Хон. гл. ас. д-р Красимира Дочева Колеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(178) "СУ "Св. Климент Охридски", специалност Българска филология, II специалност Руски език и Полски език" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(130) "ЕСПУ "Васил Левски" - Шумен, преподавател по български език и литература" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(61) "1980 - асистент 1990 - главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(36) "доктор по филология" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(556) "В бакалавърска степен: Съвременен български език, Българска диалектология, Езикова култура, Стилистика и редактиране, ФД Практикум по академично писане, ФД Практикум по диалектология и ономастика В магистърска степен: Българска езикова нормативност, Култура на писмената реч, Практикум по редактиране" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(307) "Солунски университет "Аристотел", Гърция (2006, 2007, 2008) Университет "Кажимеж Велки" - Бидгошч, Полша (2010) Университет в Тарту, Естония (2011) Университет в Прешов, Словакия (2015)" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(493) "българска, балканска и славянска диалектология и ономастика, ареална лингвистика, лингвистична география, езикова контактология, етнолингвистика, културна антропология, съвременен български език, българска езикова нормативност, медиен дискурс, приложна лингвистика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(233) "Институт за български език, БАН, София (1985) Варшавски университет, Полша (1986, 1987, 1988) Солунски университет "Аристотел", Гърция (1991)" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(594) "Klejner Balkansprachatlas (МDАBJ / МДАБЯ); 2005 - . Водещи организации: Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, Институт славяноведения РАН, Москва, Institut fuer Slawische Philologie, Марбург, Германия Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(407) "председател на Експертния съвет по наименованията към Постоянната комисия по култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания към Общинския съвет – Шумен (2009 - ) от квотата на ШУ" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(949) "курсов ръководител на БФ р, з, координатор на КБЕ за секторна програма "Еразъм" (2010 - 2013), отговорник за магистърската програма БФ Лингвистика и масови комуникации (2008 - 2013), член на ФС (2009 - 2012), основател и отговорник за научния архив по диалектология на КБЕ, отговорник за научния архив по ономастика на КБЕ, основател и отговорник за научната библиотека на КБЕ, ФХН, основател и ръководител на студентската секция към Дружеството на креведите - клон Шумен (2008 - 2011), ръководител на Студентското краеведско дружество - ШУ (2011 - )" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(1470) "член на: Съюз на учените в България, Международна комисия по балканско езикознание към Международния комитет на славистите (председател - проф. д-р Хелмут Шалер), Международна организация на социолингвистите INSOLISO - София, Международна асоциaция на полонистите “Bristol” - Варшава, Асоциация на българите по света - София, Фондация за проучване на българската реч "Проф. д-р Максим Младенов" - София, Национален експертен съвет по ономастика - Велико Търново, Дружество на краеведите "Георги Джумалиев" - Шумен, Славянско дружество “Васил Друмев” – Шумен, Международна фондация “Панчо Владигеров” - Шумен, Международна фондация “Мадарски конник” - София Основател и ръководител на: Студентска краеведска секция към Дружеството на краеведите – клон Шумен (2008 – 2011), Студентско краеведско дружество – ШУ (2011 -)" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(2621) "Наградата на Шумен за принос в науката и висшето образование за 2008 (колективна награда на КБЕ, ФХН, ШУ), награда от Полския институт в София (2010), плакет и грамота на Народно читалище „Добри Войников – 1956” – Шумен за научна краеведска дейност (колективна награда на Дружество на краеведите - клон Шумен) – 2011, дипломи от Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен за отлично организиране и научно ръководство на студентските краеведски четения (2009, 2010, 2011, 2012), грамота от Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен за организиране и научно ръководство на Шестите студентски краеведски четения с международно участие (2013), грамоти от Europe direct Shumen за организиране и научно ръководство на Шестите студентски краеведски четения с международно участие и на Първите студентски ономастични четения (2013), грамота от Община Шумен за активно участие в проекта "Живият град" (2013), грамота от Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен за организиране и научно ръководство на кръгла маса със студенти за е-ресурсите (2014), Голямата награда на Шумен (колективна) за принос в изкуството (2014), грамота от Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен за организиране и научно ръководство на Седмите студентски краеведски четения с международно участие (2014), грамота от Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен за организиране и научно ръководство на Осмите студентски краеведски четения (2015)" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. гл. ас. д-р  Красимира Дочева Колева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая

Телефон:

Email:

Приемно време: За контакт: krasymira_kolewa@abv.bg

Завършен университет, специалност

СУ "Св. Климент Охридски", специалност Българска филология, II специалност Руски език и Полски език

Месторабота преди постъпване в ШУ

ЕСПУ "Васил Левски" - Шумен, преподавател по български език и литература

Заемани академични длъжности

1980 - асистент

1990 - главен асистент

Придобити научни степени

доктор по филология

Водени лекции и/или упражнения

В бакалавърска степен: Съвременен български език, Българска диалектология, Езикова култура, Стилистика и редактиране, ФД Практикум по академично писане, ФД Практикум по диалектология и ономастика

В магистърска степен: Българска езикова нормативност, Култура на писмената реч, Практикум по редактиране

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Солунски университет "Аристотел", Гърция (2006, 2007, 2008)

Университет "Кажимеж Велки" - Бидгошч, Полша (2010)

Университет в Тарту, Естония (2011)

Университет в Прешов, Словакия (2015)

Области на научни интереси

българска, балканска и славянска диалектология и ономастика, ареална лингвистика, лингвистична география, езикова контактология, етнолингвистика, културна антропология, съвременен български език, българска езикова нормативност, медиен дискурс, приложна лингвистика

Специализации

Институт за български език, БАН, София (1985)

Варшавски университет, Полша (1986, 1987, 1988)

Солунски университет "Аристотел", Гърция (1991)

Участия в международни и национални научни проекти

Klejner Balkansprachatlas (МDАBJ / МДАБЯ); 2005 - . Водещи организации: Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, Институт славяноведения РАН, Москва, Institut fuer Slawische Philologie, Марбург, Германия

Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд

Заемани ръководни позиции

председател на Експертния съвет по наименованията към Постоянната комисия по култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания към Общинския съвет – Шумен (2009 - ) от квотата на ШУ

Организационна дейност

курсов ръководител на БФ р, з, координатор на КБЕ за секторна програма "Еразъм" (2010 - 2013), отговорник за магистърската програма БФ Лингвистика и масови комуникации (2008 - 2013), член на ФС (2009 - 2012), основател и отговорник за научния архив по диалектология на КБЕ, отговорник за научния архив по ономастика на КБЕ, основател и отговорник за научната библиотека на КБЕ, ФХН, основател и ръководител на студентската секция към Дружеството на креведите - клон Шумен (2008 - 2011), ръководител на Студентското краеведско дружество - ШУ (2011 - )

Членства в научни организации

член на: Съюз на учените в България, Международна комисия по балканско езикознание към Международния комитет на славистите (председател - проф. д-р Хелмут Шалер), Международна организация на социолингвистите INSOLISO - София, Международна асоциaция на полонистите “Bristol” - Варшава, Асоциация на българите по света - София, Фондация за проучване на българската реч "Проф. д-р Максим Младенов" - София, Национален експертен съвет по ономастика - Велико Търново, Дружество на краеведите "Георги Джумалиев" - Шумен, Славянско дружество “Васил Друмев” – Шумен, Международна фондация “Панчо Владигеров” - Шумен, Международна фондация “Мадарски конник” - София

Основател и ръководител на: Студентска краеведска секция към Дружеството на краеведите – клон Шумен (2008 – 2011), Студентско краеведско дружество – ШУ (2011 -)

Държавни и/или научни награди

Наградата на Шумен за принос в науката и висшето образование за 2008 (колективна награда на КБЕ, ФХН, ШУ), награда от Полския институт в София (2010), плакет и грамота на Народно читалище „Добри Войников – 1956” – Шумен за научна краеведска дейност (колективна награда на Дружество на краеведите - клон Шумен) – 2011, дипломи от Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен за отлично организиране и научно ръководство на студентските краеведски четения (2009, 2010, 2011, 2012), грамота от Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен за организиране и научно ръководство на Шестите студентски краеведски четения с международно участие (2013), грамоти от Europe direct Shumen за организиране и научно ръководство на Шестите студентски краеведски четения с международно участие и на Първите студентски ономастични четения (2013), грамота от Община Шумен за активно участие в проекта "Живият град" (2013), грамота от Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен за организиране и научно ръководство на кръгла маса със студенти за е-ресурсите (2014), Голямата награда на Шумен (колективна) за принос в изкуството (2014), грамота от Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен за организиране и научно ръководство на Седмите студентски краеведски четения с международно участие (2014), грамота от Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен за организиране и научно ръководство на Осмите студентски краеведски четения (2015)

Дисертации

2014г. - Шуменският говор. Шумен, 2014 [300 с.]. - 1

Студии

2014г. - Homo slavicus & homo balcanicus - Проблемы идентичности в эпоху глобализации. // Славяне-мусульмане на Балканах: язык, культура, идентичность. ISBN 978-5-75-76-0321-6. Москва, 2014. 312 с. // http://www.inslav.ru/2009-08-05-14-47-56/1939-2014-slavjane-musulmane - 3

2014г. - Шуменският говор. Автореферат на дисертация. Шумен: Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2014, 44 с. - 3

2008г. - Езиковата ситуация в полската общност в Североизточна България. // Wielojezycznosc – kontakty jezykowe w rozwoju komunikacji kultur slowianskich. Pultusk, 2008, s. 129 - 154. - 3

2004г. - Акцентни системи в шуменско-преславския говор (основни тенденции). // Тенденции и процеси в българския език. Шумен, 2004, с. 227 - 262. - 3

Статии

2015г. - Шуменският говор (Обща характеристика). // Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност Славянска филология (16 – 18 октомври 2014 г., Благоевград). Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 248 - 255. - 4

2015г. - Съвременни теренни проучвания на Косовска Гора. // Съвременните измерения на едно научно прозрение. Доклади от Международната научна конференция в чест на 150-годишнината от рождението на Ватрослав Облак (1864 - 1896). София: Multiprint LTD, 2015, с. 135 - 146; ISBN 978-954-362-160-6 - 4

2014г. - Българското население в Република Косово. // Сорник научни трудове от Втора международна научна конференция „Географски науки и образование” 1-2 ноември 2013 [Ред. Ст. Дерменджиева и кол.], 2014, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 177-184. - 4

2014г. - Szumen a pierwsza polska ksiazka o Bulgarii. // Postscriptum Polonistyczne, N 2(12), 2013, s. 93 - 97 [в съавт. с Я. Херолд и Д-Д. Атанасова] - 4

2014г. - Днешната езикова ситуация в Косовска Гора. // Езикът във времето и пространството. Проблеми на социолингвистиката. [Ред. К. Цанков]. 2014, Велико Търново: ИК "Знак 94", с. 131-138. (в съавт. с Д-Д. Атанасова) - 4

2014г. - Езиков аспект на светостта на Първоучителите. // България в световното културно наследство. [Отг. ред. Ив. Йорданов], 2014, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 901-903. - 4

2014г. - Нови употреби на възвратни глаголи в съвременния български книжовен език - тенденция или ненормативност. (в съавт. с Д-Д. Атанасова) // Stephanos, № 7, Москва, 2014, с. 81- 89. (Достъп в интернет: http://www.stephanos.ru) - 4

2014г. - (Не)познатите дублети в съвременния български книжовен език (в съавт. със Св. Великов). // http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=162 - 4

2014г. - The Balkan Slavic Idiom of Zhupa, Kosovo. // Studia Hungaro-Bulgarica. Sumen-Szeged, 2014, Tomus 3, pp. 175-184. - 4

2014г. - Езикови контакти в областта на антропонимията в дунавския ареал на българското езиково землище. // Епископ-Константинови четения. Т. 20. Контакти и конфликти. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, с. 132-136; http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_20_indesign.pdf - 4

2014г. - Езикът на прехода: Говорим си какво се случва. // Международна научна конференция „Научни перспективи на съвременната българистика”. Резюмета, с. 10. – В: http://www.bolgarforum.hu/20140428/rezume_konf_BUD_2014_1.pdf - 4

2014г. - Един езиков код в колективната памет на homo balcanicus. // Езици на паметта в литературния текст. Доклади от годишната конференция на факултет „Славянски филологии”, СУ „Св. Климент Охридски”, 2013 [Съст. Амелия Личева, Кристина Йорданова, Милена Кирова, Надежда Стоянова, Петя Осенова]. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 527 – 531. – В: http://issuu.com/neyko/docs/milena-contents?e=1407839/10444427#search - 4

2013г. - Goran enclave in Kosovo: the language data for identity. // Philologica Jassyensia An VIII, Nr. 1 (15), 2012, p. 133 - 139. - 4

2013г. - Идентификация и самоидентификация Горанов. // Славянска филология. Т. 25. [Доклади за XV международен конгрес на славистите в Минск, Беларус, 1913]. София, АИ "Проф. Марин Дринов", 2013, с. 141 - 151. - 4

2013г. - Нови употреби на възвратни глаголи в съвременния български книжовен език – тенденция или ненормативност. // Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии. МГУ „М. В. Ломоносов” – Москва, 2013 - 4

2012г. - Стилиян Чилингиров за шуменските начала. // Стилиян Чилингиров. Сборник, посветен на 130 години от рождението му. Шумен: Регионална Библиотека "Стилиян Чилингиров", с. 62-67. - 4

2012г. - Македонско-българската общност в Призренска Гора и езикът й днес. // Poznac Balkany. Historia – Polityka – Kultura – Jezyki. T. III. Torun, 2012, s. 243 - 258. - 4

2012г. - Balkanisms today: The Dialect of Zhupa (Kosovo) // Balkanisms today. Balkanologie. Beitraege zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 3. [Herausgegeben von Thede Kahl, Michael Metzeltin, Gabriella Schubert und Christian Voss] Berlin – Wien, 2012, с. 345 - 356. - 4

2012г. - Паметта на патриархалния език и референцията на категорията количество с два европейски хидронима. // Състояние и проблеми на българската ономастика – том 12. Велико Търново, 2012, с. 62 - 65. - 4

2012г. - Езикови анклави на Балканите (Българско-македонският анклав Гора). // Сборник научни трудове от националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 - 2011”, Факултет по хуманитарни науки, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012. - 4

2012г. - Езикът на един български “остров” на Балканите. Епископ-Константинови четения “Календар и време”. Т. 18. Шумен 2012, с. 209 - 213; http://shu.bg/site s/default/files/EK_18_New_1.pdf - 4

2011г. - Русия като антропонимен код в българския език. // Русское слово на Балканах. Материалы Первого Международного симпозиума. Шумен, 14–16 октября 2010 года. Велико Търново, Фабер, 2011, с. 195 - 198. - 4

2011г. - Балканската езикова метафора туна и сава. // Епископ-Константинови четения – 16. Шумен, 2011, с. 103 - 104. - 4

2011г. - Об языковой политике в Косово. // Власт и кодидикация. Пловдив, 2011, с. 166 - 179. - 4

2011г. - The River Danube for Homo Balcanicus – a Basic Concept in the Picture of the World. // Culture and Civilization in the Lower Danube. East and West. Calarashi, 2011, p. 10 – 14. - 4

2011г. - Культурно-языковое пространство горанов в Косово. // Лингвокультурное пространство современной Европы через призму малых и больших языков. Slavica Tartuensia, IX. Тарту, 2011, с. 302 – 311; http://kapraly.files.wordpress.com/2012/02/slavica_9_-sisu1.pdf - 4

2011г. - Ценен ръкопис от началотo на 20. век (Илия Р. Блъсков. Дядо към внучките си.). // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив, 2011, с. 222 - 228. - 4

2011г. - Своеобразен таен балканско-славянски код за национално самоопределение. // Любословие, № 11. Шумен, 2011, с. 67 - 73. - 4

2011г. - Fluviul Dunarea in discursul culturii antropologice. // Балканите – език, история, култура. Т. II. Велико Търново, 2011, с. 426 - 430. - 4

2011г. - Тончо Жечев чете Блъсков. // 80 години от рождението на Тончо Жечев. Национална научна конференция. Шумен, 20 ноември 2009. Шумен, 2011, с. 140 - 146. - 4

2011г. - Полската общност в Североизточна България в посттоталитарния период. // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Велико Търново, 2011, с. 488 - 498. - 4

2011г. - Българската полония днес: културноантропологичен аспект на интеграцията в мултиетническия Североизток. // Общности и идентичности в европейското пространство. Шумен, 2011, с. 39 - 49. - 4

2011г. - Болгаро-македонский этнокультурный и языковой ареал Жупа (Косово) сегодня. // Болгарський щорічник. T. VII. Киiв, 2011, с. 78 - 90. - 4

2011г. - Езикът на кампанията „Културен туризъм”. // Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” – Шумен, 14 – 16.05.2010 година. Шумен, 2011, с. 777 – 782. - 4

2010г. - Културата на езика в съчетанието културен туризъм. // Българска реч, № 2, 2010, с. 63 - 65. - 4

2010г. - The Balkan context of a language formula: туна и сава. // Linguistic balkanique, № 3, 2010, c. 209 - 210. - 4

2010г. - Днешните критерии за избор на лично име в България. // Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 11 (доклади от Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. Людвиг Селимски), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 222 - 235. - 4

2010г. - Нижний Дунай – важный балканский антропологический ареаль. // Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Москва, 2010, с. 393 - 398. - 4

2010г. - Между манталитета и езиковата култура (Какво се прави на пазара). // Език, култура, идентичност. Language, Culture, Identity. T. 2. Шумен, 2010, с. 71 - 74. - 4

2009г. - Шуменски топоси в рецепцията на двама съвременни енциклопедисти – братята Владимир и Емил Георгиеви. // Всекидневието: памет, места, езици. Велико Търново, 2009, с. 240 - 245 - 4

2009г. - Река Дунав: един европейски концепт в българския културноантропологичен дискурс. // Език и литература, № 1 - 2, 2009, с. 153 - 157. - 4

2009г. - Шуменският говор (100 години по-късно). // Отговорността пред езика 2. Шумен, 2009, с. 183 - 193. - 4

2009г. - Документите за името Добри Войников. // Отговорността пред езика 3. Шумен, 2009, с. 170 - 184. - 4

2009г. - Езикова мода или тенденция (нови употреби на възвратни глаголи в българската реч. // Езиковедски изследвания в чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов. София, 2009, с.146-157. - 4

2009г. - Езиков аспект на съвременната миграция в Карнобатския край. // Преходи и граници. Transition and Borders. София: УИ "Св. Климент Охридски", с. 424-436. - 4

2008г. - Academician Vladimir Georgiev’s contributions in Onomastics, concerning the region of Shumen. // Linguistic balkanique. № 1, 2008, с. 101 - 108. - 4

2008г. - Danube Bulgarian Anthropological Area. // Cultura si civilizatie la Dunarea de Jos. Editia XIII. Calarasi, 2008, s. 369 - 373. - 4

2008г. - Един (не)известен текст за Добри Войников. // Добри Войников. Шумен, 2008, с. 166 - 174. - 4

2008г. - Личные имена на Балканах: сквозь традицию к глобализации. // Linguistic balkanique. № 2 - 3, 2008, с. 185 – 197. - 4

2008г. - Езиковата ситуация в севeрнокарнобатските загорски села. // Култура на севернокарнобатските села – традиции и съвременност. Варна, 2008, с. 182 - 194. - 4

2007г. - Имената, титлите и епитетите на създателите на нашата азбука. // Българска реч. № 2, 2007, с. 106 - 108. - 4

2007г. - Старо и ново в граматичната система на българския език (персоналиите в два добруджански говора). // Филологически и методически изследвания. Badania filologiczne i metodyczne. Смолян – Люблин. Smolyan – Lublin (Полша), 2007, с. 178 - 183. - 4

2006г. - Една диалектна прономинална подсистема: третоличното местоимение в балканските говори. // Епископ-Константинови четения – Х. Шумен, 2006, с. 46 - 52. - 4

2006г. - Двама бележити просветители: Беньо Цонев и Христо Герчев. // Будители народни от Шумен и Шуменско. Шумен, 2006, с. 150 - 160. - 4

2006г. - Георги Попиванов. // Втора книга за стария Шумен. Шепот в корените. Шумен, 2006, с. 157 - 164. - 4

2006г. - Sytuacja Jezykowa Polskiej Wspolnoty we Wschodniej Bulgarii. // Wielojezycznosc – kontakty jezykowe w rozwoju komunikacji kultur slowianskich. Lublin. - 4

2005г. - Балканские этнолингвистические параллели. // Linguistic balkanique. № 1 - 2, 2005, с. 175 - 182. - 4

2005г. - Фамилното име Заимов. // Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов. София, 2005, с. 83 - 85. - 4

2005г. - Личното име Василка в българската антропонимия. // Littera sсripta manet – сборник в чест на 65-годишнината на проф. Василка Радева. София, 2005, с. 782 - 788. - 4

2005г. - Между ономастиката и етнокултурата. // Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 7. Велико Търново, 2005, с. 233 - 242. - 4

2005г. - Към характеристиката на българския език в Северна Добруджа: Третоличното местоимение в говорите на Горна и Долна Чамурла, Тулчанско. // Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Велико Търново, 2005, с. 97 - 101. - 4

2005г. - Етнолингвистична характеристика на Камчийската долина. // Проблеми на социолингвистиката – VIII. Съвременни форми на съществуване на българския език.София, 2005: Международно социолингвистично дружество, 46 - 51. - 4

2004г. - Културноантропологичен прочит на най-ранната творба на драматурга Добри Войников (Понятието български език). // Войникови дни 2003. Шумен, 2004, с. 31 - 34. - 4

2004г. - Third Person Pronouns in Bulgarian e Lects in the Erketch and Teteven Area. // Revitalizing Bulgarian Dialectology. University of California, Berkeley, 2004, http://ucias.html - 4

2004г. - Георги Попиванов. Народни песни от Шуменско. // Книга за стария Шумен. Шумен, 2004, с. 213 - 217. - 4

2003г. - Универсален термин, регионален дискурс, национална памет (Европейско, балканско, българско в един монетарен историзъм). // Актуальные проблемы балканского языкознания. Аспекты исследования общебалканской лексики. София, 2003, с. 57 - 68. - 4

2003г. - За смесените български говори в Шуменско. // Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София, 2003, с. 177 - 179. - 4

2003г. - Какво “се случва” в медийния дискурс. // Властта на медиите. Шумен, 2003, с. 287 - 302. - 4

2003г. - Един “шуменски” документ за историята на новобългарския книжовен език. // Епископ-Константинови четения – 8. Шумен, 2003, с. 241 - 248. - 4

2003г. - Балканската менталност – паралели и конфронтации (Върху материал от българската и турската фразеология). I. Фразеографски аспект. (в съавт. с Назмие Хасанова) // Балкански идентичности. Ч. IV. София, 2003, с. 122 - 128. - 4

2002г. - Виното в хрематонимията. // Виното в етнокултурата и литературата. Шумен, 2002. - 4

2002г. - Етнолингвистика и билингвизъм (Влиянието на турския език върху фамилните имена на арменците в Шумен). // Проблеми на социолингвистиката – VII. София, 2002, с. 38 - 40. - 4

2002г. - An Apparent Semantic Reanalysis of Morphological Variants of the Тype жаро // жартъ in the Surt Dialect of Kyulevcha. // Езикът: история и съвременност. Шумен, 2002, с. 57 - 59. (в съавт. с Дж. Шалерт) - 4

2002г. - Проф. Беньо Цонев и Христо Герчев – учителят и ученикът (Документи и находки). // Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Филологически факултет, Т. 33, кн. 2. Езикознание. 1997. Велико Търново, 2002, с. 67 - 84. - 4

2001г. - Един рядък словообразователен модел при фамилните имена в българския език. // Изследвания по български език. Велико. Търново, 2001, с. 150 - 154. - 4

2001г. - Личното име Тодор и дериватите му в българската антропонимия. // Отговорността пред езика 1. Шумен, 2001, с. 148 - 157. - 4

2001г. - Bulgar Dilinde Turk Atasozleri ve Deyimleri. // Bulgaristan Turk Folkloru – II. Ankara, 2001, s. 179 - 182. - 4

2000г. - Структура на паремиите с ключова дума сляп / кьорав в съвременния български език. // Традиция и съвременност в българския език. София, 2000, с. 164 - 171. - 4

2000г. - Езиковата ситуация в три костурски села. // Едно поколение български езиковеди. София, 2000, с. 46 - 57. - 4

2000г. - Българските сложни фамилни имена със славянска диалектна основа. // Rozprawy Slawistyczne, № 16, 2000, s. 157 - 164. - 4

2000г. - Славянски фамилни имена composita в Речника на Стефан Илчев. // За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения ’98. София, 2000, с. 133 - 138. - 4

2000г. - Из българската хрематонимия (Имената на куклите). // Onomastyka polska a nowe kierunki jezykoznawcze. Bydgoszcz, 2000, s. 165 - 171. - 4

1999г. - Етнолингвистична характеристика на Шуменското Герлово. // Диалектология и лингвистична география. София, 1999, с. 344 - 349. - 4

1999г. - Интеграцията на етническите общности в социолингвистичен аспект. // Проблеми на социолингвистиката - VI. София, 1999, с. 269 - 274. - 4

1999г. - Публицистиката и художествената литература като извор за присъствието на унгарските революционери от 1848 - в Шумен (културноантропологичен аспект). // 1848 - 1850. Студии за унгарската война за независимост и нейния български контекст. София, 1999, с. 95 - 102. (в съавт. с И. Сакелариев) - 4

1999г. - Български фразеологизми с турска ключова дума. Фразеографски проблеми. (Върху материал с опорна дума кьор и дериватите й) // Турският фолклор в България. Шумен, 1999, с. 265 - 273. - 4

1999г. - Русско-болгарская интерференция в болгарских говорах на Украине. // Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999, с. 94 - 98. - 4

1998г. - Приносът на Христо Герчев за българската диалектология. // Юбилейна научна конференция за Христо Герчев (Доклади). Шумен, 1998, с. 34 - 38. - 4

1998г. - Из славянската хидрография. Названията на речния ръкав. // Език и литература, 1998, № 2, с. 146 - 148. - 4

1998г. - Един неизследван български говор от Егейска Македония (Говорът на с. Четирок, Нестрамско). // Международна конференция “25 г. ШУ “Еп. К. Преславски“. Езикознание и методика на езиковото обучение.” (Доклади). Шумен, 1998, с. 11 - 19. - 4

1997г. - Старата българска дума лошчика. // Българска реч, 1997, № 3 - 4, с. 37 - 38. - 4

1997г. - Антропонимът Борис като апелатив. // Проблеми на прабългарската история и култура, Т. 3, Шумен, 1997, с. 403 - 406. - 4

1996г. - Вариативност в шуменския говор (Морфология). // Епископ-Константинови четения - III. Шумен, 1996, с. 170 - 178. - 4

1996г. - Проф. Кирил Мирчев за единството на българския език. // Български език, 1996, № 3, с. 38 - 40. - 4

1996г. - Преходни и смесени говори в Шуменско. // Любословие, 1996, № 1, с. 71 - 84. - 4

1995г. - Езиковата ситуация в Шумен. // Проблеми на социолингвистиката - IV. София, 1995, с. 63 - 66. - 4

1995г. - Етнокултурен и лингвистичен аспект на чешкото присъствие в Шумен. // Чехи в България - история и типология на една цивилизаторска роля, Т. I, София, 1995, с. 116 - 124. - 4

1995г. - Диалектната лексика в повестта “Две сестри” на Ил. Р. Блъсков. // Научна сесия за Илия Р. Блъсков. (Доклади). Шумен, 1995, с. 95 - 98. - 4

1995г. - Вариативност в шуменския говор (Фонетика и акцентология). // Епископ-Константинови четения - II. Шумен, 1995, с. 45 - 49. - 4

1994г. - Лексикални изоглоси в подбалканските говори (карнобатската група). // Лингвистични студии. Велико Търново, 1994, с. 133 - 138. - 4

1994г. - Етнолингвистична характеристика на Шумен. // Колоквиум по езикознание - II. Велико. Търново, 1994, с. 199 - 206. - 4

1994г. - Преселниците - българи в Шумен. // Епископ-Константинови четения - I. Шумен, 1994, с. 83 - 93. - 4

1993г. - Тракийските говори в Шуменско. // Език и свят: Съврeменна филологическа проблeматика. I. Езикознание. Пловдив, 1993, с. 177 - 182. - 4

1993г. - Z problematyki gwar mieszanych i przejsciowych w okregu szumenskim. // Rozprawy Slawistyczne, 1993, № 6, s. 157- 164. - 4

1993г. - Some Additional Facts about the Dictionary of Balkanisms the Dialects of Kostur Region. // Linguistique Balkanique, XXXVI, 1993, № 1, с. 45 - 47. - 4

1992г. - Няколко неописани балканизми в речника на костурския говор. // Eзик и литература, № 2, 1992, с. 113 - 115. - 4

1990г. - Третоличното местоимение в два балкански говора - тетевенски и еркечки : Относно една хипотеза. // Български език, 1990, № 2, с. 148 - 152. - 4

1989г. - Балканские заимствования в нескольких костурских говорах. // Linguistique Balkanique, XXXII, 1989, № 3 - 4, с. 233 - 235. - 4

1988г. - Още за речника на костурския говор. // Български език, 1988, № 4, с. 312 - 313. - 4

1987г. - Старобългарското лексикално наследство в един югозападен български говор. // Исторически развой и типологическа характеристика на българския език . София, 1987, с. 140 - 147. - 4

1987г. - Остатъци от падежи в един югозападен български говор (Говорът на село Гари, Дебърско). // Език и литература, 1987, № 3, с. 99 - 101. - 4

1987г. - Устойчиви архаични морфологични черти в един югозападен български говор (Говорът на село Гари, Дебърско). // II международен конгрес по българистика, Т. 5. Диалектология и ономастика. София, 1987, с. 202 - 209. - 4

1986г. - Диалектните елементи в комедията “Михал” на Сава Илиев Доброплодни. // Сава Доброплодни. 165 години от рождението му. Шумен, 1986, с. 117 - 122. - 4

1986г. - Към фонетичната характеристика на костурския говор. // Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, Т. 24, № 1, 1986, с. 43 - 45. - 4

1984г. - Подвижното ударение в словоизменението на имената в мизийските говори. // Годишник на ВПИ. Филологически факултет, Шумен, T. VIII А, София, 1984, с. 49 - 56. - 4

1982г. - Към характеристиката на мизийските говори (Подвижното ударение в словоизменението на едносричните съществителни имена от мъжки род). // Сборник доклади. Юбилейна научна сесия, посветена на 1300-годишнината на българската държава и 10-годишнината на ВПИ. Шумен, 1982, с. 23 - 28. - 4

Доклади

2015г. - Езикът на българските етнографски общности в Шуменско. // Международна конференция Limes Slavicus. 4-5.06.2015, Шумен - 5

2015г. - Шуменският говор – познат и непознат. // Епископ –Константинови четения - 22. Непознатият съсед. 21 - 22 .05. 2015, Шумен - 5

2015г. - Gorans in Kosovo - Current Lingua-Cultural Changes. // 11TH CONGRESS OF SOUTH-EAST EUROPEAN STUDIES, SOFIA, 31.08. - 05.09.2015,Lingua-Cultural and Socio-Historical Changes in South-East Europe during the last 25 Years - 5

2014г. - Шуменският говор (обща характеристика). // Международна славистична конференция. Благоевград, 16-18.10.2014 - 5

2014г. - Езикът на прехода: Говорим си какво се случва. // Международна конференция „Научни перспективи на съвременната българистика“, 28-29.04.2014, Будапеща - 5

2014г. - Филологическото образование и е-ресурсите. // Kръгла маса "Краезнанието, филологическото образование и електронните ресурси", Шумен, 14.04.2014 - 5

2014г. - Населението в Шуменския край: съвременни миграционни процеси (в съавт. с Д-Д. Атанасова). // Трета международна конференция "Географски науки и образование", 12.09.2014, ШУ "Еп. Константин Преславски" - 5

2014г. - Съвременни теренни проучвания в Косовска Гора. // Международна научна конференция „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 години от рождението на Ватрослав Облак“, 13-14.06.2014, София, БАН - 5

2014г. - Езикови контакти в Дунавския ареал на българското езиково землище. // Епископ-Константинови четения - XXI, Шумен, 2014. - 5

2013г. - Новите клишета – между езиковата мода и нонсенса. // Паисиеви четения 2013. Пловдив, 11.10.2013 - 5

2013г. - Морфосинтаксис на един балкански тип числителни в западната периферия на българско-македонския ареал. // Balkan Linguistic Conference. Torun (Poland), 6 - 7 May 2013 - 5

2013г. - Linguistic Markers of Space in the Description of a Military Route in the Balkans. // IV международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Велико Търново, 18 - 19.10.2013 - 5

2013г. - Антропонимен код, родова памет, топос. // XX епископ-Константинови четения. Памет и спомен. Шумен, 21.05.2013 - 5

2012г. - Днешната езикова ситуация в Косовска Гора. // Езикът във времето и пространството. 11-та конференция на INSOLISO, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Стойко Стойков. СУ, София, 26 - 27.10.2012 (в съавторство с Десислава-Девора Атанасова) - 5

2004г. - Субстандартна вариативност и кодифицирана дублетност в актуалната българска езикова ситуация. // Резюмета на докладите от Международната конференция “Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти”, Варна – Шумен, 15 - 19.09. 2004. Шумен, 2004, с. 30. - 5

2001г. - Една родопска местоименна подсистема. // Обучението по български език в началото на XXI в. Ч. I. Български език. Смолян, 2001, с. 89 - 90. - 5

2000г. - Компьютерная картография и новые региональные исследования в славянско - балканском ареале. // 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguistists. Abstract Book. Lublin, July 24 - 29, 2000. Lublin, 2000, p. 117. - 5

1998г. - Metafora w hidrografii slowianskiej. // XII Miedzynarodowy Kongres Slawistow – Krakow, 1998. I. Komunikatow. Jezykoznawstwo. Warszawa, 1998, s. 44. - 5

1989г. - Современное состояние нескольких костурских говорах. // VI Congres International d’etudes du sud-est Europeen. Sofia, 1989. Resumes des communications.Linguistique. Sofia, 1989, p. 154. - 5

1988г. - Третоличното местоимение в балканските говори. // Юбилейна сесия по случай 25-год. на ВТУ “Кирил и Методий”. Резюмета, Т. I. Езикознание. Велико Търново, 1988, с. 47. - 5

1986г. - Една стара домашна дума в езика ни. // Научна сесия по cлучай учредяването на Клуб на младите научни работници. (Доклади). Шумен, 1986, с. 60 - 61. - 5

Цитирания

2014г. - Koleva, Kr. Balkanisms today: The Dialect of Zhupa (Kosovo) // Balkanismen heute - Balkanisms today - Балканизмы сегодня. Balkanologie. Beitraege zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 3. [Herausgegeben von Thede Kahl, Michael Metzeltin, Gabriella Schubert und Christian Voss] Berlin – Wien, 2012, с. 345 - 356. - in: Дарина Младенова. (Hg.: T. Kahl, M. Metzeltin, H. Schaller). [Balkanologie. Beitraege zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Hrsg. von T. Kahl, M. Metzeltin, G. Schubert und Ch. Voss. Bd. 3] Wien, Berlin: Lit Verlag 2012. 380 S. // Съпоставително езикознание, XXXVIII, № 4, 104. - 11

2014г. - Koleva, Kr. Balkanisms today: The Dialect of Zhupa (Kosovo) // Balkanisms today. Balkanologie. Beitraege zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 3. [Herausgegeben von Thede Kahl, Michael Metzeltin, Gabriella Schubert und Christian Voss] Berlin – Wien, 2012, с. 345 - 356. - in: Sigrun Comati. Thede Kahl / Michael Metzeltin / Helmit Schaller (Hgst.), Balkanismen heute - Balkanisms today - Балканизмы сегодня. Balkanologie - Beitraege zur Sprach- und Kulturwissenschaft 3 (Wien 2012) 380 s. // Bulgarien - Jahrbuch 2012, Muenchen: Sagner, 197-198. - 11

2014г. - Koleva, Kr. Balkanisms today: The Dialect of Zhupa (Kosovo) // Balkanismen heute - Balkanisms today - Балканизмы сегодня. Balkanologie. Beitraege zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 3. [Herausgegeben von Thede Kahl, Michael Metzeltin, Gabriella Schubert und Christian Voss] Berlin – Wien, 2012, с. 345 - 356. - В: И. А. Седакова (Москва). Балканизмы и турцизмы: новые подходы к проблеме. [Balkanismen heute - Balkanisms today - Балканизмы сегодня. Balkanologie. Beitraege zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Hrsg. von T. Kahl, M. Metzeltin, G. Schubert und Ch. Voss. Bd. 3] Berlin - Wien: Lit Verlag 2012. 380 S. // Славянский алманах, 2013, 553-562. - 11

2014г. - Koleva, Kr. Balkanisms today: The Dialect of Zhupa (Kosovo) // Balkanisms today. Balkanologie. Beitraege zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 3. [Herausgegeben von Thede Kahl, Michael Metzeltin, Gabriella Schubert und Christian Voss] Berlin – Wien, 2012, с. 345 - 356. - in: sh. "Balkanismen heute". Unterschiede statt Gemansamkeiten entd,ecken. [Thede Kahl, Michael Metzeltin, Helmit Schaller (Hg.): Balkanismen heute - Balkanisms Today - balkanismy segodnja. Balkanologie, Beitraege zur Sprach- und Kulturwissenschaft (Bd. 3) LIT-Verlag. Wien, Muenster, New York 2012, 392 Seiten. // Uni-journal Jena 07 / 12. - 11

2014г. - Колева, Красимира. Езиковата ситуация в три костурски села [Куманичево (Литя), Мокрени (Варико) и Четирок (Месопотамия)] в: Едно поколение български езиковеди. София, 2000, с. 46-57. // http://bg.wikipedia.org.Костурски говор - 11

2013г. - Third Person Pronouns in Bulgarian Dialects in the Erkech and Teteven Areas. // Revitalizing Bulgarian Dialectology. [eScholarship] Berkeley. // http://www.escholarship.org/uc/item/9hc6x8hp - 11

2013г. - Колева 1995: Колева, Кр. Диалектната лексика в повестта на Илия Р. Блъсков „Две сестри”. // Илия Рашков Блъсков. Юбилеен сборник. Шумен: Хелиос, 95 – 98. (Koleva 1995: Koleva, Kr. Dialektnata leksika v povestta na Ilia R. Blaskov “Dve sestri”. // Ilia Rashkov Blaskov. Yubileen sbornik. Shumen: Helios, 95 – 98.) // Братанов, И. Езикът на повестта "Пиян баща, убиец на децата си" от Илия P. Блъсков (с. I, ) - 11

Други публикации

2014г. - автор на базата данни в поредицата издания на Klejner Balkansprachatlas (МДАБЯ). Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, Институт славяноведения РАН, Москва, Institut fuer Slawische Philologie, Марбург, Германия, 2005-2014 (продължава) - 12

2011г. - Учен с модерно мислене и възрожденски дух. Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев на 80 години. // Българска реч, № 3, 2011, с. 68 - 70. - 12

2001г. - Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев на седемдесет години. // Отговорността пред езика 1. Шумен, 2001, с. 10 - 12. - 12

1999г. - Емигрантите и новата лексика в езика на шуменци. // Шумен и шуменци, 1999, № 1. Приложение “150 г. маджари и поляци в Шумен “, с. 7. - 12

1988г. - Българските народни говори. // Rodny hlas, Praha, XIV, 1988, № 4, s. 11 - 13. - 12

EK_2014-2015_Tekst za redaktirane.doc
Редактиране на текст по Езикова култура


ЕК_2014-2015_REDAKCIQ3.docx
Езикова култура - образец за редактиране


ЕК_2014-2015_REDAKTIRANE2.docx
Езикова култура - образец за етапи на редактиране


ЕК_2014-2015_TEKST 1.docx
Езикова култура - текст за редактиране


FD PDO_2012-2013_III BF, 3159_Ralica.doc
ФД Практикум по диалектология и ономастика - КР по ономастика - образец


Veselin.ppt
ФД Практикум по диалектология и ономастика - образец на презентация по ономастика


KR_PAP_III BFz, 2082_2013-14_Galina Tabakova.doc
ФД Практикум по академично писане - образец на КР


KR_ЕК_Obrazec.doc
Езикова култура - образец на КР


BD_Uvodna tema.doc
Българска диалектология - уводна тема


KR_BD_shapka.doc
Българска диалектология - начална страница на КР - образец