КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Служение словуабв

       Научната поредица „Служение слову – Litera scripta manent“ излиза за първи път през 2012 г. До този момент са отпечатани три тома. Всеки от тези томове е свързан с честването на кръгла годишнина на членове от Катедрата, съответно са посветени на доц. д-р Анна Николова (2012), проф. д-р Валентина Аврамова (2014) и проф. д-р Тотка Иванова (2015). Тематиката на сборниците е ориентирана към изследване на актуални лингвистични проблеми основно в руския и в българския език. В поредицата са публикувани разработки както на членовете на Катедрата по руски език към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, така и на изследователи от други филологически катедри в страната и чужбина.