Научна поредица „Филологически ракурси“абв

Филологически ракурси

„Филологически ракурси“ Том I

„Филологически ракурси“ е научна поредица от публикации в основните области на филологическото образование: езикознание, литературознание, транслатология, интеркултурна комуникация, методика на чуждоезиковото обучение.

Научната поредица „Филологически ракурси“ ще бъде издавана в двугодишна периодика по инициатива на катедра „Германистика“ при ШУ „Епископ Константин Преславски“

Съставители:

Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц.

Научна редакция:

Антоанета Димитрова

Снежана Бойчева

Изабел фон Цитцевиц

Коректор:

Севгинар Динчерова

 

Рецензенти:

Димитър Попов

Стефка Калева

 

Шумен

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015