Дипломиабв

НА 25.11.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТДЕЛ "ДИПЛОМИ" НЯМА ДА РАБОТИ!

 

На вниманието на всички дипломирани студенти

 

Дипломите за завършено висше образование се получават само лично. Списъците с готовите дипломи се публикуват периодично на сайта на ШУ. След като сте се уверили, че името Ви фигурира в списъка, се явете в студентска канцелария "Дипломи", Корпус 1, стая 308, за да получите дипломата си.

При получаване на дипломата, студентите обучавали се в гр. Шумен,  задължително представят заверен от университетската библиотека обходен лист.

Дипломите на студентите от специалности без публикувани списъци са в процес на изготвяне.

 

Работното време на канцелария „Дипломи” със студенти е всеки делничен ден от 10:00 до 14:00 ч.

За повече информация: тел. 054/ 830 495, вътр. номер 128.

_____________________________________________________________

Церемонията за промоция на абсолвентите от випуск 2019 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще се състои на 6 декември 2019 г. (петък) от 10 часа в зала „Арена Шумен“.

Всички абсолвенти, които желаят да участват в церемонията, следва да се регистрират до 29 ноември 2019 г. (петък) в електронната форма:

diplomi.shu.bg

Тоги ще се получават само от тези, които са спазили срока за регистрация, в деня на промоцията в зала "Арена Шумен" от 8:30 часа.

Допълнителна информация:

 http://shu.bg/content/diplomi

 Церемонията за завършващите Колеж-Добрич ще бъде на 7 декември 2019 г. Тя ще се проведе в Огледална зала "Нели Божкова" от 10:30 часа.

 

При проблеми с регистрацията или въпроси за церемонията се обръщайте към Мая Конова - ПР на ШУ на тел: 0889 969001 или pr@shu.bg.