Доц. д-р Десислава Чанкова Ивановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(178) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Българска филология, магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(258) "асистент след успешен конкурс по Журналистика - 2003 главен асистент - 2005 доцент по Обществени комуникации и социални науки (Журналистика) - 2015" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "доктор по филология - 2003" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(364) "Книга и преса Радио и телевизия Българска журналистика и книгоиздаване Методи за изследване на комуникациите Пресжурналистика и издателски стратегии Семиотика на културата Семиотика на печата" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(179) "История на печатните медии Книга и преса Старопечатни издания Медиазнание Литературна история" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(3803) "1. Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция на Балканите – 2007-2010, доц. д-р Цветанка Янакиева, ШУ “Еп. Константин Преславски”; 2. Международен симпозиум “Св. Константин-Кирил Философ – дипломат, книжовник, равноапостол” – 2009, доц. д-р Веселин Панайотов, ШУ “Еп. Константин Преславски”; 3. Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим – 2010, доц. д-р Веселин Панайотов, ШУ „Епископ Константин Преславски” 4. Изследване на медиите. проф. дфн Елка Добрева, ШУ "Еп. К. Преславски", 2010 5. Книгите на Златния век – 2011, доц. д-р Веселин Панайотов, Фонд “Култура” – Община Шумен 6. Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции. – 2011-2013, проф. д-р Веселин Панайотов, МОМН - Фонд “Научни изследвания” 7. Медиите и информационното общество. Ръководител: проф. дфн Елка Добрева, ШУ "Еп. К. Преславски", 2011 8. Личната свобода и медиите; ръководител: проф. дфн Елка Добрева, ШУ "Еп. К. Преславски", 2012 9. 51РО001-3.3.07-0002 ”Студентски практики”; МОН – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 10. BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”; МОН – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 11. 2013: РД-08-283/15.03.2013 Социален факт и медийна реалност; ръководител: доц. д-р Юрий Проданов, ШУ "Еп. К. Преславски". 12. 2014: РД-08-269/14.03.2014 – Международен симпозиум „Християнство и книжнина”; ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов, ШУ "Еп. К. Преславски". 13. 2015: „Криминалното – факти и фикции“; доц. д-р Пламен Шуликов, ШУ "Еп. К. Преславски". 14. 2016: РД-08-122/08.02.2016 – „Непознати приятели, познати неприятели“; проф. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски“ 15. 2016 - : BG05M20P001-2.002-0001 - проект ”Студентски практики” – Фаза 1; МОН – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.” 16. 2017: РД-10-585/27.02.2017 г. – „Градът: памет и медии“; ръководител: проф. д.ф.н. Е. Добрева 17. 2018: РД-08-156/9.02. 2018 г. - "Личността в историята"; ръководител: проф. д-р Р. Ангелова" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(230) "Постоянна факултетска комисия за признаване и трансфер на кредити за специалностите Журналистика и Връзки с обществеността;" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Десислава Чанкова Иванова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Кабинет: Корпус 1, стая 518

Телефон: 054 830495

Email: desinda@abv.bg, des.ivanova@shu.bg

Приемно време: вторник I с. - 11.00-13.00; сряда II с. 13.00-15.00

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Българска филология, магистър

Заемани академични длъжности

асистент след успешен конкурс по Журналистика - 2003

главен асистент - 2005

доцент по Обществени комуникации и социални науки (Журналистика) - 2015

Придобити научни степени

доктор по филология - 2003

Водени лекции и/или упражнения

Книга и преса

Радио и телевизия

Българска журналистика и книгоиздаване

Методи за изследване на комуникациите

Пресжурналистика и издателски стратегии

Семиотика на културата

Семиотика на печата

Области на научни интереси

История на печатните медии

Книга и преса

Старопечатни издания

Медиазнание

Литературна история

Участия в международни и национални научни проекти

1. Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция на Балканите – 2007-2010, доц. д-р Цветанка Янакиева, ШУ “Еп. Константин Преславски”;

2. Международен симпозиум “Св. Константин-Кирил Философ – дипломат, книжовник, равноапостол” – 2009, доц. д-р Веселин Панайотов, ШУ “Еп. Константин Преславски”;

3. Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим – 2010, доц. д-р Веселин Панайотов, ШУ „Епископ Константин Преславски”

4. Изследване на медиите. проф. дфн Елка Добрева, ШУ "Еп. К. Преславски", 2010

5. Книгите на Златния век – 2011, доц. д-р Веселин Панайотов, Фонд “Култура” – Община Шумен

6. Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции. – 2011-2013, проф. д-р Веселин Панайотов, МОМН - Фонд “Научни изследвания”

7. Медиите и информационното общество. Ръководител: проф. дфн Елка Добрева, ШУ "Еп. К. Преславски", 2011

8. Личната свобода и медиите; ръководител: проф. дфн Елка Добрева, ШУ "Еп. К. Преславски", 2012

9. 51РО001-3.3.07-0002 ”Студентски практики”; МОН – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

10. BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”; МОН – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

11. 2013: РД-08-283/15.03.2013 Социален факт и медийна реалност; ръководител: доц. д-р Юрий Проданов, ШУ "Еп. К. Преславски".

12. 2014: РД-08-269/14.03.2014 – Международен симпозиум „Християнство и книжнина”; ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов, ШУ "Еп. К. Преславски".

13. 2015: „Криминалното – факти и фикции“; доц. д-р Пламен Шуликов, ШУ "Еп. К. Преславски".

14. 2016: РД-08-122/08.02.2016 – „Непознати приятели, познати неприятели“; проф. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски“

15. 2016 - : BG05M20P001-2.002-0001 - проект ”Студентски практики” – Фаза 1; МОН – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”

16. 2017: РД-10-585/27.02.2017 г. – „Градът: памет и медии“; ръководител: проф. д.ф.н. Е. Добрева

17. 2018: РД-08-156/9.02. 2018 г. - "Личността в историята"; ръководител: проф. д-р Р. Ангелова

Организационна дейност

Постоянна факултетска комисия за признаване и трансфер на кредити за специалностите Журналистика и Връзки с обществеността;

Дисертации

2003г. - Славянски маргинални текстове. Автореферат на дисертация. Шумен, 2003, 37 с. - 1

Монографии

2014г. - Буктрейлъри и книги. Шумен, 2014, 184 с., ISBN: 978-954-574-991-6 - 2

2012г. - Служебен миней за април (Ръкопис № 316 от сбирката на ЦИАИ – София). // Глубиный книжныи. Кн. 5, Шумен, 2012, 241 с. - 2

Учебници

2002г. - Старобългарска книжнина. Литературни анализи. 9 клас. – София, 2002 (в съавт. с Г. Стоянова и В. Панайотов) - 6

Учебни помагала

2013г. - История на книгата (електронно помагало). ISBN: 978-954-577-727-1; http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=273; 2013 - 7

2013г. - Поява и развитие на печатната периодика (електронно помагало). ISBN: 978-954-577-743-1; http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=273; 2013 - 7

2013г. - Методи за изследване на комуникацията: Основни понятия и практикум (електронно помагало). ISBN 978-954-577-820-9; http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=98; 2013; в съавт. с Е. Добрева - 7

Студии

2014г. - Социални факти и медиирани класации на водещи събития. – В: Проданов Ю. Социален факт и медийна реалност. Шумен: Фабер, 2014 (в съавт. с И. Начева и Е. Добрева) - 3

Статии

2018г. - Издателският проект на Швайполд Фиол и делото на Кирил и Методий. - В: Преславска книжовна школа. Т. 18, Шумен, 2018 - 4

2017г. - Буктрейлърите – (не)познати техники и гласове. – В: Добрева Е. (отг. ред.) Непознати приятели, познати неприятели. Шумен: Фабер, 2017 - 4

2016г. - „Искам да гледам тази книга…“. – В: Годишник на Филологическия факултет. Том 13. ЮЗУ “Неофит Рилски”. Благоевград, 2016, с. 186-199 - 4

2016г. - Славянската старопечатна книга. – В: Limes Slavicus. Славянството – граници на общността. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2016, с. 270-279 - 4

2016г. - Синкретичният език на буктрейлъра. // Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т "Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций", 2016, 83-85 - 4

2016г. - Рицарят в богомилските стечки. // Преславска книжовна школа. Т. 16, Шумен, 2016, с. 267-282(в съавторство с В. Панайотов). - 4

2015г. - „Показалец или…“ как да продаваш Раковски. – В: http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=201, 2015 - 4

2014г. - Четенето и книгите през призмата на буктрейлъра. – В: Електронно списание LiterNet, 21.09.2014, № 9 (178): http://liternet.bg/publish29/desislava-ivanova/booktrailer.htm - 4

2013г. - Лицата на безличието (протести и медии). – В: Електронно списание LiterNet, 27.06.2013, № 6 (163): http://liternet.bg/publish29/desislava-ivanova/lica-bezlichie.htm - 4

2013г. - Паратекстови аспекти в изданията на д-р Франциск Скорина. - В: In honorem.TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил. н. Христо Трендафилов. Шумен, 2013, с. 543-549 - 4

2013г. - „Слънчевото затъмнение” на д-р Франциск Скорина. // сп. Любословие, №13, 2013, с. 161-169 - 4

2013г. - Музеят – място на знанието. Литературният музей в университетския курс по история на българската литература: перспективи пред дигиталната мобилност на музейния фонд. – В: Известия на националния литературен музей. Т. VI, София, 2013, с. 58-64 (в съавт. с М. Горчева) - 4

2012г. - Предполагаем кондак за св. Наум Охридски. – В: Преславска книжовна школа. Т. 12, Шумен, 2012, с. 57-64 - 4

2012г. - Другата визия на книгата – буктрейлърът. – В: Масовите комуникации в информационното общество. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 173-185 - 4

2011г. - Книгата в интернет – рекламни механизми. – В: Изследване на медиите. Студии. Статии. Есета. Серия „Обществуни комуникации”. Кн. 1, Шумен, 2011, с. 154-163 - 4

2010г. - Българинът Яков Крайков между две канонични традиции. - В: Представи за българския литературен канон. Книга IІ, Шумен, 2010, с. 99-112 - 4

2010г. - Изкуството на инициала в пражките издания на д-р Франциск Скорина – В: Акы бчела любодяльная. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Ц. Янакиева, ст. н. с. ІІ ст.д-р П. Георгиев и доц. В. Кулев. Шумен, 2010, с. 168-180 - 4

2010г. - Знаци и символи у д-р Франциск Скорина (в съавт. с В. Панайотов). – В: Епископ-Константинови четения. Т. 16. Шумен, 2010, с. 175-183 - 4

2009г. - Д-р Франциск Скорина и краят на българския канон в книгопечатането. – В: Представи за българския литературен канон. Книга I, Велико Търново, 2009, с. 48-61 - 4

2009г. - Рисковата професия печатар. – В: Епископ-Константинови четения Професии и професионалисти. Т. ХІV, Шумен, 2009, с. 24-29 - 4

2009г. - Кирилски инкунабули и традициите на Търновската книжовна школа. – В: Търновска книжовна школа. Т. ІХ, Велико Търново, 2009 - 4

2009г. - Женски съвети – Подвързачови ответи. – В: Другата българска литература. София, 2009, с. 249-260 - 4

2008г. - Женски съвети – Подвързачови ответи. – В: Другата българска литература. // Литературен свят, бр. 4, декември, 2008 - http://geom-bg.com/?p=4221 - 4

2006г. - 19-та беседа от Учителното евангелие на Константин Преславски - възможни исторически прочити. // Преславска книжовна школа, том 9, Шумен, 2006, с. 224-241(в съавт. с М. Тихова) - 4

2005г. - Добавките към Минея за април от сбирката на ЦИАМ (№ 316). // Маргиналии, кн. ІІ, Шумен, 2005, с. 109-113 - 4

2005г. - Маргиналии от ръкописи, съхранявани в Словакия. // Маргиналии, кн. ІІ, Шумен, 2005, с. 128-148 (в съавт. с В. Панайотов) - 4

2005г. - Котленската възрожденска история в кратки текстове. // Маргиналии, кн. ІІ, Шумен, 2005, с. 149-162 - 4

2004г. - Слово за майката грешница. // Глубины книжныи. Т. ІІ. Шумен, 2004, с. 196-200 (в съавт. с В. Панайотов) - 4

2002г. - Приписки и предисловия от Симеоновата епоха - опит за диференциация. // Преславска книжовна школа, том 6, София, 2002, с. 196-203 - 4

2002г. - Култът към християнската книга през средновековието. // Епископ-Константинови четения, кн. 6-7, Шумен, 2002, с. 14-22 - 4

2002г. - Маргиналните текстове - класификация и терминологична употреба. // Трудове на катедрите по история и богословие. В памет на Пейо Димитров. Т. 5, София,2002, с. 55 - 61 - 4

1999г. - Елементи на приписката. // Маргиналии, кн. I, Шумен, 1999, с. 49-83 - 4

1998г. - Бележката като маргинален текст в средновековната българска книжнина. // Преславска книжовна школа, том 3, Шумен, 1998, с. 218-232 - 4

Цитирания

2017г. - 2017 г. Иванова Д. Елементи на приписката. // Маргиналии, кн. I, Шумен, 1999, с. 49-83 Цитирано в:Георгиев Д. Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове.// Маргиналии, кн. 3, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 11, 48, 64,79, 82 - 11

2017г. - 2017 г. Иванова Д. Култът към християнската книга през средновековието. // Епископ-Константинови четения, кн. 6-7, Шумен, 2002, с. 14-22 Цитирано в: Георгиев Д. Паремиологиески жанрови форми в средновековните паратекстове.// Маргиналии, кн. 3, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 23, 26 - 11

2017г. - 2017 г. Иванова Д. Бележката като маргинален текст в средновековната българска книжнина. // Преславска книжовна школа, том 3, Шумен, 1998, с. 218-232 Цитирано в: Георгиев Д. Паремиологиески жанрови форми в средновековните паратекстове.// Маргиналии, кн. 3, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 11, 48, 64, 75 - 11

2016г. - 2016 г. Иванова Д. Култът към християнската книга през средновековието. // Епископ-Константинови четения, кн. 6-7, Шумен, 2002, с. 14-22 Цитирано в: Георгиев Д. Молитва срещу нежит в маргинален текст. – В: Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. // In honorem, 3. Преславска книжовна школа. Шумен, 2016, с. 447 - 11

2016г. - 2016 г. Иванова Д. Буктрейлъри и книги. Шумен, 2014, 184 с., ISBN: 978-954-574-991-6. Цитирано в: Шуликов П. Номер 13 от серия „Academica” (рецензия за книгата на Десислава Иванова „Букрейлъри и книги”). - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=232 , 2016 г. - 11

2016г. - 2016 г. Иванова Д. Буктрейлъри и книги. Шумен, 2014, 184 с., ISBN: 978-954-574-991-6. Цитирано в: Лукова К. Трансформативни парадигми в съвременната хуманитаристика и интердисциплинарно знание (образователни модели). – Съвременна хуманитаристика, бр. 1, 2016, с. 74, ISSN 1313-9924 - 11

2016г. - 2016 г. Иванова Д. Паратекстови аспекти в изданията на д-р Франциск Скорина. - В: In honorem.TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. фил. н. Христо Трендафилов. Шумен, 2013, с. 543-549. Цитирано в: Nikolov G. Byzantinische Zeitschrift - 109/1 (2016) s. 323 , Nr. 291 - 11

2015г. - 2015 г. Иванова Д. Български инкунабули и традициите на Търновската книжовна школа. – В: Търновска книжовна школа, Т. 9. Велико Търново, 2011, с. 103-110. Цитирано в: Георгиев Д. Регионалната библиотека и представянето й в дигиталния свят. – В: Преславска книжовна школа. Т. 15, Шумен, 2015, с. 454. - 11

2015г. - 2015 г. Иванова Д. Маргиналните текстове – класификация и терминологична употреба. – В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 5. София, 2005, с. 55-57. Цитирано в: Стоянова Г. Ръкопис № 403 от сбирката на ЦИАИ – София (миней за януари и февруари). – Глубиный книжныи. Кн. 6. Шумен, 2015, с. 48. - 11

2015г. - 2015 г. Иванова Д. Буктрейлъри и книги. Шумен, 2014, 184 с., ISBN: 978-954-574-991-6. Цитирано в: Восканян Т., А. Райчева. Буктрейлърът – визуалното лице на книгата. – В: Годишник на Бургаския свободен университет. Том ХХХ. 1, 2015, с. 168 - 11

2015г. - 2015 г. Иванова Д. Буктрейлъри и книги. Шумен, 2014, 184 с., ISBN: 978-954-574-991-6. Цитирано в: Борисова Е. Четенето след буктрейлъра. – В: електронно издателство Литернет, 2015 - http://liternet.bg/publish7/eborisova/cheteneto.htm - 11

2015г. - 2015 г. Иванова Д. Буктрейлъри и книги. Шумен, 2014, 184 с., ISBN: 978-954-574-991-6. Цитирано в: Проданов Ю. Как „Ремаркето за книги” се претоварва с читатели. // Любословие, Шумен, 2015, с. 316-318 - 11

2015г. - 2015 г. Иванова Д. Котленската възрожденска история в кратки текстове. // Маргиналии, кн. ІІ, Шумен, 2005, с. 149-162. Цитирано в: Георгиев Д. Маргиналии и книги от сбирки на възрожденци, съхранявани в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен. – В: По следите на българската книга. Описи. Находки. Библиология. Пловдив, 2015, ISBN 978-954-9546-82-8, съставител Антоанета Лесенска. с. 204. - 11

2013г. - 2013 г. Иванова Д. Приписки и предисловия от Симеоновата епоха – опит за диференциация. – В: Преславска книжовна школа, том 6, София, 2002, с. 196-203 Цитирано в: Стоянова Г. Чьтение книгъ – християнска добродетел и агиографски топос в старобългарската книжнина. // сп. Любословие, № 13, 2013, с. 84 - 11

2013г. - 2013 г. Иванова Д. Култът към християнската книга през средновековието. // Епископ-Константинови четения, кн. 6-7, Шумен, 2002, с. 14-22 Цитирано в: Стоянова Г. Чьтение книгъ – християнска добродетел и агиографски топос в старобългарската книжнина. // сп. Любословие, № 13, 2013, с. 77 - 11

2013г. - 2013 г. Иванова Д. Другата визия на книгата – буктрейлърът. – В: Масовите комуникации в информационното общество. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 173-185 Цитирано в: Д. Добрев, Е. Добрева. Интертекстуалност в масовите комуникации: основни понятия, примери, задачи. - cdo-shu.bg, 2013 (ISBN 9 978-954-577-816-2) - 11

2012г. - 2012 г. Иванова Д. Елементи на приписката. // Маргиналии, кн. I, Шумен, 1999, с. 49-83. Цитирано в: Георгиев Д. Маргиналии – библиотечни маркери в средновековните книги. – В: Стилиян Чилингиров. Сборник, посветен на 130 години от рождението му. Шумен, 2012, с. 173. - 11

2012г. - 2012 г. - Иванова Д. 19-та беседа от Учителното евангелие на Константин Преславски - възможни исторически прочити. // Преславска книжовна школа, том 9, Шумен, 2006, с. 224-241 (в съавт. с М. Тихова) Цитирано в: Тихова М. Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски. – В: Monumenta linguae slavicae. T. LVIII, Freiburg, 2012, p. XXIX - 11

2005г. - 2005 г. - Иванова Д. Елементи на приписката. // Маргиналии, кн. I, Шумен, 1999, с. 49-83 Цитирано в: Панайотов В. Възгледът на Б. Райков за маргиналиите и неговото влияние върху днешните публикации. // Маргиналии, кн. 2, Шумен, 2005, с. 73 - 11

2005г. - 2005 г. Иванова Д. Елементи на приписката. // Маргиналии, кн. I, Шумен, 1999, с. 49-83 Цитирано в: Панайотов В. Акростих и маргиналии. // Маргиналии, кн. 2, Шумен, 2005, с. 96, 103 - 11

2005г. - 2005 г. Иванова Д. Приписки и предисловия от Симеоновата епоха – опит за диференциация. – В: Преславска книжовна школа, том 6, София, 2002, с. 196-203 Цитирано в: Панайотов В. Възгледът на Б. Райков за маргиналиите и неговото влияние върху днешните публикации. // Маргиналии, кн. 2, Шумен, 2005, с. 73 - 11

2005г. - 2005 г. Иванова Д. Култът към християнската книга през средновековието. // Епископ-Константинови четения, кн. 6-7, Шумен, 2002, с. 14-22 Цитирано в: Панайотов В. Възгледът на Б. Райков за маргиналиите и неговото влияние върху днешните публикации. // Маргиналии, кн. 2, Шумен, 2005, с. 73 - 11

2005г. - 2005 г. Иванова Д. Бележката като маргинален текст в средновековната българска книжнина. // Преславска книжовна школа, том 3, Шумен, 1998, с. 218-232 Цитирано в: Панайотов В. Възгледът на Б. Райков за маргиналиите и неговото влияние върху днешните публикации. // Маргиналии, кн. 2, Шумен, 2005, с. 73 - 11

2005г. - 2005 г. Иванова Д. Маргиналните текстове - класификация и терминологична употреба. // Трудове на катедрите по история и богословие. В памет на Пейо Димитров. Т. 5, София, 2002, с. 55 – 61 Цитирано в: Панайотов В. Възгледът на Б. Райков за маргиналиите и неговото влияние върху днешните публикации. // Маргиналии, кн. 2, Шумен, 2005, с. 73 - 11