Доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(150) "Кубански държавен университет, гр. Краснодар, Русия - 1985 г. Руски език и литература" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(208) "1988 г. - асистент 1995 г. - главен асистент 2008 г. - доцент по научна специалност Славянски езици / Съвременен руски език" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(139) "доктор по филология (PhD), научна специалност Славянски езици (Руски език), ВАК" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(975) "«ОКС бакалавър» • Теория на превода • Съвременен руски език – морфология • Език и комуникация • Специализиран превод (Приложна лингвистика) • Сравнителна морфология на руския и българския език • Граматика (функционален аспект) • Практически руски език (превод) • Руски език като втори чужд език • ИД: Невербална комуникация • ИД Език и комуникация ОКС „магистър” • Магистърски семинар • ИД: Концептът `празнота` в езиковото съзнание • ИД: Невербална комуникация • Специализиран превод • Руски език за специални цели" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(52) "Университет в гр. Лодз, Полша" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(160) "функционална семантика теория на превода когнитивна лингвистика лингвокултурология" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(2320) "1989, Москва, Московски държавен университет - Свидетелство №0187/15.12.1989 г. 1994 Курс по френски език (преквалификацикация) – ВПИ „Еп. Константин Преславски“ – диплома за преквалификация №720/5, ре № 1363 / 16.04.1994; учител по френски език Курс по английски език – Център „Фулбрайт“ – 2011 г. ниво А1 - селтификат Курс за подготовка на ектронни пособия и работа със системата за електронно обучение – декември 2013- по Проект BG051PO001-4.3.04.0020 „Модернизация на ЦДО на ШУ” - сертификат ІІ международна научно-практическа сесия „Русский язык в глобальном образовательном пространстве“ – 13-15 ноември 2015, Институт за руски език „А.С. Пушкин“ – сертификат за преминат курс за работа с електронната платформа на ИРЕ „А.С. Пушкин“ „Образование на русском“ ІІІ международна научно-практическа сесия „Русский язык в глобальном образовательном пространстве“ , 15-17 ноември 2016 - Институт за руски език А.С. Пушкин - Москва, Удостоверение за повишаване на квалификацията 13-21/1598 Семинар „Хуманитарното сътрудничество в контекста на интеркултурната комуникация“ - Институт за руски език „А.С. Пушкин“ – 16 часа, 6-9.11.2017. – Удостоверение №772700001957 Семинар „Русский язык в глобальном образовательном пространстве - Институт за руски език „А.С. Пушкин“ – 16 часа, 23-24.11.2017. – Удостоверение №772700001774." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(6458) "Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2001 г. - доц. д-р А. Николова Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2003 г. - доц. д-р Т. Иванова Картина мира в языковом сознании славян - 2005 - доц. дфн Д. Митев Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2006 г. - доц. д-р Т. Иванова Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2007 г. - доц. д-р А. Николова Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2008 г. - доц. д-р Т. Иванова Балканите и диалогът на културите в съвременния свят. Университетски проект РД-05-272/ 11.03.2009. Ръководител проф. д-р В. Аврамова Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика. Университетски проект Договор РД-05-349 / 12.03.2010 / Ръководител доц. д-р Т. Иванова Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. (Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова. Русистиката в Шуменския университет: традиции, постижения и перспективи. Университетски проект. Договор № РД-07-731/05.04. 2012 г. / Ръководител доц. д-р Ст. Петкова-Калева. Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, международен проект по Грюндвиг. Контактно лице за ШУ доц. д-р Р. Тодорова; 2012 – 2014 г. № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany Русистиката през 21 в. Традиция и перспективи. 2013 г. Ръководител доц.д-р Е. Стоянова Актуални проблеми на българската русистика. 2014 г. Ръководител проф. д-р Е. Стоянова Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение. Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-4.3.04-0020; Бенефициент ШУ, Ръководител – проф. дпн Маргарита Георгиева . – 2012-2014 Студентски практики. Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-3.3.07-0002; Ръководител в ШУ – проф. д-р Русанка Петрова – 2012-2014 Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици. ПроектРД-08-319/13.03.2015. Ръководител проф. д-р Е. Стоянова Език. Комуникация. Култура. Проект РД-08-128/08.02.2016. Ръководител проф. др Е. Стоянова Проект РД—8-85/04.02.2016 „Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги“. Ръководител доц. д-р С. Петкова-Калева Проект „45 лет русистики в Шуменском университете” – международен проект към фонд „Русский мир” - участник, 2017-2018 г. Ръководител на проекта - проф. д-р Е. Стоянова Проект РД-08-115/ 06.02.2017 г. Езиковата личност в контекста на националното и универсалното. Ръководител проф. д-р Е. Стоянова Проект РД-08- 95/06.02.2017 Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.). Ръководител доц. д-р С. Петкова-Калева Проект РД-08-140/02.02.2018 Мониторинг на образователната и научно-изследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика" с ръководител доц. д-р С. Петкова-Калева Проект РД-08-91/31.01.2019 Мониторинг на информационната среда в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител – доц. д-р Стефка Калева Проект Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Т.В. Терзиева" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(394) "Зам.-ректор по акредитацията и качеството на образованието - от 2015 г. Зам.-декан на Факултета по хуманитарни науки по акредитацията и качеството на обучението 2008 - 2016 г. Ръководител на Катедрата по руски език 2012 - 2016 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(146) "член на Съюза на учените в България член на Дружеството на русистите в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Стефка Янчева Петкова-Калева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 202

Телефон: 0899901920

Email: st.kaleva@abv.bg, st.kaleva@shu.bg

Приемно време: четвъртък 11-15 ч. К2 02

Завършен университет, специалност

Кубански държавен университет, гр. Краснодар, Русия - 1985 г.

Руски език и литература

Заемани академични длъжности

1988 г. - асистент

1995 г. - главен асистент

2008 г. - доцент по научна специалност Славянски езици / Съвременен руски език

Придобити научни степени

доктор по филология (PhD), научна специалност Славянски езици (Руски език), ВАК

Водени лекции и/или упражнения

«ОКС бакалавър»

• Теория на превода

• Съвременен руски език – морфология

• Език и комуникация

• Специализиран превод (Приложна лингвистика)

• Сравнителна морфология на руския и българския език

• Граматика (функционален аспект)

• Практически руски език (превод)

• Руски език като втори чужд език

• ИД: Невербална комуникация

• ИД Език и комуникация

ОКС „магистър”

• Магистърски семинар

• ИД: Концептът `празнота` в езиковото съзнание

• ИД: Невербална комуникация

• Специализиран превод

• Руски език за специални цели

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Университет в гр. Лодз, Полша

Области на научни интереси

функционална семантика

теория на превода

когнитивна лингвистика

лингвокултурология

Специализации

1989, Москва, Московски държавен университет - Свидетелство №0187/15.12.1989 г.

1994 Курс по френски език (преквалификацикация) – ВПИ „Еп. Константин Преславски“ – диплома за преквалификация №720/5, ре № 1363 / 16.04.1994; учител по френски език

Курс по английски език – Център „Фулбрайт“ – 2011 г. ниво А1 - селтификат

Курс за подготовка на ектронни пособия и работа със системата за електронно обучение – декември 2013- по Проект BG051PO001-4.3.04.0020 „Модернизация на ЦДО на ШУ” - сертификат

ІІ международна научно-практическа сесия „Русский язык в глобальном образовательном пространстве“ – 13-15 ноември 2015, Институт за руски език „А.С. Пушкин“ – сертификат за преминат курс за работа с електронната платформа на ИРЕ „А.С. Пушкин“ „Образование на русском“

ІІІ международна научно-практическа сесия „Русский язык в глобальном образовательном пространстве“ , 15-17 ноември 2016 - Институт за руски език А.С. Пушкин - Москва, Удостоверение за повишаване на квалификацията 13-21/1598

Семинар „Хуманитарното сътрудничество в контекста на интеркултурната комуникация“ - Институт за руски език „А.С. Пушкин“ – 16 часа, 6-9.11.2017. – Удостоверение №772700001957

Семинар „Русский язык в глобальном образовательном пространстве - Институт за руски език „А.С. Пушкин“ – 16 часа, 23-24.11.2017. – Удостоверение №772700001774.

Участия в международни и национални научни проекти

Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2001 г. - доц. д-р А. Николова

Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2003 г. - доц. д-р Т. Иванова

Картина мира в языковом сознании славян - 2005 - доц. дфн Д. Митев

Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2006 г. - доц. д-р Т. Иванова

Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2007 г. - доц. д-р А. Николова

Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2008 г. - доц. д-р Т. Иванова

Балканите и диалогът на културите в съвременния свят. Университетски проект РД-05-272/ 11.03.2009. Ръководител проф. д-р В. Аврамова

Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика. Университетски проект Договор РД-05-349 / 12.03.2010 / Ръководител доц. д-р Т. Иванова

Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. (Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова.

Русистиката в Шуменския университет: традиции, постижения и перспективи. Университетски проект. Договор № РД-07-731/05.04. 2012 г. / Ръководител доц. д-р Ст. Петкова-Калева.

Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, международен проект по Грюндвиг. Контактно лице за ШУ доц. д-р Р. Тодорова; 2012 – 2014 г. № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany

Русистиката през 21 в. Традиция и перспективи. 2013 г. Ръководител доц.д-р Е. Стоянова

Актуални проблеми на българската русистика. 2014 г. Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение. Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-4.3.04-0020; Бенефициент ШУ, Ръководител – проф. дпн Маргарита Георгиева . – 2012-2014

Студентски практики. Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-3.3.07-0002; Ръководител в ШУ – проф. д-р Русанка Петрова – 2012-2014

Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици. ПроектРД-08-319/13.03.2015. Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

Език. Комуникация. Култура. Проект РД-08-128/08.02.2016. Ръководител проф. др Е. Стоянова

Проект РД—8-85/04.02.2016 „Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги“. Ръководител доц. д-р С. Петкова-Калева

Проект „45 лет русистики в Шуменском университете” – международен проект към фонд „Русский мир” - участник, 2017-2018 г. Ръководител на проекта - проф. д-р Е. Стоянова

Проект РД-08-115/ 06.02.2017 г. Езиковата личност в контекста на националното и универсалното. Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

Проект РД-08- 95/06.02.2017 Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.). Ръководител доц. д-р С. Петкова-Калева

Проект РД-08-140/02.02.2018 Мониторинг на образователната и научно-изследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика" с ръководител доц. д-р С. Петкова-Калева

Проект РД-08-91/31.01.2019 Мониторинг на информационната среда в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител – доц. д-р Стефка Калева

Проект Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Т.В. Терзиева

Заемани ръководни позиции

Зам.-ректор по акредитацията и качеството на образованието - от 2015 г.

Зам.-декан на Факултета по хуманитарни науки по акредитацията и качеството на обучението 2008 - 2016 г.

Ръководител на Катедрата по руски език 2012 - 2016 г.

Членства в научни организации

член на Съюза на учените в България

член на Дружеството на русистите в България

Дисертации

2001г. - Семантичната категория размерност и средствата за нейната репрезентация в съвременния руски литературен език - 1

Учебници

2017г. - Е. Стоянова, Ст. Калева, Х. Христова. Грамматический практикум. Второ преработено и допълнено издание. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, 2017, 416 с. - 6

2016г. - Е.Стоянова, Ст. Петкова-Калева, Хр.Христова. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Второ преработено издание Шумен: УИ „Еп. Константин Прславски“, Шумен, 2016 г. - 6

2016г. - Е. Стоянова, Ст. Калева, Х. Христова.Читаем. Говорим. Пишем... Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Второ прработено и допълнено издание. Шумен: Химера, 2016, 369 с. - 6

2015г. - Е. Стоянова, С. Петкова-Калева, Х. Христова Грамматический практикум. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, 416 с. - 6

2014г. - Е. Стоянова, Ст. Петкова-Калева, Х. Христова. Читаем. Говорим. Пишем... Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Шумен: Химера, 2014, 320 с. - 6

2013г. - Е.Стоянова, Ст.Калева, Хр.Христова. Читаем. Говорим.Пишем.Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен: изд-во Химера, 2013. - 6

2006г. - Руски език и турски език в деловата сфера. УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2006. (в съавт. С В. Аврамова, Т. Чалъкова, Ст. Атанасова и др.) - 6

2005г. - Руски език. Част втора (в съавторство с А. Николова, Ст. Калева, Ст. Атанасова). Център за дистанционно обучение, Шумен - 6

1996г. - Русский язык для деловых людей. - Шумен, - - 195 с. (в съавт. с Людмила Янминчева, Татяна Чалъкова, Тотка Иванова, Стефанка Кирилова) - 6

Учебни помагала

2013г. - Ст. Калева, А. Николова, Т. Иванова. Учебно помагало по практическа граматика на руския език (функционален аспект) – модул “Выражение пространственных отношений в русском языке” – http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=374 - 7

2013г. - Ст. Калева, В. Аврамова. Учебно помагало по специализиран превод – модул “История и култура” - http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=297 - 7

2006г. - Руски език. Сборник примерни тестове за кандидатстудентски изпит (в съавтортво с Д. Митев, Е. Стоянова, М. Демирова, Ст. Атанасова, Хр. Христова, Ц. Митева).УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен - 7

1994г. - Тестове по руски език за кандидат-студенти. - Шумен, 1994. - 144 с. (в съавт. с Йорданка Стефанова и Ценка Митева) - 7

Студии

2013г. - Размерът през призмата на нормативната оценка (върху материал от руския език) – Годишник на ШУ, ФХН, т. ХХIVА, с. 4-44. - 3

2012г. - Модификация СИ как идентификатор политической оценки (на материале форумов богарских online изданий) – В: Ономастикон с позиций саморегуляции текста: Коллективная монография / М. Ю. Беляева (отв. ред.); И. М. Лисенкова., Л. И. Сартаева, В.Б. Синдеева, А. А. Шевердина, Т. В. Шмелева. Глава IV. Собственные имена современной словесности (XX – XXI вв.). – Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2012 - 3

2012г. - Структура ситуации квантификации по размеру и ее языковая проекция (на материале русского языка) – „Славянская историко-культурная и языковая ситуация". Издательский центр СГПИ, Славянск-на-Кубани, 2012 г., с.117-127 - 3

2008г. - „Вместилището” и неговите топологични варианти. – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Выпуск 6. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008. с.210-237 - 3

2004г. - Глаголы приближения в русском и болгарском языках – Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Выпуск первый. Шумен, 2004 г. с. 204-235 - 3

Статии

2018г. - Петкова-Калева С. (2018) Отражение проблем функциональной грамматики в работах болгарских русистов. // Проблемы когнитивногого и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 12, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018 г., с.64-81. (в съавторство с А. Николова) ISSN 2603-3143 (print) 2603- 3151 (Online) - 4

2018г. - 24. Петкова-Калева С. (2018) Языковая агрессия экзонимов в форумных комментариях в контексте экологии языка. – Русистика 2018: Экология языка. Современная коммуникация. Шумен: Химера, 2018, с. 237-241. ISBN 978-619-7218-43-5 - 4

2018г. - Петкова-Калева С. (2018) Опыт создания национально ориентированного учебника по русскому языку для студентов-филологов в контексте современной лингвокульурной ситуации. // Русский язык за рубежом. Специальный выпуск „Русистика Болгарии“, 2018, с. 61-65. ISSN0131-615X (в съавторство с Е. Стоянова и Хр. Христова) - 4

2017г. - К вопросу о создании национально-ориентированного учебника по русскому языку. Filologie Rusa, Editura universitatii din Bucuresti, 2017 г. (в съавторство с Елена Стоянова) - 4

2017г. - Грамматические маркеры политической оценки в наивном политическом дискурсе форумтых комментариев - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, вып. 13, 2017, с. 205-213. - 4

2017г. - Отражение проблем функциональной граммагики в работах болгарских русистов. – В: Болгарская русистика. Альманах. София, 2017. с. 63-72. - 4

2017г. - Языковая агрессия в интернет-форумах онлайн-изданий. – В: Проблемы когнитивного и функционально-семантического описания языков. Вып. 11. Шумен:УИ „Еп. Константин Преславски“, 2017., с. 133-165. - 4

2016г. - Понятия абсолютный / относительный признак в контексте языковой параметризации (на материале русского и болгарского языков). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Лодз, т.12, 2016, с.69-82. - 4

2016г. - Грамматические аспекты политической оценки в наивном политическом дискурсе форумных комментариев – В: Медиалингвистика. Вып.5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) /отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016. С.88-90 - 4

2016г. - Понятия абсолютный / относительный признак в контексте языковой параметризации (на материале русского и болгарского языков). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Лодз, т.12, 2016, с.69-82. - 4

2016г. - Специфика формирования грамматической компетенции при национально-ориентированном подходе к обучению русскому языку как иностранному – Материалы Международной конференции „Грамматические категории в контрастивном аспекте“, ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», 11 – 14 мая 2016 г. Москва, 2016, с. 252–257. (в съавторство с Е. Стоянова) - 4

2016г. - Понятия абсолютный / относительный признак в контексте языковой параметризации (на материале русского и болгарского языков). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Лодз, т.12, 2016, с.69-82. - 4

2016г. - Семантика тотальности/партитивности в контексте языковой квантификации. – Проблемы когнитивного и функционально-семантического описания языков. Вып. 10. Шумен:УИ „Еп. Константин Преславски“, 2016, с.173-189. - 4

2015г. - Петкова-Калева Ст., Е. Стоянова Лингвометодические основы создания учебника по русскому языку как иностранному в свете современной лингвокультурной ситуации в Болгарии - В: Славянская культура в Европе – история, настоящее, будущее. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Москва – София: Академия медиаиндустрии, 2015, с. 200–206. / http://ipk.ru/video/ipk/sbornik.pdf - 4

2015г. - Петкова-Калева Ст. Аспекты языковой концептуализации действительности – В: LIMES SLAVICUS Славянството – граници на общността.Доклади от Международна научна конференция -. Шумен:УИ „Еп. К. Преславски“, 2015, с. 82-95. - 4

2015г. - Аспекты языковой параметризации. – Проблемы когнитивного и функционально-семантического описания языков. Вып. 9. Шумен:УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с.64-85. - 4

2015г. - Интерпретация размера с точки зрения нормы ожидания. – В: Материали от ХIII Конгрес на МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры», Гранада, 13 - 20 септември 2015 г. Т. 6, Гранада–Санкт-Петербург, 2015, с. 421–426. - 4

2014г. - Тотальность/партитивность как аспект семантики квантитативности. – Сб. с доклади от ХІ Международен симпозиум – МАПРЯЛ’14 «Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание», 03 – 06 апреля 2014 г. Велико Търново, 2014. - 4

2014г. - Комуникативният феномен Мълчание. – Сп. Любословие, т. 14, 2014. – С. 108 – 125. - 4

2014г. - Ложь как коммуникативный феномен (в контексте болгарской и русской лингвокультуры) - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Лодз, т.10, 2014 - 4

2014г. - Типология моделей опредмечивания пустого пространства в болгарском и русском языковом сознании – Litera scripta manent. Т. 2. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д-р В. Аврамова. Шумен:Химера, 2014 - 4

2014г. - Петкова-Калева Ст. Прецедентные феномены в виртуальном политическом дискурсе болгарских интернет-форумов – В: Filologie Rusa, №2, Editura universitatii din Bucuresti, 2014 г., с. 189-211. - 4

2013г. - Петкова-Калева Ст. Номинация и политическая оценка в виртуальном политическом дискурсе интернет-форумов. – В: Русистика 2013, Юбилеен сборник, посветен на 40-годишнината на русистиката в ШУ , Шумен: Химера, 2013. С. 200-216. - 4

2013г. - Номинация как форма выражения политической оценки (на материале форумов болгарских on line изданий) – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Лодз, 2013 - 4

2013г. - Прецедентните феномени във виртуалния политически дискурс” – ХХ Епископ- Константинови четения „Памет и спомен”, Т. 19, 2013 г., с. 38-51 http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf - 4

2013г. - Проекции на мълчанието в социалната комуникация - Културни концепти на политическото. Сборник статии. Изд. „За буквите – О’ писменехь”,УниБИТ. София, 2013, с. 287 - 297. - 4

2012г. - Конверсивная трансформация как проблема общей и частной теории перевода - В: „40 години Шуменски университет“ Сб. с доклади от Юбилейната конференция на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2012 , с. 116-125 - 4

2012г. - Езикът за празнотите във времето. – Епископ-Константинови четения, Шумен, Т. 18, 2012 г., с. 14-22. http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf - 4

2012г. - Лъжата в българската и руската лингвокултура. – Език на културата и култура на езика. Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на проф. дфн А. Димова. Изд. Фабер, 2012 г. С. 86-96. - 4

2012г. - Имя существительное в языковой проекции `малого`. - Служение слову. Сб., посветен на 70-годишнината на доц. д-р А. Николова. Шумен: УИ “Еп. К. Преславски”, 2012 г., с. 299-309. - 4

2012г. - Функционально-семантический подход в контексте обучения студентов-русистов – Сб. Доклади от Международна научно-практическа конференция «Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени», Славянск-на-Кубани, 2012, с.60-68 - 4

2011г. - Концептуализация праздника в болгарском и русском культурном и языковом пространстве (День святого Георгия – Гергьовден). – Сб. Доклади от Първи международен симпозиум “Русское слово на Балканах”, Изд. Фабер, 2011 г., с. 209-222 (в съавторство с Хр. Христова) - 4

2011г. - Празниците в българското и руското езиково и културно пространство (Масленица – Заговезни). – «Епископ-Константинови четения», т. ХVІ, Шумен, 2011 г., с. 41-51. (в съавторство с Хр. Христова) - 4

2011г. - Онтология и гносеология понятийной и семантической категории размерности и специфика ее языкового выражения – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания языка. Вып. 8. Шумен, ИШУ, 2011, с. 242-261 - 4

2011г. - Функциональносемантические категории в контексте подготовки студентов-русистов. – Русския язык как инославянский, вып. ІІІ, Белград, 2011 г. , ISSN 821-3146, с. 221-232 www.slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/rj2011.pdf - 4

2010г. - Праздники в языковом и культурном пространстве русских и болгар (Масленица-Заговезни). – Сб. Доклади от Х Международен симпозиум «Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике», Велико-Търново, 2010 г., с. 499-503. (в съавторство с Хр. Христова), с.493-503 - 4

2010г. - Концептуализация на мълчанието в българското и руското езиково съзнание. – Език. Култура. Идентичност. Т.2, Издателство Фабер, с. 75-89 ISBN:978-954-400-282-4 - 4

2008г. - Феномен лжи в языковом сознании болгар и русских. – Язык, коммуникация, литература, культура. Сборник, посветен на 35-годишнината на специалност Руска филология в Шу „Еп. Константин Преславски. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски, 2008, с. 225-232 - 4

2008г. - Непрототипические “образы” молчания в русском языковом сознании. – Язык, коммуникация, литература, культура. Сборник, посветен на 35-годишнината наспециалност Руска филология в Шу „Еп. Константин Преславски. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски, 2008, с. 225-232 - 4

2008г. - Специфика языковой презентации определения размера с точки зрения параметрической нормы (на материале русских прилагательных).- Проблемы когнитивногои функционального описания русского и болгарского языков Выпуск 7, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008. с.79-94 - 4

2007г. - Языковая концептуализация пустого пространства. - Материалы ХІ конгресса МАПРЯЛ „Мир русского слова и русское слово в мире”, Т. 4 Язык, сознаншие, личность.Heron-press, София, 2007, с.270-275 - 4

2007г. - Языковые образы пустоты: „отверстие”. – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Выпуск 5. Шумен,2007, с. 189-204 - 4

2007г. - Кнонцептът `празнота` и неговите специфични проекции в българската и руската лингвокултура.. - Годишник на Шуменския университет „Еп. КонстантинПреславски”, Т. ХХА, , с.162-184 - 4

2006г. - Русско-болгарские параллели в языковой интерпретации `пустоты` (семантическое пространство русской и болгарской лексем пустота) – Аспекты контрастивногоописания русского и болгарского языков. Выпуск 2. Шумен, 2006, с. 59-80 - 4

2006г. - Непрототипические „образы” молчания в русском языковом сознании – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского иболгарского языков. Выпуск 4. Шумен, 2006, с. 108-119 - 4

2005г. - Специфика категории суперлатива как специализированного средства выражения выражения различия в представлении размерного признака предмета - Русистика 2005. Язык, коммуникация, культура. Унив. изд-во “Епископ Константин Преславски”. Шумен, , с. 220-229 - 4

2005г. - За `пустото` и `празното` в българското езиково съзнание – Епископ-Константинови четения „Личност и социум”, т. 10, ч.1, Шумен - 4

2004г. - Глаголы приближения в русском и болгарском языках – Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Выпуск первый. Шумен, с. 204-235 - 4

2004г. - Концептуальные “образы” пустоты. `Молчание` в системе русской лексики – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков.Выпуск третий. Шумен, с. 128-142 - 4

2003г. - Топологический образ `дистанции`в зеркале русского глагола – В: Русистика 2003. Шумен, 2003. с.184-196 - 4

2003г. - Каузативные глаголы удаления в русском языке. - Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2003,с. 77-86 - 4

2003г. - Специфика категории компаратива как специализированного средства выражения различия в представленности размерного признака предмета – Проблемыкогнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2003,с. 230-241 - 4

2002г. - Языковые “образы” интервала в акте концептуализации пространства (на материале русского языка). - Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с. 252-269 - 4

2002г. - Наблюдения над средствами интерпретации размера с точки зрения каузированности его изменения во времени. - Русский язык. Проблемы истории, теории иметодики преподавания. Шумен, 2002, с.122-129 - 4

2002г. - Языковые стратегии выражения небольшого (маленького) размера (на материале русского языка). - VIII Международный симпозиум МАПРЯЛ. Сборник докладов.Велико Търново 2002, с. 228-230 - 4

2002г. - Нумеральные сочетания как элемент системы языковых форм с функцией абсолютного определения предметного размера. - Проблемы когнитивного ифункционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с. 155-169 - 4

2002г. - Языковые “образы” интервала в акте концептуализации пространства (на материале русского языка). - Проблемы когнитивного и функционального описаниярусского и болгарского языков. Шумен, 2002, с. 252-269 - 4

2001г. - Специфика языковой интерпретации изменения размерного признака предмета. - Морски научен форум. Т.3. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение.Варна, 2001, с.313-319 - 4

2001г. - Языковые средства описания человеческой фигуры. - Русский язык и литература в учебных заведениях, Киев, 2001, №5, с.31-36 - 4

1999г. - Логико-семантическая характеристика типовой ситуации характеристики. - Доклади на Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет“Еп.Константин Преславски”, Руски език. Шумен, 1999, с. 55-58 - 4

1999г. - Микрополе глобальности-партитивности как элемент ФСП квантитативности. - Доклади на Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет“Еп.Константин Преславски”, Руски език. Шумен, 1999, с. 58-63 (в съавт. със Стефанка Кирилова) - 4

1999г. - Семантика длительности как аспект процессуальной размерности. - Доклади от Юбилейна научна сесия с международно участие, Шумен, 1998. Научни трудове на ВВУАПВО “П. Волов”, част I, Шумен, 1999, с.167-173 - 4

1999г. - Категория размерности и ее место среди других смежных категорий. - Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999, с.82-86 - 4

1999г. - Наблюдения над средствами выражения высокой степени проявления размерного признака в русском языке. - Лингвистические, культуроведческие и методическиевопросы обучения русскому языку как иностранному Доклади на VII Международeн симпозиум на МАПРЯЛ, Велико Търново, 1998. Велико Търново, 1999, с.80-84 - 4

1996г. - Микрополето на количеството като елемент на ФСП за квантитативонст в българския език. - Епископ-Константинови четения, т. 3, Шумен, 1996, с.208-216 - 4

1996г. - Соматизмы и соматические выражения в обучении иностранному языку. - Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным. Доклады международной конференции МАПРЯЛ, Пловдив 11-14 октомври 1996. Пловдив, 1997, с. 261-265 - 4

1995г. - Микрополето за глобалност-партитивност като елемент на ФСП за квантитативност в българския език. - Епископ-Константинови четения, т.2, Шумен, 1995, с. 60-66( в съавт. със Стефанка Кирилова) - 4

1994г. - Към въпроса за квантификацията в руския език (наблюдение върху средствата за обозначаване на количество, надвишаващо общоприетата норма. - Първиколоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. Велико Търново, 1994, с. 135-147 (в съавт. със Стефанка Кирилова) - 4

1994г. - К вопросу о функционально-семантическом подходе при обучении. - Сопоставление русского языка с родным в научных исследованиях и в практике преподавания.Шести международен симпозиум на МАПРЯЛ Доклади и съобщения. Велико Търново, 1994, с.179-182 (в съавт. със Стефанка Кирилова) - 4

1994г. - Логико-семантична структура на функционално-семантичното поле за квантитативност в българския език. - Епископ-Константинови четения, Шумен, май 1994, т.1,с.115-123 (в съавт. със Стефанка Кирилова) - 4

1994г. - Към проблема за логико-семантичната структура на функционално-семантичното поле за квантитативност в българския език. - Втори колоквиум по езикознание.Доклади и съобщения. Велико Търново, 1994, с.41-47 (в съавт. със Стефанка Кирилова) - 4

1994г. - К вопросу о коннотированных средствах выражения характеристики лица (на материале русских существительных). - Вопросы современного состояния иисторического развития систем русского и болгарского языков. Юбилеен сборник по случай двайсетгодишнината на катедрата по руски език във ВПИ, Шумен, 1994, с.85-92 - 4

1994г. - Тест как средство оценки уровня владения иностранным языком на вступительных экзаменах. - Вопросы современного состояния и исторического развития системрусского и болгарского языков, Шумен, 1994, с. 184-193 ( в съавт. с Йорданка Стефанова) - 4

Доклади

2017г. - Универсальное и национально-специфическое в интерпретачии концепта `пустота` болгарским языковым сознанием -. // «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов» (ISSN 2414-4797), Киев, 2017. - 5