Деканско ръководствоабв

Декан: проф. д-р Веселин Божков Панайотов

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време:
 • I седмица: вторник 13:00 – 15:00 ч. в Корпус 1, 214 каб.
 • II седмица: вторник 10:00 - 12:00 ч. в Корпус 1, 214 каб.


 
Заместник-декан по научноизследователска, художествено-творческа и международна дейност: доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време: I и II седмица: вторник 13:00 – 15:00 ч. в Корпус 1, 214 каб. 


 

Заместник-декан по акредитация и качество на обучението: доц. д-р Тодор Райчев Тодоров

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време:
 • I седмица: вторник 13.00 – 15.00 ч. в Корпус 1, 214 каб.
 • II седмица: понеделник 09.00 – 11.00 ч . в Корпус 1, 214 каб.
   


 

Заместник-декан по учебната дейност и кандидатстудентската кампания: доц. д-р Стефан Маринов Минков

 • Кабинет: Корпус 1, каб. 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време:
 • I седмица:
 • - понеделник 13:00 – 15:00 ч. в Корпус 2, 215 каб.
 • - вторник 12:00 - 14:00 ч. в Корпус 1, 214 каб.
 • II седмица: сряда 11:00 – 13:00 ч. в Корпус 1, 214 каб.  
   


 
Миглена Николова – главен координатор на деканското ръководство
 

 • Кабинет: Корпус 1, каб. 214
 • Телефон: +359 54 830 317; +359 54 830 495 / вътр. 154
 • E-mail: fhn@shu.bg