2. Документи за кандидатстване абв

 

  1. заявление за допускане до участие в конкурса;
  2. автобиография;
  3. диплом за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”;
  4. списък на публикациите, ако има такива.

 

 

Заявление за кандидатстване в докторска програма на самостоятелна подготовка