Архивабв

Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.58/13.07.2018 г.)

Дата: 
петък, July 13, 2018 - 13:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури за учебната 2018/2019 г. (обнародвани в ДВ, бр.58/13.07.2018 г.) със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

Конкурс за доцент (обнародван в ДВ, бр.34/20.04.2018 г.)

Дата: 
петък, April 20, 2018 - 08:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр. 34/20.04.2018 г.) за доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.22/13.03.2018 г.)

Дата: 
вторник, March 13, 2018 - 11:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.22/13.03.2018 г.) за:

доцент по:

област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един;

Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.14/13.02.2018 г.)

Дата: 
вторник, February 13, 2018 - 09:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.14/13.02.2018 г.) за учебната 2017/2018 г. със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” :

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.14/13.02.2018 г.)

Дата: 
вторник, February 13, 2018 - 09:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.14/13.02.2018 г.)  за:

професор по:

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.5/12.01.2018 г.

Дата: 
петък, January 12, 2018 - 11:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.5/12.01.2018 г.) за:

професор по:

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.97/05.12.2017 г.

Дата: 
вторник, December 5, 2017 - 09:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.97/05.12.2017 г.) за:

професор по:

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.81/10.10.2017 г.)

Дата: 
вторник, October 10, 2017 - 10:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.81/10.10.2017 г.) за:

професор по:

- област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Нова българска литература) – един;

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, September 25, 2017 - 16:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на 1/2 щат по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4.

Страници