Катедриабв

МЕТОДИКА

Ръководител: доц. д-р Ганка Янкова

Специалист: Дарина Стоянова/p>

Кабинет: Корпус 1, кабинет 207

Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 253