Съобщенияабв

 

  Изпитът по Методи и методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 15.06.2018 г. от 13,30 ч. в зала 211, Корпус 1 на ШУ

Покана за лекция на 22.06.2018 г.

    Докторантска конференция - Педагогически факултет

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на педагогическите изследвания на 28.04.2018 г.

 

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания на 17.04.2018 г.

График за провеждане на докторантски изпити по чужд език

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания 11.04.2018 г.

Покана за Двадесета национална научна конференция за студенти и докторанти

Изпитът по Методи и методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 12.12.2017 г. от 11,00 ч. в 209 кабинет, Корпус 1.

Покана за докторантска конференция "Иновации в образованието" 27-29 октомври 2017 г.

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

Покана от Центъра за обучение на докторанти към Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” за курс от лекции на тема: „Лингвистична прагматика (Уводен курс)”.

Покана за участие в Паисиеви четения 2017