дисертация. София 2006, 27 с. - 1

Монографии

2013г. - Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски": Шумен 2013, 372 с. - 2

Учебници

1998г. - Документи по история на Новото време. Изд. „Антос”: Шумен 1998, 191 с. (в съавт. с Р. Мишев) - 6

Учебни помагала

2014г. - Военна история и археология. – В: Методическо ръководство. І част. Класическа археология, Тракийска археология, Археология, Средновековна българска история, Военна история и археология, Нова българска история. Отг. Редактори: Ж. Жеков, Б. Стоянов, Т. Димитрова. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 113-141 (в съавт. с Д. Руменов). ISBN 978-954-577-934-3 - 7

Студии

2013г. - Щрихи към проблема за разоръжаването и демобилизацията на българската армия непосредствено след края на Първата световна война. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности (Юбилейно издание). т. 9. Варна, 2013, 117-143 - 3

Статии

2018г. - Походната войнишка библиотека (За войниците и книгите през Първата световна война). – В: Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа. Шумен: 2018, 367-375. - 4

2018г. - Тенденции в развитието на стопанството в България в условията на съглашенска окупация. – В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 13. Варна: 2018, 68-79. - 4

2018г. - Добруджа в болгаро-германских отношениях 1916-1918 гг.: коалиционное взаимодействие и противостояние. – Современная научная мысль, № 3, Москва: 2018, 60-69. - 4

2013г. - Героите и антигероите в историята. - Любословие №13/2013, 9-22 - 4

2013г. - Инцидентът от 9 февруари 1918 г. в Кюстенджа. Бележки върху българо-германските отношения в Северна Добруджа през Първата световна война. – Историкии. Том. 6. Шумен, 2013, 191-203. - 4

2013г. - Статутът на Северна Добруджа и българо-германските отношения в годините на Първата световна война. – Журнал за исторически и археологически изследвания, брой 2, 2013, 118-134. - 4

2012г. - Към началната история на военноисторическия отдел при Щаба на армията (по сведения на Константин Соларов). – Историкии. 5. Шумен, 2012, 223-237 - 4

2012г. - Непубликуван документ за структурата и дейността на военноисторическия отдел при българската армия. – В: Сборник научни трудове от националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2012, 640-649. - 4

2012г. - Осигуряването на храни за съглашенските войски на Солунския фронт през Първата световна война. – Любословие, №12/2012, 22-27 - 4

2011г. - Българите и съглашенските войници след Първата световна война (1918-1920 г.): ежедневни контакти, взаимни впечатления и влияния. – Историкии. 4. Шумен, 2011, 396-415 - 4

2011г. - Der Status der Nord-Dobrudscha im Kontext des deutsch-bulgarischen Verhaeltnisses im Ersten Weltkrieg – In: Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der Forschung. Berlin-Brandenburg, 2011, 241-255 - 4

2009г. - Съдбата на Струмишкия край непосредствено след Първата световна война (края на 1918-1919). – В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“: В. Търново 2009, 401-415 - 4

2009г. - „Руският въпрос” в отношенията между България и Антантата след края на Първата световна война (1919-1920 г.). – Любословие, № 10/2009, 104-113 - 4

2008г. - Размисли върху интерпретацията на Първата световна война като преход към съвременната епоха. – В: Съвременната история: времена, реалности, промени. Том 5. Фабер: 2008, 20-24 - 4

2008г. - Съглашенските окупационни войски в България след Първата световна война (1918-1920), БКП и стачното движение в страната. – Епохи, 2008, № 3-4, 111-125 - 4

2007г. - Съглашенската окупация на Южна Добруджа след Първата световна война (1918-1919). – Историкии. 2. Научни изследвания в чест на доцент д-р Стоян Танев. Послучай неговата 70 годишнина. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 369-388 - 4

2007г. - Някои аспекти на гръцката политика спрямо България след Първата световна война (края на 1918-1920). – Историкии. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 280-296 - 4

2007г. - Българското стопанство в условията на съглашенската окупация след Първата световна война. – В: Епископ-Константинови четения. „Власт и социум“. Том 10. Част II. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 22-36 - 4

2006г. - Някои аспекти на тиловото осигуряване на съглашенските войски в България (края на 1918-началото на 1920 г.) – Историкии. 1. Юбилеен сборник: Десет години специалност История в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2006, 161-176 - 4

2005г. - Съглашенските войски в Югозападна България (края на 1918-1919 г.) – Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т. XI. Фабер: В. Търново 2005, 143-152 - 4

2004г. - Дислокация, предислокация и численост на съглашенските войски в България (1918-1920). – В: Историческата, юридическата и икономическата политика в ползана България. Т. I. Секция „История”. Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 30-31 май 2003 г. Университетско издателство „Стопанство”: София 2004, 115-122 - 4

2004г. - По въпроса за статута на съглашенските войски в България. – В: Понятия, времена, ценности в историческото познание. Сборник доклади. Варна 2004, 258-263 - 4

2002г. - Манипулативни техники в програмните документи на Хитлер и Мусолини. – В: Текстът като манипулация. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2002, 141-149 - 4

2001г. - За един превод на Алексис дьо Токвил, публикуван в българския възрожденски печат. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 4-5. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2001, 163-166 - 4

1999г. - Максим Райкович и неговото дело (до 1847 г.) в българската историография. – В: Максим Райкович – традиции и съвременност. Сборник материали от научна конференция. Дряново 1999, 143-155 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - Сборник, посветен на уважаван учен и любим учител. Историкии. Т. 4. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. - Любословие №13/2013, 270-273 - 10

2012г. - Научен сборник „Оттука започва България”. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 година. Отговорен редактор Иван Йорданов. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, 787 с. – Историкии, 5, Шумен, 323-328. - 10

2012г. - Дарин Канавров „Морският бой при Балчик. Декември 1916 г. Неизвестното събитие в историята на българския военноморски флот”. Военно издателство: 2009, 342 с. – Историкии, 5 Шумен, 338-342. - 10

Цитирания

2013г. - Минков, С. Съглашенската окупация на Южна Добруджа след Първата световна война (1918-1919). – Историкии. Том 2. Шумен, 2007. Цитирано в: Ангелова, Р. Щрихи от дейността на шуменското добруджанско дружество (1919-1942 г.). – В: Добруджа на кръстопътя на историята. Сборник с изследвания. Съст. П. Бойчев, Д. Иванова. Тутракан, 2013, с. 275. - 11

2012г. - Минков, Ст. Българите и съглашенските войници след Първата световна война (1918-1920): ежедневни контакти, взаимни впечатления и влияния. – Историкии. Т. 4. Шумен, 2012. Цитирано в: Ангелова, Р. Миналото на Шумен (1912-1919). Шумен: Фабер 2012, с. 196. - 11

2012г. - Минков, Ст. Съглашенските окупационни войски в България (1918-1920 г.). (Непубликувана дисертация). Шумен, 2006. Цитирано в: Ангелова, Р. Миналото на Шумен (1912-1919). Шумен: Фабер 2012, с. 197. - 11

2007г. - Минков, Ст. Съглашенските окупационни войски в България (1918-1920 г.). (Непубликувана дисертация). Шумен, 2006. Цитирано в: Кузманова, Ант., П. Тодоров, Ж. Попов, Бл. Нягулов, К. Пенчиков, В. Милачков. История на Добруджа. Т. 4. 1878-1944. В. Търново: Фабер 2007, с. 252, 253, 255, 266. - 11