Деканско ръководствоабв

Декан: проф. д-р Веселин Божков Панайотов

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време:
 • I и II седмица: понеделник 14:00 - 16:00 ч. в Корпус 1, 214 каб.


 
Заместник-декан по научноизследователска, художествено-творческа и международна дейност: доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време:
 • I седмица:
 • вторник 11:00 - 13:00 ч. в Корпус 2, 215 каб.
 • четвъртък 11:00 - 13:00 ч. в Корпус 1, 214 каб.
 • II седмица:
 • понеделник 14:00 – 16:00 ч. в Корпус 1, 214 каб. 
 • четвърътк 13:00 - 16:00 ч. в Корпус 2, 215 каб.


 

Заместник-декан по акредитация и качество на обучението: доц. д-р Тодор Райчев Тодоров

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време:
 • I седмица: сряда 10.00 – 12.00 ч. в Корпус 1, 214 каб.
 • II седмица: вторник 13.00 – 15.00 ч . в Корпус 1, 214 каб.
   


 

Заместник-декан по учебната дейност и кандидатстудентската кампания: доц. д-р Стефан Маринов Минков

 • Кабинет: Корпус 1, каб. 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време:
 • I седмица: четвъртък 08:00 – 10:00 ч. в Корпус 1, 214 каб.
 • II седмица: понеделник 13:00 – 15:00 ч. в Корпус 2, 215 каб.  
   


 
Миглена Николова – главен координатор на деканското ръководство
 

 • Кабинет: Корпус 1, каб. 214
 • Телефон: +359 54 830 317; +359 54 830 495 / вътр. 154
 • E-mail: fhn@shu.bg