Съобщенияабв

Разпис на курсовете по чужд език за преподаватели, докторанти и служители на ШУ „Еп. Константин Преславски“

График за провеждане на кандидатдокторантските изпити по чужд език за преобявените докторски програми за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за преобявените докторски програми за учебната 2018/2019

Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ – 2019, организирана от Тракийски университет

 

График за докторантски изпити по чужд език (2019)

Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

 

Покана за докторантски семинар - 15.10.2018 г.

График за докторантски изпити по чужд език

Покана за докторантски семинар - 29.09.18 г.

Обучение за млади учени в областта на нано- и биотехнологиите

Онлайн курсове за изследователи

Кариера за нова ERA

EURAXESS

Horizon 2020 Energy Виртуален информационен ден, 13 септември 2018, 14:30 ч.

  Изпитът по Методи и методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 15.06.2018 г. от 13,30 ч. в зала 211, Корпус 1 на ШУ

Покана за лекция на 22.06.2018 г.

    Докторантска конференция - Педагогически факултет

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на педагогическите изследвания на 28.04.2018 г.

 

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания на 17.04.2018 г.

График за провеждане на докторантски изпити по чужд език

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания 11.04.2018 г.

Покана за Двадесета национална научна конференция за студенти и докторанти

Изпитът по Методи и методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 12.12.2017 г. от 11,00 ч. в 209 кабинет, Корпус 1.

Покана за докторантска конференция "Иновации в образованието" 27-29 октомври 2017 г.

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

Покана от Центъра за обучение на докторанти към Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” за курс от лекции на тема: „Лингвистична прагматика (Уводен курс)”.

Покана за участие в Паисиеви четения 2017