Конкурсиабв

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.49/21.06.2019 г.)

Дата: 
петък, June 21, 2019 - 08:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.49/21.06.2019 г.) за:

Свободно място за преподавател

Дата: 
четвъртък, June 6, 2019 - 13:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4.

Конкурс за професор (обнародван в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.)

Дата: 
вторник, May 28, 2019 - 08:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.) за професор по: област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1.

Свободно място за преподавател

Дата: 
сряда, April 24, 2019 - 10:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.

Свободно място за "асистент"

Дата: 
сряда, April 3, 2019 - 11:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2.

Конкурс за доцент (обнародван в ДВ, бр.21/12.03.2019 г.)

Дата: 
вторник, March 12, 2019 - 10:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр. 21/12.03.2019 г.) за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Картография (вкл.

Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.12/08.02.2019 г.)

Дата: 
петък, February 8, 2019 - 10:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2018/2019 г. (обнародвани в ДВ, бр. 12 / 08.02.2019 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: