КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Поредицата „Англицистика и Превод“абв

Поредицата „Англицистика и Превод“ е издание на катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Всеки том от поредицата се фокусира върху определена тема, свързана с лингвистиката, превода, преподаването на английския език като чужд и др. Поредицата е на английски език и в нея публикуват членове на катедрата, докторанти, изследователи от други университети в България и в чужбина, с които катедрата поддържа контакти. Предоставя се възможност за публикуване на разработки и преводи на отличили се студенти.

English Studies and Translation Series is issued by the Department of English Studies, Faculty of Humanities at Konstantin Preslavsky University of Shumen. Each book of the series focuses on a particular topic related to linguistics, translation, teaching English as a foreign language, etc. The series is in English and it contains articles written by members of the department, PhD students, as well as by researchers associated with other universities in Bulgaria and abroad with which the department has close connections. In addition, the series gives the best students the opportunity to publish their research works and translations.

    2015

 

 

 

 

 

    2014

 

 

 

 

 

    2013

 

 

 

 

 

    2012