сб. Историкииабв

   „Историкии” е издание на Катедрата по история и археология при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Представените статии са подредени в няколко тематично-проблемни области, съобразени с установените изисквания на историческата хронология. 

 

 

 

 

 

Историкии - Том 3

Историкии - Том 4

Историкии - Том 5

Историкии - Том 6