Катедриабв

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Ръководител: проф. д-р Страшимир Цанов

Специалист: Станислава Попова

Кабинет: Корпус 1, кабинет 203

Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 278

Email: s.popova@shu.bg