Дипломиабв

На вниманието на всички дипломирани студенти

 
Преди да получите дипломите си за завършено висше образование, трябва да ги подпишете, за да се сканират и да се обявят на сайта на МОН. За целта следете периодично на сайта на ШУ кога Вашата диплома е готова. След като се уверите, че името Ви фигурира в списъка (с публикувани имена), се явете в  студентска канцелария "Дипломи", Корпус 1, стая 308, за да подпишете и получите дипломата си.

Работно време със студенти от 10:00 до 14:00.
Дипломите на студентите от специалности без публикувани списъци са в процес на изготвяне.

За  повече информация: тел. 054/ 830 495, вътр. номер 128.