КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Катедриабв

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Ръководител: доц. д-р Тодор Тодоров

Специалист: Добринка Начева

Кабинет: Корпус 1, кабинет 301

Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 175

Email: d.nacheva@shu.bg