Изданияабв

Списание Любословие (*)

Научна поредица Епископ-Константинови четения

Научна поредица Отговорността пред езика

Научна поредица Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков

Научна поредица Историкии

Научна поредица Филологически ракурси

Научна поредица Studia academica Šumenensia

Серия Обществени комуникации (Public Communcation Series)

Юбилеен сборник 40 години Шуменски университет 1971-2011 (Факултет по хуманитарни науки)

Издания на Научен център Преславска книжовна школа

Електронен портал Литермедия

Studies in Linguistics, Culture, and FLT  Series (*)