КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Серия Обществени комуникации (Public Communication Series)абв

    Серия Обществени комуникации (Public Communication Series) е ежегодно издание на Катедрата по журналистика и масови комуникации към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Всеки том от серията се разработва с оглед на определена тема, свързана с масмедиите, връзките с обществеността, рекламата, интегрираните маркетингови комуникации. В съдържанието на сборниците се включват трудове на преподаватели в професионалното направление Обществени комуникации и информационни науки от Шуменския университет, но също и публикации на изследователи от други университети в България и в чужбина, журналисти и пиар експерти от практиката

 

 

Обществени комуникации - Издание 1

Обществени комуникации - Издание 2

Обществени комуникации - Издание 3

Обществени комуникации - Издание 4

Обществени комуникации - Издание 5

Обществени комуникации - Издание 6

Обществени комуникации - Издание 7

Обществени комуникации - Издание 8

Обществени комуникации - Издание 9