Дипломиабв

Церемонията за промоция на абсолвентите от випуск 2018 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще се състои на 7 декември 2018 г. (петък) от 10 часа в зала „Арена Шумен“.

Всички абсолвенти, които желаят да участват в церемонията, следва да се регистрират до 23 ноември 2018 г. (петък).

Тоги ще се получават в деня на промоцията само от тези, които са спазили срока за регистрация.

Церемонията в Колеж - Добрич ще бъде на 1 декември 2018 г. от 10 часа.

________________________________________________________

На вниманието на всички дипломирани студенти

 
Преди да получите дипломите си за завършено висше образование, трябва да ги подпишете, за да се сканират и да се обявят на сайта на МОН. За целта следете периодично на сайта на ШУ кога Вашата диплома е готова. След като се уверите, че името Ви фигурира в списъка (с публикувани имена), се явете в  студентска канцелария "Дипломи", Корпус 1, стая 308, за да подпишете и получите дипломата си.

Работно време със студенти от 10:00 до 14:00.
Дипломите на студентите от специалности без публикувани списъци са в процес на изготвяне.

За  повече информация: тел. 054/ 830 495, вътр. номер 163.