КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Епископ-Константинови четенияабв

Научната поредица на Факултета по хуманитарни науки „Епископ-Константинови четения” е създадена по инициатива на проф. дин Тотю Тотев. Първият сборник излиза през 1994 г. До настоящия момент ежегодно се публикува по един брой от поредицата, в който се включват докладите от организираните от Факултета по хуманитарни науки Епископ-Константинови четения, провеждани по традиция през месец май в рамките на дните, посветени на патрона на Шуменския университет Епископ Константин Преславски. 

 

 

 

Епископ-Константинови четения - 16 брой

Епископ-Константинови четения - 17 брой

Епископ-Константинови четения - 18 брой

Епископ-Константинови четения - 19 брой

Епископ-Константинови четения - 20 брой

Епископ-Константинови четения - 21 брой