КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Професорабв

Професор

Дата: 
четвъртък, April 23, 2020 - 12:15

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия – Немска литература)

Професор

Дата: 
вторник, January 28, 2020 - 09:45

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика)

професор

Дата: 
четвъртък, November 7, 2019 - 13:15

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ)

професор

Дата: 
четвъртък, November 7, 2019 - 11:15

Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика)

професор

Дата: 
четвъртък, November 7, 2019 - 09:30

Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература - Българска детска литература) 

професор

Дата: 
четвъртък, September 26, 2019 - 14:00

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност)

професор

Дата: 
четвъртък, September 26, 2019 - 12:15

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.. (Технологично образование)

Професор

Дата: 
вторник, November 13, 2018 - 09:00

Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна българска археология)

Професор

Дата: 
понеделник, November 12, 2018 - 15:30

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи  и системи)

Професор

Дата: 
понеделник, November 12, 2018 - 14:45

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език)

Страници