КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

сп. Любословиеабв

> НОВ САЙТ НА СПИСАНИЕТО  <

    списание Любословие

   Списание Любословие - том 9, 2008Списание “Любословие” е научно периодично издание на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Основано е през 1996 година по идея на доц. д-р Николай Димков, който става негов пръв главен редактор. В началото списанието повтаря не само името на Фотиновия прототип, но и неговата корица. По-късно настъпват промени във външния вид, но очертаната още с възникването му издателска политика се запазва и днес.

   “Любословие” излиза веднъж в годината (до 2008 г. само на хартия, след това на хартия и в електронен вариант) и публикува статии от научните области на филологията, историята и археологията, богословието, теорията на масмедиите на преподаватели от Шуменския университет, на учени от България и други страни на света. Списанието помества и спомени и документи, свързани с дейността на известни фигури от историята на българската култура и на националния обществен живот, както и рецензии за новоизлезли книги в очертаните от политиката му области на хуманитаристиката.

Любословие - том 5   Изданието разчита на авторитетен редакционен съвет от български и чуждестранни учени и приема специализирани текстове на български, руски и английски език.

   Статиите се рецензират.

   Електронен адрес на редакцията: lyuboslovie@shu.bg

   → Изисквания за техническо оформяне на публикациите 

________________________________________________________________________________________________

 

                        Любословие № 10/2009       Любословие № 11/2011       Любословие № 12/2012

    Любословие № 13/2013      Любословие № 14/2014      Любословие № 15/2015