КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Катедриабв

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Ръководител: проф. д-р Румяна Тодорова

Специалист: Добринка Александрова

Кабинет: Корпус 2, кабинет 310

Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 145

Email: d.aleksandrova@shu.bg