XXV-ти ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ абв

Откриване: 20 май 2019 г., 10.30 ч.
Място: Зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет. Програма
Програма