Катедриабв

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Ръководител: проф. д-р Надка Николова

Специалист: Дарина Стоянова

Кабинет: Корпус 1, кабинет 209

Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 119