КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Развитие на академичния съставабв

Контакти:
 
доц. д-р Пенка Кожухарова – директор

 

Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1

Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 121

Факс: +359 54 830 371

E-mail: p.kozhuharova@shu.bg

 

 
 
Стефка Александрова – главен специалист

 

Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1

Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 121

Факс: +359 54 830 371

E-mail: st.aleksandrova@shu.bg