Докторантиабв

Контакти:
доц. д-р Пенка Кожухарова – директор

Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1

Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 121

Факс: +359 54 830 371

E-mail: p.kozhuharova@shu.bg

 
Стефка Александрова – главен специалист

Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1

Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 121

Факс: +359 54 830 371

E-mail: st.aleksandrova@shu.bg

 

 

 

 

 

 

 

  Справка на акредитирани докторски програми

 Документи за кандидатстване

 Такси за обучение

 Пакет на докторанта

 Съобщения

 Процедура по администрирането на процеса

на обучение на докторанти

 Полезни връзки