КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

сб. Историкииабв

   "Историкии” е издание на Катедрата по история и археология при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Представените статии са подредени в няколко тематично-проблемни области, съобразени с установените изисквания на историческата хронология. 

 

 

 

 

 

Историкии - Том 3

Историкии - Том 4

Историкии - Том 5

Историкии - Том 6

Историкии - Том 7

Историкии - Том 8

Историкии - Том 9

Историкии - Том 10

Историкии - Том 11