Доц. д-р Теменужка Ганчева Теневаабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(110) "СУ "Св. Климент Охридски", 1983 г, Българска филология, магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(88) "1983 - 1984 ПМГ "Найчо Попович", Шумен 1984 - 1985 ИТ, Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(91) "2012 доцент по методика на обучението по литература" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "2003 доктор по педагогика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(545) "лекции, сем. упражнения, практика на БФ, БЕИ, БЕРЕ редовна и задочна форма Избираема дисциплина "Интерпретация на художествения текст" на АФ, НФ, ТФ (редовно, задочно) и магистри по лингвистика с педагогическа квалификация, Избираема дисциплина "Ученическите писмени текстове в горна степен" на БФр/з" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(213) "методика на литературното образование, литературознание, интерпретация на художествен текст, интерактивни техники" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(126) "1989 г. – квалификация по френски език I степен, ИЧС „Г. А. Насър”, София" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2272) "2008 - Съпоставителен анализ на резултатите по български език на изхода на средното образование и на входа на висшето училище. Р-л проф. М. Георгиева 2009 - Модел за портфолио на учителя по български език и литература. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ 2010 - Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ 2012 – Интерактивни технологии в обучението. р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ 2014 - Езици на образователния дискурс, ръководител 2011 - Интерактивни методи в обучението. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ 2012 - Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика на обучението по ... Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ. 2013 - Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти" 2014 - Езици на образователния дискурс 2015 – Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. р-л доц. д-р Теменуга Тенева, ШУ 2016 – Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. р-л доц. д-р Цветана Иванова 2017 – Изкуството в урока, р-л доц. К. Йочева 2018 – Технологии за повишаване на качеството на образователната услуга, р-л доц. Т. Тенева" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Теменужка Ганчева Тенева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 203

Телефон: 054 830495 вътр.278

Email: t.teneva@shu.bg

Приемно време: I-ва седмица: понеделник 12-14 ч.; II-ра седмица: понеделник 11-12 ч.

Завършен университет, специалност

СУ "Св. Климент Охридски", 1983 г, Българска филология, магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

1983 - 1984 ПМГ "Найчо Попович", Шумен

1984 - 1985 ИТ, Шумен

Заемани академични длъжности

2012 доцент по методика на обучението по литература

Придобити научни степени

2003 доктор по педагогика

Водени лекции и/или упражнения

лекции, сем. упражнения, практика на БФ, БЕИ, БЕРЕ редовна и задочна форма

Избираема дисциплина "Интерпретация на художествения текст" на АФ, НФ, ТФ (редовно, задочно) и магистри по лингвистика с педагогическа квалификация, Избираема дисциплина "Ученическите писмени текстове в горна степен" на БФр/з

Области на научни интереси

методика на литературното образование, литературознание, интерпретация на художествен текст, интерактивни техники

Специализации

1989 г. – квалификация по френски език I степен, ИЧС „Г. А. Насър”, София

Участия в международни и национални научни проекти

2008 - Съпоставителен анализ на резултатите по български език на изхода на средното образование и на входа на висшето училище. Р-л проф. М. Георгиева

2009 - Модел за портфолио на учителя по български език и литература. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ

2010 - Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ

2012 – Интерактивни технологии в обучението. р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ

2014 - Езици на образователния дискурс, ръководител

2011 - Интерактивни методи в обучението. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ

2012 - Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика на обучението по ... Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

2013 - Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти"

2014 - Езици на образователния дискурс

2015 – Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. р-л доц. д-р Теменуга Тенева, ШУ

2016 – Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. р-л доц. д-р Цветана Иванова

2017 – Изкуството в урока, р-л доц. К. Йочева

2018 – Технологии за повишаване на качеството на образователната услуга, р-л доц. Т. Тенева

Дисертации

2003г. - 2003 ” Урокът по литература в педагогическия дискурс” . Научен ръководител: проф. дпн Р. Йовева и рецензенти: проф. дпн М. Герджикова и доц. д-р Е. Василева - 1

Монографии

2007г. - Интернет и четене. Шумен, 2007, ISBN 978-954-577-426-3 - 2

2005г. - Урокът по литература 1 – 12 клас, Ш. 2005, ISBN 954-577-288-3 - 2

Учебници

1992г. - Литературно образование и интерпретация на художествен текст в училище. - Шумен, 1992. – 3 - 30 с., 112 – 121 с. (в съавт. с Д. Добрев), ISBN 954-8164-04-3 - 6

Учебни помагала

2018г. - Изкуството в урока. В съавт. с Янкова, Г., Георгиева, С., Йочева, К. и др., УИ, 67-90, ISBN-978-619-201-247-2 - 7

2017г. - Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. В съавт. с Янкова, Г., Иванова, Цв., Палий, М. и др..., УИ, 23-45 - 7

2016г. - Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. (В съавт. с Г. Янкова и др.), ШУ, 2016, ISBN 978-619-201-102-4 - 7

2014г. - Урокът по литература - "Другият" в образователния дискурс. Електронен модул в Център за дистанционно обучение, ШУ, 2014, ISBN 978-954-577-857-5 - 7

2014г. - Езици на учебния дискурс. В съавт. с Г. Янкова и др., ШУ, 2014, ISBN 978-619-201-008-9 - 7

2013г. - Тестове по методика на обучението по... български език и литература, руски език, история. В съавторство с доц. д-р Г. Янкова, доц. д-р М. Палий и др. // http://litermedia.com/, ISBN, електронно издание с формат интерактивен *.pdf: 978-954-577-819-3 - 7

2012г. - Интерактивни технологии в обучението. В съавторство с Янкова, Г., Иванова, Цв., Костадинова, И., и др., ШУ, 2012, 72-81 - 7

2010г. - Текстът – цел и средство на комуникативната образованост. Шумен, Университетско издателство, 2010, ISBN, 978-954-577-564-2 - 7

2009г. - За езиковата и литературната образованост. ” (в съавт. с Георгиева М., Янкова Г., Иванова Ц., Костадинова И., Йочева К.) // Университетско издателство. Ш. 2009, ISBN: 9789545775338 - 7

Студии

2017г. - Методически настройки на образователния литературен прочит за синхронизиране с читателските нагласи на съвременните ученици. //В: сб. Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Ш, 2017/с.20-45, ISBN: 978-619-201-177-2 - 3

2012г. - ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ЗАЧИТАНЕ НА РОМАНА В СИТУАЦИЯТА НА ОТКАЗ ОТ ЧЕТЕНЕТО, Литермедия, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=56, ISSN: 2534-8906 - 3

2008г. - Тенева, Т.,Даракчиева, Ц. За формирането на личностния и общностния ценностен императив в ситуациите на неговото историческо, културно и естетическо търсене (съпоставителният метод в прочита на Ботевата балада “Хаджи Димитър”)// Годишник на ШУ, т. XVII F, Следдипломна квалификация. ШУ/ 2008, с. 62 – 99, ISSN: 1311-834X - 3

Статии

2019г. - За комфорта и ефективността на дигиталната педагогическа комуникация. в сб. Педагогическата комуникация. традиционна и дигитална. Faber. 2019, 306-324, ISBN: 978-619-00-0929-0 - 4

2018г. - За питането в урока по литература. Сп. Български език и литература, 2018/5, 571-587, ISSN 1314–8516 (Online), ISSN 0323–9519 (Print), ERIH PLUS, EBSCO, Web of Science - 4

2018г. - Географските образи в литературата – интегративни и интерактивни (методически) аспекти. В: SocioBrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, JANUARY 2018, ISSN: 2367-5721 - 4

2018г. - Разпознаването на художествената роля на драмата през социалната роля на театъра в литературнообразователния дискурс. В: SocioBrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 43, MARCH 2018, ISSN: 2367-5721 - 4

2016г. - Гласовете ви чуваме ли? Отговорите на адресата на образователното съобщение. //сп. Език и литература. 2016/1-2, с. 120-134, pISSN: 0324-1270, eISSN: 2535-1036 - 4

2015г. - Мултимедийната презентация в урока (по литература) – образоваща илюстрация или симулация? В: Паисиеви четения, Научни трудове, т. 53, кн. 1, сб Б, 2015, 320-330 ISSN 0861–0029 - 4

2013г. - Образоващите отношения на играта на образите (world of wordcrafts) и образите в играта (world of warcraft). // сп. Български език и литература, 2013/4, с. 300 – 308 - 4, ISSN 0323-9519 - 4

2012г. - „НА РАБОТАТА ЛЕКОТО…” или ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=49, ISSN: 2534-8906 - 4

2012г. - Елисавета Багряна - единственото женско присъствие в матуритетната програма по литература.// Български език и литература, 2012/2, с. 132 – 140, ISSN 1314–8516 (Online), ISSN 0323–9519 (Print) - 4

2011г. - "Homo Faber и/или Homo Ludens - разпознаването на учителя (по литература) в процеса на образователното му ставане". В: Електронно списаниеLiterNet, май 2011 - http://liternet.bg/publish8/tteneva/homo-faber.htm, ISSN: 1312-2282 - 4

2010г. - Традиция и модерност в поезията на П. П. Славейков. Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, ХVІІ, 2010, ISSN 2367-4598 - 4

2009г. - WOW – или за виртуалните стратегии на целта в/извън себе си (играта като методика на ставането - живеенето). В: Отклонението като норма, Ш. 2009, 129-137, ISBN, 9789545775833 - 4

2008г. - За четенето и разчитането на поетическия текст в етапа на началното му разпознаване като жанр (III клас). В: Начално образование, 2008/5, 11-21, ISSN 0204-4951 - 4

2008г. - За основанията и методиката на оценяване на зрелостния изпит по български език и литратура”, сп. Български език и литература, 2008/2, 44-60, ISSN 0323-9519 - 4

2008г. - Заклинанията-проклятията на вълчата кръв в сборника “Трънски разкази” на Петър Делчев, Liternet, 03. 2008, ISSN:1312-2282 , https://liternet.bg/publish8/tteneva/trynski_razkazi.htm - 4

2008г. - Оставащото присъствие в "Планина за сбогом" на Димитър Гачев. Словеса/ Рефлексии, 25.06.2008 (http://www.slovesa.net/index.php?id=1663) - 4

2008г. - Литература и образование, или за отдадеността на живеенето (Проф. д.п.н. Румяна Йовева на 70 години). В: Български език и литература, 2008/6, 16-22, ISSN 0323–9519 - 4

2007г. - Многоречието на поетическия текст в повторителността на казването му (разпознаване и смисъл на някои поетически техники). // сп. Български език и литература, 2007/2,59-68, ISSN 0323-9519 https://liternet.bg/publish8/tteneva/mnogorechieto.htm - 4

2007г. - “Прощално” – различното Вапцарово стихотворение? // сп. Български език и литература, 2007, кн. 4, ISSN 0323-9519 - 4

2004г. - Формиране на знания и умения заразпознаване на художествената природа на лирическата творба в образователната спепен 5. – 8. клас. ІІ Български език и литература. 2004, кн.3-4, ISSN 0323-9519 - 4

2003г. - Формиране на начални читателски умения чрез урока по литература в 1. – 4. клас. // Български език и литература. 2003, кн. 5, ISSN 0323-9519 - 4

2002г. - Урокът по литература – предвидимото приключение. // Български език и литература. 2002, кн. 2 – 3, с. 31 – 36, ISSN 0323-9519 - 4

2002г. - Интерпретацията – технология на литературния прочит в образователния дискурс. // Български език и литература. 2002, кн. 4 – 5 , с. 83 – 93, ISSN 0323-9519 - 4

1998г. - Прочитът на Ботевата „Борба” в образователния дискурс по литература // Български език и литература. 1998, кн. 1, с. 35 - 39, ISSN 0323-9519 - 4

1996г. - За “гледането” и “виждането” в разказа на Ив. Вазов “Дядо Йоцо гледа”. // Творчеството на Ив. Вазов - критически прочити ІІ. Шумен, 1996. с. 97 – 104 - 4

1996г. - Още към проблема за “гледането”и “виждането” (“По жицата” на Йордан Йовков). // Годишник на ШУ, 1996, с. 279 – 283, ISSN: 1314-6769 - 4

1995г. - “Ралица” на П. П. Славейков. // Интерпретации на класически текстове от българската литература. Шумен, 1995, ІV кн, с. 12 – 21, ISBN: 954816406х - 4

1995г. - Принципът проблемност в литературното образование и критериите за естетическия избор на учителя по литература. // Български език и литература. 1991, кн. 5,с. 20 – 28, ISSN 0323-9519 - 4

1991г. - Принципът проблемност в литературното образование и критериите за естетическия избор на учителя по литература. // Български език и литература. 1991, кн. 5,с. 20 – 28, ISSN 0323-9519 - 4

1991г. - Принципът проблемност в литературното образование и критериите за естетическия избор на учителя по литература. // Български език и литература. 1991, кн. 5,с. 20 – 28, ISSN 0323-9519 - 4

1991г. - Принципът проблемност в литературното образование и критериите за естетическия избор на учителя по литература. // Български език и литература. 1991, кн. 5,с. 20 – 28, ISSN 0323-9519 - 4

1990г. - Проблеми на художествената рецепция в обучението по литература. // Български език и литература. София, 1990, с. 21 – 31, ISSN 0323-9519 - 4

Доклади

2007г. - “Отговарянето” на хипертекста на образователното “питане”.// сб. от Международна конференция „Филологически и методически изследвания” Смолян-Люблин. 2007, с. 469 – 479, ISBN:978-954-8767-21-7 - 5

2007г. - Литературната теория – знание и/или познание в образователния дискурс. сб-к от Юбилейната международна научна конференция “Науката, Образованието и Времето като грижа”, Смолян, 2007, ISBN 978-954-8767-26-2 - 5

2005г. - Полифоничността на образователния дискурс в урока по литература (стратегии за хармонизирането й в заключителния етап на литературното общуване в 9. – 12.клас). В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. С., 2005, с. 246 – 259, ISBN 954-18-0455-1. COBISS-ID 1045714660 - 5

2005г. - Литературният форум в интернет и (не)четящите ученици. В: сб. Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век, Юбилейна научна конференция за 30-годишнината на ДИПКУ - Варна, 2005 , 343-350, ISBN-10: 954-577-365-0; ISBN-13: 978-954-577-365-5 - 5

2000г. - Подготовка за статия-интерпертация (план-тезис; план-конспект).B сб.Литературознание и методика на литературното обучение (доклади отюбилейната научна конференция “25 години ШУ “Епископ Константин Преславски”). Шумен, 2000, с. 112 – 118,ISBN 954-577-077-5 - 5

2000г. - В търсене на изгубения смисъл (размисли върху сонетната форма у Д. Дебелянов). // Литературознание и методика на литературното обучение (доклади отюбилейната научна конференция “25 години ШУ “Епископ Константин Преславски”). Шумен, 2000, с. 112 – 118, ISBN 954-577-077-5 - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2009г. - Разноречивите признания на призванието в юбилейния сборник, посветен на проф. Румяна Йовева "Отклонението като норма". В: Годишник на ШУ,XVIII, ISSN 1314-6769 - 10

2003г. - Писмените ученически текстове (за Е. Добрева, И. Савова, Р. Йовева, М. Георгиева. Писмените ученически текстове (в три тома), София: Кръгозор, 2002-2003 ,LiterNet, 25. 11. 2003, ISSN 1312-2282 - 10

Образоващите отношения на играта на образите (World of WordCraft
Статия за ролята на играта в образователния дискурс с пример за съответствията между литературните образи и фероите в стратегическите игри


УРОКЪТ ПО ЛИТЕРАТУРА – ДРУГИЯТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ДИСКУРС
Образователен модул, представящ етап от лекционния курс по методика на обучението по литература, свързан със спецификата на урока в съответствие с творческата природа на изучавания обект. Методология и методика, примери.


HOMO FABER и/или HOMO LUDENS - РАЗПОЗНАВАНЕТО НА УЧИТЕЛЯ (ПО ЛИ
Статия, представяща характера и изискванията към личността на учителя по литература в ситуацията на проблематизиране на образователния процес


ГЛАСОВЕТЕ ВИ ЧУВАМЕ ЛИ? - ОТГОВОРИТЕ НА АДРЕСАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛ
Анализ на анкета,проведена с ученици от различни градове и типове училища за затрудненията им в образователния процес и в частност – по литература


Методически настройки на образователния литературен прочит за си
За пренастройването на образователната методика при изучаване на автори, които преставляват затруднение за съвременния ученик (пример с встъпителни уроци за творчеството на Иван Вазов)


ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ЗАЧИТАНЕ НА РОМАНА В СИТУАЦИЯТА НА ОТКАЗ ОТ ЧЕТЕ
Студия, разгръщаща проблема за затрудненията в четенето на съвременните ученици с предложения за методически решения при изучаването на романа "Дон Кихот" на Сервантес