Деканско ръководствоабв

Декан: проф. д-р Веселин Божков Панайотов

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време: сряда 09.00 - 10.00 ч. в Корпус 1, каб. 214
  сряда 11.00 – 12.00 ч. в Корпус 2, каб. 215
   


 
Заместник-декан по научноизследователска, художествено-творческа и международна дейност: доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време: I седмица и II седмица: сряда 11.00 – 13.00 ч. в Корпус 1, каб. 214 


 

Заместник-декан по акредитация и качество на обучението: доц. д-р Тодор Райчев Тодоров

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време:
  I седмица: вторник 10.00 – 12.00 ч. Корпус 1, каб. 301 
  II седмица: вторник 10.00 – 12.00 ч .в Корпус 1, каб. 214
   


 

Заместник-декан по учебната дейност и кандидатстудентската кампания: доц. д-р Стефан Маринов Минков

 • Кабинет: Корпус 1, каб. 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време:
  I седмица: сряда 10.00 – 12.00 ч., Корпус 1, каб. 214  
  четвъртък 14.00 – 16.00 ч., Корпус 2, каб. 215  
  II седмица: понеделник 10.00 – 12.00 ч., Корпус 1, каб. 214  
  понеделник 14.00 – 16.00 ч., Корпус 2, каб. 215  
   


 
Миглена Николова – главен координатор на деканското ръководство
 

 • Кабинет: Корпус 1, каб. 214
 • Телефон: +359 54 830 317; +359 54 830 495 / вътр. 154
 • E-mail: fhn@shu.bg