КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Русистикаабв

       Научната поредица „Русистика“ започва да се издава за първи път през 2003 г. във връзка с юбилейни чествания на Катедрата по руски език и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.  До момента са издадени пет тома (2003, 2005, 2008, 2013, 2018), в които взимат участие известни изследователи лингвисти-русисти, българисти и германисти от България, Русия, Украйна, Полша, Казахстан, Гърция и др. В сборниците се представя широк диапазон от научни проблеми в съвременната русистика и актуални проблеми на изследването и описанието на езика и литературата.