Архивабв

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 14:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.., област на висше образование 1.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 14:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки в катедра “Компютърна информатика” към Факултета по математика и информатика.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 13:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент на ½ щат по Практически руски език от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки в катедра “Руски език” към Факултета по хуманитарни науки.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 13:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент на 1/4 щат по Журналистика (Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, December 6, 2016 - 12:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, December 6, 2016 - 12:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Аналитична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в катедра “Неорганична химия и МОХ” към Факултета по природни науки.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)

Дата: 
петък, November 25, 2016 - 09:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.94/25.11.2016 г.) за:

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, November 9, 2016 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент на ½ щат по Журналистика (Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3.

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, October 31, 2016 - 14:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Природна география от професионално направление 4.4. Науки за земята, област на висше образование 4.

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, October 31, 2016 - 14:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Социално-икономическа география от професионално направление 4.4. Науки за земята, област на висше образование 4.

Страници