Катедриабв

РУСКИ ЕЗИК

Ръководител: проф. д-р Елена Викторовна Стоянова

Специалист: Деница Петрова

Кабинет: Корпус 2, кабинет 202

Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 142 и 144

Email: d.petrova@shu.bg