Съобщенияабв

ДИКПО-Варна организира:

В гр. Шумен ще се проведе подготвителен курс за придобиване на IV ПКС -  специалност: Предучилищна педагогика 

Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
на 25.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка:  https://goo.gl/forms/iC8q7BgLmZ04gE5r1  
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:    
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04112

В гр. Шумен ще се проведе подготвителен курс за придобиване на V ПКС -  специалност: Предучилищна педагогика 

Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
на 26.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка:  https://goo.gl/forms/IlL3aga0ak1pAsos1
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:    
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04111

Квалификационен курс на тема „Забавни математически експерименти и игри”

с ръководител доц. д.п.н. Наталия Павлова, 
Индивидуална такса за курсист – 45 лв.
Брой курсисти – минимум 20.
Време на провеждане – 29.04.2018 г. от 09.30ч.
Хорариум - 16 академични часа (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО-Варна (участници от ДГ “П. Берон” -14 и от др. ДГ)
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: https://goo.gl/forms/lZ0B7uMMKazhc6Sp2
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0423

 

Курс на тема “Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности”

 курс № 0459
Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 16.05.2018 г.  (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.
Ръководител на курса– проф. д-р Д. Балкански
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка:
https://goo.gl/forms/WST2wFfZIDyxWUAo2
Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47,  За основание да се впише: курс № 0459
 

Квалификационен курс на тема "Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България"
Хорариум: 16 академични часа                   Брой квалификационни кредити: 1 
Време на провеждане – 09.06.2018 г. от 09.30ч.  (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Място на провеждане  – ДИКПО-Варна 
Предназначение: за учители, преподаващи в детска градина, начинаещи в хореографията
Ръководител на курса:  проф. д-р С. Димитрова , 
Индивидуална такса за курсист – 40 лв.
Брой курсисти – минимум 15.
 
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: https://goo.gl/forms/O8pCGgX7n0ZUgy0D2
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0455