КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Научна поредица „Филологически ракурси“абв

Филологически ракурси

„Филологически ракурси“ Том I

„Филологически ракурси“ е научна поредица от публикации в основните области на филологическото образование: езикознание, литературознание, транслатология, интеркултурна комуникация, методика на чуждоезиковото обучение.

Научната поредица „Филологически ракурси“ ще бъде издавана в двугодишна периодика по инициатива на катедра „Германистика“ при ШУ „Епископ Константин Преславски“

Съставители:

Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц.

Научна редакция:

Антоанета Димитрова

Снежана Бойчева

Изабел фон Цитцевиц

Коректор:

Севгинар Динчерова

 

Рецензенти:

Димитър Попов

Стефка Калева

 

Шумен

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015


Филологически ракурси

„Филологически ракурси“ Том II

Редакционна колегия:

проф. д.ф.н. Елка Добрева (отговорен редактор), доц. д.ф.н. Снежана Бойчева, доц. д-р Антоанета Димитрова, д-р Даниела Кирова

Рецензенти: проф. д-р Велка Попова, доц. д-р Юри Проданов

Автори: Снежана Бойчева, Антоанета Димитрова, Даниела Кирова, Иванка Камбурова, Севгинар Динчерова, Гергана Герова, Биляна Павлова

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017

 

 

 

 


 

Филологически ракурси

„Филологически ракурси“ Том III

Съставители:

Гергана Герова, Антоанета Димитрова, Даниела Кирова

Отговорен редактор:

Антоанета Димитрова

Рецензенти: Стефка Калева, Юрий Проданов

ISSN: 2367-8348 (print)

ISSN: 2603-4298 (online)

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ – Шумен